Takasbank Uzman Yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.

 

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

UZMAN YARDIMCISI / MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SINAV BAŞVURU KILAVUZU

 

A. SINAV

 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ne (Takasbank) yazılı ve sözlü sınavla Uzman ve Müfettiş Yardımcısı...

 

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

UZMAN YARDIMCISI / MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SINAV BAŞVURU KILAVUZU

 

A. SINAV

 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ne (Takasbank) yazılı ve sözlü sınavla Uzman ve Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

 

B. BAŞVURU ŞARTLARI

 

Takasbank Uzman / Müfettiş Yardımcısı yazılı sınavına katılabilmek için adayların;

 

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından yasaklı olmamak,dolandırıcılık, sahtecilik ve emniyeti suistimal (kötüye kullanma) gibi yüz kızartıcı fiillerden dolayı hapis cezasına çarptırılmış bulunmamak, iflas etmiş olmamak,

3. En az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya dengi yüksek eğitim kurumunu bitirmiş olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla (23/08/2013) erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak (son başvuru tarihi itibariyle askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir),

5. Diğer bir kuruluşta zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

genel şartlarına ek olarak,

6. i) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinin,

ii) Üniversite, fakülte ve yüksek okulların en az 4 yıllık eğitim veren;

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık , Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkileri , Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi - Yönetim Bilimleri, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği , Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme ve Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Matematik , Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri , Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim,Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans Muhasebe, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya;

iii) Yukarıdaki bölümlere denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan,

sözlü sınav tarihinden önce mezun olmak veya

iv) Yukarıda belirtilen bölümlerden (denkliği yetkili makamlarca kabul edilmek şartıyla yabancı akademik birimlerden yüksek lisanslarda dahil) sözlü sınav tarihinden önce yüksek lisans mezunu olmak,

7. En az YDS’de “B” , TOEFL computer-based sınavında “213” veya Internet based TOEFL sınavında “81”, IELTS’de “6” seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu son başvuru tarihinden en geç 3 yıl öncesine ait belge ile belgelemek,

8. 01 Ocak 1985 tarihinden sonra doğmuş olmak,

 

C. SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI

 

1. Giriş sınavı iki aşamalı olup ilk aşama yazılı sınav ikinci aşama ise sözlü sınavdır.

2. Genel yetenek ve alan bilgisi sınavından oluşan yazılı sınavda başarılı bulunan adaylar sözlü sınav bölümüne çağrılacak ve kazanan adaylar bu aşamadan sonra belli olacaktır.

3. Yazılı sınav 08/09/2013 Pazar günü yapılacaktır. Sınav yeri Takasbank’a ait www.takasbank.com.tr internet adresinde duyurulacaktır.

4. Yazılı sınav adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütmelerini ölçmeye yönelik hazırlanan “ Genel Yetenek Sınavı” ve akademik bilgilerini ölçmeye yönelik “Alan Bilgisi Sınav”ından oluşacaktır. Sınavlar çoktan seçmeli olarak yapılacaktır. “Alan Bilgisi Sınavı” aşağıdaki konulardan yapılacaktır.

i. Genel İktisat

ii. Maliye

iii. Muhasebe-Finans

iv. Para –Banka

v. Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku)

vi. İşletme

 

5. Sınav programı aşağıdaki gibidir:

08/09/2013 Pazar

13:00Genel Yetenek Sınavı

14:00Alan Bilgisi Sınavı

*Sözlü sınava çağrılacak olan adaylara “ Kişilik Envanteri” uygulaması gerçekleştirilecektir.

Sınavlar saat 13:00’da başlayacağından adayların ulaşım olanaklarını dikkate alarak davranmaları ve en geç saat 12:30’da sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav saatlerinde meydana gelebilecek değişiklikler, sınavlar sırasında adaylara duyurulacaktır.

Ön kriterleri karşılayan adayların sınava katılabilmeleri için sınav giriş bilgileri Takasbank’a ait www.takasbank.com.tr internet adresinde duyurulacaktır. Sınava fotoğraflı ve onaylı bir kimlik kartı (sadece T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirilmesi yeterli olup sayılan kimlik kartlarından herhangi birisini yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Sınav günü sınav salonlarında aday listeleri asılı olacaktır.

 

 

 

D. YAZILI SINAV İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

 

1. Sınavlarda kurşun kalem kullanılacaktır. Sınavlarda hesap makinesi, sözlük, gibi yardımcı materyaller kullanılmayacaktır.

2. Aşağıda belirtilen hareketler adayın sınav kağıdını geçersiz kılar.

- Soru ya da cevap kağıdını sınav salonundan dışarıya çıkarmak,

- Başkasının yerine sınava girmek,

- Sınav sırasında yardım almak ya da başkalarına yardım etmek,

- Sınavı uygulayan görevlinin talimatlarına uymamak,

- Soruları ya da cevapları kopya etmek,

- Diğer herhangi bir şekilde kopya çekmek.

3. Yazılı sınavlarda başarılı olup sözlü sınava katılmaya hak kazanan aday listesi www.takasbank.com.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

E. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

 

1. Başvuru başlangıç tarihi 29/07/2013, bitiş tarihi 23/08/2013’dür. 08/09/2013 tarihinde yapılacak olan sınava katılım için sadece Takasbank internet sitesinde (www.takasbank.com.tr) yer alan İş Başvuru Formu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Başvuru Formunun, sınav ve başvuru kılavuzu okunduktan sonra, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

2. Başvuru işlemleri ile ilgili bildirimlerin belirtilen iletişim adresi üzerinden yapılacağı göz önünde bulundurularak, iletişim adreslerinin geçerli bir adres olması gerekmektedir.

3. Başvuru formuna bilgiler girilmeden önce açıklamaların ve Sınav ve Başvuru Kılavuzu’nun okunacağına; formda verilen bilgilerin işe alım sürecinde kullanılmasına, gerekli yerlerden teyit edilmesine muvafakat edildiğinin; adaylığa uygunluk konusunda bu formda eksik veya gerçek dışı bilgiler verilmesi halinde, başvurunun değerlendirilmeye alınmayacağının, değerlendirilmeye alınsa bile durumun farkına varılması halinde iptal edileceğinin, işe başlamışsa iş akdinin feshedileceği ve bu durumda her türlü hukuki takibata geçilebileceğinin peşinen kabul ve beyan edilmesi gerekmektedir.

4. Başvuru ve sınav ile ilgili kılavuzda yer almayan hususlarla ilgili her türlü soru ve görüş için [email protected] adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 315 21 53-

(0212) 315 21 58 numaralı telefonlardan Kurumumuza ulaşabilirsiniz.

 

F. BAŞVURULARIN DEĞERLENDiRİLMESİ VE BELGELERİN GÖNDERİMİ

1. Adayların, elektronik ortamda doldurdukları ve çıktısını alıp imzaladıkları Başvuru Formu ile birlikte;

- Nüfus cüzdanı fotokopisini,

- 4,5 X 6 cm boyutunda 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

- Yabancı dil belgesi ( YDS, TOEFL, IELTS ) fotokopisini,

- Mezun adaylar lisans ve/veya yüksek lisans diploması fotokopisini

(yabancı akademik kurumlardan mezun adayların denklik belgesi fotokopisini de eklemeleri gerekmektedir.),

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisini,

Belgelerin son teslim tarihi olan 28/08/2013 tarihi saat 17:45’e kadar Takasbank İnsan Kaynakları Bölümü, Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: 6 34381 Şişli İstanbul” adresine şahsen veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması tercih edilmelidir.

2. Postadaki gecikmeler, kayıplar veya başka bir nedenle son belge teslim tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3. Son belge teslim tarihi olan 28/08/2013 tarihine kadar şahsen veya posta yolu ile Kurumumuza ulaşan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvurusunun kabul edildiğine (eksik belge olmadığı) ve sınava girebileceğine dair bilgi almayan adayların, İş Başvuru Formu’nun kurallara uygun şekilde doldurulduğunun kontrolü ve Kurumumuzla iletişime geçip eksikliklerin giderilmesi sorumluluğu başvuruyu yapana aittir.

 

4. İletişim:

Adres : Takasbank İnsan Kaynakları Bölümü, Şişli Merkez Mah., Merkez

Cad., No:6, 34381 Şişli İstanbul

Telefon :(0212) 315 21 53-58

E-posta :[email protected]

Web :www.takasbank.com.tr

 

Uzman Yardımcısı – Müfettiş Yardımcısı Sınav Başvuru Formu

29 Tem 2013 - 09:54 - A Grubugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?