Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Programını Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci 100 Günlük İcraat Programı Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve ikinci 100 günlük dönemde gerçekleştirecek icraat ve projelerin tanıtıldığı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada, 3 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan Birinci 100 Günlük İcraat Programı’nın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ikinci 100 günde gerçekleştirilecek projelerden örnekler verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI

CB-01 Beş (5) Yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nın tamamlanarak uygulamaya alınması

CB-02 Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık ve uygulama süreçlerinin tümüyle elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi (Strateji ve Bütçe Başkanlığı)

CB-03 Mevzuat Bilgi Sisteminin yeni sisteme uyarlanması ve güncellenmesi

(İdari İşler Başkanlığı)

CB-04 Proje ve faaliyetlerle yerelin kalkınmasına ilişkin göstergelerin takibine yönelik olarak Birinci 100 günde geliştirilen 81 İl Karnesi Projesi’nin uygulamaya alınması (Cumhurbaşkanı Yardımcılığı)

CB-05 Çevrimiçi ortamda açık iş pozisyonlarının yayımlanması amacıyla geliştirilen “Kariyer Kapısı” uygulamasının hayata geçirilmesi (İnsan Kaynakları Ofisi)

CB-06 Tüm üniversitelerde Kariyer Merkezlerinin kurulması ve verilecek hizmetlerin standart prosedürlerinin yayımlanması (İnsan Kaynakları Ofisi)

CB-07 Üniversitelerin ve bağlı bölümlerinin mezuniyet sonrası performansını ölçmeye yönelik Üniversite Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması’nın tamamlanması (İnsan Kaynakları Ofisi)

CB-08 Yurtdışına gönderilecek öğrencilere yönelik “Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimlerinin” başlatılması (İnsan Kaynakları Ofisi)

CB-09 Abonelik gerektiren elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet abonelik hizmetlerinin pilot uygulama şeklinde e-Devlet üzerinden sunulmaya başlanması (Dijital Dönüşüm Ofisi)

CB-10 Kamunun vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunduğu hizmetlerin %95 oranında e-Devlete entegrasyonunun sağlanması (Dijital Dönüşüm Ofisi)

CB-11 e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerin performans ölçümünün yapılması

(Dijital Dönüşüm Ofisi)

CB-12 Kültür Sanat Politikaları Kurulu’nun strateji belgesinin ve işleyiş yönergesinin hazırlanması (Kültür Sanat Politikaları Kurulu)

CB-13 Türk Dili’nin doğru kullanımı, şehirlerdeki tabela kirliliği ile etkin mücadele amacıyla kampanya başlatılması (Kültür Sanat Politikaları Kurulu)

CB-14 Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde medeniyet dili olan Türkçe’nin bilinçli kullanımı için internet, iletişim, medya ve eğitim alanlarında seferberlik başlatılması (Kültür Sanat Politikaları Kurulu)

CB-15 Çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının katkı sağlayabilmesi amacıyla geniş katılımlı “Ekonomi Politika Meclisleri” oluşturulması (Ekonomi Politikaları Kurulu)

CB-16 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması (Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu)

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI

SSB-01 Lazer Mükemmelliyet Merkezi idari yapısının kurulması, Lazer Silah Sistemi geliştirilmesine yönelik program modelinin belirlenmesi

SSB-02 Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine yönelik mevcut kabiliyetlerin tespiti ve yetkinlik analizi yapılması, tespit edilen kabiliyetlere göre iş paylaşımı ve program modelinin belirlenmesi

SSB-03 Geliştirilmiş Atak Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-04 ATAK ve Özgün Helikopterleri için geliştirilen Turboşaft Motorun kompresör, yanma odası, gaz jenaratörü, güç türbini vb. alt sistem konfigürasyonlarının ve yüklenicilerinin belirlenmesi

SSB-05 Zırhlı araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen Milli Güç Grubu UTKU Projesi kapsamında transmisyon (dişli kutusu ve aktarma Organları) kavramsal tasarımının tamamlanması

SSB-06 ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerinin imzalanması

SSB-07 MİLGEM "İ" sınıfı firkateyn (5.gemi) sözleşmesinin imzalanması

SSB-08 FIRAT-M60T Projesi kapsamında 7 adet tankın modernize edilmesi ile birlikte M60TM sayısının 146'ya çıkarılması

SSB-09 415 adet ilave hassas güdümlü Stand-Off Mühimmatının (SOM) envantere kazandırılması için sözleşme imzalanması

SSB-10 B (BORA) Silah Sistemi ve B (BORA) Füzesi Projesi kapsamında son kafile teslimatının kabulünün tamamlanması

SSB-11 Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında kabul testlerinin yapılması, sistemin kurulumunun yapılması ve sistem kullanılarak güdümlü mermi ile atış testlerinin gerçekleştirilmesi

SSB-12 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi sözleşmesi imzalanması

SSB-13 360 Derece Durumsal Farkındalık Sistemi Tedariki Projesi sözleşmesi imzalanması

SSB-14 Zırhlı araç projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 255 araç teslimatı yapılması

SSB-15 5 adet ilave Taktik İHA (Bayraktar TB-2) teslimatı yapılması

SSB-16 2 adet ilave Operatif İHA (ANKA-S) teslimatı yapılması

SSB-17 Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi sözleşme icra faaliyetlerine başlanarak, proje takvimi, iş paylaşımı ve alt yüklenici dağılımının belirlenmesi

SSB-18 Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme Projesinin ihale edilmesi

SSB-19 Satıhtan Satha Orta Menzilli Seyir Füzesi çalışmalarına başlanması

SSB-20 UMTAS Projesi Kapsamında 200 adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM) teslimatı yapılması

SSB-21 Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi kapsamında seri Üretim faaliyetlerine başlanması

SSB-22 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında; 28 il/bölgede, Güvenli Okul Paketi Kapsamında 221 okulda ilave kurulumların yapılması ve 100 adet Mobil Plaka Tanıma Sisteminin EGM'ye teslimatının yapılması

SSB-23 Modüler Üs Bölgesi Projesi kapsamında 3 adet üs bölgesinin kurulumu tamamlanarak toplam üs bölgesi sayısının 32'ye çıkarılması

SSB-24 Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağın (HÜRKUŞ-B) Simülatörü (HÜRSİM) Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-25 F-16 Uçakları için Milli Aktif Elektronik Taramalı Faz Dizili Radar (AESA Burun Radarı) geliştirme çalışmalarına başlanması

SSB-26 20 mm Top Geliştirilmesi Projesi kapsamında sözleşme imzalanması, geliştirme faaliyetine yönelik iş paylaşımının gerçekleştirilmesi ve geliştirme takviminin belirlenmesi

SSB-27 Çeşitli tiplerde ilave en az 60 adet hassas güdüm kitinin teslim edilmesi

SSB-28 Topçu ve havan birlikleri tarafından halihazırda kullanılmakta olan silahların modernize edilmesi ve mühimmatlara KKS (Küresel Konumlandırma Sistemi) güdüm özelliği kazandırılarak vuruş hassasiyetinin artırılmasına yönelik geliştirme faaliyetinin projelendirilmesi

SSB-29 En az 18.000 adet Özgün Yerli Tabanca METE'nin teslim edilmesi

SSB-30 40.000'i aşkın İlave MPT-76'nın sözleşmeye bağlanması

SSB-31 125 adet tüfek tipi Drone/Mini İHA karıştırıcı sistem teslimatının yapılması ve EGM Sırt, Araç ve Çanta Tipi Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-32 EYP'lerin yüksek güçlü mikrodalga teknolojisiyle tespit ve imhasını sağlayacak Elektronik Devreli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-33 Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Tedarik Projesi kapsamında kritik tasarımın tamamlanması

SSB-34 Süratli devriye botu teslimatlarına başlanması

SSB-35 Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi 7. Ana Jet Üssü İnşaat Faaliyetlerinin tamamlanması

SSB-36 Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS) fizibilite çalışmalarının yapılması

SSB-37 Hafif/Orta sınıfta başlatılan insansız kara araçları projelerinin tasarım dönemleri ve saha testlerine devam edilerek teslimatlara başlanması

SSB-38 Ağır sınıfta başlatılan insansız kara araçları projesinin ihale edilmesi, mevcut imkan ve kabiliyetler doğrultusunda kullanıcı değerlendirmelerinin alınması maksadıyla gösterim testi icra edilmesi

SSB-39 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 2 adet helikopter teslimatının yapılması

SSB-40 AKINCI İHA Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-41 İHA ve Keşif Gözetleme Sı̇stemlerı̇ Ortak Koordinasyon Merkezi (MİKOM) Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-42 Yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında 117 SAGA başvurusunun değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması

SSB-43 Pilot eğitimlerinde pilot davranışlarını optimize etmek üzere başlatılan GENIUS Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-44 ÇINAR Projesi kapsamında 4,5G şebekesinin 5G'ye dönüştürülmesi için sözleşme imzalanması

SSB-45 Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi Kapsamında, canlı şebekeye geçilmesi ve ürün lansmanının yapılması

SSB-46 Mikroorganizma Tabanlı Patlayıcı Madde Tespit ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi (BİRMO) Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projesinin tamamlanması

SSB-47 Milli Mühimmatların Atış Sonrası Kontrolünü Sağlayacak Veri Bağı Geliştirilmesi (KEMENT) Projesinde sistem entegrasyon testlerinin laboratuvar seviyesinde tamamlanması

SSB-48 Siber güvenlik eğitim, test, kalifikasyon ve yapılanma yol haritasının hazırlanması

SSB-49 Kara Araçları Test Merkezi kurulumuna yönelik yapılan fizibilite çalışmasının değerlendirilmesi

SSB-50 Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında 30 yerli firmanın değerlendirilmesi ve destek programlarına başlanan firma sayısının 110'un üstüne çıkarılması

SSB-51 Savuma sanayii firmalarımıza ihracat ve işbirliği fırsatları yaratılması amacıyla en az üç bölgede savunma sanayii işbirliği toplantılarının gerçekleştirilmesi ve mutabakat muhtıralarının imzalanması; iki ülkede gerçekleştirilecek etkinliklere SSB koordinasyonunda milli katılım sağlanması

SSB-52 Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesinin başlatılması

ADALET BAKANLIĞI

AB-01 Yargı Reformu Stratejisi Belgesinin hazırlanarak kamuoyuna duyurulması

AB-02 Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planının hazırlanması

AB-03 Soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesi

AB-04 Türk yargı sistemine “hâkim ve savcı yardımcılığı” müessesesi kazandırılması

AB-05 Uyuşmazlıkların daha etkin ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasına başlanması ve bazı tüketici davalarında zorunlu arabuluculuk müessesesinin getirilmesi

AB-06 Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulamasının değerlendirilerek daha etkin, verimli ve yargılama sürelerini daha da kısaltacak hükümler getirilmesi

AB-07 Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik yapılacak çalışmalarla suçla daha etkin mücadelenin sağlanması

AB-08 Adli tıp hizmetlerinin yaygınlaştırılması kapsamında insan kaynakları kapasitesinin artırılması ve yeni acil DNA laboratuvarları kurularak DNA incelemesi yapılan illerimizin sayısının 7’den 9’a çıkartılması

AB-09 Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin artırılmasıyla vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması

AB-10 Hakim ve savcıların meslek içi ve meslek öncesi eğitiminin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapılandırılmaya kavuşturulması

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

AÇSHB-01 Aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2019 yılının "Yaşlı Yılı" ilan edilmesi ve Uluslararası Yaşlılık Şurası’nın düzenlenmesi

AÇSHB-02 Ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarının yaşanmadığı güvenli işyerlerine %50 prim indirimi yapılması

AÇSHB-03 1,4 milyon işvereni kapsayan "Teşvikte Kazancım Ne kadar?" adlı elektronik uygulamanın hayata geçirilmesi

AÇSHB-04 500 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam edilmesi

AÇSHB-05 Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) muhtarlar işbirliğinde yaygınlaştırılması

AÇSHB-06 81 ilde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimlerinin oluşturulması ve “Gönül Elçileri”nin de mücadele sürecine desteğinin sağlanması

AÇSHB-07 Çocuğa yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında, 81 ilde uzman müdahale ekiplerinin Yaygınlaştırılması

AÇSHB-08 “Kadın Kooperatifleri”nin güçlendirilmesi amacıyla Kamu, Üniversite, STK ve özel sektör işbirliğinde faaliyetlerin başlatılması

AÇSHB-09 İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadın ve 1.000 engelli vatandaşımızın daha, “Aktif İşgücü Piyasası Programı”ndan yararlandırılması

AÇSHB-10 "Yurtdışı İşçi Hizmetlerinin e-Devlete Entegrasyonu" projesinin Bakanlığa bağlı Müşavirlik ve Ataşelikler'de faaliyete geçirilmesi (e-YİH)

AÇSHB-11 Devlet korumasında yetişen gençlerimizin, reşit olduktan sonra toplumsal hayata adaptasyonunu destekleme hedefiyle, 5.000 gencimize rehberlik hizmeti verilmesi

AÇSHB-12 Cezaevlerinde bulunan mahkumlara verilecek eğitimler de dahil olmak üzere toplam 10 bin kişiye “Mesleki Yeterlilik Belgesi” verilmesi

AÇSHB-13 "Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP)" içeriklerinin zenginleştirilmesi ve ilave 90 bin kişiye eğitim verilmesi

AÇSHB-14 Kadına Yönelik Şiddetle Topyekûn Mücadele kapsamında, 81 ildeki TSK personeline yönelik uzman eğitici eğitiminin başlatılması

AÇSHB-15 Çoğu kadın ve gençlerimizden oluşan 200 bin vatandaşımızın, özel sektörde istihdamının sağlanması

AÇSHB-16 İşverenler için "Kolay Belge-Kolay Hizmet" elektronik uygulamasının hayata geçirilmesi, "Kolay İşverenlik Uygulaması"nın apartman ve işhanı görevlilerini kapsayacak şekilde kullanım alanının genişletilmesi

AÇSHB-17 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) verilen çocukların ailelerine, etkin bir ev ekonomisi yönetimi için rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi

AÇSHB-18 30 ilimizdeki okullarda, risk altında bulunan çocuklarımız için koruyucu ve önleyici hizmet sunan “Mobil Sosyal Hizmet Birimleri”nin faaliyete geçirilmesi

AÇSHB-19 Devlet korumasındaki çocuklar için "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı" (ÇODEP)’in başlatılması

AÇSHB-20 3 ilde 3 Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmete açılması

AÇSHB-21 3 İlde 3 Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hizmete açılması

AÇSHB-22 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünün işyerlerinde yaygınlaştırılması amacıyla 10 yeni üniversiteyle işbirliği yapılması, okul öncesinden yükseköğretime kadar farkındalığın artırılması

AÇSHB-23 3 mega kentte "Yüksekte Güvenli Çalış" kampanyasının başlatılması

AÇSHB-24 Askerlik ve doğum borçlanması taleplerinin e-Devlet üzerinden alınması

AÇSHB-25 52 ilde toplam 89 adet açılışın yapılması

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİKBAKANLIĞI

ÇŞB-01 81 İl'e Millet Bahçelerinin Yaygınlaştırılması

ÇŞB-02 Kanal İstanbul Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilmesi ve ilk 2 etabın onaya hazır hale getirilmesi

ÇŞB-03 Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısının 13.000’e yükseltilmesi

ÇŞB-04 İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projelerinin ihalelerinin gerçekleştirilmesi ve inşaatlarına başlanılması

ÇŞB-05 Emlak Bankası’nın yapılandırma sürecinin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi

ÇŞB-06 Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında bölgesel uyum platformu oluşturulması ve risk analizinin yapılması

ÇŞB-07 Köy yerleşmelerinin planlı ve düzenli gelişimini teminen mevzuat düzenlenmesi ve tasarım kılavuzlarının hazırlanması

ÇŞB-08 Ankara ve İstanbul’da belirlenen alanlarda "Sanayi Alanı" olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanması.

ÇŞB-09 Konut Piyasası Takip Sisteminin kurulması çalışmalarına başlanılması

ÇŞB-10 Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılması

ÇŞB-11 Konya, Kırşehir, Çorum, Kastamonu ve Trabzon illerinde tescil harici alanların tescillerinin yapılmasına yönelik pilot çalışmanın ihale edilmesi

ÇŞB-12 Yerel Yönetimlerin Altyapısının Güçlendirilmesi amacıyla yol, içmesuyu, atıksu, jeotermal ishale hattı gibi toplam 74 adet yapım işinin tamamlanması ve 14 adet yeni yapım işinin başlatılması

ÇŞB-13 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması

ÇŞB-14 Katı Atık Programı (KAP) kapsamında toplam 18 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisinin inşaat, proje ve ihalelerinin yapılması

ÇŞB-15 Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 40,8 km bisiklet yolu, 3,5 km yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak ve 12 bin m2 gürültü bariyeri yapılması

ÇŞB-16 Şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi kullandırılması

ÇŞB-17 9.000 konut ve sosyal donatının tamamlanması

ÇŞB-18 10.000 aileye sosyal konut satışının gerçekleştirilmesi

ÇŞB-19 20 milyon m² yüzölçümlü Hazine taşınmazının yatırım teşvik belgeli yatırımcılar için arz edilmesi

ÇŞB-20 40 milyon m² yüzölçümlü Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma, hayvancılık ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği faaliyetlerinin yapılmasının desteklenmesi

ÇŞB-21 Turizm tesislerinin sözleşme sürelerinin uzatılması işlemlerine başlanılması

ÇŞB-22 20 bin hak sahibi çiftçimiz tarafından kullanılan tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedelle kiralanması

ÇŞB-23 Tarihten referans alan projeler ile 200 adet Geleneksel Diyarbakır Evi Projesi’nin tamamlanması, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce Zonguldak illerinde yöresel konut projelerine başlanması, kamu binaları tasarım rehberinin hazırlanması

ÇŞB-24 5 ilde 19 farklı tipte Konut Projesinin tamamlanması

ÇŞB-25 İmar mevzuatı/hukukuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılması

ÇŞB-26 3 Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi ilk etap ihalelerin yapılması

ÇŞB-27 e-Devlet kapısında ve internet ortamında gerçekleştirilen çevre, şehircilik ve tapu işlemlerinin artırılması kapsamında 30 hizmetin daha e devlet kapısına entegre edilmesi

ÇŞB-28 Vatandaşlarımızın ve yabancı yatırımcıların ülkemizdeki taşınmaz yatırımlarına yönelik olarak bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerinin sağlanması ve ülkemize yabancı sermaye akışının hızlandırılması amacıyla Tapu ve Kadastro Yurt Dışı Teşkilatının açılması çalışmalarına başlanması

ÇŞB-29 Akıllı şehirlerin altyapısını oluşturmak üzere 2019-2022 Ulusal Akıllı Kent Stratejisi ve Eylem Planının tamamlanması ve izlenmesi

ÇŞB-30 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında Ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesinin hayata geçirilmesi

ÇŞB-31 5 adet Tapu Bölge Müdürlüğündeki Osmanlıca sicillerin Merkez Arşivine Toplanması ve Tasnifi’nin yapılması

ÇŞB-32 Türkiye Anıt Ağaç ve Mağara Atlasının hazırlanması

ÇŞB-33 Kara ve Deniz Koruma Alanlarının Arttırılması kapsamında Salda Gölü ve Karaburun ve Ildır Körfezinin Özel Çevre Koruma alanı olarak ilan sürecine kadar olan işlemlerin tamamlanması

ÇŞB-34 Akıllı çevre denetimleri ve Atığım Geri Dönüşüyor çalışmasının başlatılması

ÇŞB-35 Kirleticilerin kimlik tespiti, denizlerde ve havzalarda tespit edilmiş sıcak noktaların sürekli olarak izlenmesi ve Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine geçilmesi (MELBES)

ÇŞB-36 Ankara Kızılay Saraçoğlu Mahallesindeki ilk toplu konut projesinin özgün dokusunun korunarak yenilenmesi için ihaleye çıkılması

ÇŞB-37 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile kampüs alanlarının rehabilitasyonu ve koru alanlarının oluşturulması

ÇŞB-38 79 ilde toplam 240 açılış yapılması, 33 ilde 52 temel atılması

ÇŞB-39 “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” ön hazırlık, araştırma ve analizlerinin tamamlanması ve plan hazırlama sürecinin başlatılması

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

DB-01 FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının, özellikle finansman ayağıyla mücadele kapsamında mercek altına alınması ve bu kapsamda kurumlararası tematik bir eşgüdüm toplantısı yapılması

DB-02 Münbiç Yol Haritası’nın hayata geçirilme sürecinin tamamlanması

DB-03 Suriye'de siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması

DB-04 Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirmesine yönelik bir hudut kapısının açılması ve iki havaalanı projesinin Türk firmalarınca üstlenilmesi için girişimlerin sürdürülmesi

DB-05 Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Kıdemli Memurlar 3. Toplantısı ve Bakanlar Konferansı düzenlenmesi

DB-06 İİT Reformu'na ilişkin Beyin Fırtınası Toplantısı düzenlenmesi

DB-07 En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik BM Teknoloji Bankası'nın faaliyete geçmesi

DB-08 Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’nun (IFAD) İstanbul’da, görev alanı ülkemiz, Doğu Avrupa ve Orta Asya’yı kapsayacak bir Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi açmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması

DB-09 Ülkemizin Arabuluculuk alanındaki öncü rolünün somut etkinliklerle güçlendirilmesi

DB-10 "Girişimci ve İnsani" Dış Politikamızın kamu diplomasisi ve bilgilendirme faaliyetleriyle tanıtılması kampanyasına devam edilmesi

DB-11 Uluslararası platformlarda Filistin davasının takip edilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi

DB-12 Türkiye-Filistin Ortak Komite toplantısında belirlenen işbirliği hedeflerinin takibinin sağlanması

DB-13 ABD ile ikili ilişkilerimizin iyileştirilmesi/geliştirilmesi çalışmalarının sürdürülmesi

DB-14 Ülkemizde İnsan Hakları ve Demokratikleşme Alanında Gerçekleştirilen Reform Sürecinin sürdürülmesi

DB-15 G5 Sahil Ortak Gücü’ne katkı taahhüdümüzün gerçekleştirilmesi DB-16 Gambiya'nın 2018-21 Ulusal Kalkınma Planına Destek verilmesi DB-17 Somali-Somaliland arabuluculuk faaliyetlerimizin sürdürülmesi

DB-18 Somali'ye aylık bütçe katkımıza ilişkin Hibe Anlaşması'nın yenilenmesi

DB-19 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Refikaları Muhterem Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sosyal içerikli bir proje olarak başlatılan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde faaliyetler düzenlenmesi

DB-20 TC-RF Vize kolaylaştırılması/muafiyeti görüşmelerinin gerçekleştirilmesi

DB-21 AB fonları kapsamında sınır ötesi işbirliği programları çerçevesinde proje tekliflerinin onay ve uygulama safhalarının başlaması ve Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Hibe Programlarına ilişkin (Sivil Toplum Diyaloğu VI ve Sivil Toplum Destek Programı III) hazırlık safhasının tamamlanması

DB-22 Erasmus+ Gençlik Programı başvuruları kapsamında projeleri kabul edilen kurum ve kuruluşlara hibe tahsis edilmesi ve sözleşme işlemlerinin başlatılması

DB-23 Basılı olarak alınmakta olan akreditasyon başvurularının, e-imza entegrasyonu ile elektronik ortamda alınmaya başlanması

DB-24 Türkiye-Sudan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) toplantısının gerçekleştirilmesi

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ETKB-01 Güneş enerjisine dayalı elektrik santral kurulu gücümüzün %21'ine denk gelen 1.000 MW kurulu gücündeki YEKA-GES 2 yarışması için başvuruların alınması (Yeterli katılım olması halinde)

ETKB-02 Kamu kaynaklı günlük doğal gaz üretiminin %18 artırılarak 1.000.000 m3/güne çıkarılması

ETKB-03 Akdeniz'de hidrokarbon aramaları kapsamında 3.100 km2 3D (üç boyutlu) sismik veri toplanması

ETKB-04 TürkAkım Kara Kısmı-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi boru hattının yapımına başlanması

ETKB-05 Hakkari doğal gaz boru hattı projesinin tamamlanarak 81 il merkezinin tümüne doğal gaz sağlanması ve doğal gaz kullanan 457 ilçe/beldeye ilave olarak 30 yerleşim yerine (ilçe/belde) daha doğal gaz arzı sağlanması

ETKB-06 Kamuya ait sahalardaki yerli kömür üretiminde; tüvenan linyit üretiminin %9 artırılarak 7.000.000 ton'a, tüvenan taşkömürü üretiminin %7 artırılarak 427.000 ton'a yükseltilmesi

ETKB-07 Kömür üretimi yapılmayan kamuya ait 4 adet sahanın özel sektöre devrinin tamamlanması

ETKB-08 Maden arama, araştırma ve üretiminde elde edilen jeolojik bilgi ve verilerden 220.000 m karot numunesi ve 100.000 adet jeokimya numunesinin arşivlenerek kullanıcıların hizmetine sunulması

ETKB-09 Tarım sektörü için 3 yeni Bor Gübre üretimine başlanması

ETKB-10 Birinci 100 günlük dönemde tamamlanan yeni tesiste üretilen Borlu Temizlik ürünün piyasaya arzı için lansman yapılması

ETKB-11 Dünya Bor pazarının lideri olarak 100 günlük dönemde toplam 500.000 ton rafine bor ürünü satışının yapılması

ETKB-12 Maden bölgesi ilan edilen ilk bölge olan İstanbul Cebeci Taş Ocaklarının şirketleşme işlemlerinin tamamlanması

ETKB-13 1.000 adet maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkılması

ETKB-14 Madenlerin ülkemizde işlenip uç ürün üretilecek şekilde tesis kurulması şartıyla alüminyum ve kalker maden sahalarının ihale ilanına çıkılması

ETKB-15 Yer altı kaynakları potansiyelimizin tespiti için havadan jeofizik araştırmalar kapsamında; Ülkemizin yüz ölçümünün %96'sının (750.000 km2) taraması neticelendirilerek haritaların hazırlanması

ETKB-16 Yer altı kaynakları potansiyelimizin tespiti kapsamında yapılan sondaj miktarının toplam 1.500.000 metreye ulaştırılması

ETKB-17 Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsamında Özbekistan'da 2 adet metalik maden sahasının arama ruhsatının alınması

ETKB-18 Yatırımcıların işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak ve madencilik sektörüne hız kazandıracak e-maden projesinin faaliyete geçirilmesi

ETKB-19 E-Devletten Kamudan Vatandaşa, Özel Sektöre, Kamuya (G2C, G2B, G2G) sunulan hizmetlerimizin gerçekleşme oranı ortalamasının %93'den %98'e yükseltilmesi

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GSB-01 Kamu-sivil toplum işbirliğinin artırılması amacıyla gençlik ve spor alanında 1.100 projenin desteklenmesi ve 300 STK temsilcisi ile görüşülmesi.

GSB-02 34.000 gencin katılımıyla rekabet edebilirlik ve kültürel gelişim kapsamında gençlik programlarının başlatılması.

GSB-03 Gençlerin kişisel gelişimlerini güçlendirmek ve karar alma süreçlerine aktif katılmalarını sağlamak için 3 tematik gençlik merkezinin açılması ve 50.000 gencin katıldığı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

GSB-04 Gençlerin kötü alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutulması amacıyla

240.000 gencin katılımıyla faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

GSB-05 30 yeni gençlik merkezi açılması ve gençlik merkezleriyle spor merkezlerinin 24 saat açık tutulması yoluyla 10 milyon vatandaşa spor hizmetinin sağlanması.

GSB-06 Deneyap Atölyesi Projesi kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, Hakkari, İzmir, Edirne, Konya, Trabzon, Manisa, Muğla illerinde belirlenecek gençlik merkezlerimizde atölyelerin kurulması.GSB-07 Gençlik ve Spor Veritabanı kurulması.

GSB-08 Gençlere örnek hikayeler yoluyla farklı ufuklar açılması için “17 Dakika Projesi” çerçevesinde uzman/rol model konuşmacıların gençler ile bir

araya getirilmesi ve “Aynı Frekanstayız” Gençlik Radyosunun kurulması.

GSB-09 Gençlerin geleceğe daha donanımlı hazırlanabilmeleri ve milli, manevi ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla 1.765.000 gencin katıldığı eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmesi

GSB-10 İhtiyaç sahibi 150.000 yükseköğrenim öğrencisine burs, talep eden

380.000 yükseköğrenim öğrencisine yükseköğrenim kredisi verilmesi.

GSB-11 Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması kapsamında spor kulüplerine ve sporculara 33.600.000 TL destek verilmesi ve

1.735.000 gence ulaşılması.

GSB-12 Sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 57 yeni spor tesislerinin yapılması

GSB-13 Gençlik İçin 100 Günde 100 Milyon Projesi ile FIFA standartlarında 34 futbol sahası ile 96 mahalle tipi spor sahası, basketbol-voleybol sahası, 6 yüzme havuzu ve 3 spor salonunun yapımı

GSB-14 e-Devletten sunulabilecek hizmetlerimizin gerçekleşme oranı ortalamasının %95'den %100'e yükseltilmesi.

GSB-15 Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 32 ilde 43 yurt projesinin temelinin atılması, 10 ilde 12 yurt projesinin açılışının yapılması

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

HMB-01 Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanması

HMB-02 Yeminli Mali Müşavir raporu ile nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının %50 sinin 10 iş günü içinde gerçekleştirilebilmesine ilişkin sistem geliştirilmesi

HMB-03 Defter beyan sisteminin kapsamının, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi

HMB-04 İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 5 yeni hizmetin eklenmesi

HMB-05 Türkiye Kalkınma Fonunun Kurulması

HMB-06 Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulması ve veri merkezi için fizibilite çalışması yapılması

HMB-07 En az 1 girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulması

HMB-08 Sistemik riskin gözetimi ve finansal istikrarın korunması amacıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında belirlenecek veri depolama kuruluşlarına ilişkin ikincil düzenlemelerin yapılması.

HMB-09 Kitle fonlaması düzenlemelerinin yürürlüğe konması

HMB-10 Açık Veri Paylaşım Portalının Hazırlanması ve Kullanıma Açılması

HMB-11 Ortak e-Tahsilat Platformunun (Vergi Dışı Gelirlere Yönelik) Tüm Unsurlarıyla Devreye Alınması

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İB-01 İlk 100 gün faaliyetlerine ek olarak İran-Ağrı, Iğdır sınırında 35 kilometrelik aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörü kurulması

İB-02 Çağrı merkezlerini tek bir numarada toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, Hakkâri ve Zonguldak'ta kurularak; toplam il sayısının 44'e çıkarılması

İB-03 Heyelan, kaya düşmesi ve çığ gibi acil durumlara, kurumların etkin müdahalesi için sistem geliştirilmesi ve Ulusal Platform oluşturulması

İB-04 E-Belediye Bilgi Sistemi'ne entegre olan belediye sayısının 60'dan 210'a çıkartılması

İB-05 Vatandaşlarımızın taleplerinin daha hızlı ve daha etkin cevaplanıp, aksayan hizmetlerin tespiti amacıyla 40 il ziyareti gerçekleştirilmesi

İB-06 650 polis merkezi amirliğinde "insan odaklı hizmet"i esas alan "Güven Masa" uygulamasının ve "etik davranış ilkeleri"nin başlatılması

İB-07 Randevu süresinin kimlik kartı ve sürücü belgesi için 60 günden 10 güne düşürülmesi

İB-08 Çalışmaları devam eden 20 dijital dönüşüm projesinden "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" (KGYS)’nin, 81 il ve 921 ilçede faaliyete geçirilmesi

İB-09 Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkolog, Narkorehber gibi farkındalık çalışmaları ile 8.400 kişiye ulaşılması ve operasyon sayısının geçmiş beş yıla oranla %10 arttırılması

İB-10 Çanakkale Ayvacık ve Adıyaman Samsat'ta toplam 434 afet konutunun ihtiyaç sahipleri ile kura çekimi yapılması

İB-11 Şehir güvenliğinin sağlanması amacıyla malvarlığına karşı işlenen suçların

% 0,4 azaltılması ve suçların aydınlatılması oranının ise % 1 arttırılması

İB-12 Trafik Enstitüsü’nün kurulması ve "Yaşam Tüneli" gibi farkındalık projelerinin hayata geçirilmesi ile yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 1 oranında azaltılması

İB-13 Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele için düzenlenen operasyon sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 artırılması

İB-14 50 Yabancı Yatırımcı ile ailelerinin vatandaşlığa alınması

İB-15 Afganistan ve Arakan'daki mağdur ve mazlumlara insani yardımların artarak devam ettirilmesi

İB-16 PKK/PYD ve FETÖ/PDY başta olmak üzere, bütün terör örgütleriyle mücadele kapsamında 2.697 planlı operasyon icra edilmesi ve farkındalık faaliyetleriyle 500.000 kişiye ulaşılması

İB-17 Vatandaşı merkeze alan yaklaşımla 81 İl Valiliği ve 48 İlçe Kaymakamlığında kurulan "Açık Kapı" birimlerinin, e-devlete entegrasyonunun sağlanması

İB-18 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK)’nın araç, gereç ve teçhizat kapasitesinin arttırılması

İB-19 ‘STK’larla İşbirliği için Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi’ kapsamında 700 kamu personeli ve 300 STK temsilcisine eğitim verilmesi

İB-20 Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 4,5 milyon çocuğa ek olarak 500.000 öğrenciye daha eğitim verilmesi

İB-21 Bağımlılık yapan maddelerin arzıyla mücadelede, 1.000 Kamu Personeline eğitim verilmesi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KTB-01 Kültür Varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 ilde 8 Adet Tarihi Cami ve Külliye’nin restorasyonunun tamamlanması

KTB-02 “Erzurum Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi" yeni hizmet binasının açılışa hazır hale getirilmesi

KTB-03 Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere 15 Adet Anadolu Okuma Evi Açılması

KTB-04 6 ilde devam eden 6 Adet Restorasyon İşinin Tamamlanması

KTB-05 İstanbul Rami Kışlasının Kütüphaneye Dönüştürülmesi İşinin 2.Etap Fiziki İlerlemesinin Sağlanması

KTB-06 Trabzon Sümela Manastırı Örenyeri Çevresindeki Taş Düşme Tehlikesi Önlemleri İhalesinin Yapılarak 1. Etap Restorasyonunun Tamamlanması

KTB-07 İstanbul Arkeoloji Müzesi (Klasik Bina) 1. Etabının Açılışa Hazır Hale Getirilmesi

KTB-08 İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi 2. Etabının (Etnografya Bölümü) Açılışa Hazır Hale Getirilmesi

KTB-09 Hatay Arkeoloji Ve Mozaik Müzesi 2. Etabının Açılışa Hazır Hale Getirilmesi

KTB-10 Kayseri Yeni Arkeoloji Müzesinin Açılışa Hazır Hale Getirilmesi

KTB-11 6 ilde Yapım, Teşhir-Tanzim Çalışmaları Tamamlanan ve Ziyarete Açılan 6 Adet Müzenin Resmi Açılışa Hazır Hale Getirilmesi

KTB-12 6 ilde Devam Eden 6 Adet Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Ziyaretçi Merkezinin Tamamlanarak Açılışa Hazır Hale Getirilmesi

KTB-13 Çanakkale Hasanmevsuf Şehitliği, Tabya ve Bataryaları Çevre Düzenleme ve Ziyaretçi Merkezinin tamamlanarak açılışa hazır hale getirilmesi

KTB-14 Seddülbahir Kalesi Restorasyonunun Tamamlanması

KTB-15 1001 Temel Eser Projesi Kapsamında 10 Klasik Eserin Basımının Yapılması

KTB-16 Bosna Hersek'te Restore Edilen Mostar Karagöz Bey Medresesinin Açılışa Hazır Hale Getirilmesi

KTB-17 Ürdün'de Filistinli Mülteciler Kampında Bulunan Vahdet Kız Okulunun Yenilenmesi İşinin Tamamlanarak Açılışa Hazır Hale Getirilmesi

KTB-18 Etiyopya'da Necaşi Türbesi Restorasyonunun Tamamlanarak Açılışa Hazır Hale Getirilmesi

KTB-19 Türkiye Markası’nın yeniden oluşturulması için marka stratejilerinin belirlenmesi

KTB-20 İstanbul'daki Kültürel Eserlerimizin Daha Fazla Ziyaretçi ile Buluşması Kapsamında "Tourİst Kart" ve "İstanbul Kart" ın Hizmete Sunulması

KTB-21 100. Yılında Haremeyn-i Şerifeyn Sempozyumunun İstanbul'da Yapılması

KTB-22 İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin İnşaatına Başlanması

KTB-23 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu İnşaatı Tamamlanma Oranının % 70 Seviyesine Getirilmesi

KTB-24 Turizm Yatırım ve İşletme Belgeleri Başvurularının e-Devlet Üzerinden Alınması

KTB-25 81 ilde toplam 69 Adet Kültürel mekân ve eser açılışı gerçekleştirilmesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEB-01 Temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistemin kurulması

MEB-02 Yerli ve milli değerlendirme araçlarının uygulamaya konulması

MEB-03 Okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 İlde 50 taşınabilir sınıf yapılması

MEB-04 Öğrenci yönlendirme sistemi olan e-portfolyo sistemi alan indekslerinin belirlenmesi

MEB-05 Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili web portalinin oluşturulması ve e- devlete entegrasyonunun sağlanması

MEB-06 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterlerinin güncellenmesi

MEB-07 Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi

MEB-08 Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 arttırılması

MEB-09 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde hazinenin kesinti oranı %15 den %1 indirilerek üretimlerin arttırılmasının sağlanması

MEB-10 Okuma kültürünü arttırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphanenin açılması

MEB-11 Tekli eğitime geçilmesinin arttırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 6000 derslik yapılması

MEB-12 2019 Fuat Sezgin yılı bilim etkinleri düzenlenmesi

MEB-13 Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için; ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi köklü kurumlarla işbirliği yapılması

MEB-14 Öğretim programlarının yayımlanan/yayımlanacak ulusal meslek standartları ve işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre güncellenmesi

MEB-15 54 ilde 648 okulun açılışının yapılması, 47 ilde 457 okulun temelinin atılması

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

MSB-01 Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Ay Sınıfı Denizaltı Uygulamasının (MÜREN-AY) TCG DOLUNAY ve TCG DOĞANAY Denizaltılarında Kabul İşlemlerinin Tamamlanması.

MSB-02 150.000 Metrekare Alanın Mayın Temizliğinin Gerçekleştirilmesi

MSB-03 Emekliliğe Esas Muvazzaf Askerlik Hizmet Süre Bilgilerinin SGK ile e- Devlet Üzerinden Paylaşılması, İstiklal Madalyası İlk Alım ve İntikal Başvurularının e-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilmesi

MSB-04 TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinin (MAAT) Modernizasyonu, Kalifikasyonu ve Sertifikasyonunun Yapılması

MSB-05 Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi-II (ATDM-II) Projesi Kapsamında Tedarik Edilen Sistemlerin Kalifikasyon ve Sertifikasyonunun yapılması, İşletmeye Alınması

MSB-06 120 mm HE Tank Topu Mühimmatı Adedi Atış Cetvel Atışlarının Yapılması ve Ürün Kalifikasyon Planının Onaylanması.

MSB-07 155 mm Modüler Barut Sistemi Geliştirme Projesi Tasarım Doğrulama Aşamasının Tamamlanması

SAĞLIK BAKANLIĞI

SB-01 Bağımlılık ile etkin mücadele amacıyla sigara bırakma polikliniği sayısının 473’ten 485'e çıkarılması ve davranışsal bağımlılıklara yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında 500 bin öğrenci ve 100.000 aileye ulaşılması.

SB-02 “İZCİ” Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi'nin uygulamaya konulması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması.

SB-03 Koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında 1 milyon öğrenciye diş macunu-fırçası seti dağıtılması ve flor vernik uygulanması.

SB-04 Sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılması için okullarda kantin logosu uygulamasının başlatılması ve bu kapsamda ilgili paydaşlarla işbirliğine gidilmesi.

SB-05 Antibiyotiğin gereksiz kullanımına yönelik farkındalığın artırılması ve eşdeğer ilaç ve milli tıbbi cihaz kullanımının teşviki amacıyla kamuoyunun bilinçlendirilmesi.

SB-06 Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı’nın düzenlenmesi.

SB-07 Bağımlılık tedavisi sunan 2 adet ayakta tedavi merkezi, 1 adet rehabilitasyon merkezi (BAHAR Kliniği) ve 1 adet anne-bebek ünitesi açılması.

SB-08 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında klinik araştırma sayısının arttırılması amacıyla 10 adet yeni klinik çalışma başlatılması ve kamu sağlık tesisleri bünyesinde yeni 10 ünite yetkilendirilmesinin yapılması.

SB-09 Uluslararası hastalara sağlık hizmeti veren çağrı merkezinin mevcut kapasitesinin %100 artırılarak 20.000 çağrıya yükseltilmesi.

SB-10 Hastaya en yakın tetkik yerinin tespiti için, ruhsatlandırılan 1058 adet tıbbi laboratuvarda yapılan testlerin “Bu test nerede yapılıyor?” sistemiyle kayıt altına alınması.

SB-11 Obezite ile mücadele için 30 adet Obezite Merkezinin açılması.

SB-12 10 ilde sağlık yöneticilerine yönelik kurumsal davranış ve sağlık iletişimi eğitimi verilmesi.

SB-13 Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde ileri rehabilitasyon hizmeti sunan 300 yataklı FTR hastanesinin açılması.

SB-14 Ankara ve İstanbul’da 2 adet multidisipliner tedavi ve referans merkezinin kurulması.

SB-15 Evde Sağlık Hizmetlerinde ulaşılan hasta sayısının 100.000 artırılarak 1.300.000'e çıkartılması.

SB-16 Palyatif Bakım Hizmetleri kapsamındaki yatak sayısının 4500’den 4600'e çıkartılması.

SB-17 Anne Dostu Hastane sayısının 43’ten 50'ye çıkartılması

SB-18 1 adet kalp merkezi açılması

SB-19 Erişkin yoğun bakım yatak sayısının 200 artırılarak 11.145 yatağa çıkarılması.

SB-20 Yapımı devam eden 9 adet hastane, 1 adet ağız ve diş sağlığı merkezinin hizmete açılması.

SB-21 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevularda halihazırda %25 olan devamsızlığın en az %5 oranında azaltılması.

SB-22 Engelli vatandaşlarımızın, engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alacakları engellilik durumunu gösterir raporlarının elektronik ortama taşınması (e- Engelli Raporu)

SB-23 Hekimlerin kendi aralarında vaka paylaşımı yapabilmesini sağlayacak EKİM (Entegre Kurumsal İşlem Merkezi) Portal Bileşeni oluşturulması.

SB-24 Bakanlığımızın sağlık tesislerinde üretilen görüntü ve raporların elektronik ortamda kontrol edilmesinin sağlanması (Teletıp Projesi Görüntü ve Rapor Kalite Kontrolü)

SB-25 Teletıp Projesine gelen verilerde kayıt ve eşleşme kontrolü yapılarak, eşleşmeyen veya kaydı olmayan cihazlardan çekilen görüntülerin bedellerinin MEDULA Sisteminde faturalanmasının engellenmesi.

SB-26 e-Triaj Projesinin planlama çalışmalarının ve satınalma sürecinin tamamlanması

SB-27 Seviye 6 dijital hastane sayısının 10 adet artırılması.

SB-28 Kanser Kayıtçılığının elektronik ortama taşınması ve bu alanda ICD-O standardının kullanılması.

SB-29 Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetinde görev alan 9443 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) personelinin ve ekipmanlarının uluslararası akreditasyonunun sağlanması, hizmetin sunumunda kullanılacak donanımların nitelik ve niceliğinin artırılması.

SB-30 800 adet kara ambulans alımının ve dağıtımının tamamlanması

SB-31 Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda personel ve ekipman güvenliğinin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla araç ön kabin kamera sistemi, hasta bilekliği ve tablet kullanımının hayata geçirilmesi.

SB-32 İlkyardımcı sayısının 40 bin, OED (otomatik eksternal defibrilator) kullanım yetki belgesi sahibi kişi sayısının 180 kişi artırılması.

SB-33 Sağlık hizmetlerinde Mükemmeliyet Merkezlerine yönelik mevzuat ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması

SB-34 İlaç, aşı ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/ yerlileşme/millileşme çalışmalarına devam edilmesi ve 50 ilacın daha yerelleşme kapsamına alınması.

SB-35 Türkiye - Sudan Ortak Hastane İşletim Sürecinin Yenilenmesi

SB-36 Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı tıbbi cihazların %30'unun tekil takibinin sağlanması.

SB-37 e-Devlette Kamudan Vatandaşa, Özel Sektöre, Kamuya(G2C,G2B,G2G) sunulacak hizmetlerin gerçekleşme oranı ortalamasının %98'e yükseltilmesi.

SB-38 65 ilde 321 sağlık tesisinin açılışının yapılması, 35 ilde 91 tesisin temelinin atılması

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

STB-01 Bilişim sektöründe yerli üretimi, kaliteli ve güvenli ürün temini ve teknolojik gelişimi teşvik edecek Kamu Bilişim Firmaları Yetkilendirme Sisteminin kurulması ve kamu bilişim alımlarının düzenlenmesi

STB-02 Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksinin yayımlanması

STB-03 Yerlileştirme Ürün Programının hayata geçirilmesi, ar-ge, ür-ge ve yatırım teşvik uygulamaları programı çerçevesinde bütüncül şekilde tanımlanması

STB-04 Ar-Ge Merkezleri sayısının %10 artırılarak 1.100'e, Tasarım Merkezleri sayısının %10 artırılarak 300'e ulaştırılması

STB-05 Bakanlığımız kredisi ile desteklenen Giresun 2, Dökümcüler/Ankara, Bayburt, Çerkeş/Çankırı, Osmancık/Çorum olmak üzere 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin altyapısının tamamlanarak yatırımcının hizmetine sunulması

STB-06 Bakanlığımız kredisi ile desteklenen Karaman, Modern/Rize, Pazar Modern/Rize, Şemdinli/Hakkari 4 adet Sanayi Sitesi (SS) projesinin tamamlanması

STB-07 Gaziantep’te sürdürülebilir enerji yönetimi modellerine örnek teşkil edebilecek Gaziantep 1 MW kapasiteli Biyogaz Tesisinin hizmete alınması

STB-08 GAP bölgesinde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi kapsamında 10 adet tarımsal, 18 adet endüstriyel işletmede kaynak verimliliği analizi yapılması

STB-09 Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi’nin tamamlanması

STB-10 Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında iki adet üst çatı örtüsünün tamamlanması

STB-11 Bakanlığımız piyasa gözetim faaliyetleri ile iş süreçlerini kapsayan web ve mobil uygulamalarının tamamlanması; dijital ortamda sunulmasına ihtiyaç duyulabilecek hizmetler için analiz çalışmalarının yapılması

STB-12 Beş yıllık dönemi kapsayan Türkiye’nin Fikri Mülkiyet Stratejisinin hazırlanması

STB-13 Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili değerleme ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek üzere kurulan Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketinin faaliyete geçirilmesi

STB-14 Ülkemizin coğrafi işaret envanterinin dijital ortama aktarılması

STB-15 Yurda Dönüş Seferberliği kapsamında Uluslararası Lider Araştırmacı Programı ilk çağrısının açılması, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

STB-16 Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alan veya Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilk 25.000'de yer alan başarılı öğrencilerin kariyer planı oluşturma dönemlerinde yardımcı olmak üzere TÜBİTAK Lisans Bursiyerleri Mentörlük Sisteminin hayata geçirilmesi

STB-17 Yüksek katma değer potansiyeli olan öncül araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik Öncül Araştırmalar Destek Programının oluşturulması

STB-18 Milli Yer İstasyonu Geliştirme (MİYEG) Projesi kapsamında Anten ve Hareket Sistemi Fabrika Kabul testlerinin tamamlanması

STB-19 “Tech - InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji - Erken Aşama Yatırım Fonu” kapsamında kurulacak fonlara katılan kuruluşlar ile proje destek sözleşmelerinin imzalanması

STB-20 İthalat bağımlılığının giderilmesi ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi amacıyla Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği verilmesi

STB-21 Biyokütle ve kömür karışımlarından sıvı yakıt üretimi (TRİJEN) Projesi pilot tesisinin entegre olarak çalıştırılması ve öncü tesis açılışının yapılması

STB-22 E5000 Tip Elektrikli Anahat Lokomotifi Geliştirilmesi Projesi kapsamında lokomotif görsel tasarımı ile çekiş sistemi, tren kontrol ve yönetim sistemi konsept tasarımlarının tamamlanması

STB-23 Elektrik Enerjisi Santralleri için yerli elektromekanik ekipman tasarım, üretim ve devreye alma kabiliyeti kazanılmasını sağlayacak Keban HES Kontrol Sistemleri Geliştirilmesi Projesi kapsamında Keban HES SCADA sistemi ve hız regülatörü sistemlerinin üretimlerinin tamamlanması

STB-24 Fotovoltaik Temelli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi-MİLGES projesi kapsamında 10 MW fotovoltaik panel üretiminin yapılması, santral kurulumu hazırlıklarının tamamlanması

STB-25 "Canlı Bomba ve Kaçak Eşya Tespiti için Terahertz Görüntüleme" cihazı geliştirilmesi, 4 adet THz görüntüleme sisteminin devreye alınarak kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 4 farklı gümrük sınır kapısına kurulması

STB-26 Hassas Frekans ve Kod Seçici Elektromanyetik Kirlilik Ölçüm Sisteminin kurulumu ve GSM, UMTS (3G), LTE (4G) baz istasyonları ölçümlerindeki en gelişmiş ve en doğru kirlilik ölçüm yönteminin Türkiye'ye kazandırılması

STB-27 Avrupa Araştırma Alanı Türkiye Ulusal Yol Haritasının tamamlanması

STB-28 Prof. Dr. Fuat SEZGİN anısına İslâm Bilim Tarihi konusunda 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kapsamında çağrıya çıkılması

STB-29 Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli Projesinin Mutabakat Zabtının TAİ ile imzalanması ve ihale sürecinin tamamlanması

STB-30 Türkiye Açık Kaynak Platformu kurularak, açık kaynak kodlu yazılım ekosisteminin güçlendirilmesi; yazılımcı sayısının artırılması

STB-31 Dışişleri Bakanlığına özel kripto algoritması geliştirilmesi, bu algoritmayı içeren IP Kripto cihazları tasarlanması, üretilmesi, test edilmesi ve Bakanlığa teslim edilmesi

STB-32 F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Uyumlu G- Hassas Güdümlü Akıllı Füzenin (SOM J) prototip üretimleri, sistem seviyesi yer testleri ve laboratuvar ortamı doğrulama çalışmalarının yapılması

STB-33 Türk-İslam medeniyeti havzasında üretilmiş eserlerin bilim dünyasına, günümüz ve gelecek kuşaklara kazandırılmasıamacıyla Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi kapsamında 5 eserin daha yayımlanması

STB-34 Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık 274 milyon TL destek sağlanması

STB-35 Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesinin başlatılması

STB-36 6 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Mardin ilinde Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, Ankara Bozankaya Elektrikli Otobüs ve Metro Araçları Fabrikası açılışlarının; 4 Sanayi Sitesi temel atılması, Yedinci Türk Patent Ödülleri Törenlerinin; 6 ilde 10 projenin tanıtımının gerçekleştirilmesi, 4 KOSGEB İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TOB-01 Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2.250 genç çiftçiye 30’ar bin TL hibe desteği verilmesi

TOB-02 Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında 600 yatırımcının Ekonomik Yatırım Projelerinin desteklenmesi

TOB-03 Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı kapsamında yatırımı tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 Milyon TL hibe ödemesi yapılması

TOB-04 22 İlde Toplam 36 adet baraj ve göletin tamamlanmasıyla 503,95 milyon m3 suyun depolanması.

TOB-05 23 İlde 41 adet sulama tesisi tamamlanarak 475.430 dönüm tarım arazisinin sulamaya açılması.

TOB-06 9 adet içme suyu tesisinin tamamlanması ile 135,57 hm3/yıl ilave içme suyu temin edilmesi

TOB-07 45 İlde 120 adet taşkın koruma tesisinin tamamlanması

TOB-08 Enerji maksatlı Artvin Yusufeli Barajı ve HES Projesinin fiziki gerçekleşmesinde %60’dan % 63’e artış sağlanması

TOB-09 Bölgesel Kalkınma Projeleri (DAP, GAP, KOP ve DOKAP) kapsamında 150 adet yeni ahır/ağıl yapımı için hibe verilmesi

TOB-10 Sudan'da 2 milyon dönüm tarım arazisinin Türk özel sektör yatırımları için hazır hale getirilmesi.

TOB-11 5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Kurulması Projesi Kapsamında 253 köyde ağaçlandırma yapılması.

TOB-12 81 İlde 550.000 dönüm Alanın Ağaçlandırma İşinin Yapılması

TOB-13 Odun Üretiminin %16 Artırılması Projesi Kapsamında 81 İlde 24.3 milyon m3 üretim yapılması

TOB-14 Adana, İzmir ve Aydın ilde Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulması İçin Yer Seçimlerinin Kesinleştirilmesi

TOB-15 16 il 6 Milli Park ve 10 Tabiat Parklarımızda Tabiat Turizminin Geliştirilmesine Yönelik yapılan altyapı-üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması

TOB-16 7 İlde Av ve Yaban Hayatının Desteklenmesi Çalışmaları kapsamında 7 adet eğitim tesisi tamamlanması

TOB-17 12 İlde denizlerde, baraj göllerinde akarsularda ve kara alanlarında su ürünleri üretiminin yıllık 4.752 ton artırılması amacıyla yeni yetiştiricilik alanlarının açılması

TOB-18 Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Tamamlanması

TOB-19 TİGEM'in sulu tarım arazilerinin 94.000 dekarının özel sektör tohumculuk firmalarının tohum üretimine açılması,

TOB-20 Gen Analizlerine (Genomik) Dayalı Üstün Vasıflı Boğa Sperma Üretiminin 100 bin dozdan 160 bin doza çıkarılması.

TOB-21 TAGEM –TİGEM İşbirliği ile Yerli Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında Antalya Boztepe TİGEM arazisinde bulunan seraların açılışının yapılarak 5 türde (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar ve Kavun) tohumluk üretimi yapılması

TOB-22 İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan Uluslararası Zeytin Gen Bankasının Açılışının yapılması

TOB-23 7 adet ovanın daha Büyük Ova Koruma alanı olarak ilan edilmesi.

TOB-24 Kuvvetli meteorolojik hadiseler öncesi hazırlanan ve yayımlanan meteorolojik uyarıların renk kodları sistemi ile yayımlanmaya başlanması

TOB-25 Isparta Süleyman Demirel Havalimanına Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (H-OMGİ) kurulması

TOB-26 Yüksek atmosfer gözlem istasyonlarına yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kurulması

TOB-27 E-Devletten Kamudan Vatandaşa, Özel Sektöre, Kamuya (G2C, G2B, G2G) sunulan hizmetlerimizin gerçekleşme oranı ortalamasının %92,5'den %96,3'e yükseltilmesi

TOB-28 Tarım ve Ormancılık alanında 79 ilimizde 766 açılış yapılması ve 367 temel atılması

TİCARET BAKANLIĞI

TB-01 Ulusal E-İhracat Çalıştayının Gerçekleştirilmesi

TB-02 Avrupa Birliği (A

13 Ara 2018 - 14:23 - Siyaset


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

04

atanamayan öğretmen - Öğretmen atamaları için bütçe elimde olan bir durum değil demişti bakanımız ve siz bize 20 bin atamayı hediye ettiniz şimdi ise ana atama şubatta yapılır yönetmenliğe göre ama ortada duyuru yok sayın cumhurbaşkanım lütfen en az 20 bin daha alım olmalı zira 97 bin açık var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 14:23
03

Eytli Işsiz Baba - emeklilikte yaşa takılanlar acil çözüm bekliyor.iş bulamıyorlar ne kamu nede özel sektör işe almıyorlar.öncelikli konu bu olmalıdır.eyt olarak hakkımız olanı istiyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 14:23
02

Ahmet - Bu planlar 2019 yılından itibaren uygulanacağı için başlangıçta güzel görünüyor. Ama bakalım ne kadar etkili olacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 14:23
01

Ahmet - Bu planlar 2019 yılından itibaren uygulanacağı için başlangıçta güzel görünüyor. Ama bakalım ne kadar etkili olacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 14:23Anket KYK Borçları Silinsin Mi?