AÖF Sınavında Hatalı Sorular Olduğu İddaa Ediliyor...

İKTİSADA GİRİŞ-1 Cevap  anahtarında ki hataların düzeltilmesi hususunu bilgilerinize arz  ederim.

 

İKTİSADA GİRİŞ-1 Cevap 

anahtarında ki hataların düzeltilmesi hususunu bilgilerinize arz 

ederim.

 

 

 

Sınav: 2012-2013 

Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı

Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA 

GİRİŞ-1

Soru...

 

İKTİSADA GİRİŞ-1 Cevap 

anahtarında ki hataların düzeltilmesi hususunu bilgilerinize arz 

ederim.

 

 

 

Sınav: 2012-2013 

Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı

Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA 

GİRİŞ-1

Soru Kitapçık Türü: D

Soru Numarası: 1

Soru Arz Esnekliği ile 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

A) Arz esnekliği katsayısı 

sadece +1 olur

B) Arz esnekliği negatif veya pozitif olabilir.

C) Arz 

esnekliği -1 ile +1 arasında değişir.

D) Arz esnekliği daima 

pozitifdir.

E) Arz esnekliği daima negatiftir.

Cevap Anahtarında 

verilencevap C) Arz esnekliği -1 ile +1 arasında değişir

Ders kitabına göre 

olması gereken doğru cevap: D) Arz esnekliği daima pozitifdir. 

Sıfır 

Esnek Arz Eğrisi (ės = 0) Bu durumda esneklik sıfıra eşittir. Kitap sayfa 

64

 

İnelastik Arz Eğrisi (0 < ės < 1) Bu durumda esneklik sıfırdan 

büyük ama birden küçüktür. sayfa 65

 

Birim Esnek Arz Eğrisi (ės=1)Bu 

durumda arz esneklik katsayısı bire eşittir. sayfa 65

 

Esnek Arz Eğrisi 

(es> 1) Bu durumda arz esneklik değeri birden büyüktür.

 

sayfa 66

 

Tam 

Esnek Arz Eğrisi (es = ∞) sayfa 66

 

 

 

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı 

Güz Dönemi Ara Sınavı 

 

Dersin Adı: İktisada Giriş-I 

 

Soru Kitapçık 

Türü: D Grubu 

 

Soru Numarası: 6 

 

Soru: Piyasa dengesi arz ve 

talebin kesişme noktası ile belirlenir. Piyasa dengesinin değişmesine 

aşağıdakilerden hangisi neden olur? 

 

Cevap Anahtarında verilen cevap: E) 

Azalan verimler yasası 

 

Olması gereken doğru cevaplar(iki doğru cevap 

var) : A) Ürünün tamamlayıcı mal olması (Kitap sayfa 42ilk cümle) - D) Ürünün 

girdi fiyatlarındaki değişim (Kitap sayfa 42"Girdi fiyatlarındaki azalma 

nedeniyle, örneğin işçi ücretlerinin azalmasıyla, üretim maliyetleri azalacak ve 

bu da arz eğrisinin sağa kaymasına sebep olacaktır". )

Sınav: 

2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı

Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA 

GİRİŞ-1

Soru Kitapçık Türü: D

Soru Numarası: 7

Soru: Bir mal düşük 

malsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Bu malın ikame malının fiyatı 

azalırken, talebi artar.

B) Tüketicinin geliri arttığında, talebi 

azalır.

C) Tüketicinin geliri arttığında, talebi artar.

D) Malın hem 

fiyatı hem talebi artar.

E) Malın fiyatı artar, talebi azalır.

Cevap 

Anahtarında verilencevap D) Malın hem fiyatı hem talebi artar.

Ders kitabına 

göre olması gereken doğru cevap: B) Tüketicinin geliri arttığında, talebi 

azalır.

 

sayfa 33"Gelir artışı durumunda talebi azalan mallara düşük mal 

denir." 

 

 

 

 

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara 

Sınavı

Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1

Soru Kitapçık Türü: D

Soru 

Numarası: 8

Soru: X ve Y gibi iki mal arasındaki çapraz talep esnekliği -2,5 

ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her ikisinin de fiyatını düşürerek 

satış gelirleri artırılabilir.

B) Mallardan birisinin talep esnekliği 

sıfırdır.

C) Her ikisi de düşük maldır.

D) X ve Y malları ikame 

mallardır.

E) X ve Y malları tamamlayıcı mallardır.

 

Cevap Anahtarında 

verilencevap B) Mallardan birisinin talep esnekliği sıfırdır.

Ders kitabına 

göre olması gereken doğru cevap: E) X ve Y malları tamamlayıcı 

mallardır.

Kitap Sayfa 63 Eğer epy < 0 ise; x ve y tamamlayıcı 

mallardır

 

 

 

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı 

 

 

Dersin Adı: İktisada Giriş-I 

 

Soru Kitapçık Türü: D Grubu 

 

 

Soru Numarası: 9 

 

Soru: Su-elmas paradoksu, suyun çok önemli bir 

kaynak olmasına rağmen çok ucuz bir ürün olarak kalmasını; buna rağmen elmasın 

insan hayatına katkıda bulunmamasına rağmen çok değerli olmasınıanlatmaktadır. 

Buna göre, su-elmas paradoksunun geçerli olduğu bir ortamda fiyatların 

temel belirleyicisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? 

 

A) 

Emek-Değer

B) Kıtlık

C) Malın Tüketici için yararlılığı.

D) Malın 

üretici için yararlılığı.

E) Malın üretim maliyetleri.

 

Cevap 

Anahtarında verilen cevap: C) Malın tüketici için yararlılığı 

 

Ders 

kitabına göre olması gereken doğru cevap : B) Kıtlık

 

Kitap Sayfa 80-81 

"elmas arz miktarı olarak dünyada çok sınırlı miktarda olduğu için bir 

miktarının daha elde edilmesi ya da kaybolması marjinal analize göre onu oldukça 

değerli kalacaktır."

 

 

 

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara 

Sınavı

Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1

Soru Kitapçık Türü: D

Soru 

Numarası: 10

Soru: Bir malın piyasa talebi veri iken, arzdaki artış 

aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Denge miktarı artarken, denge fiyatı 

azalır.

B) Denge miktarı sabitken, denge fiyatı artar.

C) Denge fiyatı 

sabit, denge miktarı artar.

D) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı 

azalır.

E) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı artar.

Cevap Anahtarında 

verilencevap: D) Hem denge fiyatı hemde denge miktarı azalır 

 

Ders 

kitabına göre doğru cevap : A) Denge miktarı artarken, denge fiyatı 

azalır

 

Kitap Sayfa 41 Arzdaki Değişmelerin (Kaymaların) Piyasa Dengesine 

Etkisi

 

Piyasa talebi sabitken, arzın artması durumunda, denge fiyatı 

azalırken denge miktarı artar.

 

 

 

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz 

Dönemi Ara Sınavı

Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1

Soru Kitapçık Türü: 

D

Soru Numarası: 11

Soru: Bay N çok susadığı için 5 litrelik su satın 

almış ve içmeye başlamıştır. N'nin her bir litreden sağladığı marjinal fayda 

sırasıyla 16, 14, 8, 2 ve -6 dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?

A) N, ilk 3 litreyi içtiğinde faydası maksimuma ulaşmış olur.

B) 

N için sabit marjinal fayda durumu geçerlidir.

C) N, maksimum fayda için 

suyun tamamını içmelidir.

D) N, suyun yarısını içerse 34 birim fayda 

sağlar.

E) N, suyun tamamını içerse 34 birim fayda sağlar.

Cevap 

Anahtarında verilencevap: B) N için sabit marjinal fayda durumu 

geçerlidir.Ders kitabına göre doğru cevap : E) N, suyun tamamını içerse 

34 birim fayda sağlar.

 

Kitap Sayfa 79-80

 

 

 

Sınav: 2012-2013 

Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı

Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA 

GİRİŞ-1

Soru Kitapçık Türü: D

Soru Numarası: 12

Soru: İnsulin kullanma 

zorunluluğu olan diyabetik bir hasta için insulin talebinin fiyat esnekliği 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birden büyük bir değer alır

B) Sıfırdan 

büyük bir değer alır

C) Sıfır değeri alır

D) Sıfır ile bir arasında bir 

değer alır.

E) Kişiden kişiye değişir.

Cevap Anahtarında verilencevap: C) 

Sıfır değeri alır

 

Ders kitabına göre cevap : C) Sıfır değeri alır veya D) 

Sıfır ile bir arasında bir değer alır.

 

Sayfa 73 (sıra sizde 2 : " insülin 

şeker hastaları için zorunlu bir maldır ve aynı zamanda

 

yakın ve uzak 

ikamesi yoktur. Bu sebeple inelastic talebe sahiptir.)

 

Sayfa 55 e = 0 : 

Sıfır Esnek (Tam inelastik)

 

0 <e < 1 : Esnek Olmayan (İnelastik) 

 

 

 

 

Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı

Dersin 

Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1

Soru Kitapçık Türü: D

Soru Numarası: 

13

Soru: Aşağıdakilerden hangisinde azalan marjinal fayda söz konusu 

olmaz?

A) Art arda içilen çay

B) Arka arkaya dinlenen müzik

C) Arka 

arkaya yapılan yakıt ikmali

D) Üst üste yapılan yürüyüş

E) Art arda 

yenilen elma

Cevap Anahtarında verilencevap: A) Art arda içilen çay 

 

 

Olması gereken doğru cevap : C) Arka arkaya yapılan yakıt 

ikmaliSoru Kitapçık Türü: D Grubu 

 

 

Soru Numarası: 20 

 

Soru: Devletin OTV vergilerini artırmasının 

üretici arz eğrisinde ne gibi bir değişiklik yaratması beklenir? 

 

Verilen 

yanlış cevap : D) Arz eğrisi üzerinde aşağıya doğru bir hareketlenme görülür 

 

Kitaba göre Olması gereken doğru cevap : E) Arz eğrisi sola kayar

 

 

 

Sayfa 39 Vergi ve Subvansiyonlar

 

 

 

 

egitimajansi.com

15 Oca 2013 - 18:38 - AÖF Haberleri


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?