2013 Yılı Deniz Harp Okulu Erkek ve Bayan Öğrenci Alım İlanı(30 Ocak 2013)

2013 DENİZ HARP OKULU BAŞVURU KILAVUZU ÖN KA YIT TARİHLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ İNTERNET ADRESİ E-POSTA ADRESİ TELEFON 25 MART-16 MAYIS 2013 www.

 

2013 DENİZ HARP OKULU BAŞVURU KILAVUZU

ÖN KA YIT TARİHLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İNTERNET ADRESİ E-POSTA ADRESİ TELEFON

25 MART-16 MAYIS 2013

www.dho.edu.tr

[email protected]

(0216) 395 26 30 - Dahili : 25 00

ÖN KAYIT İŞLEMLERİ ve İKİNCİ...

 

2013 DENİZ HARP OKULU BAŞVURU KILAVUZU

ÖN KA YIT TARİHLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İNTERNET ADRESİ E-POSTA ADRESİ TELEFON

25 MART-16 MAYIS 2013

www.dho.edu.tr

[email protected]

(0216) 395 26 30 - Dahili : 25 00

ÖN KAYIT İŞLEMLERİ ve İKİNCİ SEÇİM AŞAMA SINAVLARINA ÇAĞRI ESASLARI

1. Deniz Harp Okuluna 2013 yılında erkek ve bayan öğrenciler alınacaktır. Deniz Harp Okuluna başvuru koşullarını taşıyan ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin Deniz Subayları arasında yerini almak isteyen öğrencilerin 25 MART-16 MAYIS 2013 tarihleri arasında internet sitemizdeki (www.dho.edu.tr) ön kayıt programını kullanarak ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir.

2. İNTERNET ÜZERİNDEN ön kayıt başvurusu yapmayanlar ikinci seçim aşama sınavlarına (ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılmayacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Başvuruda bulunan adaylar 2013 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavından(YGS) YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan, yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak "İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı" belirlenecektir.

4. Belirlenecek taban puandan daha yüksek puan alan adaylar ikinci seçim aşama sınavlarına (ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılacaktır. İkinci seçim aşama sınavlarına çağrılan adaylar Haziran (2013) ayı içerisinde internet sitemizde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir çağrı yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

(Adaylar İhtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri internet sitemizden temin edebileceklerdir)

5. Çağrı yapılan adaylardan başvuru koşullarına uymayanlar, belgeleri eksik veya hatalı olanlar ya da ön kayıtta hatalı, yanlış ve eksik bilgi verdikleri tespit edilenler ikinci seçim aşama sınavlarına alınmayacaklardır.

6. Deniz Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek olan ikinci seçim aşamalarında başarılı olan adayların, bedeni yeterlilik testleri ve görüşme aşamasında aldıkları puanlar ile 2013 yılı Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1 ve MF-4 puan türlerinde alacakları puanın yüksek olanı dikkate alınarak "aday performans puanları" tespit edilecektir.

7. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar "aday performans puanlarına" göre sıralanacak, kontenjana girerek sevk edilecekleri askeri hastaneden "Askeri Öğrenci Olur" raporu alan adayların kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. İkinci seçim aşama sonuçları, Lisans Yerleştirme Sınav (LYS) sonuçlarının açıklanmasını müteakip internet sitemizde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

8. ÖSYS aday bilgi formunda "Askeri Okullara Girme İsteği" kutucuğu bulunmaktadır. Bu kutucuk tamamen istatistiksel bilgi edinme amaçlıdır. Bu kutucuğu işaretlemek ya da işaretlememek Deniz Harp Okuluna başvuruyu etkilememektedir.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru ve açıklamalar zamanı geldikçe internet sitemizde (www.dho.edu.tr) yayınlanacaktır. Lütfen internet sitemizden bu duyuru ve açıklamaları takip ediniz.

GENEL HUSUSLAR

4 yıl süreli lisans düzeyinde öğretim yapan Deniz Harp Okulunun amacı, görev bilinci, şeref, sadakat ve sorumluluk değerleri ile donatılmış, Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş, yeterli fiziki yeteneğe ulaşmış, gelişmeye açık, komutanlık ve liderlik niteliklerine sahip, lisans düzeyinde eğitim ve öğretim görmüş, kendisini Türk Deniz Kuvvetlerine hizmete adamış muvazzaf deniz subayları yetiştirmektir.

Deniz Harp Okuluna alınan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yetiştirilecek öğrenciler deniz, deniz piyade, deniz istihkam sınıflarına ayrılır. Kuvvetlere ayırma ve sınıflandırma, öğrencilerin tercihleri, ikinci seçim aşamaları sonucunda elde edecekleri performans puanları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak intibak kampının son haftasında yapılır.

Okulumuzda birinci sınıfta ortak dersler okutulmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıftan itibaren, istekleri, başarıları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca öngörülen kontenjanlar göz önüne alınarak; Endüstri, Elektrik/Elektronik, Makine, Gemi İnşa, Bigisayar Mühendisliği ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine ayrılır. 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere, subay diplaması yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden lisans düzeyinde bir mühendislik (veya ulaslararası ilişkiler) diploması verilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

A- ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR

1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2013 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak.

2. Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Kılavuzunda Harp Okulları Genel Başvuru koşulları altıncı maddede belirtilen okul türlerinden mezun olmak.

3. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak.

4. 2013 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılı mezunu olmak. (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar)

5. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

B- SAĞLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR

1. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine sahip olmak ve bu durumunu ikinci seçim aşamalarında başarılı olduktan sonra sevk edilecekleri asker hastanelerinden alacakları "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek.

2. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke bulunmamak, düztaban olmamak, ne derece olursa olsun gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak),

3. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak).

C- YAŞ, BOY VE KİLO İLE İLGİLİ KOŞULLAR

1. En fazla 20 (1993 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak (Yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır).

2. Yapılacak ön sağlık muayenesinde yaşa göre boy ve kilo değerleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen (aşağıda verilmiştir) alt ve üst sınırlar içinde (boy-kilo oranı ise yine TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içinde) olmalıdır. Boy ve kilo çıplak ayakla, şort/mayo giyilmiş olarak ölçülür. Değerlendirmeler uzman doktorlarca TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılmaktadır.

YAŞA GÖRE BOY- KİLO ALT VE ÜST SINIRLARI ERKEK ADAYLAR
Yaş

En Az Boy (cm) - Kilo (Kg)

En Fazla Boy (cm) - Kilo (Kg)16

158 - 44,9

185 - 80,817

162 - 49,4

186 - 82,718

163 - 51

187 - 8419 ve üstü

164 - 51

210 - 115BAYAN ADAYLARYaş

En Az Boy (cm) - Kilo (Kg)

En Fazla Boy (cm) - Kilo (Kg)16

148,5 - 41,8

171 - 7017

149 - 43

171,8 - 71,218

152 - 44

174 - 7219 ve üstü

153 - 44

210 - 114


Ç- ÖZEL KOŞULLAR

1. Yapılacak sınav, görüşme ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjanlar içerisinde olmak.

2. Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

3. İntibak eğitiminde başarılı olmak.

4. Deniz Harp Okulu için ilan edilen "İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları ikinci seçim aşamalarına davet edilir. Seçim aşamalarında başarılı olan bu vasıfdaki öğrencilere alınacak öğrenci sayısının %5'i oranında kontenjan verilir. Bu nitelikteki adaylar durumlarını belgelemek zorundadır.

D- DİĞER KOŞULLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde düzenlenmiş olan "Harp Okulları Giriş Koşullarını" taşımak,

3. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

4. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)

5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

6. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

İKİNCİ SEÇİM AŞAMA SINAVLARINA AİT

AÇIKLAMALAR

1. Başvurusu kabul edilen ve ikinci seçim aşamalarına girmeye hak kazanan adaylar ile ikinci seçim aşamaları için istenen belgeler, Haziran (2013) ayı içerisinde internet sitemizde ilan edilecektir. Bu adaylar istenen belgeler ile birlikte kendilerine bildirilen tarihte Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İSTANBUL adresinde hazır bulunacaklardır. Adayların ikinci seçim aşamalarına gelirken yanlarında, tükenmez/dolma kalem, ön sağlık aşaması için şort/mayo, bedeni yeterlilik aşaması için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.

2. İkinci Seçim Aşamaları; KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, BEDENİ YETERLİLİK ve GÖRÜŞME AŞAMALARI'ndan oluşmaktadır.

a. KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ : Görüşme aşaması öncesi adayı daha iyi tanıyabilmek amacıyla uygulanmaktadır.

b. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ : Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy-kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız ve diş hastalıkları ile genel sağlık muayeneleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup, adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

c. BEDENİ YETERLİLİK TESTİ : Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran testler uygulanmaktadır. Aşağıda verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş asgari değerlerdir ve alt sınır değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan alabileceklerdir. Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde performans gösterdiklerinde, alacakları puanlar performanslarına göre kademeli olarak artacaktır. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler ise 100 tam puan alacaklardır.

BEDENİ YETERLİLİK TESTLERİ ve SINIR DEĞERLERİ
ERKEK

 

BAYANTEST

ALT SINIR

ÜST SINIR

 

TEST

ALT SINIR

ÜST SINIR400 m. Koşu

84 sn.

60 sn.

 

800 m. Koşu

270 sn.

180 sn.Barfikste Kol Çekme

1 tekrar

10 tekrar

 

Barfikste Açık Tutuşta Bekleme

10 sn.

55 sn.Durarak Uzun Atlama

165 cm.

219 cm.

 

Durarak Uzun Atlama

125 cm.

170 cm.Baketbol Topu Fırlatma

7 m.

16 m.

 

Baketbol Topu Fırlatma

5 m.

14 m.Mekik (1 Dakikada)

20 tekrar

50 tekrar

 

Mekik (1 Dakikada)

10 tekrar

35 tekrar


Herhangi dört testten alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edileceklerdir. İki veya daha fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerden bir hak daha verilir. İkinci hakkında da başarısız olan adaylar elenirler.

Mekik Testi

 

ç. GÖRÜŞME KURULU : Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

d. PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan her aday için bir "Aday Performans Puanı" tespit edilir. "Aday Performans Puanı" aday öğrencilerin Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı (MF-1 ve MF-4'ün yüksek olanı), bedeni yeterlilik puanı ve görüşme puanı dikkate alınarak hesaplanır.

3. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, "Askeri Öğrenci Olur" raporu almak üzere asker hastanelerine sevk edilir.

4. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar "Aday Performans Puanlarına" göre sıralanır. Kontenjana giren ve sevk edildikleri asker hastanesinden "Askeri Öğrenci Olur" raporu almış olan adayların kesin kayıt işlemleri yapılır. İkinci seçim aşama sonuçları ile kesin kayıt için istenen belgeler, Lisans Yerleştirme Sınav (LYS) sonuçlarının açıklanmasına müteakip internet sitemizde ilan edilir.

NOT: Tüm duyuru ve çağrılar sadece internet sitemiz vasıtası ile yapılır, ayrıca posta yolu ile duyuru ve çağrı yapılmaz, belge gönderilmez.

30 Oca 2013 - 18:58 - Askeri


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?