Yargıtay Kadrolu Memur Alacak

Yargıtay Başkanlığına sınavla kadrolu zabıt katibi, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ile hizmetli alınacaktır. Başvurular tüm kadrolar için 04-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacak.

YARGITAY BAŞKANLIĞINA KADROLU ZABIT KATİBİ ALIM İLANI 
. Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 40 Kadrolu zabıt katibi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır. 
. Mülakat sınavı, Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır. 
I-ZABIT KATİBİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.  2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.  3. İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.  4. 2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS’den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.  5. Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden, daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)  6. Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (En az 120 saat)  7. Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yalnışsız en az doksan (90) kelime yazmak. (Vuruş hesabı yapılmadan üç  (3) dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.)  8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
II- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ: 
a) Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015 tarih saat 17.00’ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır. 
NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR. POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR. 
b) Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.Başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygulama sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) yapılacaktır. Bilgisayar klavyesi ile üç dakikada en az 90 kelime yazılması zorunlu olup; mülakat sınavına; merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35’i, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35’inin birlikte toplamı esas  olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir. 
c) Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir. 
d) Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. 
e) Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 
f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 
III-SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 
. Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun) 
. Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf 
. Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge fotokopisi. 
. Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem  yapılmayacaktır. 
YARGITAY BAŞKANLIĞINA KADROLU ŞOFÖR ALIM İLANI 
. Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 10 şoför kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır. 
. Mülakat sınavına, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır. 
. Yapılan direksiyon uygulama sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına alınacaktır. 
I- ŞOFÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI 
A.NİTELİĞİ 
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
10. 2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS’den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. 
11. Hizmetin özelliğine göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
12. Askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak 
13. İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 
14. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
15. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
II- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ: 
g) Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015 tarih saat 17.00’ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır. 
NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR. POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE  KABUL EDİLMEYECEKTİR. 
h) Uygulama Sınav yeri, tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 
a) Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmatik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir. 
b) Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır 
III-SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 
. Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)  . Sürücü belgesi ( E sınıfı ehliyet)  . Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf 
YARGITAY BAŞKANLIĞINA KADROLU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
. Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 13 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır. 
. Mülakat sınavına, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır. 
I- KORUMA VE GÜVENLİK KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI 
16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.  17. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.  18. İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  19. Özel Güvenlik Görevlisi sertifikası ve kimlik kartına sahip olmak.  20. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımış olmak.  21. 2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS’den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.  22. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
II- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ: 
d) Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015 tarih saat 17.00’ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır. 
NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR. POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE  KABUL EDİLMEYECEKTİR. 
e) Mülakat Sınav yeri, tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 
f) Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir. 
g) Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 
h) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 
III-SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 
. Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)  . Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve kimlik kartı fotokopileri  . Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf  . Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır. 
YARGITAY BAŞKANLIĞINA KADROLU HİZMETLİ ALIM İLANI 
. Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 65 Hizmetli kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır. 
. Mülakat sınavına, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır. 
I- HİZMETLİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI 
23. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.  24. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.  25. İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.  26. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  27. 2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS’den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.  28. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
II- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ: 
i) Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015 tarih saat 17.00’ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır. 
NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR. POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE  KABUL EDİLMEYECEKTİR. 
j) Mülakat Sınav yeri, tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 
k) Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir. 
l) Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 
m) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 
III-SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 
. Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)  . Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf  . Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem  yapılmayacaktır. 

04 May 2015 - 10:11 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

05

murat kara - arkadaşlar yargıtayda şöförler nerede ne iş yapar? maaşı çalışma şartları nedir bilen var mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 10:11
04

aşe - 3003 adalet mezunları olarak verdiğimiz emeklerin ve fedakarlıkların karşılığında aldığımız 80 üzeri puanlarla başarılı olduk ve 100 bin mezun hakkımız olan kadroyu tüm kurumlardan istiyoruz.almış olduğumuz nitelikli eğitimle donanımlı memurlar olarak biz devletimizin kadrolarına layığız ve okumuş olduğumuz adalet bölümünde memur olmanın gerektirdiği ödev ve yükümlülükleri yerine getireceğiz.kpss süreci hiç te kolay olmayan bir süreç en başından itibaren maddi manevi ailelerimizde bizlerle beraber zorlu sınavlardan geçtik ve sonucunda da başarı oranı en yüksek bölüm olduk artık geriye emeklerimizin ve 80 üzeri yüksek puanlarımızın çöpe gitmemesini sağlamak.devletimizden bizlere sahip çıkarak atama dönemlerinde 3003 adalet bölümüne öncelik tanımanızı haklı olarak istiyoruz.hiçkimseden torpil değil sadece başarımızn karşılığı olan ve nitelikli eğitimimize karşılık gelen kadro hakkımızı isiyoruz.özel sektörde iş bulamıyoruz adalet bölümüne özel sektörde iş imkanı çok kısıtlı magduruz...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 10:11
03

bülent budan - başvuru sonuc belgesi veriyormu başvuruyu yapınca ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 10:11
02

angel - hizmetli sıralaması nezaman belli olur ve kaç puanla kapatır?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 10:11Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?