Sizin Üniversiteniz Kaçıncı Sırada...

Halen dünya üniversitelerini sıralayan 8 sıralama sistemi var.

 

Halen dünya üniversitelerini sıralayan 8 sıralama sistemi var. Bu kurumların kullandığı kriterler, sıraladıkları üniversite sayıları ve sıralamaların açıklandığı tarihler birbirinden farklı. Bu nedenle üniversitelerimizin dünya sıralamalarındaki yerini tam olarak...

 

Halen dünya üniversitelerini sıralayan 8 sıralama sistemi var. Bu kurumların kullandığı kriterler, sıraladıkları üniversite sayıları ve sıralamaların açıklandığı tarihler birbirinden farklı. Bu nedenle üniversitelerimizin dünya sıralamalarındaki yerini tam olarak anlamak güçleşiyor. ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nca hazırlanan bu rapor, dünya sıralamalarında yer alan üniversitelerimizin güncel durumunu özetlemektedir. Geçen yıl 143 üniversitemiz dünya sıralamalarında yer almıştı. Bu yıl dünya sıralamalarında 153 üniversitemiz en az bir listeye girmiş bulunuyor. Ülkemizde genellikle ilk 500 üniversite arasına girebilen üniversiteler medyanın ilgisini çekmektedir. Oysa dünyada yaklaşık 20 bin üniversite var ve gelişmekte olan üniversitelerin ilk 500’e (ilk % 2,5’e) girmesi için uzun yıllar gerekir. URAP olarak, dünyanın akademik performansı en iyi olan 2.000 üniversitesini sıralamaktayız. Böylece dünyada ilk %10’a giren üniversitelerimiz dünyadaki yerlerini öğrenebiliyor. Bu raporun amacı ise ilgilenenlerin üniversitelerimiz hakkında bilgi edinebilmesi için, 153 üniversitemizin 8 farklı sıralamadaki durumlarını 2012 yılının son verilerine göre topluca görebilmelerine olanak sağlamaktır.

 

Üniversiteler 5 Grupta Toplandı

Aşağıda verilen iki tabloda, dünyadaki 8 sıralama sisteminden en az birinde ilk 500’e giren üniversiteler 1-500 grubunda yer aldı. İlk 500’de (ilk %2,5’te) yer alan 10 üniversitemiz; ODTÜ, İstanbul, Hacettepe, Ankara, Ege, İTÜ, İ.D. Bilkent, Gazi, Boğaziçi ve Koç üniversiteleridir. Bu üniversitelerin kendi içlerindeki sırası, kaç kez ilk 500’de yer aldığına göre belirlendi. Tablo.1’de görüldüğü gibi ODTÜ, 8 sıralama sisteminden 5’inde ilk 500’e girerken İstanbul Üniversitesi 4 sıralama sisteminde ilk 500’de yer aldı. Böylece ilk kez bir üniversitemiz 5 farklı dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş oldu. İstanbul Üniversitesi, bu yıl da ARWU sıralamasında ilk 500’de yer alan tek üniversitemiz oldu. Hacettepe ve Ankara üniversiteleri 3 sıralama sisteminde, Ege, İTÜ, İ.D. Bilkent üniversiteleri 2 sıralama sisteminde ilk 500’e gidi. Gazi, Boğaziçi ve Koç üniversiteleri ise 1 sıralama sisteminde ilk 500’de yer aldı. Sabancı Üniversitesi 2011’de, 1 sıralama sisteminde (QS) ilk 500’e girdiği halde bu yıl 501-1.000 arasına girdi. Dünya sıralamalarından en az birinde 501-1.000 arasına giren 16 üniversite ikinci grupta yer aldı. En az bir sıralamada 1.001-1.500 arasına giren, 28 üniversite üçüncü grubu oluşturdu. Dördüncü gruptaki 24 üniversite, en az bir sıralamada 1.501-2.000 arasına girdi. Böylece, ilk 4 gruptaki toplam 78 üniversitemiz dünyanın en iyi %10’luk diliminde yer alma başarısını gösterdi. Sıralamalarda ilk %10’luk dilimde yer almayan, 75 üniversitemiz ise 2.001-20.000 arasında olduğu için beşinci grubu oluşturdu.  İlk 4 gruptaki üniversitelerin kendi içindeki sırası, kendi gruplarında kaç sıralamada yer aldığına göre belirlendi. Eşitlik halinde URAP dünya sıralamasındaki yerleri kullanıldı. Son gruptakiler, sadece Webometrics sıralamasına girdiği için kendi içlerinde, Webometrics’e göre sıralandı. Tablo.2’de görüleceği gibi ODTÜ bu yıl 2 ayrı sıralama sisteminde dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasına girdi. Ayrıca İTÜ, İ.D. Bilkent, Boğaziçi ve Koç üniversiteleri de 1 sıralama sisteminde (THE) ilk 300’de yer alma başarısını gösterdi.

