Kafkas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Kafkas Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak. Başvurular 15 gün devam edecek.

Kafkas Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak. Başvurular 21 Aralık 2015 tarihinde sona erecek.

İlan Bilgileri

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari  koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A-  PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak  adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin  de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B-   DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini,   2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık  belgesini,  daha  önce kamuda  çalışmışlığı  varsa  hizmet  belgesini,  lisans  ve  yüksek  lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği  dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun  bizzat  aday  tarafından  doldurularak  eklenmesi,  özgeçmişini,  nüfus  cüzdan  örneğini,  2  adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini,  lisans  ve  yüksek  lisans  diplomasını, Doktora  başarı  belgesini, bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını kapsayan  (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları  gerekmektedir.  Adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir.
- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.
-  Profesörlüğe  başvuracak  adaylar  yayınları  arasında  başlıca  araştırma  eserini  bilimsel  dosya  içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
-  Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Başvuru Yapılacak Kadrolar

 

BİRİMİ

ANABİLİM

DALI

 

ÜNVANI

 

AD.

 

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Veteriner

Fakültesi

Doğum ve

Jinekoloji

 

Doçent

 

1

 

1

 

Kars MYO

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Yeni Türk

Edebiyatı

 

Doçent

 

1

 

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

Genel Cerrahi

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

1

 

 

1

Cerrahi hastalarda

malnutrisyon konusunda

çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Genel Cerrahi

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

1

İskemi-reperfüzyon konusunda

çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve

Travmatoloji

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

1

Osteosentez konusunda

çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Kardiyoloji

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

1

Atrial fibirilasyon konusunda

çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Üroloji

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

1

Enurezis nokturna konusunda

çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Nöroloji

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

2

Multipl skleroz konusunda

çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

3

Ektopik gebelik konusunda

çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

2

Gestasyonel diyabet

konusunda çalışmış olmak

 

 

Tıp Fakültesi

 

Anestezi ve

Reanimasyon

Yardımcı

Doçent

 

 

 

1

 

 

3

Deksmetadomidin ile propofol

anestezisi konusunda çalışmış

olmak

 

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

5

Viral hepatitler konusunda

çalışmış olmak

Diş Hekimliği

Fakültesi

 

Periodontoloji

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

1

İlgili alanda çalışmış olmak

Diş Hekimliği

Fakültesi

Protetik diş

tedavisi

Yardımcı

Doçent

 

1

 

 

2

İlgili Anabilim dalında

uzmanlık yapmış olmak

Diş Hekimliği

Fakültesi

 

Endodonti

Yardımcı

Doçent

 

1

 

 

2

İlgili Anabilim dalında

uzmanlık yapmış olmak

Diş Hekimliği

Fakültesi

 

Ortodonti

Yardımcı

Doçent

 

1

 

 

3

İlgili Anabilim dalında

uzmanlık yapmış olmak

Diş Hekimliği

Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene

Radyolojisi

Yardımcı

Doçent

 

1

 

 

4

İlgili Anabilim dalında

uzmanlık yapmış olmak

Diş Hekimliği

Fakültesi

Diş Hastalıkları

ve Tedavisi

Yardımcı

Doçent

 

1

 

 

4

İlgili Anabilim dalında

uzmanlık yapmış olmak

Diş Hekimliği

Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene

Cerrahisi

Yardımcı

Doçent

 

1

 

 

5

İlgili Anabilim dalında

uzmanlık yapmış olmak

Diş Hekimliği

Fakültesi

 

Pedodonti

Yardımcı

Doçent

 

1

 

 

5

İlgili Anabilim dalında

uzmanlık yapmış olmak

 

İlahiyat

Fakültesi

 

 

Hadis

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

1

 

 

3

İbn’l Cevzi’nin Cerh ve Ta’dil

metodu konusunda çalışmış

olmak

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fak.

 

Yönetim ve

Organizasyon

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

1

 

 

1

Dönüştürücü liderlik

konusunda çalışmış olmak.

Eğitim

Fakültesi

 

Müzik Eğitimi

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

5

Müzik ile değerler eğitimi

konusunda çalışmış olmak

 

Eğitim

Fakültesi

 

 

Türkçe Eğitimi

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

1

 

 

1

Kutadgu Bilig’deki Eğitsel

Ögeler konusunda çalışmış

olmak

Eğitim

Fakültesi

 

Türkçe Eğitimi

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

4

Öğrencilerin Okuma Becerileri

konusunda çalışmış olmak.

 

Mühendislik-

Mimarlık Fak.

 

 

Biyomühendislik

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

1

 

 

3

Tight junction proteinlerinin

ekspresyonu konusunda

çalışmış olmak

 

Mühendislik-

Mimarlık Fak.

Konstrüksiyon Ve

İmalat

Yardımcı

Doçent

 

1

 

3

İlgili Anabilim dalında doktora

yapmış olmak

 

 

Mühendislik-

Mimarlık Fak.

Elektromanyetik

Alanlar ve

Mikrodalga

Tekniği

 

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

İlgili Anabilim dalında doktora

yapmış olmak

 

Fen-Edebiyat

Fakültesi

 

 

Yakınçağ Tarihi

 

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

 

1

Osmanlı Devleti’nde Fikri

Mülkiyet Hakları konusunda

çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

 

 

Eskiçağ Tarihi

Yardımcı

Doçent.

 

 

1

 

 

2

Arpaçay Havzası tarihi ve

arkeolojisi konusunda çalışmış

olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yardımcı

Doçent

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

1. Dünya savaşı Kafkas

cephesinde Türk-Rus mücadelesi konusunda çalışmış olmak

 

 

Fen-Edebiyat

Fakültesi

 

 

 

 

Organik Kimya

 

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Bazı triazol türevlerinin

sentezi, deneysel ve teorik

özellikleri konusunda çalışmış

olmak

 

 

 

 

Fen-Edebiyat

Fakültesi

 

 

 

 

 

Katıhal Fiziği

 

 

 

 

Yardımcı

Doçent

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

İndiyum Selenit (InSe)

Kristallerinin Optik,

Elektriksel ve Fotolüminesans özellikleri konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

 

 

Geometri

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

 

2

Diferansiyel Geometrik

Yapılar konusunda çalışmış

olmak

Güzel Sanatlar

Fakültesi

 

Resim

Yardımcı

Doçent

 

1

 

3

Lisansüstü sanat eğitimi

konusunda çalışmış olmak

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

 

3

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri

hemşireliğinde doktora yapmış

olmak.

Sarıkamış

Turizm

Fakültesi

 

Turizm

Rehberliği

 

Yardımcı

Doçent

 

 

1

 

 

1

Orta Aras Havzası eskiçağ

tarihi konusunda çalışmış

olmak

Kafkas Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak. Başvurular 21 Aralık 2015 tarihinde sona erecek.

07 Ara 2015 - 09:18 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?