Bartın Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Bartın Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 56 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri ve diğer önemli detaylar...

Bartın Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 56 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri ve diğer önemli detaylar...

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şatıyla 5 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şatıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şatıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

 GENEL AÇIKLAMALAR

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilmeve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (27/07/2018 - 11/08/2018) olup, Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi: 27 Temmuz 2018 Son Başvuru Tarihi : 11 Ağustos 2018

S.No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Ana Sanat Dalı/ Program

Unvan

Der.

Adet

Özel Şartlar

1

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Otomotiv

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği veya Makine Teknolojileri Eğitimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

2

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak

3

Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol Arama

Profesör

1

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Profesör

1

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendsiliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Elektrik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

5

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Profesör

1

1

Sinema ve Tv alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

6

Resim

Resim Anasanat Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Makro İktisat alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

8

İslami İlimleri Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

Kelam alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

9

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

İlgili alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

10

Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği veye Turizm alanında almış olmak.

11

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

12

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

3

1

Ortaçağ Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Ortaçağ Tarihi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

13

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

S.No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Ana Sanat Dalı/ Program

Unvan

Der.

Adet

Özel Şartlar

14

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Doçent

3

1

İlgili alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

15

Müzik

Müzik

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

16

Müzik

Müzik

Doçent

2

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik veya doktora yapmış olup aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

17

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

18

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

19

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol Arama

Doçent

3

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

20

Makine Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.

21

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

22

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Doçent

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.

23

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.

24

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

25

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

3

1

Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

26

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

2

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

27

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

28

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

29

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

30

Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği veye Turizm alanında almış olmak.

31

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tarih Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

32

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendsiliği lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

33

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendsiliği lisans mezunu olup, bu bölümlerin birinde doktora yapmış olmak.

34

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendsiliği lisans mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

35

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Petrol Arama

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Alternatif Petrol Ürünleri Üretim Kaynakları ve Elde Edilen Ürünlerin Kullanılabilirliği konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

36

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Jeofizik Mühendisliği alanında doktora yapmış ve zemin konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

37

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

38

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

39

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

40

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup makine öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak

41

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

42

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Endüstriyel Robot Tasarımı ve İmalatı alanında bilimsel çalışmaları olmak.

S.No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Ana Sanat Dalı/ Program

Unvan

Der.

Adet

Özel Şartlar

43

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik veya doktora yapmış olmak.

44

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak.

45

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak.

46

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

47

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doktor Öğretim Üyesi

5

2

İlahiyat veya İslami ilimler Fakültesi mezunu olup,Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış ve Arap Dili ve Belagatı üzerine çalışmaları olmak.

48

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

49

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

50

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

51

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilm dalında doktora yapmış olmak.

52

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Tıp Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu lisans mezunu olup, sağlık alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak.

53

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili Anabilim dalında çalışmaları olmak.

54

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Turizm alanında doktora yapmış olmak

55

Kozluk Meslek Yüksekokulu

Muhasebe Ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İşletme veya Maliye veya İktisat bölümü lisans mezunu olup, Muhasebe ve Finansman anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

27 Tem 2018 - 08:27 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?