Selçuk Üniversitesi En Az Lise Mezunu 82 Personel Alımına Kimler Başvurabilir?

Konya Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu 82 sağlık personeli alımı yapıyor. Peki ilgili personel alımına kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar.

Konya Selçuk Üniversitesi, yayımladığı personel alım ilanı ile en az lise mezunu 82 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

İlanın yayımlanması ile birlikte binlerce aday, başvuru şartlarını ve başvuru şeklini araştırmaya başladı. Bizde Kpsscafe.com.tr olarak başvuru şartları ve şeklini haberimizde adaylara derledik. İşte Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu sağlık personeli alımı başvuru şartları ve başvuru şekli.

Başvuru Şartları (Genel)

# T.C. Vatandaşı olmak,
# Kamu haklarından mahrum olmamak,
# Adli sicil kaydı bulunmamak,
# Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
# Görevini yapmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunu bulunmaması.
# Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü esas alınacaktır.

Başvuru Özel Şartları

ÜNVAN

KODU

ÜNVANI

ADET

ÖĞRENİM DURUMU

ARANAN NİTELİKLER

01

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin çocuk acil servisinde 3yıl çalışmak vehalen çalışıyor olmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalara ait hemşire bakımı kursuna katılmış olmak ve belge 
lendirmek.

02

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) ileri laparoskopik girişimlerde, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konularında hemşire olarak deneyim 
sahibi olmak ve belgelendirmek.

03

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Mikrocerrahi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

04

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Ürodinamive laparoskopik üroloji cerrrahi ameliyatlarında hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belge 
lendirmek.

05

Hemşire

1

Orta ÖğretimKurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Kranialvekafatabanıendoskopicerrahisi ameliyatlarında ve nöronavigasyonile yapılan ameliyatlarda scrub 
hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

06

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3 Yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış olmak ve halen 3. Basamak kamu hastanelerinin 
ameliyathane bölümünde çalışıyor olmak

b) İleri laparoskopik girişimler, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konusunda hemşire olarak deneyim sahibi 
olmak ve belgelendirmek.

07

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 1 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) İleri laparoskopikgirişimler, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konusunda hemşirre olarak deneyim sa 
hibi olmak ve belgelendirmek.

08

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) El ve bilek mikrocerrahi, omuz, el bileği artros kopisi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi 
olmak ve belgelendirmek

09

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinde 2,5 yıl çalışmak ve bunun en az 1,5 yılını ameliyathane de çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak

b) Çocuk ve erişkin kalp dammar cerrahisi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi olmak veresüsita 
syonekibinde çalışmış olmak vebelgelendirmek.

10

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin acilservisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) 3. basamak kamu hastanelerinde resüsitasyon ekibinde 2 yıl çalışmış olmak ve otomatik CPR cihazını kullan 
makta deneyimli olmak ve belgelendirmek.

11

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerde 4 yıl çalışmak ve bunun son 2 yılını 3. Basamak reanimasyon yoğun 
bakım ünitesinde çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmak

b) Hipotermi ve Hemodiafiltrasyon cihazlarının kullanımında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

12

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin reanimasyon yoğun bakımünitesinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Hipotermi ve Hemodiafiltrasyon cihazlarının kullanımında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

13

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin kardiyoloji yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Dobutamin stresekokardyografi, 6 dakikalık yürümetesti, eforstrestesti, ritimholter ve tansiyon holter 
kullanımında hemşire deneyimine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

14

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinde en az 3 yıl çalışmak ve bunun en az son 2 yılını 3. Basamak genel 
cerrahi yoğun bakım servisinde çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmak

b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyimli olmak ve belgelendirmek.

15

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik 
veya Sağlık Memurluğu Bölümünden 
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin 3.basamak genel cerrahi servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

16

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin 3. Basamak genel cerrahi yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak.

b) Ultrasonik debritman cihazıyla yara bakımı konusunda ve bariatric cerrahi hastalarının preop ve postop bakımı 
konusunda hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

17

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünde nmezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 3 yıl çalışmak ve bunun son 18 ayını 3. Basamak 
kamu hastanelerinin genel cerrahi servisinde çalışmak, halen çalışıyorolmak.

b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

18

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servisinde en az 3 yıl çalışmak, bunun en az 1 yılını 3.basamak kamu 
hastanelerinin3.basamak genel cerrahiyoğun bakım ünitesinde çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

19

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezunolmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin üroloji servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Ürodinami konusunda hemşire deneyimine sahip olmak, eğitimalmış olmak ve belgelendirmek.

20

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin Beyin cerrahi servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Kafa tabanı cerrahisi, konjenitalmalfarmasyon cerrahisi, derin beyin stimülasyon cerrahisi ameliyatlarının preop 
ve postop hastalarda hemşirelik bakımı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

21

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin 3.basamak nöroloji yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor 
olmak.

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

22

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin nöroloji servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

23

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin nöroloji servisinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak ve belgelendirmek.

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

24

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) 3 yıl KVC yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışmak ve bunu belgelendirmek.

25

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin onkoloji servisinde3yılçalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Kemoterapi hemşireliğinde deneyimli olmak ve belgelendirmek.

26

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin 3. Basamak iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde 3 yıl çalışmak 
ve halen çalışıyorolmak.

b) Biyolojik ilaçuygulamahemşireliğideneyiminesahipolmakvebelgelendirmek.

27

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin romatoloji, gastroentroloji ve endokrinoloji servislerinde 3 yıl çalışmak 
ve halen çalışıyorolmak.

b) Biyolojik ilaçuygulama hemşireliği deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

28

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin kalp damarcerrahisi servislerinde 2 yıl çalışmış olmak ve halen çalışmak.

b) Kardiyak Rehabilitasyon cihazı kullanımında ve hasta bakımında hemşire deneyime sahip olmak ve belge 
lendirmek

29

Hemşire

4

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin ortopedi ve tavmatoloji servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Pediatrik ortopedi ve mikrovasküler cerrahi post-op hastaların hemşire bakımı ve tedavisinde deneyim sahibi 
olmak ve bunu belgelendirmek.

30

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin gözservislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Tanometreveotorefraktometre cihazını kullanabilme yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

31

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin göz servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Tanometreveotorefraktometre cihazını kullanabilme yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

32

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Bronskoskopi ünitesinde ve kemoterapi hemşirelik uygulamasında deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

33

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin plastic cerrahi ve çocuk cerrahi servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor 
olmak.

b) Yanık yara, yarık damak ve dudak postop hastaların hemşirelik bakımında deneyim sahibi olmak ve belge 
lendirmek.

34

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyorolmak.

b) Göğüs tüpü drenaj takibinde ve göğüs cerrahi postoperative hasta takibi konusunda hemşire olarak deneyim 
sahibi olmak ve belgelendirmek.

35

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen 
çalışmak.

b) Göğüs tüpü drenaj takibinde ve göğüs cerrahi postoperative hasta takibi konusunda hemşire olarak deneyim 
sahibi olmak ve belgelendirmek.

36

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor 
olmak.

c) Jinekolojik onkolojik cerrahi hasta bakımında yüksek riskli gebelikler ve doğum takibi konusunda hemşire 
deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

37

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin3.basamak yeni doğan yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak.

b) ileri perioparatif yeni doğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

38

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin3.basamak yeni doğan yoğun bakım servisinde 2 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak.

b) İleri perioparatif yeni doğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

39

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belge 
lendirmek.

40

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belge 
lendirmek.

41

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belge 
lendirmek.

42

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 8 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak ve belgelendirmek.

b) Bulaşma yollarına yönelik izalasyon eğitimine sahip olmak ve belgelendirmek.

43

Hemşire

2

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

a) 3. basamak kamu hastanelerinin enfeksiyon servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

Başvuru için adayların Selçuk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen gitmeleri gerekmektedir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

14 Tem 2017 - 09:50 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.




Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?