Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, genel şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, genel şartları ve diğer tüm detaylar şöyle;

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesörlük kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, doktora/tıpta uzmanlık belgesi, Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden 55 ve üzeri bir puana sahip olması, Tıp Fakültesine başvuracak adayların TUS yabancı dil sınavından başarılı olması veya Tıpta ve  Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmenliğinde belirtilen yabancı dil başarı şartını sağlaması gerekmektedir), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI / ANASANAT DALI / PROGRAMI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

Dr.Öğr.Üyesi

1

Eğitim Programları ve Öğretimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve eğitimin felsefesi, sosyal ve tarihi temelleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Resim-iş eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinde Sanatta Yeterlik yapmış olmak ve imgeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Doçent

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak ve aktif öğrenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Okul öncesi dönemde üstün yetenekli öğrenciler ve eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

Dr. Öğr. Üyesi

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak ve çağdaş ingiliz romanı alanında çalışmalar yapmış olmak.

BİYOTEKNOLOJİ

BİYOTEKNOLOJİ

Prof. Dr.

1

Parazitoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak ve toxoplasma ile wolbachia konularında çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

GENEL FİZİK

Prof. Dr.

1

Genel Fizik alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Einstein kütle çekim kuramı ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve nitrit ve CIGS benzeri malzemelerin nanoyapılarının üretimi ile yüksek basınç saçtırma tekniğiyle yarı iletken fotodedektör üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

Prof.Dr.

1

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Möbiüs dönüşümleri ile alt yörüngesel graflar konularında çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK

GEOMETRİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüzeylerarası uzaklıklar ile ilgili teoremler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

FİNANS

Dr. Öğr. Üyesi

1

Finans anabilim dalında doktora yapmış olmak ve sermaye piyasaları ile ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

MALİYE

MALİ İKTİSAT

Doçent

1

İktisadi Düşünce alanında Doçent unvanına sahip olmak ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

MALİYE

BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

Dr. Öğr. Üyesi

1

Maliye anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

Doçent

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak ve fermantasyon teknolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

Prof.Dr.

1

Yapı Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent unvanına sahip olmak ve hafif yapı malzemeleri ve jeopolimer betonlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ

Prof.Dr.

1

Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak ve yenilenebilir enerji güç sistemlerinin optimal tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Dr. Öğr. Üyesi

1

Menopoz sonrası kadınlarda histerektominin cinsel işlev üzerindeki etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Varis tedavisinde endovenöz laser ablasyon ve radyofrekans uygulamaları sonrasında dopler ultrasonografi sonuçlarının karşılaştırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP VE

REHABİLİTASYON

Doçent

1

Romatoloji yan dal uzmanı ve Parkinson hastalığı rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

İMMÜNOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Nanoteknoloji ve Nanotıp anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

Dr. Öğr. Üyesi

1

Resim-iş eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve görsel sanatlar eğitiminde estetik beğeni konularında çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

Prof.Dr.

1

Çocuklarda motor beceri gelişimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

OPTİSYENLİK

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Polimerlerin optik, dielektrik ve empedanslar özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

OPTİSYENLİK

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ince filmlerin yapısal, elektriksel ve optik özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

30 Tem 2018 - 07:35 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler