Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 62 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 62 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından dpb.gov.tr adresinde yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, https://ksbu.edu.tr/ adresinde duyurular kısmında yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Özel Şartlar

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tip Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Jinekolojik onkoloji alanında yan dal uzmanı, kadın hastalıkları ve

doğum alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

1

1

Kulak burun boğaz hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve yüksek irtifada nazal ses analizi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

1

Göz hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip, glokom ve kornea alanında yurt dışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

1

Kalp ve damar cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

2

1

Tıp doktoru, histoloji ve embiryoloji alanında doçentlik belgesine sahip, kök hücre ve ürogenitalsistem alanında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

1

Kardiyoloji alanında doçentlik belgesine sahip ve kardiyak resenkronizasyon kalp pili yerleştirme sertifikasınına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

3

1

Göğüs hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve invazivbronkoskopik yöntemler alanında eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

2

1

Radyoloji alanında doçentlik belgesine ve girişimsel radyoloji diplomasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3

1

Çocuk hastalıkları alanında doçentlik belgesi sahip ve pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3

1

Çocuk hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve pediatrik kardiyoloji alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

2

1

Radyasyon onkolojisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

3

1

Deri ve zührevi hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Kadın hastalıkları ve doğum alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

2

1

Genel cerrahi alanında doçentlik belgesine sahip,timokinon ve sülforafanın gastroprotektif etkileri konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

3

1

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

2

1

Çocuk cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Özel Şartlar

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Biyofizik alanında doktora yapmış ve Tip 2 Diyabetik hastalarda polimorfizminnefropati gelişimine etkisi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

3

1

Tıp doktoru ve göğüs hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

4

1

Tıp doktoru ve radyoloji alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

1

Tıp doktoru, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

1

Tıp doktoru ve medikal onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

2

1

Tıp doktoru ve iç hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

3

1

Tıp doktoru, iç hastalıkları yoğun bakım alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Tıp doktoru ve pediatrik nöroloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Tıp doktoru, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

3

1

Tıp doktoru ve tıbbi genetik alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

3

1

Tıp doktoru, ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

3

1

Tıp doktoru, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

3

1

Tıp doktoru, acil tıp alanında uzman ve ağrı kontrolü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

4

1

Tıp doktoru ve klinik nörofizyoloji alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

2

1

Tıp doktoru ve nükleer tıp alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

2

1

Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

2

1

Tıp doktoru ve radyasyon onkolojisi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

3

1

Tıp doktoru, deri ve zührevi hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

4

1

Tıp doktoru ve halk sağlığı alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

2

2

Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

4

1

Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

1

1

Tıp doktoru ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıları

3

2

Tıp doktoru ve göz hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

1

Tıp doktoru ve genel cerrahi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Nöroşirürji

2

1

Tıp doktoru, beyin ve sinir cerrahisi alanında uzman ve üç boyutlu yazıcı destekli hipofiz cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Özel Şartlar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Tıp doktoru ve göğüs cerrahisi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

1

Tıp doktoru, ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlığını almış, temel onkoloji alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

1

Tıp doktoru, ortopedi ve travmatoloji alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

4

1

Tıp doktoru ve üroloji alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

4

1

Tıp doktoru, kalp ve damar cerrahisi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

2

1

Tıp doktoru, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

1

Tıp doktoru, olmak.

anesteziyoloji

ve reanimasyon

alanında uzman

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

3

1

Tıp doktoru, olmak.

anesteziyoloji

ve reanimasyon

alanında uzman

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

4

1

Tıp doktoru ve çocuk cerrahisi alanında uzman olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

İç Hastalıkları Hemşireliği

5

1

Hemşirelik alanında lisans diploması, iç hastalıkları hemşireliği alanında doktora ve onkoloji hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

İç Hastalıkları Hemşireliği

5

1

Hemşirelik alanında lisans diploması, hemşirelik alanında doktora ve kanıta dayalı hemşirelik konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Çocuk Sağlığı Hastalıları Hemşireliği

1

1

Hemşirelik alanında lisans diploması ve çocuk sağlığı hastalıkları hemşireliği alanında doktora, zihinsel engelli çocuklarla ilgili çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Lisans Ebelik, Doktora Ebelik

1

1

Ebelik alanında lisans diploması, ebelik alanında doktora yapmış ve Premenstrüel sendrom alanında çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağiz , Diş ve Çene Cerrahisi

1

1

Diş hekimi, ağız , diş ve çene cerrahisi alanında uzman olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağiz , Diş ve Çene Cerrahisi

2

1

Diş hekimi, ağız , diş ve çene cerrahisi alanında uzman olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağiz , Diş ve Çene Radyolojisi

2

1

Diş hekimi, ağız , diş ve çene radyolojisi alanında uzman olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

2

1

Diş hekimi ve pedodonti alanında uzman olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Ortodonti

2

1

Diş hekimi ve ortodonti alanında uzman olmak.

17 Eki 2018 - 12:03 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )