MEB, ilkokul ve ortaokul derslerini belirledi

Buna göre, tüm sınıflarda matematik, 1'er saat artırılarak 5'er saat verilecek; yabancı dil öğretimine ise ilkokul 2.

 

Buna göre, tüm sınıflarda matematik, 1'er saat artırılarak 5'er saat verilecek; yabancı dil öğretimine ise ilkokul 2. sınıftan başlanacak; gelecek yıl ilkokul 3. sınıf olacak öğrenciler de fen bilimleri dersi okuyacak.

 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu...

 

Buna göre, tüm sınıflarda matematik, 1'er saat artırılarak 5'er saat verilecek; yabancı dil öğretimine ise ilkokul 2. sınıftan başlanacak; gelecek yıl ilkokul 3. sınıf olacak öğrenciler de fen bilimleri dersi okuyacak.

 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ''İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi''ni belirledi. Dersler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren 1. ve 5. sınıflardan başlanmak üzere kademeli uygulanacak.

 

Buna göre, zorunlu ders saatleri ilkokul 1. sınıfta 26, ilkokul 2. ve 3. sınıflarda 28'er, ilkokul 4. sınıfta ise 30 saat olacak.

 

Ortaokul 5. ve 6. sınıflarda 28 saat olacak zorunlu dersler, ortaokul 7. ve 8.sınıflarda 29 saat verilecek.

 

İlkokulda zorunlu dersler arasında Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, oyun ve fiziki etkinlikler, trafik güvenliği ve insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersleri yer alacak.

 

Ortaokulun zorunlu dersleri ise, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım ve rehberlik ve kariyer planlama olacak.

 

Yabancı dil öğretimi 2 yıl erkene çekildi

 

İlkokul ve ortaokulun tüm sınıflarında zorunlu olarak okutulan Matematik dersi geçen seneye göre 1'er saat artırılarak 5'er saat verilecek. Yabancı dil öğretimine ise ilkokul 2. sınıftan başlanacak.

 

Yabancı dil dersi, ilkokul 2. sınıftan 4. sınıfa kadar 2'şer saat, ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar ise 4 saat okutulacak. Böylece yabancı dil öğretimi 2 yıl erkene çekildi.

 

Gelecek yıl ilkokul 3. sınıf olacak öğrenciler de Fen Bilimleri dersi okuyacak. Bu ders ilkokul 3 ve 4. sınıflarda 3'er saat, ortaokul 5-8. sınıflarda ise 4'er saat verilecek.

 

Çizelgenin zorunlu dersler bölümüne yeni konulan insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi ise ilkokul 4. sınıflarda okutulacak. Trafik güvenliği dersi sadece ilkokul 4. sınıfta; rehberlik ve kariyer planlama dersi ise sadece ortaokul 8. sınıfta zorunlu ders olarak alınacak.

 

Türkçe ders saati ise geçen seneye göre sadece ilkokul 1. ve 2. sınıflarda birer saat azalarak 10'ar saat, ilkokul 3. sınıfta ise 3 saat azalarak 8 saat olacak. Türkçe, ilkokul 4. sınıfta ise 2 saat artarak 8 saat, ortaokul 6. sınıfta 1 saat artarak 6 saat okutulacak.

 

2012-2013 eğitim yılından itibaren uygulanacak zorunlu dersler ve saatleri şöyle:

 

Zorunlu Dersler İlkokul1 İlkokul 2 İlkokul 3 İlkokul 4 Ortaokul 5 Ortaokul 6 Ortaokul 7 Ortaokul 8 

 

Türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5 

Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hayat Bilgisi 4 4 3 - - - - - 

Fen Bilimleri - - 3 3 4 4 4 4 

Sosyal Bilgiler - - - 3 3 3 3 - 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - - - - - - - 2 

Yabancı Dil - 2 2 2 4 4 4 4 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - - - 2 2 2 2 2 

Görsel Sanatlar 1 1 1 1 1 1 1 1 

Müzik 1 1 1 1 1 1 1 1 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 5 5 2 - - - - 

Beden Eğitimi ve Spor - - - - 2 2 2 2 

Teknoloji ve Tasarım - - - - - - 2 2 

Trafik Güvenliği - - - 1 - - - - 

Rehberlik ve Kariyer Planlanma - - - - - - - 1 

İnsan Hakları ve Yurttaşlık - - - 2 - - - -

 

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak haftalık ders çizelgesine göre:

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yıldan itibaren ortaokul öğrencilerinin, yerel dil ve lehçelerin seçmeli ders okutulacağı ''Yaşayan Diller ve Lehçeler'' dersini haftada 2 saat seçebilmesini kararlaştırdı. Buna göre, yeterli öğrencinin seçmesi halinde Kürtçe seçmeli ders okutulabilecek.

 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ''İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi''ni belirledi. Dersler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren 1. ve 5. sınıflardan başlanmak üzere kademeli uygulanacak.

 

Çizelgede zorunlu dersler dışında seçmeli derslere de yer veriliyor. Seçmeli dersler ise ortaokul 5-8. sınıflarda alınabiliyor. Her sınıfta haftada en fazla 8'er saat ders seçilebilecek.

 

Seçmeli derslerle birlikte ortaokul 5. ve 6. sınıflarda haftalık ders saati 36'şar saat; ortaokul 7 ve 8. sınıflarda ise haftalık ders saati 37'şer saat olacak.

 

Seçmeli dersler 6 ayrı gruba ayrılıyor. ''Din, Ahlak ve Değerler'' grubunda Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler; ''Dil ve Anlatım'' grubunda Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Dillen ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri; ''Yabancı Dil'' grubunda Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen dillerin yer aldığı Yabancı Dil; ''Fen Bilimleri ve Matematik'' grubunda Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, Çevre ve Bilim, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım; ''Sanat ve Spor'' grubunda Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Drama, Zeka Oyunları; ''Sosyal Bilimler'' grubunda ise Halk Kültürü, Medya Okuryazarlığı, Hukuk ve Adalet, Düşünme Eğitimi dersleri yer alacak.

 

Ortaokulda seçilebilecek dersler ve saatleri şöyle:

 

Seçmeli Dersler Ortaokul 5 Ortaokul 6 Ortaokul 7 Ortaokul 8 

 

Kur'an-ı Kerim 2 2 2 2 

Hz. Muhammed'in Hayatı 2 2 2 2 

Temel Dini Bilgiler 2 2 2 2 

Okuma Becerileri 2 2 - - 

Yazarlık ve Yazma Becerileri 2 2 2 2 

Yaşayan Diller ve Lehçeler 2 2 2 2 

İletişim ve Sunum Becerileri - - 2 2 

Yabancı Dil 2 2 2 2 

Bilim Uygulamaları 2 2 2 2 

Matematik Uygulamaları 2 2 2 2 

Çevre ve Bilim - - 2 2 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 2 2 2 

Görsel Sanatlar 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 

Müzik 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 

Spor ve Fiziki Etkinlikler 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 

Drama 2 2 - - 

Zeka Oyunları 2 2 2 2 

Halk Kültürü - 2 2 - 

Medya Okuryazarlığı - - 2 2 

Hukuk ve Adalet - 2 2 - 

Düşünme Eğitimi - - 2 2 

 

Yerel dil ve lehçeler seçmeli ders olacak

 

Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ile Temel Dini Bilgiler dersleri ortaokulun tüm sınıflarında haftada 2'şer saat seçilebilecek. Öğrenciler, Temel Dini Bilgiler dersi kapsamında isteğe bağlı olarak İslam Dini, Hristiyanlık, Musevilik dinleri ile Alevilik inancına ait bilgileri öğrenebilecek.

 

Yerel dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak okutulmasına imkan sağlayacak ''Yaşayan Diller ve Lehçeler'' dersi de haftada 2 saat verilecek. Bu kapsamda yeterli öğrenci seçmesi halinde Kürtçe seçmeli ders olacak.

 

Okuma Becerileri dersi ortaokul 5. ve 6. sınıfta, İletişim ve Sunum Becerileri dersi ise 7. ve 8. sınıfta 2'şer saat alınabilecek.

 

Yabancı Dil seçmeli dersi de 5-8. sınıflar arasında 2'şer saat olacak. Bu derste de Bakanlar Kurulu kararı ile öğretimi yapılması hükme bağlanmış diller seçmeli olarak okutulacak.

 

Görsel Sanatlar, Müzik ve Spor dersleri ise 5. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda 2 ya da 4 saat seçilebilecek.

 

Seçmeli ders grupları oluşturulacak

 

Bir seçmeli ders 2 veya 4 kere alınabilecek. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacak. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabilecek.

 

Öğrenci, 5. sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez 8. sınıfta alabileceği gibi, bu dersi 5. sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilecek.

 

Farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulacak. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez 7. sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi 5,6 ve 8. sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilecek.

 

Ortaokul 5. sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle en az 4 ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilecek.

 

İsteyen okullarda 8 ders saatine kadar okul ve çevrenin şartlarıyla öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinliklerle her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilecek.

 

Seçmeli derslerin dışında ilkokulda serbest etkinlik zamanları da düzenlenecek. Serbest etkinlikler ilkokul 1. sınıfta 4, 2. ve 3. sınıfta 2'şer saat olacak. Serbest etkinlikler velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olacak ve zorunlu olmayacak.

27 Haz 2012 - 11:56 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?