Adalet Bakanlığı 2 Kadroya Kamu Personeli Alıyor-Başvuru İçin Son Saatler !

Adalet Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden geçtiğimiz hafta personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda 2 kadroya kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. İlana başvurular ise bugün (31 Ocak) sona eriyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan ilanda çözümleyici ve bilişim kadrolarına personel alımı yapılacağı bildirildi. İlana göre çözümleyici pozisyonunda istihdam etmek üzere 20, bilişim personeli pozisyonunda istihdam etmek üzere 21 olmak üzere toplamda 41 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

Çözümleyici Kadrosu

Çözümleyici kadrosu için aranan genel şartları şu şekilde;

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

# Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

# En az lisans mezunu olmak,

# 2016-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

# Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcriptbelgesi kabul edilecektir.)

# En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek,

Mezuniyet Şartı

Başvuru Grubu

Mezun Olunan Bölüm

Alınacak
Personel

Çözümleyici (1. Grup)

Bilgisayar Mühendisliği

10

Yazılım Mühendisliği

Çözümleyici (2. Grup)

Bilgisayar Mühendisliği

8

Çözümleyici (3. Grup)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

2

Elektronik Mühendisliği

TOPLAM

20

Çözümleyici (1. Grup) (10 kişi);

a) JAVAEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen design patternleri etkin olarak kullanabilmek)

c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahibi olmak, (Tercihen PL/SQL bilgisi)

ç) ORM (Object-relationalmapping) araçları kullanılarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

d) Raporlama araçlarında (İş zekası, Jasper, StyleReport vb.) bilgi sahibi olmak,

e) Veri ambarı tasarımı, iş zekası ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olmak,

f) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar Mühendisliği (8 Kişi), Yazılım Mühendisliği (2 Kişi) ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

 Özel Şartlar

Çözümleyici (2. Grup) (8 kişi);

# UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen herhangi bir UNIX/AIX/LINUX İşletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak),  (1 kişi)

# Yüksek ölçekteki disk sistemleri, disk sanallaştırma ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (1 kişi)

# MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen MCSE sertifikası, PERL veya VBScriptprogramlaması hakkında bilgi sahibi olmak), (1 kişi)

# Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware ve Red Hat Virtualization) Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen VMware ve Red Hat Virtualization sertifikasına sahip olmak), (1 kişi)

# Zafiyet (Penatration), yazılım ve sistem güvenliği konularında bilgi sahibi olmak (Tercihen CEH sertifikasına sahip olmak, (2 Kişi)

# İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (1 Kişi)

# Kimlik yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (1 Kişi)

# Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar Mühendisliği ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, şartları aranmaktadır.

Çözümleyici (3. Grup) (2 kişi);

# Ses ve Görüntü Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

# Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, şartları aranmaktadır.

Başvuru

İlana başvurular  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Adayların mesai bitimine kadar aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekmektedir.

# Başvuru formu

# Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi

# Nitelik belgesi

# CV

# Yabancı dil belgesi

# Yazılı sağlık beyanı

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

# Programcı olarak 1 yıl çalıştığına dair belge

BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Adalet Bakanlığı 21 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı.

Mezuniyet Şartı

Başvuru Grubu

Bilişim Personeli Pozisyonu

Bölümler

Alınacak
Personel
Sayısı

A GRUBU
(4 kata kadar)

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği

3

Çözüm Mimarı

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1

Bilgi Güvenliği Takım Lideri

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1

B GRUBU
(3 kata kadar)

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği

2

Veritabanı Uzmanı

2

Ağ Altyapısı Uzmanı

2

Proje Yöneticisi

1

C GRUBU
(2 kata kadar)

Uygulama Sunucusu Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği ile bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik Bölümleri

2

Yazılım Geliştirme Uzmanı

4

Sistem Uzmanı

2

Bilgi Güvenliği Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1

TOPLAM

21

Başvuru Şartları

#   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

# Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

#   (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretimkurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

#  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

#  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

#  Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, V-ÜCRET kısmında belirtilmiştir.

A GRUBU (4 KATA KADAR ÜCRET):

1- Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Grubu, 3 Kişi)

#  En az 30.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 300, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

#  J2EE mimarisinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

#     XML konusunda tecrübe sahibi olmak,

#  UML tecrübesine sahip olmak,

#  Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

#  RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, Tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

#  ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

#  Versiyonlama araçlarından (Git, SVN, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

#  HTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak en az 2 adet web projesi gerçekleştirmiş olmak,

#  Mobil platformlar için (Android, IOS ) en az 1 uygulama geliştirmiş olmak,

#  Java JAX-WS veya JAX-RS ile en az 1 web servis uygulaması geliştirmiş olmak,

#  Tercihen Spring framework’de tecrübe sahibi olmak,

#  Tercihen SOA Mimarisi veya Microservices hakkında tecrübe sahibi olmak,

#  Tercihen XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

#  Tercihen Oracle Certified Expert (OCE) veya Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip olmak,

#  Tercihen Video Streaming konusunda tecrübe sahibi olmak,

#  Tercihen en az C seviyesinde İngilizce bilmek,

2- Çözüm Mimarı (A Grubu, 1 Kişi)

