Kamuda Yaş Şartına Takılanlardan Basın Açıklaması!

Yaş şartına takılarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam engeline takılan milyonlarca aday kamuoyunun dikkatini çekmek için bir basın açıklaması yayımladı. İşte detaylar...

Yaş şartına takılarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam engeline takılan milyonlarca aday kamuoyunun dikkatini çekmek için bir basın açıklaması yayımladı. İşte detaylar...

İstihdamın önündeki yaş sınırı engelini kaldırın

İbrahim Ertürk'ün kamuya personel alımında uygulanan yaş sınırı ile ilgili yazısını okuyunca kanım dondu. Kaymakam, hâkim, savcı gibi meslekleri icra edecek olan kişilerde hem tecrübe ve basiret aranıyor hem de yaş sınırı konuyor! Olacak şey mi? Bir de Türkiye'de FETÖ olayı yaşanmış ki, birçok yetenekli kişi örgüt mensubu olmadığı için bir şekilde diskalfiye edilmiş. Hükümetin bu çarpıklığa bir çare bulması lazım, hem de hemen.

İbrahim Ertürk'ün gönderdiği yazıyı aynen yayınlıyoruz. İşte o yazı:

Günümüzde modern devletlerin ortak amaçlarından birisi insan hakları ve özgürlükler önündeki engelleri kaldırmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu irade yönünde hem siyasi olarak hem de hukuki olarak birçok adım atmıştır. Atılan onca adıma rağmen kat etmesi gereken daha çok yol bulunmaktadır. Örneğin istihdamın önündeki yaş sınırlaması engeli bunlardan bir tanesidir.

Türkiye’de kamuya personel alımlarında bazı yaş sınırı uygulamaları hala devam ediyor. Belirlenen yaş sınırını aşan adaylar meslek sınavlarına kabul edilmiyor ve kamuda görev alamıyorlar. Kamu alımlarındaki yaş sınırı engellerinin başında, hâkim ve savcı adaylığı sınavında ve avukatların hâkimlik sınavında uygulanan 45 yaş sınırıdır.Üniversite mezunu olan  (avukat olmayan) kişilerin hâkimlik sınavına girebilmesi için uygulanan 35 yaş sınırı; Kaymakam adaylığı sınavına girişte uygulanan 35 yaş sınırı; KPSS-A kadrolar (müfettiş, denetmen, kontrolör, uzman v.b) için uygulanan 35 yaş sınırı bunlardan bazılarıdır.

ANAYASA'DAKİ EŞİTLİK NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasında ve 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununda istihdamın önündeki belirli kıstaslar ile ortaya çıkan engeller ve ayrımcılık yasaklanmıştır.

Anayasanın 10. Maddesine göre ‘’Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesinin sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

Ayrıca 35 yaş sınırlaması Anayasamızın 70. Maddesine aykırıdır:

Bu madde ile aynen “Her Türk, kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka bir ayrım gözetilemez” denmektedir. Bu madde çok açıktır, memurluğun anayasal bir hak olduğu ve memurluk mesleğine girebilmek için aranacak şartların “görevin gerektirdiği niteliklerle” ilgili olmasını emretmektedir. Bu maddeye göre görevin gerektirmediği bir şart ileri sürülemeyecektir. Örneğin bir kurum avukat alacaksa tabidir ki hukuk fakültesinden mezun olma şartını koyacaktır. Bunun yanı sıra “Ayrıca ikinci bir fakülte bitirenler tercih sebebidir” gibi bir ibare konursa bu Anayasa 70.maddeye aykırıdır. Çünkü avukatlık yapmak için Hukuk Fakültesi’ni bitirmek yeterlidir. İkinci bir fakülte bitirmek “görevin gerektirdiği bir nitelik” değildir. Bu madde ile memuriyete girişte “Görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelikler aranmaması" ilkesini getirilmiştir. 35 yaşını geçenler memurluk yapamayacaksa o zaman kamuda çalışan ve 35 yaşını geçen tüm memurların işine son verilsin. Memurluk bedensel değil zihinsel bir faaliyettir ve insan beyni ortalama bir rakamla 65 yaşına kadar gençtir. Bir kurumun ‘’ 35 yaş ” şartını koyabilmesi için, Anayasa’nın 70. maddesine göre o iş 35 yaşından büyüklerin yapamayacağı bir iş olmalıdır. O zaman bu 35 yaş şartı Anayasa’nın ifadesi ile “görevin gerektirdiği bir nitelik” olur. Örneğin, Bir takıma yetiştirmek için futbolcu adayı aranırken bu şart çok rahat anlaşılır. Çünkü profesyonel anlamda futbolculuk yapabilmek için erken yaşlarda futbola başlamak ve belli bir yaşı aşmamak gerekir. Futbolculuk mesleğini ifa edebilmek için belli bir yaş şartı aranması, mesleğin gerektirdiği niteliklerle ilgilidir. Ama bir memur alımı için bu şart görevin gerektirdiği niteliklerle ilgisi olmayan bir şarttır. Çünkü hiç kimse 35 yaşını geçen birisinin memurluk görevini yapamayacağını iddia edemez.

ÇAĞ DIŞI UYGULAMA!

 En önemlisi T.C. Anayasası’nın biz vatandaşlarına sunmuş olduğu en temel hakkımızdır. Bu uygulama çağdışı bir uygulamadır. Fransa’da bu uygulama 2005 yılında yasalarla kaldırılmıştır. ABD de ise yasalarla yasaklanmıştır. Hayata dair tercihleri erken yasta yapmaya zorlanmak ancak gelişmişlik seviyesi düşük ülkelere özgüdür. Bunu dünyanın refah seviyesi yüksek ülkelerindeki sosyologlar, eğitim uzmanları, AB gibi  uluslararası  kuruluşların eğitim danışmanları ortaya koyuyor. Belli bir yaşı doldurmamış olmak görevin gerektirdiği bir nitelik değildir. A grubu kadrolar zihinsel faaliyet isteyen kadrolardır. A grubunda kimse tas taşımıyor, bedensel faaliyet yapmıyor. 60 yaşındaki insanlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkanı olabiliyorsa, yani, çok daha üst görevler üstlenebiliyorsa daha basit görev olan uzmanlıklara da her yasta insan girebilir. (zorunlu emeklilik yaşna kadar) 35’i geçip de sınavda yüksek puan alan arkadaş, diğer genç arkadaş gibi hak etmiştir. 35 yasına gelip iş bulamamış değil, mevcut işinden daha iyi bir seçeneği tercih için de geçiş yapılmak istenebilir. Bu bağlamda, emeklilik yaşının 65’lerde olduğu ülkemizde KPSS A Kadroları [denetmenlik kaymakamlık müfettişlik], Hâkimlik ve Savcılık Sınavları başta olmak üzere belli bir tecrübe, bilgi ve kültür birikimi gerektiren önemli kadrolarda yaş sınırlaması işin tabiatına aykırıdır.  En verimli olacağımız yaşlarda yaş sınırı konması bizleri yetersiz statülerde çalışmaya mahkûm edecektir ve ülkemizin bizlerin bu denli bilgi ve tecrübesinden faydalanmasına imkân vermeyecektir.

Ayrıca 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 3. Maddesinin 2. Fırkası şu şekildedir. ‘’Bu Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engelli olmak ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır.’’

Zaman içinde bazı unvanlar için istihdamın önündeki yaş sınırı engelleri kaldırılmıştır. Bunlara örnek olarak şunları verebiliriz.

Sadece merkezi alımlarla alınan ÖSYM tarafından atanan (ÖSYM dışında atamalarda hala uygulama devam etmektedir. Örneğin PTT alımları, zabıt kâtipliği, sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı personel istihdamı v.b) KPSS-B kadrolar (kariyer meslekleri olmayan kadrolar) için 30 yaş sınırı 2006 yılında, öğretmen adayları için uygulanan 40 yaş sınırı 2015 yılında kaldırılmıştır.

Bunun dışında FETÖ’nün sınavlarda yaptığı şaibeler ve kamu istihdamında mülakatları nasıl etkilediği tüm kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Bu terör örgütünün yüzbinlerce insanın hakkını yediği de ayrı bir gerçektir. Sadece bu sebep ile bile sınavlarda uygulanan yaş şartı kaldırılmalıdır.

DÜNYADAKİ UYGULAMA

Birazda dünyada uygulanan hâkimlik alımlarındaki uygulamalarına değinirsek;

SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı raporunda ülke uygulamaları ile ilgili verilen bilgilerde de görüleceği üzere hâkim alımında yaş şartı ile ilgili olarak asgari yaş şartı aranırken azami yaş şartının bulunmadığı görülecektir. 
 

• Almanya’da hâkimlik mesleğine girişte ayrı bir yaş şartı aranmamaktadır. 
 

• Avusturya hukukunda hâkimlik mesleğine atanmak için herhangi bir asgari yaş şartı aranmamaktadır. 
 

• İngiltere’de hâkim olabilmek için vatandaşlık bağının yanı sıra en az beş yıllık mesleki tecrübe sahibi olmak gerekiyor. İngiltere’de hâkim olabilmek için asgari veya azami bir yaş sınırı kuralı bulunmamaktadır. 
 

• Fransa’da otuz bir yaşını doldurmuş, yüksek lisans veya dengi bir diplomaya sahip öğrenciler yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Fransa’da hâkimlik eğitimi alanlar en az otuz bir yaşındadır.
 

• Amerika Birleşik Devletleri’nde hâkim olabilmek için asgari bir yaş sınırı öngörülmemektedir. Zira hâkim olabilmek için en az yedi yıl süren yükseköğrenimi takiben avukatlık sınavı aşamasını geçmek ve mahkeme türüne göre değişmekle birlikte beş ila on yıl arasında değişen avukatlık tecrübesine sahip olmak gerekmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SESİMİZİ DUYSUN

Anayasa ve kanunlarımızda istihdamda engeller koymak yasakken ne yazık ki günümüzde özellikle yaş sınırına dayalı engeller devam etmektedir. Bu engellerin kaldırılması öncelikle hükümetimizin sonrasında milletvekillerimizin göstereceği irade ile mümkündür. Mevcut sorunun çözümünde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan da yardım beklediğimizi, sorunumuzun zat-ı alilerinin iradesiyle çözüme kavuşabileceğini bildiğimizi ve sorunumuzun çözümünü talep ettiğimizi zat-ı alilerine arz ederiz.

Kaynaklar; ekoyes

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

24 Oca 2019 - 09:18 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

09

Bartthee - Bence şimdi tam vakti.yani bu yıl artık kaldırılması gerekiyor.alımların azlığı bir çok kişiyi mağdur etti

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 19:39
04

Hasan Tandoğan - Tum kamu personeli memurluk alimlarinda A-B grubu ayrimi yapilmaksizin 35 yas sınırı uygulamasi kaldirilmali her vatandaşımıza sinav ve mulakat hakki verilmelidir, yas haddi uygulamasi Anayasamızın 70 maddesine aykırı bir uygulamadir, yas haddinin kaldirilmasi Ülkemize bir yük değildir, Her türk genci kamu memuriyet aliminda sinava girebilmelidir aralarinda pirlanta gibi ustun zekali kamuda degisim yaratacak fikirler uretibilen gencler olacaktir önleri 35 yas haddi ile kesilmemeli

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 09:18
03

Mehtap - Lütfen yaş şarttı kaldırılsın sayın büyüklerimiz duyun artık sesimizi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 09:18
02

Gülhan - Iste bu ya helal olsun ayakta alkışlıyorum insAllah yas sınıri kalkar ve herkes hayallerinin mesleği icin tekrar caba gösterebilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 09:18
01

Muhammet Güler - BENCE DOGRU SOYLEMISLER KAMUDA YAS SINIRI KALDIRILMALI. OYLE INSANLAR VARKI MESLEGININ ERBABI AMA YASTAN DOLAYI ATANAMIYOR. ONLARIN YERINE IS BILMEZLER ATANIYORLAR. YAS SARTI ENAZ 40 A KADAR ESNETILMELI.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 09:18


Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )