Sinop Boyabat SYDV Personel Alımı(18 Eylül 2012)

T.

 

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BOYABAT

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı...

 

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BOYABAT

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda İki

 

(2) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme Süreli) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

 

A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

 

8- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden) mezun olmak,

 

9- ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 

10- En az B Tipi ehliyet sahibi olmak tercih sebebidir.

 

11- Bilgisayar Programları ( Ofis programlarına hakim) Kullanabilir olmak,

 

B-SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;

 

1-SINAV İLANI;

 

17 EYLÜL 2012 - 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Hükümet konağı ilan panosu, Boyabat Kaymakamlığı web sitesi (www.boyabat.gov.tr) ilan ettirilecektir.

 

2-BAŞVURU ;

 

17 EYLÜL 2012 - 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr , http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx , http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.

 

3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;

 

Başvurular arasından 25-26 EYLÜL 2012 tarihi mesai bitimi saat 17.00 ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları Vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011 ve 2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 28 EYLÜL 2012 Saat:15:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Sözlü (mülakat) yapılacaktır.

 

Başvuru adresi: Hükümet Konağı No:1 Boyabat/SİNOP Telefon: 0368 3157631

 

C- MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

 

1- Ekte (örneği) bulunan başvuru dilekçesi,

 

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

 

3- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)

 

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4.adet vesikalık fotoğraf,

 

5- 2011-2012 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)

 

6- Adli sicil kaydı,

 

7- İkamet belgesi,

 

8- Nüfus Kayıt örneği,

 

9- Erkek adayların Askerlik Terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.

 

10- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)

 

11- Ehliyet fotokopisi

 

12- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi

 

4- SINAV SONUÇLARI ;

 

Mülakata alınan 6 kişi mülakatta aldıkları puana göre mülakat komisyonu tarafından sıralanarak alımına karar verilecek personel sistem üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 5(beş) gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlatılacaktır.

 

Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

T.C AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BOYABAT

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınızda Belirsiz süreli sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosuna sistem üzerinden online olarak müracaat etmiş bulunmaktayım, Mülakata girebilmem için istenen evraklar ekte sunulmuştur.

 

Gereğini arz ederim.

 

ADRES :

 

TARİH :/../2012 İMZA

 

EV TELEFONU :

 

CEP TELEFONU ADI-SOYADI

 

T.C AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BOYABAT

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda Bir (1) adet Büro görevlisi Ünvanlı ile belirsiz süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme Süreli) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

 

A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

 

8- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat ve İşletme bölümünden mezun olmak, (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Tek Düzen Muhasebe Planını bilmek ve Bilanço vb mali tabloların hazırlanmasını iyi derecede yapabilmek tercih sebebidir).

 

9- ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 

10- Bilgisayar Programları ( Ofis programlarına hakim) Kullanabilir olmak,

 

B-SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;

 

1-SINAV İLANI;

 

17 EYLÜL 2012 - 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Hükümet konağı ilan panosu, Boyabat Kaymakamlığı web sitesi (www.boyabat.gov.tr) ilan ettirilecektir.

 

2-BAŞVURU ;

 

17 EYLÜL 2012 - 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr,

 

http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx , http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.

 

3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;

 

Başvurular arasından 25 - 26 EYLÜL 2012 tarihi mesai bitimi saat 17.00 ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları Vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011 ve 2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 28 EYLÜL 2012 Saat:14:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Sözlü (mülakat) yapılacaktır.

 

Başvuru adresi: Hükümet Konağı No:1 Boyabat/SİNOP

 

Telefon: 0368 3157631

 

C- MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

 

1- Ekte (örneği) bulunan başvuru dilekçesi,

 

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

 

3- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)

 

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4.adet vesikalık fotoğraf,

 

5- 2011-2012 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)

 

6- Adli sicil kaydı,

 

7- İkamet belgesi,

 

8- Nüfus Kayıt örneği,

 

9- Erkek adayların Askerlik Terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.

 

10- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)

 

11- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi

 

4- SINAV SONUÇLARI ;

 

Mülakata alınan 3 kişi mülakatta aldıkları puana göre mülakat komisyonu tarafından sıralanarak alımına karar verilecek personel sistem üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 5(beş) gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlatılacaktır. Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

T.C AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BOYABAT

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınızda Belirsiz süreli sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen Büro Görevlisi kadrosuna sistem üzerinden online olarak müracaat etmiş bulunmaktayım, Mülakata girebilmem için istenen evraklar ekte sunulmuştur.

 

Gereğini arz ederim.

 

ADRES :

 

TARİH :/../2012 İMZA

 

EV TELEFONU :

 

CEP TELEFONU ADI-SOYADI

18 Eyl 2012 - 15:32 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?