#  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

#  Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde network admin olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

#  Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde en az iki adet büyük ölçekli proje yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

#  Çok uluslu proje yönetimi konusunda tecrübeli olduğunu belgelemek,

#  Büyük ölçekli veri merkezlerinde sistem ve ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

#  Başarıyla sonuçlanmış ülke genelinde (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) uç bağlantıları olan büyük ölçekli network topolojisi tasarım ve konfigürasyonu yapmış olmak ve belgelemek,

#  Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli veri merkezi kurulumu veya yenilenmesi projesinde çözüm mimarisinin oluşturulması, rekabet ve değerlendirme çalışmaları ile rekabet ortamının hazırlanması,  teknik şartname hazırlanması, ihale süreci ile kurulum ve göç yönetimi konusunda tecrübeli olduğunu belgemek,

#  Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP)  sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

#  Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

#  Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, Antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

#  Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya RetHat Virtualizationkonularında tecrübeli olmak,

#  Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, konfigürasyon yapılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

#  LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

#  Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeli olmak,

#  ITILv3 ve CEH konusunda bilgi sahibi olmak,

#  PMP ve CISSP eğitimi aldığını belgelemek,

#  Takım çalışmasına yatkın olmak,

#  Linux/Unix işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

#  Veritabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

#  Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

#  Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

#  CCIE sertifikasına sahip olmak,

#  Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikasına sahip olmak,

3- Bilgi Güvenliği Takım Lideri (A Grubu, 1 Kişi)

#  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

#  Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde sistem veya network admin veya yazılım geliştirici olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

#  CISSP Sertifikasına sahip olmak,

#  CEH Sertifikasına sahip olmak,

#  Başarıyla sonuçlanmış bir adet ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif görev aldığını belgelemek,

#  Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, Antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

#  Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya RetHat Virtualizationsistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

#  Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

#  Penatrasyon testleri konusunda tecrübeli olmak,

#  Kod Analizi konusunda tecrübeli olmak,

#  ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

#  PMP eğitimi aldığını belgelemek,

#  Takım çalışmasına yatkın olmak,

#  Linux/Unix işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

#  Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

#  Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

#  Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

#  CCIE sertifikasına sahip olmak,

B GRUBU (3 KATA KADAR ÜCRET):

1- Yazılım Geliştirme Uzmanı (B Grubu, 2 Kişi)

#  En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 50, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

#  J2EE mimarisinde çalışan proje(ler)de aktif olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

#  XML işleme (XSLT, XSD) konusunda tecrübe sahibi olmak,

#  UML tecrübesine sahip olmak,

#  Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak ve design patternleri etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak,

#  RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

#  ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

#  Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

#  Java Swing tecrübesine sahip olmak,

#  Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

#  Junit test framework’ünde tecrübe sahibi olmak,

#  Tercihen Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,

#  Tercihen SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahibi olmak.

2- Veritabanı Uzmanı (B Grubu, 2 kişi)

a)      En az 30.000 kullanıcılı, 200 eş zamanlı veritabanı oturum sayısı ve saniyede 500 işleme (transaction) sahip bir sistemde tecrübe sahibi olmak,

b)      En az 2 yıl süre ile Oracle 10g/11g/12c veritabanı yönetimi, SQL ve PL/SQL programlama deneyimine sahip olmak,

c)      SQL/ PLSQL iyileştirme (tuning) becerisine sahip olmak,

ç)      İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak,

d)     RAC tecrübesine sahip olmak,

e)      Unix/Linux (tercihen IBM AIX) işletim sistemi bilgisine sahip olmak,

f)       RMAN veya Shell scripting ile Cold ve Hot backup scripting deneyimine sahip olmak,

g)      DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak,

ğ)      Tercihen IBM GPFS bilgisine sahip olmak,

h)      Tercihen OCA, OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak,

ı)        Tercihen acil durum merkezi sistemlerinde tecrübeli olmak.

3- Ağ Altyapısı Uzmanı (B Grubu, 2 Kişi)

a)      Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği bilgi işlem merkezine benzer yapıda ve en az 25.000 kullanıcılı bir bilgi işlem merkezinde sistem yönetimi konusunda sistem/cihaz yöneticisi (admin) olarak en az 5 yıl çalıştığını belgelemek,

b)      Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış ve kurumsal segmentteki omurga anahtarı, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi ve yük dengeleyici sisteminin her biri hakkında en az 2 (iki) yıllık sistem/cihaz yöneticisi (admin) tecrübesi olduğunu belgelemek,

c)      Büyük ölçekli veri merkezi kurulumu veya işletimi konularında en az 2 (iki)  yıl çalıştığını belgelemek,

ç)      E-posta güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d)     Veri merkezi kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

e)      Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)       Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g)      Active Directory hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ)      Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h)      Sunucu donanım ve işletim sistemleri yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı)        Mobil işletim sistemleri (Android ve iOS) konusunda bilgi sahibi olmak,

i)        Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

j)        Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

k)      Tercihen CCIE, Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider, CCNP Wireless,  CCNP Voice sertifikalarından birine sahip olmak,

l)        Tercihen ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

m)    Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

n)      Tercihen CISSP - Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,

o)      Tercihen CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,

ö)      Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

4- Proje Yöneticisi (B Grubu, 1 Kişi)

a)      Proje yönetimi ve uygulama tecrübesi olmak,

b)      SQL sorgulama dilini iyi derecede bilmek,

c)      Oracle Veri Tabanı konusunda bilgi ve sertifika sahibi olmak,

ç)      MS İşletim Sistemi ve Linux İşletim Sistemleri konusunda bilgi ve sertifika sahibi olmak,

d)     Proje Yönetimi Konusunda bilgi ve sertifika sahip olmak (ITIL V3 vb.),

e)      Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO/IEC 27001) hakkında bilgi ve sertifika sahip olmak,

f)       MCITP Enterprise Administrator Sertifikasına sahip olmak,

g)      Büyük Ölçekli (1000 ve üzeri kullanıcılı) Bilgi İşlem Merkezlerinde en az 2 (iki) tane ulusal düzeyde proje yönetmek veya proje grubunda yer almak,

ğ)      En az 5 yıl bilişim sektöründe çalışmış olmak.

C GRUBU (2 KATA KADAR ÜCRET):

1- Uygulama Sunucusu Uzmanı (C Grubu, 2 Kişi)

a)      En az 30.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 300, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde uygulama sunucusu yöneticisi düzeyinde en az 1 yıl çalışmış olmak,

b)      Java konusunda proje geliştirmiş olmak,

c)      Tercihen JYTHON programlama dilini bilmek,

ç)      LINUX/UNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

d)     SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

e)      WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

f)       Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

g)      Tercihen WebSphere Application Server yönetiminde en az 2 yıl çalışmış olmak,

ğ)      Tercihen Continous Delivery/Deployment/Integration yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

h)      Tercihen Jenkins, Gradle, Maven araçlarında tecrübe sahibi olmak.

2- Yazılım Geliştirme Uzmanı (C Grubu, 4 Kişi)

a)      En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 50 eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,

b)      Java programlama dili ile proje geliştirmiş olmak,

c)      UML tecrübesine sahip olmak,

ç)      Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,  design patternleri etkin olarak kullanabilme tecrübesine sahip olmak,

d)     RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

e)      ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

f)       Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

g)      Junit test framework tecrübesine sahip olmak,

ğ)      Tercihen Java Swing tecrübesine sahip olmak,

h)      Tercihen Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ı)        Tercihen Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,

i)        Tercihen SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahibi olmak,

j)        Tercihen Web Framework (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF vb.) tecrübesine sahip olmak,

k)      Tercihen Javascript Framework (Angular, React, Ember vb. ) tecrübesine sahip olmak.

3- Sistem Uzmanı (C Grubu, 1 Kişi)

a)      En az 5.000 kullanıcılı bir sistem merkezinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,

b)      Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

c)      DHCP, DNS ve Proxy servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ç)      Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

d)     Yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olmak, 

e)      Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

f)       Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

g)      Tercihen ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

ğ)      Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

4- Sistem Uzmanı ( C Grubu, 1 Kişi)

a)      En az 10.000 kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Microsoft Server (2008, 2012 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,

b)      Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,

c)      Microsoft ürün ve servisleri olan Microsoft Exchange, DNS, DHCP, WINS, Firewall, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç)      Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d)     Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e)      Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

f)       Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat CertifiedArchitect (RHCA, herhangi biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

g)      Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

ğ)      Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

h)      Tercihen ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

ı)        Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

5- Bilgi Güvenliği Uzmanı (C Grubu, 1 Kişi)

a)      Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde sistem veya network admin veya yazılım geliştirici olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

c)      CISSP Eğitimi aldığını belgelemek,

ç)      CEH Sertifikasına sahip olmak,

d)     Başarıyla sonuçlanmış bir adet ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif görev aldığını belgelemek,

e)      Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, Antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

f)       Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya RetHat Virtualizationkonularında tecrübeli olmak,

g)      Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

ğ)      Penatrasyon testleri konusunda tecrübeli olmak,

h)      Kod Analizi konusunda tecrübeli olmak,

ı)        ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

i)        PMP eğitimi aldığını belgelemek,

j)        Takım çalışmasına yatkın olmak,

k)      Linux/Unix işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

l)        Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m)    Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

n)      CISSP Sertifikasına sahip olmak,

o)      Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

ö)      CCIE sertifikasına sahip olmak,

Başvuru

Adayların başvurularını 31/01/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine aşağıdaki evraklarla birlikte posta veya şahsen yapması gerekmektedir.

# Başvuru formu

# CV

# Güvenlik soruşturması

# KPSS sonuç belgesi

# Mezuniyet belgesi veya onaylı fotokopisi

# Yabancı dil belgesi

# Özel şartlarda istenen evraklar

# Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge

Memur ve personel alım ilanları için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

31 Oca 2018 - 09:34 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler