Adıyaman Samsat SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

SAMSAT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI PERSONEL ALIMI ÜNVANI ADEDİ Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: 2 kişi         SAMSAT SOSYAL YARDIMLAŞMA.

 

SAMSAT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

PERSONEL ALIMI

ÜNVANI

ADEDİ

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

2 kişi

 

 

 

 

SAMSAT SOSYAL YARDIMLAŞMA...

 


SAMSAT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


PERSONEL ALIMI


ÜNVANI


ADEDİ


Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:


2 kişi


 


 


 


 


SAMSAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/113.08.2012 tarih 14575 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 kişi (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi) istihdam edilecektir.


1-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR


A)GENEL ŞARTLAR


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


4.Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.


5. Kamu haklarında mahrum bulunmamak,


6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,


8. Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,


9. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve bilgisayar programları iyi düzeyde kullanabilmek.


10.Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İş tanımı Vakıfta mevcuttur)


İşin Süresi : Daimi (2 Ay Deneme Süreli)


İstenilen İşgücü Sayısı :2(iki) kişi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi


B) ÖZEL ŞARTLAR


**Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İçin;


1- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( Üniversitelerin; Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olanlara öncelik tanınacak olup, bu bölümlerden yeterli aday bulunmaması durumunda sırayla iktisadi ve idari Bilimler, Eğitim Fakülteleri ve diğer okullardan mezun olma durumuna göre değerlendirme yapılacaktır.) yapılacak sıralama dahilinde, öncelikle örgün eğitim mezunu, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, hane ziyaretlerinde sağlıklı sosyal inceleme yapabilecek, bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilen olmak


2- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,


3- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,


4- Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.


5- Adıyaman ilinde (İl merkezi ve tüm ilçeler dahil, son altı ay içersinde ikamet etmiş olmak)


6-Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,


2) MÜLAKATA ALINACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER


Başvurusu kabul edilen Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayların başvuru süresi bittikten sonra KPSS P3 puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır.


1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu ve dilekçe, (www.samsat.gov.tr/ adresinden veya Samsat SYD Vakfından Temin edilebilir.)


2. Üzerinde T.C.Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,(Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)


3. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,


4. 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 Sınav Sonuç Belgesi.


5. Adli Sicil Belgesi,


6. Diploma belgesinin fotokopisi (aslı veya onaylı sureti)


7. Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi,


8. Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)


9. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı sağlık şartlarına haiz olmak.)


DİĞER HUSUSLAR


a-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.


b- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.


3- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER


1- Başvurular 11/09/2012  21/09/2012 tarihleri arasında, 21/09/2012 Cuma günü saat 17:00e kadar www.sosyalyardimlar.gov.tradresinden SYDV personel alım ilanlarından kayıt yapılacaktır. Evrak teslim adresi Adıyaman İli Samsat İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet konağı Kat:1Samsat / ADIYAMAN adresinde bulunan Vakıf bürosudur. En son evrak teslim tarihi 24 Eylül 2012 saat 17.00 a kadardır.


2-Başvuran adaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 6(Altı) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.


3- İlgili web adresine başvurusu yapılan adaylar; Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 24.09.2012 tarihine kadar gerekli evraklarını elden teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. Postayla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.


4- Mülakat tarihi 28.09.2012 -Mülakat Başlangıç Saati: 10:00


5- Mülakatla atanmaya hak kazanan adayların listesi www.samsat.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Mülakat sonrası kazanan adayların listesi aynı adreste yayınlanacaktır.


6- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır.


7-Personel alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.


8-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.


İş şartları İş Tanım Formunda detaylı açıklanmış olup, iş'in deneme süresi 2 ay olup, memnuniyetsizlik durumunda bu süre zarfında sözleşme feshedilebilir.


İlgililere ilanen duyurulur.


İsmail SÜNDÜK


Samsat Kaymakamı


Vakıf Başkanı


4- BAŞVURU ADRESİ VE VAKIF İLETİŞİM BİLGİLERİ BAŞVURU ADRESİ:


Başvurular; www.sosyalyardimlar.gov.tr adresine online yapılacaktır.


SYDV ADRESİ: Adıyaman İli Samsat İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet konağı Kat:1 Samsat/ ADIYAMAN


İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdürü Mustafa TEPE


Büro Görevlisi: Gökçe ÇERÇİ


Samsat İlçe SYD Vakfı: 0(416) 4112065

13 Eyl 2012 - 20:49 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?