 

Üniversite Sıralama Sistemleri

Dünya üniversitelerini, ilk kez 2003’te Çin’de Jiao Tong (ARWU) sıraladı. Bu sıralama Nobel Ödülü ağırlıklıdır. İspanya’da, üniversitelerin sitelerine odaklanan Webometrics sıralaması 2004’te yayınlandı. Aynı yıl Times dergisi ve QS (Quacquarelli Symonds) firması, anket ağırlıklı En İyi Üniversiteler listesini ilan etti. İki kurum, 2010’da ayırılınca THE ve QS adlı iki ayrı sıralama çıktı.  Tayvan’da HEEACT, bilimsel çıktılara dayanan sıralamayı 2007’de yayınladı. Hollanda’nın Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi, yayın kalitesine dayalı sıralamayı 2008’de yayınladı. İspanya’daki Scimago, 2009’da bilimsel çıktılara göre bir sıralama yayınladı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarı, 2010’da akademik performansa dayalı dünya üniversiteleri sıralamasını ilan etti. URAP’ın ilk 2,000 üniversiteye yer verme nedeni, dünyada ilk %10’a girebilen üniversiteleri kamuoyuna duyurmaktı. 

 

Sonuç

Üniversitelerimiz 2012’de yapılan dünya sıralamalarına geçen yıllara göre daha başarılı oldular. Çok sayıda üniversitemiz üst sıralara yükseldi. Ancak üniversitelerimiz hakkında bir değerlendirme yapabilmek için dünya üniversite sıralamaları tek kriter olarak görülmemelidir. Sıralama sistemleri farklı kriterler kullandığı için, üniversitelerin sıralamalardaki yeri çok farklı olabiliyor. Özellikle sosyal bilimler ve güzel sanatlar gibi alanlar için bu sıralamalar yeterince aydınlatıcı olmayabilir. Bazı üniversiteler, sıralamalarda geride olsa bile bazı fakülte ve bölümleri çok güçlü olabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin, ilgilendikleri üniversiteler hakkında diğer bilgileri edindikten sonra bu rapordan yararlanmaları daha doğru olur. URAP’ın internet adresinde verilen bilim alanları bazındaki sıralama tablolardan daha detaylı bilgi alınabilir. Raporda, sıralama sistemlerinin kendi sitelerinden alınan 2012 yılına ait son veriler, aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Rapor, üniversitelerimizin sıralamalarda daha üst sıralara yükselmesine yardımcı olmayı ve bu konuda ek bilgi arayan veli ve öğrencilere yararlı olmayı hedeflemektedir. URAP Raporlarına http://www.urapcenter.org  adresinden erişilebilir.

 

Prof. Dr. Ural Akbulut

       URAP Başkanı          

Tablo. 1. Üniversitelerimizin kendi grupları içinde dünya sıralamalarında yer alma sayıları 

(Eşitlik halinde URAP Dünya Sıralaması kullanıldı)

SIRA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARDA YER ALMA SAYISI DÜNYADAKİ YERİ

1 ODTÜ 5 (URAP, LEIDEN, TIMES, QS, WEBO.) 1500

2 İstanbul Ü. 4 (URAP, ARWU, LEIDEN, SCIMAGO)

3 Hacettepe Ü. 3 (URAP, LEIDEN, SCIMAGO)

4 Ankara Ü. 3 (URAP, LEIDEN, SCIMAGO)

5 Ege Ü. 2 (URAP, LEIDEN)

6 İstanbul Teknik Ü. 2 (TIMES, WEBO.)

7 İ.D. Bilkent Ü. 2 (TIMES, QS)

8 Gazi Ü. 1 (LEIDEN)

9 Boğaziçi Ü. 1 (TIMES)

10 Koç Ü. 1 (TIMES)

11 Çukurova Ü. 3 (URAP, QS, WEBO.) 501

-

1000

12 Dokuz Eylül Ü. 3 (URAP, SCIMAGO, WEBO.)

13 Erciyes Ü. 2 (URAP, SCIMAGO)

14 Atatürk Ü. 2 (URAP, SCIMAGO)

15 Selçuk Ü. 2 (URAP, SCIMAGO)

16 On Dokuz Mayıs Ü. 2 (URAP, SCIMAGO)

17 Sabancı Ü. 2 (QS, WEBO.)

18 Marmara Ü. 1 (URAP)

19 Akdeniz Ü. 1 (URAP)

20 Süleyman Demirel Ü. 1 (URAP)

21 Uludağ Ü. 1 (URAP)

22 Karadeniz Teknik Ü. 1 (URAP)

23 Başkent Ü. 1 (SCIMAGO)

24 GATA 1 (SCIMAGO)

25 Anadolu Ü. 1 (WEBO.)

26 İnönü Ü. 1 (WEBO.)

27 Fırat Ü. 3 (URAP, SCIMAGO, WEBO.) 1001

-

1500

28 Kocaeli Ü. 3 (URAP, SCIMAGO, WEBO.)

29 Yıldız Teknik Ü. 2 (URAP, WEBO.)

30 Gaziantep Ü. 2 (URAP, WEBO.)

31 Osmangazi Ü. 2 (URAP, WEBO.)

32 Dicle Ü. 2 (URAP, SCIMAGO)

33 İzmir Yüksek Tekn. Enst. 2 (URAP, WEBO.)

34 Yüzüncü Yıl Ü. 2 (URAP, WEBO.)

35 Sakarya Ü. 2 (URAP, WEBO.)

36 Pamukkale Ü. 1 (URAP)

37 Mersin Ü. 1 (URAP)

38 Gaziosmanpaşa Ü. 1 (URAP)

39 Yeditepe Ü. 1 (URAP)

40 Gebze Yüksek Tekn. Enst. 1 (URAP)

41 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 1 (URAP)

42 Cumhuriyet Ü. 1 (URAP)

43 Mustafa Kemal Ü. 1 (URAP)

44 Afyon Kocatepe Ü. 1 (URAP)

45 Harran Ü. 1 (URAP)

46 Celal Bayar Ü. 1 (URAP)

47 Fatih Ü. 1 (URAP)

48 Adnan Menderes Ü. 1 (URAP)

49 Trakya Ü. 1 (URAP)

50 Kırıkkale Ü. 1 (URAP)

51 Bülent Ecevit Ü. 1 (URAP)

52 Dumlupınar Ü. 1 (URAP)

53 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. 1 (SCIMAGO)

54 İstanbul Bilgi Ü. 1 (WEBO.)

55 Kafkas Ü. 2 (URAP, WEBO.) 1501

-

2000

56 Balıkesir Ü. 2 (URAP, WEBO.)

57 Çankaya Ü. 2 (URAP, WEBO.)

58 Atılım Ü. 2 (URAP, WEBO.)

59 TOBB 1 (URAP)

60 Abant İzzet Baysal Ü. 1 (URAP)

61 Muğla Sıtkı Koçman Ü. 1 (URAP)

62 Niğde Ü. 1 (URAP)

63 Doğuş Ü. 1 (URAP)

64 Adıyaman Ü. 1 (URAP)

65 Düzce Ü. 1 (URAP)

66 Namık Kemal Ü. 1 (URAP)

67 Recep Tayyip Erdoğan Ü. 1 (URAP)

68 Aksaray Ü. 1 (URAP)

69 Bahçeşehir Ü. 1 (URAP)

70 Ahi Evran Ü. 1 (URAP)

71 Erzincan Ü. 1 (URAP)

72 İzmir Ekonomi Ü. 1 (URAP)

73 Karabük Ü. 1 (URAP)

74 Bozok Ü. 1 (URAP)

75 Mehmet Akif Ersoy Ü. 1 (URAP)

76 İstanbul Bilim Ü. 1 (URAP)

77 Maltepe Ü. 1 (URAP)

78 Ordu Ü. 1 (URAP)

79 İstanbul Kültür Ü. 1 (WEBO.) 2001

-

20000

80 Yaşar Ü. 1 (WEBO.)

81 İstanbul Ticaret Ü. 1 (WEBO.)

82 Işık Ü. 1 (WEBO.)

83 Galatasaray Ü. 1 (WEBO.)

84 Kadir Has Ü. 1 (WEBO.)

85 Okan Ü. 1 (WEBO.)

86 Beykent Ü. 1 (WEBO.)

87 Haliç Ü. 1 (WEBO.)

88 Polis Akademisi 1 (WEBO.)

89 Hava Harp Okulu 1 (WEBO.)

90 İstanbul Aydın Ü. 1 (WEBO.)

91 Özyeğin Ü. 1 (WEBO.)

92 Hitit Ü. 1 (WEBO.)

93 Gazikent Ü. 1 (WEBO.)

94 Giresun Ü. 1 (WEBO.)

95 Kara Harp Okulu 1 (WEBO.)

96 Kastamonu Ü. 1 (WEBO.)

97 Bartın Ü. 1 (WEBO.)

98 Artvin Çoruh Ü. 1 (WEBO.)

99 Gümüşhane Ü. 1 (WEBO.)

100 Uşak Ü. 1 (WEBO.)

101 Deniz Harp Okulu 1 (WEBO.)

102 Osmaniye Korkut Ata Ü. 1 (WEBO.)

103 Mardin Artuklu Ü. 1 (WEBO.)

104 Zirve Ü. 1 (WEBO.)

105 Karamanoğlu Mehmet Bey Ü. 1 (WEBO.)

106 İzmir Ü. 1 (WEBO.)

107 Çankırı Karatekin Ü. 1 (WEBO.)

108 Bingöl Ü. 1 (WEBO.)

109 Nevşehir Ü. 1 (WEBO.)

110 Yalova Ü. 1 (WEBO.)

111 Mimar Sinan Ü. 1 (WEBO.)

112 Kilis 7 Aralık Ü. 1 (WEBO.)

113 Batman Ü. 1 (WEBO.)

114 Çağ Ü. 1 (WEBO.)

115 Ufuk Ü. 1 (WEBO.)

116 Bilecik Ü. 1 (WEBO.)

117 Gediz Ü. 1 (WEBO.)

118 Iğdır Ü. 1 (WEBO.)

119 İstanbul Arel Ü. 1 (WEBO.)

120 Bitlis Eren Ü. 1 (WEBO.)

121 Tunceli Ü. 1 (WEBO.)

122 İstanbul Şehir Ü. 1 (WEBO.)

123 Acıbadem Ü. 1 (WEBO.)

124 Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 1 (WEBO.)

125 Kırklareli Ü. 1 (WEBO.)

126 Fatih Sultan Mehmet Ü. 1 (WEBO.)

127 Melikşah Ü. 1 (WEBO.)

128 Amasya Ü. 1 (WEBO.)

129 Turgut Özal Ü. 1 (WEBO.)

130 Mevlana Ü. 1 (WEBO.)

131 Sinop Ü. 1 (WEBO.)

132 Şırnak Ü. 1 (WEBO.)

133 Siirt Ü. 1 (WEBO.)

134 Muş Alparslan Ü. 1 (WEBO.)

135 Karatay Ü. 1 (WEBO.)

136 Piri Reis Ü. 1 (WEBO.)

137 İstanbul Kemerburgaz Ü. 1 (WEBO.)

138 İstanbul Sabahattin Zaim Ü. 1 (WEBO.)

139 Gelişim Ü. 1 (WEBO.)

140 Ardahan Ü. 1 (WEBO.)

141 Bayburt Ü. 1 (WEBO.)

142 Hakkari Ü. 1 (WEBO.)

143 İstanbul Medipol Ü. 1 (WEBO.)

144 Yeni Yüzyıl Ü. 1 (WEBO.)

145 Yıldırım Beyazıt Ü. 1 (WEBO.)

146 Bezm-i Alem Ü. 1 (WEBO.)

147 TED Ü. 1 (WEBO.)

148 Süleyman Şah Ü. 1 (WEBO.)

149 Toros Ü. 1 (WEBO.)

150 Nuh Naci Yazgan Ü. 1 (WEBO.)

151 İstanbul 29 Mayıs Ü. 1 (WEBO.)

152 Canik Başarı Ü. 1 (WEBO.)

153 Kayseri Abdullah Gül Ü. 1 (WEBO.)

SIRA ÜNİVERSİTE URAP ARWU LEIDEN* SCIMAGO** TIMES QS WEBO. HEEACT DÜNYADAKİ YERİ

1 ODTÜ 489 381 (564) 201-225 451- 500 277 1500

2 İstanbul Ü. 421 401-500 497 416 (551- 600) (841)

3 Hacettepe Ü. 429 492 433 (551- 600) (678)

4 Ankara Ü. 491 496 488 (549)

5 Ege Ü. 473 472 (625) (563)

6 İstanbul Teknik Ü. (617) (705) 276-300 (501- 550) 500

7 İ.D. Bilkent Ü. (810) (1223) 226-250 401- 450 (612)

8 Gazi Ü. (522) 490 (506) (502)

9 Boğaziçi Ü. (802) (1194) 276-300 (551- 600) (664)

10 Koç Ü. (1233) (2016) 226-250 (501- 550) (1007)

11 Çukurova Ü. 796 (1085) 601+ 967 501

-

1000

12 Dokuz Eylül Ü. 863 861 995

13 Erciyes Ü. 729 906 (1138)

14 Atatürk Ü. 951 894 (1141)

15 Selçuk Ü. 962 880 (1105)

16 On Dokuz Mayıs Ü. 971 920 (1858)

17 Sabancı Ü. (1266) (2014) 501- 550 929

18 Marmara Ü. 837 (1017) (1362)

19 Akdeniz Ü. 887 (1291) (1547)

20 Süleyman Demirel Ü. 910 (1219) (1129)

21 Uludağ Ü. 946 (1043) (1251)

22 Karadeniz Teknik Ü. 990 (3129)

23 Başkent Ü. (1035) 962 (1165)

24 GATA (1104) 867 (7144)

25 Anadolu Ü. (1146) (1596) 739

26 İnönü Ü. (1272) (1642) 867

27 Fırat Ü. 1011 1143 1305 1001

-

1500

28 Kocaeli Ü. 1134 1383 1354

29 Yıldız Teknik Ü. 1124 (1523) 1248

30 Gaziantep Ü. 1140 (1609) 1283

31 Osmangazi Ü. 1190 (1541) 1315

32 Dicle Ü. 1231 1487 (1543)

33 İzmir Yüksek Tekn. Enst. 1286 (2532) 1272

34 Yüzüncü Yıl Ü. 1287 (1581) 1458

35 Sakarya Ü. 1442 (2212) 1303

36 Pamukkale Ü. 1173 (1555) (1516)

37 Mersin Ü. 1175 (1890) (1985)

38 Gaziosmanpaşa Ü. 1243 (1973) (2364)

39 Yeditepe Ü. 1259 (1941) (1970)

40 Gebze Yüksek Tekn. Enst. 1321 (2223) (2580)

41 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 1331 (1947) (1761)

42 Cumhuriyet Ü. 1360 (1714)

43 Mustafa Kemal Ü. 1364 (1860) (2557)

44 Afyon Kocatepe Ü. 1383 (1674) (1724)

45 Harran Ü. 1384 (1929) (2008)

46 Celal Bayar Ü. 1390 (1845) (1693)

47 Fatih Ü. 1403 (2236) (1571)

48 Adnan Menderes Ü. 1419 (1886) (1610)

49 Trakya Ü. 1425 (1705) (1543)

50 Kırıkkale Ü. 1448 (1909) (2137)

51 Bülent Ecevit Ü. 1482 (1961) (2382)

52 Dumlupınar Ü. 1483 (3362)

53 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (1617) 1054 (1947)

54 İstanbul Bilgi Ü. 1451

55 Kafkas Ü. 1557 (2698) 1732 1501

-

2000

56 Balıkesir Ü. 1581 1711

57 Çankaya Ü. 1701 1661

58 Atılım Ü. 1808 (3174) 1513

59 TOBB 1535 (2749) (2191)

60 Abant İzzet Baysal Ü. 1543 (2060) (2198)

61 Muğla Sıtkı Koçman Ü. 1595 (2758) (2621)

62 Niğde Ü. 1642 (2621) (2159)

63 </span

31 Ara 2012 - 07:41 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?