Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alacak

Mevlana Kalkınma Ajansı iç denetçi, uzman personel ve destek personeli alacak.

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı'nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile
"1 adet iç denetçi, 7 adet uzman personel ve 2 adet destek personeli" istihdam edilecektir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

25 Kasım 2015

SON BAŞVURU TARİHİ

10 Aralık 2015

SINAV TARİHİ

22-23 Aralık 2015

BAŞVURU YERİ

Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No: 28 Selçuklu/KONYA

Tel: (332) 236 32 90

Faks: (332) 236 46 91

İnternet adresi

www.mevka.org.tr

1. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
e. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

2.1. Genel Şartlar
a. Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b. Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,
c. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
d. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak.
2.2. Tercih Nedenleri
a. Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikasına sahip olmak,
b. Uluslararası İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
c. Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

3. UZMAN PERSONEL İÇİN ARANAN ŞARTLAR

3.1. İstatistik Bölümü Mezunu Uzman Personel (1 Adet) İçin Aranan Şartlar

3.1.1. Genel Şartlar
a. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
b. Üniversitelerin istatistik bölümü veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
c. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,
d. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) mezun oldukları alana göre KPSS 3,4,5,25,34,75,102,111 puan türlerinden herhangi birinde 80 puan almış olmak ya da başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu veya özel kesimde; planlama, programlama,proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, strateji geliştirme, strateji yönetimi, izleme ve değerlendirme, tanıtım, danışmanlık, şehircilik ve çevre,araştırma-geliştirme, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansman, insan kaynakları yönetimi, uluslararası ticaret, alanlarının herhangi birinde en az 5 (beş) yıl fiilen olarak çalışanlar, ilanda belirtilen ilgili uzmanlık alanının diğer koşullarını taşımak kaydıyla KPSS'ye girmiş olmak şartından muaftırlar.
3.1.2. Tercih Nedenleri
a. Alanında çalışmış olmak,
b. SPSS, Minitab ya da benzeri istatistik programları kullanabilmek,
c. MS Office programlarını ve özelikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek,
d. Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
e. Tahminleme ve modelleme konusunda çalışmış olmak,
f. Etki değerlendirme konusunda çalışmış olmak.

3.2. Tarım Ekonomisi Bölümü Mezunu Uzman Personel (1 Adet) İçin Aranan Şartlar

3.2.1. Genel Şartlar
a. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
b. Üniversitelerin ziraat fakültesinin tarım ekonomisi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
c. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,
d. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) mezun oldukları alana göre KPSS 3,4,5,6,7,8 puan türlerinden herhangi birinde 80 puan almış olmak ya da başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu veya özel kesimde; planlama, programlama, proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, strateji geliştirme, strateji yönetimi, izleme ve değerlendirme, tanıtım, danışmanlık, şehircilik ve çevre,araştırma-geliştirme, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansman, insan kaynakları yönetimi, uluslararası ticaret, alanlarının herhangi birinde en az 5 (beş) yıl fiilen olarak çalışanlar, ilanda belirtilen ilgili uzmanlık alanının diğer koşullarını taşımak kaydıyla KPSS'ye girmiş olmak şartından muaftırlar.
3.2.2. Tercih Nedenleri
a. Alanında çalışmış olmak,
b. MS Office programlarını ve özelikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek,
c. Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
d. Ekonomik analizlere yönelik çalışmalar yapmış olmak.

3.3. İktisat Bölümü Mezunu Uzman Personel (1 Adet) İçin Aranan Şartlar

3.3.1. Genel Şartlar
a. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
b. Üniversitelerin iktisat bölümü veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
c. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,
d. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS)mezun oldukları alana göre KPSS 3,4,5, 9,18,22,27,28,98,119 puan türlerinden herhangi birinde 80 puan almış olmak.
3.3.2. Tercih Nedenleri
a. Alanında çalışmış olmak,
b. Excel programını ya da alanında bulunan programları iyi derecede kullanabilmek,
c. Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
d. Etki değerlendirme konusunda çalışmış olmak,
e. Ekonomik analizlere yönelik çalışmalar yapmış olmak,
f. Uluslararası ticaret alanında çalışmış olmak.

3.4. Maliye Bölümü Mezunu Uzman Personel (1 Adet) İçin Aranan Şartlar

3.4.1. Genel Şartlar
a. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
b. Üniversitelerin maliye bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
c. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,
d. Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu veya özel kesimde; planlama, programlama,proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, strateji geliştirme, strateji yönetimi, izleme ve değerlendirme, tanıtım, danışmanlık, şehircilik ve çevre,araştırma-geliştirme, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansman, insan kaynakları yönetimi, uluslararası ticaret, alanlarının herhangi birinde en az 5 (beş) yıl fiilen olarak çalışanlar, ilanda belirtilen ilgili uzmanlık alanının diğer koşullarını taşımak kaydıyla KPSS'ye girmiş olmak şartından muaftırlar.
3.4.2. Tercih Nedenleri
a. Mali Denetim Uzmanı için alanında lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
b. Bağımsız Denetçilik Lisans Belgesine sahip olmak,
c. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) belgesine sahip olmak,
d. Devlet destekleri alanında çalışmış olmak.

3.5. Konya Yatırım Destek Ofisi İçin Alınacak İşletme Bölümü Uzman Personel (1 Adet) İçin Aranan Şartlar

3.5.1. Genel Şartlar
a. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
b. Üniversitelerin işletme bölümü veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
c. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,
d. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) mezun oldukları alana göre KPSS 3,4,5,19,23,27,29,99 puan türlerinden herhangi birinde 80 puan almış olmak.
3.5.2. Tercih Nedenleri
a. Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
b. Birden fazla yabancı dil bilmek ve akıcı şekilde konuşmak,
c. Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret, Yatırım Finansmanı (Melek Yatırımcılık vs.), Yatırım Süreçleri ve Fizibilite Hazırlama, Tanıtım-Danışmanlık, Satış-Pazarlama, Kentsel Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Pazarlama Stratejisi, Marka Yönetimi, Organizasyon, Teşvik Sistemi, Destek ve Hibe Programları Bilgisi/Yönetimi, Teşvik Sistemi, Lojistik, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Bilgisi, Makroekonomik Verilerin Yorumlanması, Bilanço ve Finansal Tabloların Analizi konu/konularında çalışmış olmak.

3.6. Konya Yatırım Destek Ofisi İçin Alınacak Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Uzman Personel (1 Adet) İçin Aranan Şartlar

3.6.1. Genel Şartlar
a. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
b. Üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
c. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,
d. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) mezun oldukları alana göre KPSS 3,4,5,6,7,8 puan türlerinden herhangi birinde 80 puan almış olmak.
3.6.2. Tercih nedenleri
a. Alanında çalışmış olmak,
b. Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
c. Birden fazla yabancı dil bilmek ve akıcı şekilde konuşmak.

3.7. Karaman Yatırım Destek Ofisi İçin Alınacak Gıda Mühendisliği Bölümü Uzman Personel (1 Adet) İçin Aranan Şartlar

3.7.1. Genel Şartlar
a. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
b. Üniversitelerin gıda mühendisliği bölümü veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
c. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,
d. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) mezun oldukları alana göre KPSS 3,4,5,6,7,8puan türlerinden herhangi birinde 80 puan almış olmak.
3.7.2. Tercih nedenleri
a. Alanında çalışmış olmak,
b. Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
c. Birden fazla yabancı dil bilmek ve akıcı şekilde konuşmak.

4. DESTEK PERSONELİ (2 ADET) İÇİN ARANAN ŞARTLAR

4.1. İnsan Kaynakları - Destek Personeli (1 Adet) İçin Aranan Şartlar

4.1.1. Genel Şartlar
a. Üniversitelerin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından ön lisans düzeyinde mezun olmak,
b. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,
c. Başvuru tarihi itibarıyla kamu kesimi veya özel kesimde en az 3 (üç) yıl fiilen çalışmış olmak.
4.1.2. Tercih Nedenleri
a. İletişim ve organizasyon becerileri güçlü olmak,
b. Bilgisayar işletmenliği sertifikası olmak,
c. MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
d. Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalar ve çalışmaların olması,
e. (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

4.2. Yönetici Asistanı&Halkla İlişkiler Sorumlusu Destek Personeli (1 Adet) İçin Aranan Şartlar

4.2.1. Genel Şartlar
a. Üniversitelerin halkla ilişkiler ve tanıtım, gazetecilik, reklamcılık, radyo, televizyon ve sinema veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,
c. Başvuru tarihi itibarıyla kamu kesimi veya özel kesimde en az 3 (üç) yıl fiilen çalışmış olmak.
4.2.2. Tercih Nedenleri
a. İletişim ve organizasyon becerileri güçlü olmak,
b. Halkla ilişkiler, tanıtım, medya, reklamcılık alanında tecrübeli olmak,
c. Grafik tasarımında tecrübeli olmak,
d. Bilgisayar işletmenliği sertifikası olmak,
e. MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
f. (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

5. SINAVA ALINACAKLARIN TESPİTİ, İLANI VE SINAVA GİRİŞ

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe, ilanda belirtilen şartlar ve tercih nedenlerine göre değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecekler, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.mevka.org.tr) ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 4 katına kadar aday sınava çağırılabilecektir. Mülakata çağrılacak aday sayısı; başvuru sayısı, başvuran adayların aranan şartları taşıyıp taşımaması veya tercih kriterlerine uyup uymaması gibi durumlarına göre yukarıda belirtilen sayıyı geçmemek üzere pozisyonlar arasında dağılım yapılarak belirlenebilir.Ancak Karaman Yatırım Destek Ofisi için yapılan başvurular diğer bir başvuru alanı için mülakata çağrılmaz.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarihinde, kimlik numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekecektir.
Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesinde aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
5.1. Uzman Personel Bakımından
 

MALİYE BÖLÜMÜ MEZUNU UZMAN PERSONEL İÇİN

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

BAŞVURU PUANI

DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİ

İŞ TECRÜBESİ

İŞ TECRÜBESİ

% 40

5 YIL (80 puan kabul edilecektir)

YABANCI DİL PUANI(İngilizce)

70

% 20

TERCİH NEDENİ

100 (En fazla 4 ve üstü belge için %40)

% 40

İSTATİSTİK VE TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ MEZUNU UZMAN PERSONEL İÇİN

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

BAŞVURU PUANI

DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİ

KPSS/İŞ TECRÜBESİ

KPSS

İŞ TECRÜBESİ

% 30

80

5 YIL (80 puan kabul edilecektir)

YABANCI DİL PUANI(İngilizce)

70

% 30

TERCİH NEDENİ

100 (En fazla 4 ve üstü belge için %40)

% 40

İKTİSAT-İŞLETME-ELEKTRİK ELEKTRONİK ve GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU UZMAN PERSONEL İÇİN

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

BAŞVURU PUANI

DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİ

KPSS

KPSS

% 30

80

YABANCI DİL PUANI(İngilizce)

70

% 40

TERCİH NEDENİ

100 (En fazla 3 ve üstü belge için %30)

% 30

İlanda belirtilen ilgili uzmanlık alanlarında daha önce çalışmış olmak kaydıyla iş tecrübesi ile başvuran adaylar için 5 yıl tecrübe şartını (belirtilen alanlarda) sağlayanların puanı 80 kabul edilecektir. Toplam 100 puanı geçmemek üzere 5 yıl üzerindeki her ilave yıl için 2 puan eklenecektir.

5.2. Destek Personeli Bakımından

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİ

İŞ TECRÜBESİ

%50

TERCİH NEDENLERİ

%50

Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda, KPSS ve yabancı dil başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alınarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.
İstihdam edilmek üzere alınacak personelin istihdam edilen ilde ikamet etme zorunluluğu aranacaktır.Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi ve görev yerini değiştirebilecektir.

6. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

a. Başvuru Tarihi: Başvurular 25 Kasım 2015 Çarşamba günü başlayacak ve 10 Aralık 2015 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.
Başvurular, belirtilen tarihler arasında olmak kaydı ile hafta içi saat 8.30-17.30 arasında kabul edilecektir. Ayrıca, hafta sonu ve resmi tatil olan gün ve saatlerde başvuru kabul edilmeyecektir.
b. Başvuru Şekli ve Yeri: Yukarıda sayılan belgelerin, Mevlana Kalkınma Ajansı "Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No: 28 Selçuklu/KONYA" adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar elden veya posta yolu ile teslim edilmesi şarttır. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, sınav ilanı çerçevesinde yapılan başvuru sayılarını dikkate alarak başvuru ve sınav tarihinde değişiklik yapabilir. Sınav ilanı ile ilgili yapılacak değişiklik veya düzeltmeler www.mevka.org.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

7. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a. www.mevka.org.tr internet adresinden temin edilecek İş Talep Formu,
b. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
c. Üç adet vesikalık fotoğraf,
d. KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
e. KPDS,YDS/E-YDS veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
f. T.C. Kimlik numarası içeren imzalı nüfus cüzdanı fotokopisi,
g. Özgeçmiş,
h. En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, SGK hizmet döküm belgesi veya hizmet belgesi,
i. En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı belge,
j. Destek personeli adayları için en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesini gösteren SGK hizmet döküm belgesi veya hizmet belgesi,
k. İç Denetçi için kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,
l. Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti,
m. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (aslı veya onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi).
Sınava başvuru sırasında ibraz edilen belgeler adaylara iade edilmeyecektir. Belgelendirilmeyen hususlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)'tir. Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Ancak sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise personel alınacak bölüm/birim için en yüksek puan alan aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Başarılı adaylar arasından sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir pozisyon için 1 (bir) yedek aday belirleyebilir.
Asıl adayın göreve başlamaması halinde yedek aday istihdam edilir. Sözlü sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
İş tecrübesi ile istihdam edilecek personelin sayısı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yer alan "KPSS'ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde ellisini aşamaz" hükmü gereğince Ajansın sınav değerlendirme tarihindeki toplam uzman sayısına göre değişebilecektir.

9. SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, sınav kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesinde ilan edilir.
Sonucun yazılı olarak tebliği sadece sınavda başarılı olan asil adaya göreve başlama çağrısı ile birlikte yapılır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

10. ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.
Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.
Ajans'ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur 06/11/2015

06 Kas 2015 - 15:12 - Kalkınma Ajansları


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?