Bilecik Osmaneli SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

T.

 

T.C. BİLECİK İLİ

OSMANELİ İLÇESİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 

Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyelerince ; 03.09.2012 tarih ve 37 karar nolu oturumunda alınan 07 sıra nolu karar gereği; Vakfımıza 1 (Bir) adet Sosyal İnceleme Görevlisi...

 


T.C. BİLECİK İLİ


OSMANELİ İLÇESİ


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


 


Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyelerince ; 03.09.2012 tarih ve 37 karar nolu oturumunda alınan 07 sıra nolu karar gereği; Vakfımıza 1 (Bir) adet Sosyal İnceleme Görevlisi, 1 (Bir) adet Yardımcı Hizmet Görevlisi alımı için sistem üzerinden ilana çıkılmış ancak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğün 06.07.2012 tarih ve 12233 sayılı, Vakıf Personel Uygulamaları Hakkında göndermiş oldukları yeni düzenlemeler gereği daha önce çıkılmış olan personel alımı iptal edilmiş olup; 10.09.2012 tarih ve 38 karar nolu oturumunda alınan 07 sıra nolu karar gereği tekrar ilana çıkılmasına karar verilmiştir. Buna göre;


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen 2012/12 sayılı genelge doğrultusunda, İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bir (1) adet SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ ve (1) adet YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.


 


A - SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN :


ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;


1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,


2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sakatlığı bulunmamak,


3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


4- İş tanımı ve özelliklerinden dolayı Erkek olmak, Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,


5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


7- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden) mezun olmak,


8- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011-2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,


9- En az B sınıfı ehliyet sahibi ve fiilen araç kullanıyor olmak.


10- Bilgisayar Ofis Programları Kullanabilir (Milli Eğitim Bakanlığından onaylı) sertifika sahibi olmak,


11- İngilizce -yabancı dil eğitimi gördüğüne ilişkin sertifika ve transkrip örneği ,


12- İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olması,


13- En az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak (son işyerinden referans mektupları istenecektir.)


 


N O T: İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR ,


http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden yada http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ SYDV PERSONEL ALIM İLAN listesi sayfasında bulunan BAŞVUR düğmesine tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.


 


**Vakfımıza doğrudan veya posta, kargo, e-mail v.b. şekilde yapılacak başvurular geçerli


olmayacaktır.**


**Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Usul ve esaslar uyarınca başvuruların KPSS P3 puanına göre sistem tarafından sıralanmasından sonra puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, kadro sayısının 3 (Üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.


Başvuran Adaylar İstenilen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asıllarını göstererek, fotokopisini Vakfa teslim etmek zorundadırlar.**


 


SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ İÇİN MÜRACAAT EDEN


ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :


 


İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.),


Üzerinde TC Kimlik Numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanı,


Nüfus Aile Kâğıt Örneği ve İkametgah (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden alınmış onaylı),


Bitirdiği Okul Diploması (Aslı veya Onaylı Sureti),


Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,


Erkek adaylar için askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge, (askerlik terhis belgesi),


KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi ,


Adli Sicil Durum Raporu (Mülakata girecek adaylardan istenecektir.)


Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu, (Mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)


10. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren sertifika,


11. Özgeçmiş. (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde ),


(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir. (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde .)


12-Sürücü Belgesi Fotokopisi,


13-Son çalıştığı yerden alınacak referans mektubu (Mülakata girecek adaylardan istenecektir.)


 


**Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personeli istihdam edip etmeme konusunda serbesttir.**


**Vakfımızda istihdam ettirilecek personel 2 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.**


**Vakıf Personelinin İstihdam edildiği Vakıfta çalışması esastır.**


**İşkanunu Hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve Tüzel Kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve


Dayanışma Vakfında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.


BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ: 12.09.2012 - 19.09.2012


EVRAK TESLİM TARİHİ : 19.09.2012- 25.09.2012


MÜLAKAT TARİHİ : 27.09.2012 Perşembe günü saat:10:00


 


İlanen Duyurulur


Osmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


B-YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN :


 


 


ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;


1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,


2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sakatlığı bulunmamak,


3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


4- İş tanımı ve özelliklerinden dolayı Erkek olmak , Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,


5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


7- En az Lise mezunu olmak,Yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir,


8- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından


2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,


9-En az 2 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi ve fiilen araç kullanıyor olmak,


10-En az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak (son işyerinden referans mektupları istenecektir.


11-Mülakat tarihi itibari ile son 2 yıl İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olması,


N O T: İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR ,


Osmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza Müracaat edeceklerdir.


**Vakfımıza posta,kargo,e-mail v.b. şekilde yapılacak başvurular geçerli


olmayacaktır.**


**Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Usul ve esaslar uyarınca başvuruların KPSS P94 puanına göre sistem tarafından sıralanmasından sonra puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, kadro sayısının 3 (Üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.Başvuran Adaylar İstenilen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asıllarını göstererek, fotokopisini Vakfa teslim etmek zorundadırlar.**


YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ İÇİN MÜRACAAT EDEN


ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :


İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.),


Üzerinde TC Kimlik Numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanı


Nüfus Aile Kâğıt Örneği ve İkametgah (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden alınmış onaylı),


Bitirdiği Okul Diploması (Aslı veya Onaylı Sureti),


Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,


Erkek adaylar için askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge,(askerlik terhis belgesi),


KPSS P94 Sınav Sonuç Belgesi ,


Adli Sicil Durum Raporu (Mülakata girecek adaylardan istenecektir.)


Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu,(Mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)


10. Özgeçmiş. (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde ),


(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel


meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.(A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde .)


11-Sürücü Belgesi Fotokopisi,


12-Son çalıştığı yerden alınacak referans mektubu (Mülakata girecek adaylardan


istenecektir.)


**Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personeli istihdam edip etmeme konusunda serbesttir.**


**Vakfımızda istihdam ettirilecek personel 2 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.**


**Vakıf Personelinin İstihdam edildiği Vakıfta çalışması esastır.**


**İşkanunu Hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve Tüzel Kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve


**Dayanışma Vakfında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.


BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ: 12.09.2012 - 19.09.2012


EVRAK TESLİM TARİHİ : 19.09.2012- 25.09.2012


MÜLAKAT TARİHİ : 27.09.2012 Perşembe günü saat:09:00


 


 


İlanen Duyurulur


Osmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


 

13 Eyl 2012 - 20:25 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?