MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Mühendis Sınıfı Muazzaf Subay (Erkek) Temin İlanı!

Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2019 yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Subay ve Astsubay Alımı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan duyuruda 06 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli yeni bir ilan yayımladı. İlana göre TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf subay ve astsubay alımı yapılacağı açıklandı. İşte ayrıntılar…

MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Mühendis Sınıfı Muazzaf Subay (Erkek) Temin İlanı!
MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Mühendis Sınıfı Muazzaf Subay (Erkek) Temin İlanı!
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Subay alımı için başvuruda bulunacak adayların kılavuz içerisinde belirtilen 4 yıllık fakültelerinden, Astsubay alımı için başvuruda bulunacak adayların ise yine kılavuzda belirtilen 2 Yıllık Yüksekokullarından mezun olmaları şartı istenmektedir. Peki TSK Bando Sınıfı Subay ve Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? Yaş sınırı nedir? Başvuru formu temini gibi tüm ayrıntılar kılavuz içeriğinde cevaplanmaktadır..

Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK2019yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Subay ve Astsubay Alımıiçin 06 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli yeni bir ilan yayınladı. İlana göre TSK KaraDeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf subay ve astsubay alımı yapılacak. Subay alımı için başvuruda bulunacak adayların kılavuz içerisinde belirtilen 4 yıllık fakültelerinden, Astsubay alımı için başvuruda bulunacak adayların ise yine kılavuzda belirtilen 2 Yıllık Yüksekokullarından mezun olmaları şartı istenmektedir. Peki TSK Bando Sınıfı Subay ve Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? Yaş sınırı nedir? Başvuru formu temini gibi tüm ayrıntılar kılavuz içeriğinde cevaplanmaktadır. İşte ayrıntılar….

Milli Savunma Bakanlığı kendi web sayfası üzerinden Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görevlendirilmek üzere 2019 yılı için Bando Sınıfı Muvazzaf Subay ve Astsubay Alımı yapılacağı duyuruldu. TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak çalışacak subay ve astsubay askeri personeller için ayrı ayrı başvuru şartları belirlendi. İşte detaylar…

1. BANDO SINIFI MUVAZZAF SUBAYLIK VE ASTSUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf subay ve astsubay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile bando sınıfı muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda bando sınıfında muvazzaf subay ve astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Bando Sınıfı Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Orkestra Şefliği veya Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat/sanat dallarının lisans kaynak okul programlarını bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan adaylardan istihdam edilen subaylardır.

c. Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay;

(1) 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları, Konservatuvarlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri ve Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı/Bölümlerinin ön lisans veya lisans kaynak okul programlarını bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan adaylardan istihdam edilen astsubaylardır.

(2) 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları, Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin ön lisans veya lisans kaynak okul programlarını bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan adaylardan istihdam edilen astsubaylardır.

ç. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edileceklerdir.

d. Muvazzaf astsubay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Astsubay Çavuş” rütbesiyle istihdam edileceklerdir.

e. Özlük ve Mali Haklar

(1) ÖZLÜK HAKLARI:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar ve astsubaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa alınanlar için de uygulanır.

(b) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(c) Sağlık:

Dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf subaylığa veya astsubaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

(ç) İzin İşlemleri:

(I) Temin edilen bando sınıfı muvazzaf subay ve astsubay adayları “Subay/Astsubay Temel Askerlik ve Subaylık/Astsubaylık Nosyonu/Anlayışı Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(II) Subay/Astsubay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu/Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında; muvazzaf subay/astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(d) Konuttan Faydalanma:

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

(2) MALÎ HAKLARI:

(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subay/astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:

(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanun’un subay/astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

BAŞVURU

a. Bando Sınıfı Muvazzaf Subaylığa ve Astsubaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerine bando sınıfı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere TABLO-1’de ve bando sınıfı muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere TABLO-2’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre,

(a) Muvazzaf Subaylarda;

(I) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular),

(II) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular).

(b) Muvazzaf Astsubaylarda;

(I) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular),

(II) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Muvazzaf subaylarda yurt içinde en az dört yıl süreli Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Orkestra Şefliği veya Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat/sanat dallarının TABLO-1’de gösterilen lisans kaynak okul programlarından mezun olanlar ve seçim aşamalarından önce mezun olacak erkek adaylar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Muvazzaf subaylarda öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan erkek adaylardan, mezun oldukları programın TABLO-1’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

(4) MUVAZZAF ASTSUBAYLARDA

(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları, Konservatuvarlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri ve Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı/Bölümlerinin TABLO-2’de gösterilen ön lisans veya lisans kaynak okul programlarından mezun olanlar ve seçim aşamalarından önce mezun olacak erkek adaylar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(b) Hava Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin, TABLO-2’de gösterilen lisans veya ön lisans kaynak okul programlarından mezun olanlar veya seçim aşamalarından önce mezun olacak erkek adaylar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(5) Muvazzaf astsubaylarda öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan erkek adaylardan, mezun oldukları programın TABLO-2’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olan,

(6) Müracaat edecek adaylarda KPSS şartı aranmayacak olup, MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavı’ndan en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu kapsamda, adaylar ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavı’na tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olan adaylara ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(7) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(8) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler,

(9) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(10) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?

(1) GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde; muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(VIII) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

(IX) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.

İlan hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak, Bando Sınıfı Muvazzaf Subay ve Astsubay alımına ilişkin yayınlanan kılavuzu görüntülemek için lütfen aşağıda belirtilen link alanını tıklayınız>

Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

E-Devlet ile giriş yapmak için tıklayınız

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

28 Tem 2019 - 17:41 - Askerigöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler