İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı(4 Şubat 2013)

T.

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN

 

İçişleri Bakanlığı Biigi işlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde...

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN

 

İçişleri Bakanlığı Biigi işlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2011 ve 2012 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI; v A- GENEL ŞARTLAR;(NİTELİKLER)

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabı sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle isçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelme-, mış veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

B- ÖZEL ŞARTLAR;

 

1, VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Kat)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak.

 

b) MS SQL mimarisini bilmek,

 

c) Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek,.

 

ç) Veri tabanı yedeklemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 

d) T-SOL diline hakim olmak,

 

e) MS SQL sunucusu "high availibility" konularında bilgi sahibi olmak,

 

1) MS SOL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

 

g) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

 

ğ) En az üç yıllık tecrübeye sahip olmak

 

2. AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 'elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

 

b) LANA/VAN protokolleri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

 

c) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak,

 

ç) Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 

d) Güvenlik duvarı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

 

e) En az üç yıllık tecrübeye sahip olmak.

 

TERCİHEN;

 

a) CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

 

b) CCNP (Cisco Certified Network Professional) sertifikasına sahip olmak,

 

c) CCSP (Cisco Certified Security Professional) serti fikasına sahip olmak,

 

3. SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Kat)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

 

b) Microsoft Wındows sistemlerinin yönetırni konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

c) Microsoft Wındows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi sahibi olmak (Aktif dizin, DHCP, DNS, GPO, WSUS, SCCM, SCOM),

 

ç) Microsoft Windows Exchange e-posta sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

 

d) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

 

e) En az üç yıllık tecrübeye sahip olmak.

 

TERCİHEN;

 

a) MCSE (Microsoft Certified System Engineer) sertifikasına sahip olmak,

 

4. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Kat)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

 

b) İyi derecede C# .NET ve MS SOL bilmek,

 

c) ASP, .NET, C# dilleriyle yazılım geliştirmiş olmak,

 

ç) Stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

 

d) Kod güvenliği ve kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

 

e) Katmanlı yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi blmak,

 

f) XML, web services ve AJAX konularında bilgi sahibi olmak,

 

g) En az üç yıllık tecrübeye sahip olmak.

 

5. PROJE MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Kat)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

 

b) İyi derecede C# .NET ve MS SQL bilmek,

 

c) ASP, .NET, C# dilleriyle yazılım geliştirmiş olmak,

 

ç) Stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

 

d) Kod güvenliği ve kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

 

e) Katmanlı yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak, Ç XML, web services ve AJAX konularında bilgi sahibi olmak,

 

g) En az beş yıllık tecrübeye sahip olmak.

 

6. PROJE YÖNETİCİSİ (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Kat)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılırrfynühendıslıği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, matematik bölümü veya matematik-bilgisayar bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

 

b) ADO.NET konusunda bilgi sahibi olmak,

 

c) VVCF konusunda bilgi sahibi olmak,

 

ç) Proje yönetimi, konfıgürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi (change management) ve risk yönetimi araçlarının kullanımında en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak,

 

d) ISO 27001 standardı hakkında bilgi sahibi olmak,

 

e) CMMI konusunda bilgi sahibi olmak,

 

f) PMI eğitimi katılım sertifikasına sahip olmak,

 

g) MS Project eğitimi katılım sertifikasına sahip olmak

 

TERCİHEN;

 

a) PMP sertifikasına sahip olmak.

 

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ TARİHİ

 

Başvurular, 11.03.2013 - 22,03.2013 tarihleri arasında www.icisleri.aov.tr ve www.icisleribilanslem.Qov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 22.03.2013 tarihine kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (içişleri Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığr - inönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

 

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

 

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

 

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) madResmi ilanlar www.ilan.gov.tr 'de desınde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuryyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

 

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

 

d) Her bir pozisyon için

 

ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

 

e) ingilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30' unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek" puanlıdan başlanarak en fazla 70 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla .adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icislen.aov.tr ve www.icisleribilaiislem.oov.tr sitesinde 29.03.2013 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

 

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,

 

b) Programlama Dilleri (.NET, C#, ASP, AJAX),

 

c) Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri (SOL),

 

ç) Proje Yönetimi,

 

d) Bilgi Güvenliği,

 

e) Bilgisayar Ağları,

 

f) işletim Sistemleri (Microsoft Windows),

 

g) Cisco ve ağ ürünleri,

 

ğ) Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar

 

Yazılı sınav 10.04.2013 Çarşamba günü saat 14;00'da, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlıği(ÇamlıcaMah. 122.Sok. No:2 Lalegül / Yenimahalle / 06200 ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 

Sözlü sınav 17,04.2013 Çarşamba günü saat: 10:00'da, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Teplant Salonu'nda (İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 

V. DEĞERLENDİRME

 

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren 5 gün içerisinde www.ıcısierı aov.tr ve www.icislenbilgiislem.gov.tr sitesinde ilan edilecektir Sözlü sınav sonuçları, www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

VII. ÜCRET

 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (3,435,27)

 

ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR

 

Yabancı dil sınav sonuç belgelen, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 15/06/2013 tarihine kadar çağırılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur 

04 Şub 2013 - 08:56 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?