Manisa Soma SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

MANİSA / SOMA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Soma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.

 

MANİSA / SOMA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Soma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı...

 


MANİSA / SOMA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Soma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 1 adet Büro Görevlisi unvanlı personel istihdam edilecektir.


SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


BAŞVURU TARİHLERİ : 07.09.2012 17.09.2012


BAŞVURU ŞEKLİ : Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerindenhttp://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx yada http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspxadresleri üzerinden online olarak yapılacaktır.


Adaylar tarafından yapılan online başvuru ön başvuru niteliğindedir.Özel şartlarda belirtilen şartları taşıdığını kanıtlayıcı belgelerin Vakıf Başkanlığına teslim edilmesi ve evrak alındı belgesinin alınması gerekmektedir böylece adayların başvuruları tamamlanacaktır.Evraklarını teslim etmeyen adaylar sıralamaya girse dahi mülakata çağrılmayacaklardır.


MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ : 25 Eylül 2012 Salı Günü Saat : 10:30


Başvurular arasından alınacak personel sayısının 3 katı personel KPSSP3 puan sıralamasına göre mülakata hak kazanmış olarak açıklanacak ve Vakıf Personeli tarafından telefon ile çağrısı üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Vakıf Mütevelli heyetince Sözlü (mülakat) yapılacaktır.


1- ADAYLARDAARANAN NITELIKLER


A) GENEL ŞARTLAR


1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.


3-18 yaşını bitirmiş , 35 yaşını doldurmamış olmak.


4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


6-Adli sicil kaydı bulunmamak.


7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.


8- Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunamamak.


9- Başvuru yapacak adayların son 6 aydırSoma İlçesinde ikamet ediyor olması.


10- İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak.


11-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.


B) ÖZEL ŞARTLAR


1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011-2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan ve üzeri almış olmak,


2- 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak.(Üniversitelerin Kamu,İkdisat,İşletme ve Muhasebe bölümlerinden mezun olanlara öncelik tanınacak olup, bu bölümlerden yeterli aday bulunamaması durumunda sırayla diğer fakültelerden mezun olma durumuna göre değerlendirme yapılacaktır) yapılacak sıralama dahilinde, öncelikle örgün eğitim mezunu, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip, dezavantajlı gruplarla çalışabilecek,


3-En az 2 yıllık deneyimli B sınıfı ehliyet sahibi olması


4-Seyahate engel durumunun bulunmaması


5-İşin Süresi: Daimi Süreli (2 Ay Deneme Süreli)


6-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)


7- İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpointv.b.) kullanabiliyor olmak, Bilgisayar sertifikasına sahip olmak.(Tercih Sebebi)


NOT : Başvurularını tamamlayan adaylar KPSS P3 puanına göre en yüksekten başlamak üzere sistem üzerinden otomatik sıralama yapılacaktır.Alınacak olan personel sayısının 3 katı kadar aday yine sistem üzerinden belirlenerek mülakata çağrılacaktır.


2- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


Usul ve esaslar uyarınca başvurularını yapan adayların şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asılların göstererek birer fotokopilerini 21 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Vakıf Başkanlığına teslim edeceklerdir.Adaylar tarafından yapılan online başvuru ön başvuru niteliğindedir.Özel şartlarda belirtilen şartları taşıdığını kanıtlayıcı belgelerin Vakıf Başkanlığına teslim edilmesi ve evrak alındı belgesinin alınması gerekmektedir böylece adayların başvuruları tamamlanacaktır.


1-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin fotokopisi


2-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi,


3- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi sureti


4-Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.


5- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,


6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)


7- Adli Sicil Belgesi


8-Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösterir belgenin fotokopisi.


9- Ehliyet fotokopisi


10- Yerleşim yeri belgesi,ikametgah (Nüfus Müdürlüğünden)


3-DİĞER HUSUSLAR


1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır.Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.


2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.


3-Sözleşme imzalayıp işe başlayacak adaydan en az 5 yıl çalışma şartı aranacaktır.


4- Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya ( mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya ) kadar başka bir pozisyona başvuramazlar.


5- Adaylar tarafından yapılacak online başvuru ön başvuru niteliği taşıyacak olup; Vakıflarca özel şartlar bölümünde istenen evraklar süresi içinde teslim edilmeden, adaylar mülakata çağırılmayacaktır.


4- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


1- Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket,kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk,strese dayanıklılık, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.


2-Sözlü sınava katılan ve 60 tan az olmamak üzere en yüksek puanı alan kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre 2.,3. sırada yer alacak olan kişiler ise, 1 nci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. İşe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.


3-Başvuruda bulunan adaylar içinden sözlü sınava girmeye hak kazananlar Kaymakamlığın ilan panosu ile resmi internet sitesinden (www.soma.gov.tr) ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. Sınav sonuçları ise sınav gününü izleyen en geç 7 gün içerisinde Soma Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır.


4- Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


10- Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.


11- Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti, personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.


5- İLETİŞİM BİLGİLERİ


Soma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


Adres : Hükümet Konağı Kat: 2 Kaymakamlık Soma /MANİSA


Soma Kaymakamlığı : (0236 ) 613 10 28


SomaS.Y.D.Vakfı: (0236 ) 614 08 60


İLANEN DUYURULUR

14 Eylül 2012 - SYDV


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.