Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez, Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre toplam 128 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU Bakanlığımız Merkez, Taşra Teşkilatında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez, Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre toplam 128 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız Merkez, Taşra Teşkilatında...
Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez, Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre toplam 128 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız Merkez, Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuz tarafından yapılacak yerleştirme ile toplam 128 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ MERKEZ TEŞKİLATI

Mütercim (ingilizce 2-Fransızca 1 ), Programcı (1), Çözümleyici (1), Redaktör (Almanca 1- ispanyolca 1 ), Şehir Plancısı (1), Harita Mühendisi (4)


TAŞRA TEŞKİLATI

Mimar: Ankara (1), Aydın (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Erzurum (3),Gaziantep (1),İstanbul (9)jzmir (1),Konya (1),Kütahya (1),Muğla (4),Nevşehir (2),Samsun (1),Sivas (2),Şanlıurfa (2),Van (1)

Şehir Plancısı: Adana (1), Aydın (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), istanbul (2), izmir (1), Kayseri (1), Kütahya (1),Muğla (1),Samsun (1),Sivas (1),Van (1)

Harita Mühendisi: Adana (1), Ankara (1), Antalya (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (2), Edirne (1), istanbul (2), Kütahya (1), Muğla (1), Şanlıurfa (1), Van (1)

Makina Mühendisi: Adana (1), Antalya (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Gaziantep (2), Kayseri (1), Konya (1), Trabzon (1)

Elektrik-Elektronik Mühendisi: Antalya (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), istanbul (2), izmir (1), Trabzon (1)

İnşaat Mühendisi: Adana (1), Ankara (1), Bursa (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), istanbul (1), izmir (1), Kayseri (1), Konya (1)

Peyzaj Mimarı: istanbul (1), Nevşehir (1)

Jeoloji Mühendisi: Nevşehir (1)

Restoratör: istanbul (1)

Diğer Teknik Hizmet Personeli: Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), istanbul (10), Kayseri (1), Kocaeli (1), Kütahya (1), Samsun (1), Sivas (2)

Mütercim : Ankara (Almanca 1 - Fransızca 1),

1- GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-ÖZEL ŞARTLAR:

A- Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

a) Bu unvanları veren ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) 1 - Mimar için; Bu unvanları veren ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

2- Mühendis için ; Bu unvanları veren ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3- Şehir Plancısı için; Bu unvanları veren ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

B- Diğer Teknik Hizmet Personeli:

a) En az lisans (Sanat Tarihi Bölümü) mezunu olmak, 657 Sayılı Kanunda belirtilen Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen unvanları dışında kalan teknik hizmetler sınıfındaki un vanlara sahip olmak. 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

C- Mütercim:

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katarak (İngilizce, Almanca, Fransızca) dillerinin birinden en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek.

c) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir.

d) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden eri az 70 puan almış olmak

D- Programcı

a) En az lisans düzeyinde öğrenimli olmak,

b) Yüksek öğrenim sırasında en az iki programlama dilini içeren ders aldığını belgelemek veya en az iki programlama dili konusunda kursa katılarak başarıyla tamamladığına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak,

c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak ingilizce dilinden en az " D " düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. Ancak, yurtdışı veya yurtiçinde ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, ingilizce di linde TOEFL sınavında en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya İELTS sınavında 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri" D ' olarak kabul edilir,

d) 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

E- Çözümleyici

a) En az lisans düzeyinde öğrenimli olmak,

b) BİM'deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini ve Java geliştirme ortamlarından (Netbeans, eelipse vb,) en az birisi ile program geliştirmiş olduğunu belgelemek, (Üniversite de almış olduğu ders içeriğini gösterir belge, M.E.B. onaylı programlama kursları veya Microsoft, Sun Microsystems yetkili eğitim merkezinden almış olduğu belgeler)

c) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır. Ancak, BİM'de çalıştırılacaklarda en az 1 yıl BİM'de programa olarak çalışmış olma şartı aranır.

d) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak ingilizce dilinden en az" D" düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. Ancak, yurt dışı veya yurt içinde ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, ingilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya İELTS sınavında 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri" D " olarak kabul edilir,

e) 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

F- Redaktör

a) Fakülte veya yüksekokul (Arkeoloji, Edebiyat, Filoloji, Yabancı Diller, Sanat Tarihi, Tarih dallarından lisans düzeyinde) mezunu olup, istihdam edileceği konudaki yabancı dili (ispanyolca, Almanca) çok iyi derecede bilmek,

b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP6 puan türünden en az 70 puan almış olmak

G- Restoratör:

a) Fakülte veya meslek yüksekokulu (restorasyon bölümü) mezunu olmak.

b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP98 puan türünden en az 70 puan almış olmak

c) Eski eserlerin dış etkenlerden korunması konusunda tecrübeli olmak.

d) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak

3-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 05/02/2010 tarihi mesai saati bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru (05/02/2010) tarihinin mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır, ilandan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece bir pozisyon ve bir yer için başvuru yapacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde adayın tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olan adaylar, KPSS (B) gurubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanı alandan başlanarak kontenjan sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

4- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesi örneği,

c) Nüfus cüzdanının sureti,

ç) 2008 yılına ait KPSS (B) sonuç belgesinin örneği.

d) Mütercim, Programcı ve Çözümleyici kadroları için sınav tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış (son 5 yıl içerisinde alınan ),Bakanlıkça istenilen puan düzeyindeki KPDS (Programcı ve Çözümleyici îr için TOEFL, İELTS dahil) belgesi.

5- DİĞER HUSUSLAR:

Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurum-ır arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

Atamaya hak kazanan adayların, tecrübelerini ya da vasıflarını belirlemek amacıyla öğrenimleri ve meslekleri ile ilgili katılmış oldukları kurslara veya seminerlere ilişkin sertifikalarını, daha önce meslekleri ile ilgili alıştıklarına ilişkin olarak almış oldukları bonservislerini müracaat formuna ekleyeceklerdir.

Mütercim pozisyonuna başvuracaklarda yabancı dili akıcı olarak konuşmak, yazılı ardıl ve simültane çeviri yapmak, iletişim, ikna yeteneğine sahip olmak ve güzel Türkçe konuşma yeteneğine haiz olanlar tercih sebebidir,

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı ve Restoratör unvanından başvuracaklarda aranan" Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak" şartı hususundajlgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır. Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, sonucun ilanından itibaren 15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) gurubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli perso nel alınacaktır. Başvuru sonuçlarının tamamlanmasından sonra bir hafta içinde www.kultijrturizm.gov.tr adresinden ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile inönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresin de bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Ancak puan sıralaması sonucunda puanı eşit adayın olması halinde doğum tarihi önce olandan başlamak suretiyle, doğum tarihinin de aynı olması halinde diploma tarihi önce olan adaydan başlamak suretiyle sıralama yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en gec 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresi ne elden teslim edeceklerdir.

Kamu Personeli Seçme Sınavındaki başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve sorumluluk kendilerine ait olacaktır. Göreve başlamış olsalar dahi aranılan şartlan taşımadıkları sonradan anlaşılanların görevlerine son verilir. Bu şekilde veya başka sebeple görevden ayrılanların yerine yerleştirme sonucunda puan sırasına göre diğer adaylardan çağrı yapılabilir.

İlan olunur.

21 Oca 2010 - 16:19 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?