TÜBİTAK Bilgem 86 Proje Personeli Alacak

TÜBİTAK Bilgem bünyesinde görevlendirilmek üzere 86 proje personeli alınacak. Başvurular 27 Ocak 2016 tarihinde sona erecek.

TÜBİTAK Bilgem bünyesinde görevlendirilmek üzere 86 proje personeli alınacak. Başvurular 27 Ocak 2016 tarihinde sona erecek.

İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İlan No: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2

1) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.01/AR-GE Personeli (YGM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde gerçekleştirilen veri yönetimi, modelleme ve simülasyon, gerçek zamanlı uygulamalar vb. projelerde görev alarak proje yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (Yazılım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilgisayar Bilimi Mühendisliği
•   Yazılım Mühendisliği
•   Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
•   Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilişim Sistemleri Mühendisliği
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b) Tercih edilen nitelikler;
•   C/C++ gibi programlama dillerinden biri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
•   Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hâkim olmak,
•   Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgili olmak,
•   Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS) için yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•   Temel SQL bilgisi sahibi ve veri tabanı uygulamaları geliştirmiş olmak.

2) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.02/AR-GE Personeli (RTOS):

İşin Tanımı ve Özellikleri

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri üzerinde koşacak sistem yönetim yazılımları geliştirme projelerinde görev alarak proje yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)  Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerden birini bitirmiş olmak,
•   Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilgisayar Bilimi Mühendisliği
•   Yazılım Mühendisliği
•   Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
•   Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilişim Sistemleri Mühendisliği
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b)  Alanında 3 (üç) yıl ve üzeri yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

c)  Tercih edilen nitelikler; 
•   Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,
•   Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS) için yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•   Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hâkim olmak,
•   C/C++ programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
•   VxWorks işletim sistemi ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
•   Elektronik Harp (EH) uygulamalarında veya diğer askeri sistemlerde RTOS üzerinde sistem yazılımları geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
•   Yazılım testleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

3) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.03/AR-GE Personeli (YGM-GRF):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN  bünyesinde  gerçekleştirilen  Bilgisayar  3B  Grafik  Programlama  (3D  Computer Graphics Programming) projelerinde; analiz, tasarım, gerçekleştirme ve test faaliyetleri ile ilgili olarak kendine verilen görevleri yerine getirecek, doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinde yer alacak, Ar-Ge Personeli (Yazılım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilgisayar Bilimi Mühendisliği
•   Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
•   Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilişim Sistemleri Mühendisliği
•   Yazılım Mühendisliği
b)  Tercih edilen nitelikler;
•   OpenGL ya da DirectX tecrübesine sahip olmak,
•   C ya da C++ programlama dili ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
•   CUDA/OpenCL vb. konusunda tecrübe sahibi olmak,
•   Paralel programlama konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
•   İmge oluşturma yöntemleri (ışın izleme vb.) hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.

4) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.04/AR-GE Personeli (RF-EM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

Radar Sistemleri, RF Elektronik Taarruz Sistemleri, Anten Sistemleri, Elektromanyetik Sinyal Yayılımı   konularında   çalışarak,   Elektronik   sistemlerin   tasarım   ve   geliştirme,   analiz   ve modelleme,  test altyapıları geliştirme ve RF EH sistemleri için doğrulama faaliyetlerinde görev alacak; Proje yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (RF Elektronik Sistemler Modelleme, Geliştirme ve Analiz Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 18
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b)  Tercih edilen nitelikler;
•   Sistem/yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
•   Elektromanyetik Teori, Sinyal İşleme, Anten Sistemleri ve Radar Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak,
•   C ve C++ programlama dillerine hâkim olmak,
•   MATLAB kullanarak model geliştirme tecrübesine sahip olmak,
•   FPGA, ADC, DAC vb. entegre devreler ve programlanmaları konularında bilgi sahibi olmak,
•   MATLAB/Simulinkve/veya  C++ yazılımlarına, sinyal işleme algoritmalarını geliştirebilecek ve test edebilecek düzeyde hâkim olmak,
•   Spektrum analizör, sinyal üreteci vb. laboratuvar cihazlarının kullanım tecrübesine sahip olmak,
•   Radar, Radar İkaz Alıcı ve Radar Karıştırıcı sistemlerinin çalışma algoritmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•  Radar sistemleri ve/veya RF Elektronik Taarruz ve/veya RF Elektronik Destek Sistemlerinin çalışma prensiplerine hâkim; bu sistemlerle ilgili analiz, modelleme, tasarım veya geliştirme tecrübesine sahip olmak,
•   Analog/sayısal kontrol sistemleri ve/veya elektromanyetik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•   Komuta kontrol sistemleri ve bunların karar mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak,
•   RF donanım çevrimde laboratuvarları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•   Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

5) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.05/AR-GE Personeli (MEK-TM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; geliştirilen elektronik ekipmanların mekanik tasarım, yapısal analiz ve mekanik bütünleştirme faaliyetlerini yürütecek, sonlu elemanlar modelini hazırlayacak, yapısal analizlerini gerçekleştirecek ve analiz raporlarını hazırlayacak, ilgili MIL- STD  standartlarına   göre   çevresel  testleri   (titreşim, akustik, şok, ısıl denge/döngü, vb.) planlayacak, uygulayacak ve raporlayacak Ar-Ge Personeli (Mekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Makine Mühendisliği
•   Havacılık ve/veya Uzay Mühendisliği
•   Mekatronik Mühendisliği
b) Tercih edilen nitelikler;
•   Isıl tasarım, ısıl analiz ve akışkanlar dinamiği yazılımlarını kullanarak ısıl tasarım ve ısıl analiz yapabiliyor olmak,
•   Mekanik tasarım CAD yazılımları kullanarak mekanik tasarım ve/veya sonlu elemanlar yazılımlarını kullanarak yapısal analiz ve/veya teknik resim, boyut ve geometrik toleranslandırma ve/veya katı mekaniği ve mekanik titreşim konularında bilgi sahibi olmak,
•   Mekanik tasarım CAD yazılımları kullanarak mekanik tasarım ve/veya sonlu elemanlar yazılımlarını kullanarak yapısal analiz ve/veya teknik resim, boyut ve geometrik toleranslandırma ve/veya katı mekaniği ve mekanik titreşim konularında iş tecrübesine sahip olmak,
•   Catia, SolidWorks veya AutoCAD yazılımlarından en az birine hâkim olmak,
•   Ansys veya Patran/Nastran analiz yazılımlarından en az birine hâkim olmak,
•   Sonlu  elemanlar  teorisi,  kompozit  yapılar,  elektronik  kutulama  ve  mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmak,
•   Mekanik / Mekatronik tasarım, modelleme, prototipleme konularına hâkim olmak,
•   Malzeme bilgisi ve talaşlı imalat konularına hâkim olmak,
•   Isıl transfer analizlerini de göz önüne alarak tasarım yapma tecrübesine sahip olmak.

6) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.06/AR-GE Personeli (RF-TM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; geniş bant veya dar bant RF alıcıların, aşağı/yukarı kaydırıcıların ve gerekli olabilecek diğer RF/mikrodalga devre, modül veya bileşenlerin tasarımlarını yapacak, simülasyonlarını gerçekleştirecek, PCB üzerinde üretecek/ürettirecek, bu amaçla kullanılacak RF bileşenleri belirleyecek, RF bütçe analiz yapacak, geliştirilen RF devre, modül veya bileşenlerin laboratuvar ekipmanları kullanarak testlerini yapacak ve RF parametrelerini belirleyecek, RF devre ve sistemlerin kalibrasyon süreç ve ihtiyaçlarını belirleyecek Ar-Ge Personeli (RF Mikrodalga Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 7
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b)  Tercih edilen nitelikler;
•   RF/mikrodalga  devre/modül/bileşen  (RF  sentezör,  frekans  çevirici,  PLL,  Filtre  ve yükselteç vb. içeren RF devre tasarımı konularında (şema ve yerleşim) bilgi sahibi olmak,
•   RF modüllerin test ve doğrulamalarında bilgi sahibi olmak,
•   Çeşitli EM modelleme, analiz ve tasarım programlarını (CST, HFSS, ADS, GENESİS vb.) kullanabilmek,
•   RF-MEMS ve temiz oda tecrübesine sahip olmak,
•   RF sentezör, frekans çevirici, PLL, Filtre ve yükselteçleri içeren RF devre tasarımlarında (şema ve yerleşim) tecrübe sahibi olmak,
•   RF modüllerin test ve doğrulamalarında tecrübe sahibi olmak,
•   Osiloskop, sinyal üreteci, spektrum analizör, network analizör gibi laboratuvar cihazlarını kullanabilmek,
•   Radar Sistemleri / RF Elektronik Taarruz / RF Elektronik Destek Sistemlerinin çalışma prensiplerine hâkim olmak ve bu sistemlerle ilgili analiz, modelleme, tasarım veya geliştirme tecrübesine sahip olmak.  

7) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.07/AR-GE Personeli (GYM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; gerçek zamanlı koşturulması gereken algoritmaları kart üzerinde programlayacak, laboratuvara entegre edilen sistemlere yönelik arayüz donanımlarının geliştirilmesinde görev alacak, geliştirilen donanımlara yönelik olarak Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri için sürücü tasarlayacak, kullanıcı tarafından ihtiyaç duyulan Board Support Package (BSP) paketini geliştirecek, BSP konusunda kullanıcı desteğini verecek Ar-Ge Personeli (Gömülü Yazılım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilgisayar Bilimi Mühendisliği
•   Yazılım Mühendisliği
•   Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
•   Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilişim Sistemleri Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b) Tercih edilen nitelikler;
•   DSP,  FPGA  tabanlı  kartlar,  farklı  şase  mimarileri,  gerçek  zamanlı  işletim sistemleri konularında temel bilgi birikimine sahip olmak,
•   C ve C++ programlama dillerine hâkim olmak, 
•   Windows  veya  Linux  işletim sistemlerinde  donanım sürücüleri  geliştirme  konusunda tecrübe sahibi olmak,
•   Bilgisayar mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,
•   Linux toolchain (gcc, gdb, make) kullanmış olmak,
•   Donanım şeması okuma konusunda bilgi sahibi olmak,
•   Windows veya Linux işletim sistemlerinde donanım sürücüleri geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
•   İyi derecede C, C++,  orta derecede assembly (x86, x64, ARM, PPC) programlama dili tecrübesine sahip olmak,
•   PCI, PCI-Express, Ethernet, USB iletişim standartları hakkında bilgi sahibi olmak,
•   Gömülü sistemlerde yazılım geliştirme ve debug faaliyetlerini yapmış olmak,
•   Radar sistemleri / RF Elektronik Taarruz / RF Elektronik Destek Sistemlerinin çalışma prensiplerine hâkim; bu sistemlerle ilgili analiz, modelleme, tasarım veya geliştirme tecrübesine sahip olmak,
•   RF  frekans  bandında  gerçek  zamanlı  çalışan  kapalı  döngü  laboratuvar  düzenekleri geliştirmiş olmak,
•   Sayısal Sinyal İşleme konusunda bilgi sahibi olmak,
•   MATLAB kullanarak Sinyal İşleme uygulamalarında çalışmış olmak.


8) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.08/AR-GE Personeli (SINM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen EH sistem geliştirme projelerinde; sinyal işleme algoritmalarını tasarlayacak, geliştirecek, sinyal analizini ve sinyal analiz araçlarını geliştirecek, sistem testlerini uygulayacak tecrübeli Ar-Ge Personeli (Sinyal İşleme Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)  Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b) Alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora mezunu adaylar için 1 (bir) yıl ve üzeri, Lisans mezunu adaylar için 2 (iki) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,
c)  Tercih edilen nitelikler;
•   Sayısal sinyal işleme (DSP) teorisine hâkim olmak,
•   MATLAB/Simulink yazılımları gibi modelleme araçlarını etkin kullanabilmek
•   Radarların çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,
•   Radar ve Elektronik Harp Sistemlerinin çalışma prensipleri ve bunlarda kullanılan sinyal işleme algoritmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•   Elektrik-Elektronik  Mühendisliği  anabilim  dalında  Yüksek  Lisans  ve/veya  Doktora derecesi sahibi olmak,
•   Gerçek zamanlı sinyal işleme algoritmaları geliştirmiş olmak.

9) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.09/AR-GE Personeli (KÖ-EM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN  bünyesinde  yürütülen  projelerde;  Kızılötesi  (KÖ)  elektronik  sistemlerinin geliştirilmesi, mevcut sistemlerin analizi ve KÖ görüntülemeli sistemlerle laboratuvar ve açık sahada iz bilgilerinin çeşitli sistemler vasıtasıyla ölçümü, ölçüm sonuçlarının analizi,  algoritma tasarımı ve geliştirilmesi, sinyal analizi, EO/Kızılötesi sahne üretimi, sistem modelleme ve simülasyon çalışmalarında görev alacak Ar-Ge Personeli (Kızılötesi Elektronik Sistemler Modelleme, Geliştirme ve Analiz Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 8
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara 

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b)  Tercih edilen nitelikler;
•   Sinyal işleme, imge işleme, bilgisayarlı görü ve örüntü tanıma  konularında temel bilgi sahibi olmak,
•   Elektro-Manyetik  Teori,  Kızılötesi  Teorisi,  Elektro-Optik  Sistemler  ve  uygulamaları, modelleme ve simülasyon konularında temel bilgi sahibi olmak,
•   Otomatik hedef tespit, izleme ve sınıflandırma konularında çalışmış ve/veya bilgi sahibi olmak,
•   Görünür ve Kızılötesi bantlarında imge pekiştirme, veri, öznitelik ve karar tümleştirme ve  imge bölütleme konularında çalışmış ve/veya bilgi sahibi olmak,
•   KÖ ve UV ışıma (siyah cisim ışıması, radyometri), KÖ ve UV atmosferik iletim ve elektro-optik bileşenler (optik malzemeler, sezimciler) konularında bilgi sahibi olmak,
•   İmge oluşturma yöntemleri (ışın izleme vb.) hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
•   Kızılötesi teorisi, kızılötesi iz ölçümü ve radyometrik kamera kalibrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
•   MATLAB ve/veya C/C++ programlama dillerini etkin kullanabilmek,
•   İşin  Tanımı  ve  Özellikleri  kısmında  bahsedilen  çalışma  alanlarında  Yüksek  Lisans ve/veya Doktora derecesine sahip olmak.  

10)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.10/AR-GE Personeli (KM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

Hedef tespit/teşhis ve izleme tabanlı Elektronik Harp (EH) Sistemlerinin pedestal ve yönlendirme alt birimlerinin kontrol algoritmalarının tasarımında görev alacak Ar-Ge Personeli (Kontrol Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
•   Makine Mühendisliği
b) Tercih edilen nitelikler;
•   EH sistemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak,
•   Sistem geliştirme süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
•   MATLAB/Simulink modelleme ve simülasyon konularında bilgi sahibi olmak,
•   Hassas Yönlendirme ve İzleme (Pointing and Tracking) konularında tecrübeli olmak,
•   Kontrol kuramı ve mekatronik konularında tecrübeli olmak,
•   İşin  Tanımı  ve  Özellikleri  kısmında  bahsedilen  çalışma  alanlarında  Yüksek  Lisans ve/veya Doktora derecesine sahip olmak.  

11)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.11/AR-GE Personeli (ATM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; güç kaynağı/güç dağıtım birimi ve/veya motor sürücü/kontrol birimi ürün gerçekleştirme konusunda tasarlanan devrelerin oluşturulan test prosedürlerine göre test koşullarını oluşturacak ve uygulayacak, ortaya çıkan ürünün performans metriklerini oluşturarak gerekli ürün dokümantasyonunu hazırlayacak tecrübeli Ar-Ge Personeli (Analog Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektrik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b) Alanında Doktora mezunu adaylar için 1 (bir) yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans/Lisans mezunu adaylar için 2 (iki) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,
c) Tercih edilen nitelikler;
•   Donanım geliştirme ve üretim konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•   İşaret Bütünlüğü (Signal Integrity) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•   Baskı devre tasarımında; EMI/EMC, çevresel testler vb. başlıklarda tecrübe sahibi olmak,
•   Altium, ORCAD, Protel, Cadence vb. CAD araçlarında ürün geliştirmiş olmak,
•   HyperLynx, Ansys, Spice vb araçlarla ürün geliştirmiş olmak,
•   Yüksek performanslı analog, baskı devre tasarımı yapmış olmak,
•   AC/DC ve DC/DC çevirici topolojileriyle ilgili devre tasarımı yapmış olmak,
•   Motor sürücü devreleri tasarlamış olmak,   •   Osiloskop,  sinyal  üreteci,  elektronik  yük,  lojik  analizör  gibi  laboratuvar  cihazlarını kullanabilmek.

12)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.12/AR-GE Personeli (STM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; sayısal devre tasarımları yapacak Ar-Ge Personeli (Sayısal Devre Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b) Tercih edilen nitelikler;
•   İşaret Bütünlüğü (Signal Integrity) konusunda bilgi sahibi olmak,
•   Altium, ORCAD, Protel, Cadence vb. CAD araçlarını kullanabiliyor olmak,
•   Verilog HDL bilgisine sahip olmak,
•   Xilinx ISE, Modelsim vb. sayısal tasarım ve test araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
•   Donanım geliştirme ve üretim konularında bilgi sahibi olmak,
•   PCIe, TCP-IP, SATA vb. protokoller hakkında bilgi sahibi olmak,
•   Sinyal  işleme  algoritmalarının  sayısal  devrelere  dönüştürülmesi  konusunda  çalışmış olmak,
•   Yüksek performanslı sayısal devre, baskı devre tasarımı yapmış olmak, 
•   Hyper HyperLynx, Ansys vb araçlarla ürün geliştirmiş olmak,
•   CPU, FPGA, ADC, DAC vb. entegre devreler hakkında bilgi sahibi olmak,
•   Altium, ORCAD, Protel, Cadence vb. CAD araçlarında ürün geliştirmiş olmak,
•   Osiloskop, sinyal üreteci, lojik analizör gibi laboratuvar cihazlarını kullanabilmek.
13)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.13/AR-GE Personeli (KÖ-İK):

İşin Tanımı ve Özellikleri
İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde çeşitli platformların kızılötesi (KÖ) elektronik harp (EH) açısından ısı dağılımı, ısı transferi, güneş ışıması gibi etkilerinin hesaplanmasına yönelik olarak çalışabilecek; laboratuvar ve açık sahada gerçekleştirilecek ölçüm, analiz ve modelleme çalışmalarında görev alacak Ar-Ge Personeli (Kızılötesi İz Kestirim Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Makine Mühendisliği
•   Fizik
•   Fizik Mühendisliği
b) Tercih edilen nitelikler;
•   Isı transferi ve akışkanlar mekaniği hakkında bilgi sahibi olmak,
•   Elektro-Manyetik  Teori,  Elektro-Optik  Sistemler  ve  Uygulamaları,  modelleme  ve simülasyon konularında temel bilgi sahibi olmak,
•  ANSYS FLUENT, SPACECLAIM vb. Isı transferi ve akışkanlar mekaniği alanında hesaplamaların yapılabilmesi amaçlı kullanılan yazılımları etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak,
•   MATLAB ve/veya C/C++ programlama dillerini etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak.  

14)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.14/AR-GE Personeli (OPT):


İşin Tanımı ve Özellikleri

Kızılötesi (IR) ve Morötesi (UV) bandında çalışan elektro-optik sistemlerin tasarım ve geliştirilmesinde öncül görev alacak ve bu konuda İLTAREN bünyesindeki faaliyetleri ve teknik ekibini yönlendirecek/yönetecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (Optik/Optomekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Fizik
•   Fizik Mühendisliği
b) Alanında 2 (iki) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;
•   KÖ  ışıma  kuramı  (siyah  cisim  ışıması,  radyometri),  elektro-optik  bileşenler  (optik malzemeler, sezimciler) hakkında bilgili olmak,
•   Zemax vb. Optik tasarım araçlarının kullanımda tecrübe sahibi olmak,
•   Opto-mekanik tasarım konusunda tecrübeli olmak,
•   Modelleme ve simülasyon konularında temel bilgi sahibi olmak,
•   Bahsedilen çalışma alanlarında laboratuvar tecrübesine sahip olmak,
•   MATLAB ve/veya C/C++ programlama dillerinde bilgi sahibi olmak,
•   Bahsedilen çalışma alanlarında Yüksek Lisans ve/veya Doktora derecesine sahip olmak.  
15)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.15/AR-GE Personeli (SİS):

İşin Tanımı ve Özellikleri
İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde;  sistemlerin sistem/donanım mimarilerinin tasarımını yapacak, donanım bileşenlerinin teknik özelliklerini belirleyecek ve ilgili süreçlerde görev alacak tecrübeli Ar-Ge Personeli (Sistem Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b) Alanında 3 (üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;
•   Mekatronik sistemlerin kontrolü konusunda tecrübe sahibi olmak,
•   C ve C++ programlama dillerine hâkim olmak,
•   MATLAB ve/veya Simulink ortamlarında model geliştirme tecrübesine sahip olmak,
•   Sistem geliştirme projelerinde görev almış olmak,
•   .NET uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

16)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.16/AR-GE Personeli (LAS):

İşin Tanımı ve Özellikleri
Kızılötesi (KÖ) bandında çalışan lazerleri ve/veya doğrusal olmayan optiğe dayalı dalga boyu çevirim cihazlarını geliştirecek, KÖ bandında çalışan lazerlerin ve/veya doğrusal olmayan optiğe dayalı dalga boyu çevirim cihazların performans modellerini geliştirecek, KÖ bandında çalışan sistemlerin performans değerlendirmeleri için düzenekler geliştirecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (Lazer Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Makine Mühendisliği
•   Mekatronik Mühendisliği
•   Fizik
•   Fizik Mühendisliği
b) Alanında 3 (üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;
•   İşin Tanımı ve Özellikleri kısmında bahsedilen çalışma alanlarında tecrübe sahibi olmak,
•   Lazer   ve/veya   doğrusal   olmayan   optiğe   dayalı   dalgaboyu   çevirim   cihazlarının geliştirilmesi veya optik cihazların mekanik aksamlarının geliştirilmesi alanlarında deneysel veya teorik kapsamda tecrübeye sahip olmak,
•   Sinyal işleme, ısıl analiz veya KÖ sistemleri modelleme konularında tecrübeye sahip olmak.

17)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.17/AR-GE Personeli (UMKM):

İşin Tanımı ve Özellikleri
İLTAREN bünyesinde gerçekleştirilen projelerde; farklı tipteki platformların hareket modellerini geliştirerek simülasyonlarını gerçekleştirecek, bu doğrultuda projelerin yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek, uçuş mekaniği, güdüm, kontrol ve seyrüsefer konularında çalışacak Ar-Ge Personeli (Uçuş Mekaniği ve Kontrol Mühendisi) istihdam edilecektir. 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
•   Havacılık ve Uzay Mühendisliği
•   Uçak Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
b) Tercih edilen nitelikler;
•   Altı (6) serbestlik dereceli hareket dinamiği konusunda bilgi sahibi olmak,
•   Farklı tipte hava platformlarının hareketinin modellenmesi konusunda bilgi sahibi olmak,
•   Matlab/Simulink ortamında yazılım/model geliştirme deneyimine sahip olmak,
•   C/C++ gibi programlama dillerinden biri ile yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.

18)  Referans  Kodu:  TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.18/Teknik  ve  Destek  Personeli (KGS):

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kalite güvence açısından sorumlu olacağı projelerde kalite güvence faaliyetlerini sözleşme, ilgili süreçler ve proje planlarına uygun olarak yürütecek, kurumda uyulması gereken /gerekecek ulusal ve/veya uluslararası yönetim sistemleri standartları/modelleri ve kurum gereksinimleri doğrultusunda İLTAREN Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine destek olacak, sorumlu olacağı projelerin Kalite Güvence Planlarını hazırlayacak ve idame ettirecek, proje faaliyetlerini sözleşmeye, ilgili proje planlarına ve süreçlere uygun şekilde denetimler ve gözden geçirmelerle izleyerek objektif olarak değerlendirecek, değerlendirmeler sonucunda tespit edilen hususların  yönetilmesini  sağlayacak  tecrübeli  Teknik  ve  Destek  Personeli  (Kalite  Güvence Sorumlusu) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
•   Bilgisayar Mühendisliği
•   Yazılım Mühendisliği
•   Bilgisayar Bilimi Mühendisliği
•   Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
•   Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilişim Sistemleri Mühendisliği
•   Endüstri Mühendisliği
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
•   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
•   Fizik
•   Fizik Mühendisliği
•   Matematik
•   Matematik Mühendisliği
•   Kimya Mühendisliği
b) Proje kalite güvence alanında 2 (iki) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;
•   ISO 9001, NATO AQAP-160, NATO AQAP-2110, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288 ve MIL-STD 498 ve CMMI-DEV modeline hâkim ve bunları savunma sektörü sistem/yazılım geliştirme organizasyonlarında/projelerinde uygulamış olmak,
•   Proje kalite güvence planlaması yapabilecek ve işletebilecek yetkinlikte olmak, 
•   Kalite yönetim sistemi, kalite yönetim süreçleri ve süreç yönetimi ile ilgili eğitim almış ve tecrübe sahibi olmak,
•   Mühendislik ve yönetim iş süreçlerine ve bunların sürekli iyileştirilmesine ilgi duymak,
•   Sözlü ve yazılı iletişim becerisi ile ikna kabiliyetine sahip olmak,
•   Dokümantasyon, sunum ve temsil becerilerine sahip olmak.

19)  Referans  Kodu:  TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.19/Teknik  ve  Destek  Personeli (KYS):

İşin Tanımı ve Özellikleri

Konfigürasyon yönetimi açısından sorumlu olacağı projeler kapsamında konfigürasyon yönetimi (KY) faaliyetlerini sözleşme, ilgili Konfigürasyon Yönetimi Süreci ve proje planlarını esas alarak yürütecek, projelerin Konfigürasyon Yönetim Planlarını hazırlayacak/idame ettirecek ve planlara uygun olarak konfigürasyon yönetimi faaliyetlerini yürütecek, ürün gelişimi sürecinde konfigürasyon öğelerine önerilen değişiklik isteklerini kapatılana kadar takip edecek, proje KY kütüphanesinin oluşturulması, idamesi, erişim ve kontrolünü sağlayacak Teknik ve Destek Personeli (Konfigürasyon Yönetim Sorumlusu) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
•   Bilgisayar Mühendisliği
•   Yazılım Mühendisliği
•   Bilgisayar Bilimi Mühendisliği
•   Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
•   Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilişim Sistemleri Mühendisliği
•   Endüstri Mühendisliği
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
•   Matematik
•   Matematik Mühendisliği
b) Konfigürasyon yönetimi konusunda 1 (bir) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;
•   Konfigürasyon yönetimi ve süreçleri ile ilgili eğitim almış olmak,
•   MIL-STD 973 ve/veya  ANSI/EIA 649 standartlarına hâkim olmak, savunma  sektörü sistem/yazılım geliştirme projelerinde uygulamış olmak,
•   ISO 9001, NATO AQAP-160, NATO AQAP-2110, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288, standartlarına ve CMMI-DEV modeline hâkim olmak,
•   TFS, SVN, JIRA vb. konfigürasyonyönetimi araçlarını yönetici seviyesinde kullanabilmek,
•   Projelerin konfigürasyon yönetimi sistemi otomasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak, ilgili yazılım araçlarını kullanmış, otomasyonda uygulamış olmak.
•   Proje konfigürasyon yönetim planlaması yapabilecek ve işletebilecek yetkinlikte olmak,
•   Dokümantasyon, sunum ve temsil becerilerine sahip olmak.

20)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.20/Teknik ve Destek Personeli (BSU)

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde Bilgi Sistemleri faaliyetlerini yürütecek, proje faaliyetlerinin yürütüldüğü ilgili sistemlerin ve altyapıların kurulum ve yönetiminde görev alacak, Proje geliştirme ortamı üzerinde çalışan portali yönetecek,   proje çalışmalarında kullanılan konfigürasyon yönetimi araçlarının sistem yönetiminde görev alacak, projeler kapsamında ihtiyaç duyulan Linux sistemleri yönetecek, projelerde bilgi güvenliğinin sağlanması ve yeni nesil güvenlik duvarının yönetiminde görev alacak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda yürütülen  faaliyetlerde  çalışacak  tecrübeli  Teknik  ve  Destek Personeli  (Bilgi  Sistemleri Uzmanı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
•   Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilgisayar Bilimi Mühendisliği
•   Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
•   Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
•   Bilişim Sistemleri Mühendisliği
•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik Mühendisliği
•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
•   Telekomünikasyon Mühendisliği
•   Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
•   Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
•   Endüstri Mühendisliği
•   Fizik
•   İstatistik
•   Matematik
•   Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
•   Yönetim Bilişim Sistemleri
b) Alanında 3 (üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;
•   Proje  geliştirme  ortamı  üzerinde  çalışan  Microsoft  Sharepoint  Server’ın  yönetimi  ve portal geliştirme konusunda çalışmış olmak,
•  Projelerde kullanılan konfigürasyon yönetimi araçlarını (Microsoft Team Foundation Server, SVN, IBM Jazz vb.) kullanabilmek ve sistem yönetimi konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak,
•   Linux sistem yönetimi konusunda çalışmış olmak,   •   Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (Next Generation Firewall) yönetimi, konfigürasyonu ve problemlerin giderilmesi konusunda çalışmış olmak,
•   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışmış olmak,

21)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.21/AR-GE Teknisyeni (TEK-ELN)

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; cihaz, bileşen, PCB üretimi kapsamında montaj, kurulum, kablaj üretimi ve testi, bileşen tedariki ve envanter takibi, geliştirilen sistemlerin laboratuvar ve saha testlerini gerçekleştirecek, ürün geliştirme, ölçüm, sinyal ve veri analizi, entegrasyon ve kullanıcı/saha destek çalışmalarında görev alacak Ar-Ge Teknisyeni (Elektronik Laboratuvar Teknisyeni) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 2 (iki) yıllık ön lisans eğitimi veren Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Elektronik ve Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon bölümlerinden birini veya Astsubay Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi programını bitirmiş olmak,
b) Tercih edilen nitelikler;
•   Radar/Elektronik Harp/Elektronik İstihbarat alanında çalışma tecrübesine sahip olmak,
•   Kızıl Ötesi (KÖ) Sistemler ile ilgili bilgi sahibi ve saha tecrübesine sahip olmak,
•   Baskı devre araçları ile ilgili mesleki tecrübeye sahip olmak,
•   Altium, Mentor Graphics ve benzeri programlardan en az birini kullanabilmek,
•   Test ve ölçüm cihazları (multimetre, osiloskop, spektrum analizör, network analizör, vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak,
•   Elektronik malzeme bilgisine sahip olmak,
•   Lehimleme ve teknikleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
•   Arıza bulma ve onarım tecrübesine sahip olmak,
•   Temel MS Office uygulamalarına (MS Word, MS Excel) hâkim olmak,
•   Seyahat engeli olmamak,
•   Tatbikat ve saha tecrübesi olmak,
•   Okuduğunu anlayacak seviyede teknik İngilizce bilmek,
•   B sınıfı ehliyete sahip olmak.

22)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.22/AR-GE Teknisyeni (TEK-BD):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; geliştirilen baskı devre kartların tasarımında tasarım mühendislerine destek olacak, baskı devreleri üretime hazır hale getirme faaliyetlerinde görev alacak tecrübeli Ar-Ge Teknisyeni (Baskı Devre Teknisyeni) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 2 (iki) yıllık ön lisans eğitimi veren Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon bölümlerinden birini veya Astsubay Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi programını bitirmiş olmak,
b) Alanında 3 (üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;
•   Altium, Mentor Graphics ve benzeri programlardan en az birini kullanabilmek.

23)  Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.23/AR-GE Teknisyeni (TEK-BS):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde Bilgi Sistemleri kapsamında destek faaliyetlerini yürütecek, ilgili sistemler ve altyapılar ile proje faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu sunucu ve depolama sistemlerinin kurulum ve yönetiminde görev alacak, projelerin ihtiyaç duyduğu sanallaştırma ve yedekleme çalışmalarını yürütecek tecrübeli Ar-Ge Teknisyeni (Bilgi Sistemleri Teknisyeni) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren Bilgisayar, Bilişim, Bilgi Güvenliği Teknolojisi,  Bilgisayar  Programcılığı,  Bilgisayar  Teknolojisi, İnternet ve  Ağ  Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b) Konuyla ilgili olarak 3 (üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;
•   Microsoft  2008  ve  2012  Sunucu  (Server),  depolama  (Storage)  ürünleri  kurulum  ve yönetimi konularında çalışmış olmak,
•   Ağ anahtarlama ve yönlendirme cihazları, kablosuz ağ cihazları kurulumu, yönetimi ve izleme yazılımları konularında çalışmış olmak,
•   Sanallaştırma teknolojileri (VMware) konusunda çalışmış olmak,
•   Symantec  Backup  Exec ile  kurumsal  seviyede  yedekleme  stratejilerinin belirlenmesi, yönetilmesi ve kontrolü konusunda çalışmış olmak,
•   Teknik doküman ve kılavuz hazırlama becerisine sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak, 
Ar-Ge Personeli İçin;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10.000/ Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20

