Bartın Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bartın Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 33 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Bartın Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 33 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi Alım İlanı 2018-06)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirmeleri zorunludur. Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Doktor öğretim üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Müracaat edecek adayların; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir. Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Adayların başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC

ADET

İLAN ŞARTI

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Arkeoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Karadeniz Arkeolojisi üzerine çalışmaları

bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Çeviribilim

Mütercim- Tercümanlık (İngilizce)

Dr.Öğr. Üyesi

5

1

Mütercim Tercümanlık

(İngilizce) veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora

yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel      Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

2

1

Sosyoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Medeniyet epistemolojisi üzerine

çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

Ortaçağ Tarihi alanında

doçentlik unvanı almış olmak. Endülüs ve Abbasi kültür ve medeniyet tarihi üzerine

çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

2

1

Yakınçağ Tarihi alanında

doçentlik unvanı almış olmak. Osmanlı döneminde karayolu ve demiryolu üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Tarih alanında doktora yapmış olmak. Osmanlı döneminde kadınların mesleki eğitimi

konusunda çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

2

1

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yakın Dönem Türk tarihi üzerine biyografik

çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk          Dili           ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Marmara Bölgesi Yerli Ağızları üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk          Dili           ve Edebiyatı

Yeni                Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Cumhuriyet sonrası Türk

Edebiyatında şiir ve roman

üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar                 ve Öğretim Tek. Eğitimi

Bilgisayar           ve

Öğretim           Tek. Eğitimi

Doçent

2

1

Bilgisayar Öğretim

Teknolojileri Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Ters yüz öğrenme konusu

üzerine çalışmaları bulunmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe     ve     Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türk dili bilim alanında

doçentlik unvanı almış olmak.

Türkiye Türkçesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe     ve     Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal       Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Tarih Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Tarih

öğretiminde kadın imajları konusunda çalışmaları

bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Fen      Bilimleri       ve Matematik Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

3

1

Matematik Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Pedagojik alan bilgisi ve

geometri öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel              Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okul Öncesi dönemde müzik ve piyano

eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

İlköğretim alanında doktora yapmış olmak. Sınıf

öğretmenliği alanında fen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde     Ölçme

ve Değerlendirme

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Bireye uyarlanmış testler

üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Medikal Biyoteknoloji

Dr.Öğr. Üyesi

3

1

Kimya alanında doktora yapmış olmak. G ümüş komplekslerinin sentezi ve antikanser aktiviteleri

üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Endüstriyel Mikrobiyal Biyoteknoloji

Dr.Öğr. Üyesi

3

1

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Mikroorganizmaların insan hücreleriyle etkileşimi ve mikrobiyal proteinler üzerine çalışmaları bulunmak.

Bartın                    Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Profesör

1

1

Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Akarsu peyzaj planlaması konusunda çalışmaları

bulunmak.

Bartın                    Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Profesör

1

1

Orman Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Bitki sistematiği ve tohum

bahçeleri konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

Bartın                    Orman Fakültesi

Orman            Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası              ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği

alanında doçentlik unvanı almış olmak. Kağıt hamuru üretimi                                           

üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF

İşletme

Yönetim             ve Organizasyon

Profesör

1

1

Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Stratejik yönetim ve örgütsel davranış konuları üzerine

çalışmaları bulunmak.

İİBF

Siyaset     Bilimi      ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Kamu yönetimi alanında

doçentlik unvanı almış olmak. Türkiye’nin idari yapısı üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF

İşletme

Muhasebe          ve Finansman

Doçent

1

1

Muhasebe alanında doçentlik unvanı almış olmak. Muhasebe mesleği konusu üzerine

çalışmaları bulunmak.

İİBF

İktisat

İktisat Tarihi

Dr.Öğr. Üyesi

3

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak. Eşitsizlik ve emek

kuramı üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF

Yönetim           Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr.Öğr. Üyesi

3

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Yüksek Lisans ve

Doktora yapmış olmak. Uzaktan Eğitim Sistemi konusunda

çalışmış olmak.

İslami         İlimler Fakültesi

Felsefe        ve        Din Bilimleri

Din Bilimleri (Din Felsefesi)

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Pragmatizm ve hümanizm alanlarında

çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Atık suların arıtılması ve

biyolojik arıtım konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Malzemesi         ve İmalat Teknolojisi

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Yenilenebilir enerji uygulamaları üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalürji                  ve Malzeme

Mühendisliği

Malzeme

Doçent

1

1

Malzeme ve Metalürji

Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Termal

bariyer kaplamaları üzerine çalışmaları bulunmak.

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Doçent

1

1

Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Peyzaj ekolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

Sağlık     Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç         Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

3

1

Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Diyabetliler üzerine

çalışmaları bulunmak.

Sağlık     Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk           Sağlığı Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Halk Sağlığı Hemşireliği

alanında doktora yapmış olmak.

Semptom yönetimi üzerine çalışmaları bulunmak.

23 Eki 2018 - 06:32 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?