Bir İlçe Karantinaya Alındı

Adana Tufanbeyli ilçesi karantinaya alınmıştır. Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla İl Pandemi Kurulunca ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda yapılan toplantıda;

Adana Tufanbeyli ilçesi karantinaya alınmıştır.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla İl Pandemi Kurulunca ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda yapılan toplantıda;

1) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı genelgenin (A/3) başlığı altındaki (a) alt başlığı kapsamında bulunan vatandaşlarımız ve araçların, ilimize giriş ve çıkışlarının, oluşturulan jandarma ve emniyet kontrol noktalarında kontrol edilerek belirtilen belgelerin üzerine “… tarihinde giriş yapmıştır.” veya  “... tarihinde çıkış yapmıştır.”şeklinde kaşe basılmak suretiyle giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasına, yine aynı genelgenin (A/3) başlığı altındaki (b), (c), (d) ve (e) alt başlığı kapsamındaki vatandaşlar, görevliler ve araçların yine aynı maddelerde belirtilen şartlar ve belgeler dahilinde giriş ve çıkış işlemlerinin jandarma ve emniyet kontrol noktalarında gerçekleştirilmesine,

2) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgenin (A/3) başlığı altında yer alan (f) alt başlığı kapsamında değerlendirilmek üzere; yine aynı genelgenin (A/3) başlığı altındaki (a) alt başlığı kapsamında yer alan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak adına (Örneğin, ticari sözleşme imzalamak gibi) faaliyet konusuyla ilgili kamu kuruluşları, meslek odaları, birlikler… vb.’den alınan onaylı belgenin ibraz edilmesi şartıyla seyahat izin belgesi düzenlenmesine,

3) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgeden önce yayınlanan, 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı genelgenin (2) nolu başlığı kapsamında yer alan şartları taşıyan vatandaşlarımıza ikamet/adres esasına göre seyahat izin belgelerinin ilçe kaymakamlıkları tarafından tanzimine devam edilmekle birlikte ilimiz sınırları içerisinde sağlık kuruluşları/aile hekimleri tarafından verilen resmi bir belge ile belgelendirmek şartıyla koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerini cenaze aracı veya ambulansla il dışına götürmelerine izin verilmesine ve izin verilecek sayının en fazla 4 kişi ile sınırlandırılmasına,

4)Terhis olan askerlere ait resmi iş ve işlemlerin ilgili askeri birlikler tarafından tamamlanarak askeri birliğin bulunduğu ilçe kaymakamlığına müracaatı üzerine uygun görülenlere ilçe kaymakamlığı tarafından seyahat izin belgesi düzenlenmesine, asker ailelerinden terhis olan askerleri özel araçla almaya gelmek isteyen aile bireylerinin en kısa süre geldikleri yere dönmeleri kaydıyla, ikamet/adres esasına göre seyahat izin belgesi almaları şartıyla ilimize giriş ve çıkışlarına izin verilmesine,

5) 28.03.2020 tarihli İl Pandemi Kurulu tarafından alınan karar gereğince, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkışları kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlarımızın bankalardan almış olduğu emekli maaşlarının (SGK, Bağkur, Emekli Sandığı vb.) ilgili banka şubelerinden ödenmesinde çeşitli sorunların yaşandığı, bundan böyle ilgili banka şubeleri ve bu bankaların bölge müdürleri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak, vatandaşlarımızla iletişime geçilerek gerekli ödemelerin banka şubelerince yapılmasına ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesine,

6) İlimiz Tufanbeyli ilçesinde nüfusuna oranla koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi nedeniyle, bu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Tufanbeyli ilçesi mülki sınırlarını kapsayacak şekilde ikinci bir karar alınıncaya kadar 15 gün süreyle bu ilçeye tüm giriş ve çıkışların durdurulmasına, kararın uygulanması adına ilçe kaymakamlığı koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınarak uygulanmasına ve emniyet ile jandarma kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin alınmasına,

7) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge gereğince koronavirüs (Covid-19) hastalığının bulaşma ve yayılmasını önlemek üzere ilimize giriş ve çıkışların 03.04.2020 tarih ve saat 24:00’ten itibaren 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına,

8) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge gereğince koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve bulaşmasının önlenmesi adına 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların, 03.04.2020 tarihi saat 24:00’tenitibaren geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına/yasaklanmasına,

9) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge gereğince il ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşların ve çalışanların maske ile girmelerine,pazar yerlerinde satıcıların maske takmalarının zorunlu hale getirilmesine, gerekli denetimlerin zabıta teşkilatı tarafından yerine getirilmesine,

10) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge gereğince,il ve ilçelerimizde meydan, sokak, cadde, bulvar gibi kamuya açık yerlerde vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak bulunmaları ve yürümelerine izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise sosyal mesafeyi gözeterek (en az 2 metre) yürümelerinin sağlanmasına,

11) İlimizdeki eczanelerden nöbetçi eczaneler hariç olmak üzere eczanelerin 09:00 ile 18:00 saatlerinde açık olmalarına,

12) İlimiz genelinde toplu taşıma araçlarında ( otobüs, minibüs… vb) yolcuların maske takmadan seyahat etmelerine müsaade edilmemesine ve konunun Büyükşehir Belediyesi ve meslek odaları tarafından takip edilerek gerekli tedbirlerin alınmasına,

13) Mevsimlik tarım işçilerinin sevk ve intikallerinde sosyal mesafe kurallarına uymadan seyahat etmelerine izin verilmemesine, bu konuda kolluk birimleri tarafından gerekli denetimlerin yapılmasına,

14) Tüm kurum ve kuruluşlarda servis (çay vb.) sunan personelin birden çok kişi ile teması olacağından Covid-19 bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgilendirilmesi ve maske takmalarının sağlanmasına,

15) Çeşitli nedenlerle evlere ve iş yerlerine hizmet sunumu gerçekleştiren görevlilerin ve kuryelerin maske takmalarının sağlanmasına ve bu tedbirin bu kişileri istihdam eden işletmeler tarafından alınmasına, gerekli bilgilendirme ve düzenlemelerin ilgili meslek odaları tarafından yapılmasına,

16) Ev içi temasın azaltılması için öğretmenlerin öğrenci ve velileriyle telefon veya uzaktan erişim ile gerekli bilgilendirmeyi ve uyarıları yapmalarına, gerekli koordinasyonun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanmasına,

17) Gıda satış yerlerine (toptancılar sitesi, marketler, mahalle semt pazarları ile yaş sebze ve meyve toptancı halleri vb.) sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımıza ve bu vatandaşlarımızı iş yerlerine alan, satış yapan esnaf ve ticari işletmelere ayrıca semt ve mahalle pazar yerleri ile diğer yerlerde satış yapanların maske takmamaları halinde ceza yazmaya Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediye zabıtaları, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin yetkili kılınmasına,

18) Semt ve mahalle pazar yerlerinin giriş noktalarında,pazar yerine alışverişe gelen vatandaşa verilmek üzere belediyelerce maske ve dezenfektan bulundurulmasına,

19) İlçe milli eğitim müdürlüğü ve okullarımızda TYP kapsamında görev yapan temizlik işçisi ile özel güvenlik görevlilerinin ihtiyaç halinde koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması konusunda ilgili kurumların talebi üzerine gerekli görevlendirilmelerin yapılmasına,

20) Banka şubelerinin önlerinde vatandaşlar arası sosyal mesafenin korunmasına yönelik bankalar tarafından tedarik edilecek ayaklı şeritlerle şerit düzenlemesi ve/veya kaldırım üzerinde boya şerit yapılması ve ek özel güvenlik personeli istihdamı ile kontrolün sağlanmasına,

21) Kaldırım üzerinde bulunan büyük tezgah tipi ocaklar dahil mangalların kaldırılmasına ve/veya iş yerinin içine alınmasına, denetimlerin zabıta görevlileri tarafından yapılmasına,

22) Manav tarzı işletmelerin kaldırımlar üzerindeki işgallerinin engellenmesine ve özellikle meyve sebze tezgahlarının kaldırılmasına,denetimlerin zabıta görevlileri tarafından yapılmasına,

23) İl genelinde faaliyet gösteren iddia bayilerinin ikinci bir emre kadar kapatılmasına,

24) Valilik Makamının onayı ile belirlenen yol güzergâhlarının sorumluluk esasına göre Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kapatılmasına, ayrıca herhangi bir trafik kazasına sebebiyet verilmemesi adına Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli trafik ikaz ve işaretlemelerinin yapılarak gerekli denetimlerin yapılmasına,

25) Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren ve Mısır Çarşısı olarak bilinen yere vatandaşlarımızın yoğun olarak giriş çıkış yapmaları ve toplu halde bulunmaları nedeniyle koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve bulaşmasını engellemek adına 05.04.2020 günüsaat 24:00’ten itibaren 15 gün süreyle kapatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

05 Nis 2020 - 00:03 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?