Teknik ve Destek Personeli İçin;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10.000/ Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,00

f)  Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak. (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)
g) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden  en fazla bir  eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)
h) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Dönemi  sonunda  mezun  olacak adayların  son 1 (bir)  ay içinde alınmış transkriptlerindeki  not  ortalamaları  baz  alınacaktır.  Bu  durumdaki  adayların  hem  başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
i)  Önlisans   mezunu   Araştırma   Teknisyeni   alımlarında   yukarıdaki   formüle   bakılmaksızın adayların 4,00 üzerinden en az 2,80 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.  (100’lük  sistemdeki  notlar,  Yüksek  Öğretim  Kurulu’nun  yayınlamış  olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)
j)  İngilizce  yeterliliğini  aşağıdaki  sınavların  birinden  alınan  puanla  kanıtlamış  olmak.  *** (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

 

 

 

Sınav Türü

 

KPDS UDS YDS

 

 

TOEFL IBT

 

 

TOEFL CBT

 

 

TOEFL PBT

 

 

 

FCE

 

 

 

CAE

 

 

 

CPE

 

Sınav Puanı

 

1*

 

 

65

 

 

61

 

 

173

 

 

500

 

 

B

 

 

C

 

 

C

 

Sınav Puanı

 

2**

 

 

70

 

 

70

 

 

190

 

 

520

 

 

B

 

 

C

 

 

C

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
*** Ar-Ge Teknisyeni ilanları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.
KPDS                    : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı ÜDS                     : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı YDS                      : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı TOEFL IBT            : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test TOEFL CBT           : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT           : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE                     : First Certificate in English CAE                     : Certificate in Advanced English CPE                     : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
BAŞVURU SÜRECİ
i.    Adaylar  www.bilgem.tubitak.gov.tr   adresinden  “Kariyer”  başlığı   altında   bulunan   “İş Olanakları” bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bu yöntem dışında yapılan hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır.
ii.   Son başvuru tarihi 27.01.2016’dır. Başvuruların saat 17.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
iii.   Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilirler, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
iv.   Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
v.   Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (i) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
vi.   Lisans  öğrenimini  yurt  dışında  tamamlayan  adaylar  için  “Adaylarda  Aranacak  Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
vii.  İlk aşamada Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için iş başvurusunda bulunan adaylar, İş Başvuru Sisteminde beyan ettikleri bilgilere göre değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirme neticesinde, ikinci aşamada “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar adaydan aşağıdaki belgeleri İş Başvuru Sistemine yüklemeleri talep edilecektir. Adayların aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmaları ve talep edilmesi durumunda 2  i şgünü  içinde İş Başvuru Sistemi’ne eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerden  herhangi birinin eksik olması veya belirtilen süre içinde İş Başvuru Sistemine yüklenmemesi durumunda başvuru tekrar değerlendirmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır. Geçersiz sayılan başvuruların yerine sıradaki adaylarla iletişime geçilecektir.
-   Üniversiteye Giriş Sınavı  Sonuç  Belgesi  (ÖSYM onaylı veya sonuç belgesi  kontrol kodu olan internet çıktısı)
-   Üniversiteye  Giriş  Sınavı  Yerleştirme   Belgesi   (ÖSYM  onaylı  veya  sonuç  belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)
-   Nüfus Cüzdanı
-   Diploma/Çıkış Belgesi -Lisansve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten yazı.
-   Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi (Öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar için genel not ortalamasını gösterir son 1 (bir) ay içinde alınmış belge)
-   Yabancı  Dil  Sınav  Sonuç  Belgesi  veya  eğitim  dilinin  %100  İngilizce  olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış)
-   Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü
-   Askerlik durumunu gösterir belge
viii.     İlk aşamada Ar-Ge Teknisyeni ilanına iş başvurusunda bulunan adaylar, İş Başvuru Sistemine beyan edilen bilgilere göre değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirme neticesinde, ikinci aşamada “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (i) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar adaydan aşağıdaki belgeleri İş Başvuru Sistemine yüklemeleri talep edilecektir. Adayların aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmaları ve talep edilmesi durumunda   2  işgünü  içinde İş Başvuru Sistemi’ne  eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya istenen süre içerisinde İş Başvuru  Sistemine  yüklenmemesi  durumunda  başvuru  tekrar  değerlendirmeye   alınmayarak geçersiz   sayılacaktır.   Geçersiz   sayılan   başvuruların   yerine   sıradaki    adaylarla   iletişime geçilecektir.
-   Nüfus Cüzdanı
-   Önlisans Diploma veya Çıkış Belgesi
-   Önlisans Transkript Belgesi
-   Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü
-   Askerlik durumunu gösterir belge
NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr), BİLGEM Başkanlığı’nın (www.bilgem.tubitak.gov.tr) ve İLTAREN’in (iltaren.bilgem.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın İş Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

İletişim  Bilgileri : 
Adres: Şehit Mu. Kur. Yzb. İlhan Tan Kışlası Ümit Mah. 2432. Cad. 2489. Sok. Ümitköy/ANKARA
E-Posta:    [email protected]
Telefon:0312 291 6200 / 0312 291 6201 / 0312 291 6202

06 Oca 2016 - 11:46 - KPSS'sizgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler