Atılım Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı

Atılım Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 11 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Atılım Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 11 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Matematik veya Uygulamalı Matematik alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

2. Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Deneysel, Bilişsel Bilimler, Gelişim, Uygulamalı ya da Klinik Psikoloji alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak.

2. İlgili doktora alanında çalışmalar yapmış olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.

1

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik/ Elektronik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak, bu alanların birinde doktora ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doçentlik ünvanına sahip olmak.

2. Sayısal Tasarım, Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler, Bilgisayar Mimarisi ve Örgütleşimi, Bilgisayar Ağları, Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma alanlarında ders verme deneyimine sahip olmak; Bilgisayar Mühendisliğinin biyomedikal uygulamaları alanında araştırma deneyimine sahip olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme VeAtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği, eğitim teknolojileri veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

2. Nesne Tabanlı Programlama, Veri tabanı Tasarımı ve Yönetimi, Ayrık Hesaplamalı Yapılar, Biçimsel Diller ve Özdevinirler, İşletim Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilgi Mühendisliği, Bilgi Erişimi, Makina Öğrenmesi veya Mantıksal Programlama, gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Prof.

1

1. Üniversitelerin İnorganik malzeme veya Seramik malzeme Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek,

2. Fotokatalitik malzemeleri, cam-seramik malzemeleri, zirkonyadiş malzemeleri, boya duyarlı ve perovskit güneş pilleri konularında uluslararası düzeyde nitelikli akademik yayınlar yapmış olmak,

3. Seramik malzemeleri, Seramik malzemelerin prosesleri ve İleri cam bilimi ve teknolojisi derslerini verebilir durumda olmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.Fizyoloji anabilim dalında doktoralı olmak.

2. Fizyoloji alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Hipoksi ve deney hayvanlarında egzersiz uygulamaları hakkında araştırmaları ve deneyimi bulunmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalında Profesör unvanına sahip olmak.

2. Histoloji ve Embriyoloji alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Gebelik immünolojisi ve immün patolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararasıproje, bildiri ve yayınlara sahip olmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1. Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalında Doçent unvanına sahip olmak.

2. Tıbbi Farmakoloji alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Klinik toksikoloji, Farmakoekonomi ve ilaç geri ödemeleri, Serbest Radikal farmakolojisi konularında çalışmaları ve Tıp eğitimi alanında deneyimli olması,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1. İç Hastalıkları Anabilim dalında Profesör unvanına sahip olmak.

2. İç Hastalıkları alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Kronik hastalık önleme programlarında yer almış olmak, kendi uzmanlık alanında Uluslararası Bilim Kurulu üyeliğine sahip olmak, Uluslararası Bilim Ödülü sahibi olmak, Meslek yüksek okulu kurulma aşamasında görev almış olmak

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

1. Genel Cerrahi Anabilim dalında Doçent unvanına sahip olmak.

2. Genel Cerrahi alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Minimal invaziv cerrahi ve single port laparoskopik cerrahi konularında deneyimli olmak ve bu alanda ağırlıklı yayınlara sahip bulunmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doçent

1

1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Doçent unvanına sahip olmak.

2. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Diabetik olmayan gebelerin makrozomik bebeklerinde GlukagonLike Peptit1 seviyeleri üzerinde çalışma yapmış olmak, yardımcı üreme teknikleri üzerinde deneyim ve sertfikası olması,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

06 Eki 2018 - 11:29 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler