Basın-Yayın Enformasyon Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BASIN-YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR l-GENEL AÇIKLAMA Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B.

BASIN-YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

l-GENEL AÇIKLAMA

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B...

BASIN-YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

l-GENEL AÇIKLAMA

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar" çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;

(l)-Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; Ermenice, Farsça, Arapça, Rusça ve ingilizce dillerinden olmak üzere on beş (15) adet, - Basın, Yayın, Enformasyon ve Kamu Diplomasisi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere üç (3) adet, olmak üzere toplam on sekiz (18) adet Basın-Enformasyon Personeli, (2)Bir (1) adet Farsça dilinde Mütercim-Tercüman, (3)Bir (1) adet Çözümleyici, olmak üzere toplam yirmi (20 adet) sözleşmeli personel alınacaktır.

II BAŞVURU ŞARTLARI (1) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu (15 adet) için aranılan;

A- Genel Şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b)En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak,

c)İlana çıkılan dillerde ÖSYM Başkanlığınca yapılan KPDS (yeni adı ile YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,

d)DİI belgelerinin son 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

e)Tercüme, iletişim, medya, tanıtma ve halkla ilişkiler alanlarında en az 3 yıl özel/kamu sektör tecrübesi bulunmak,

B- Özel Şartlar:
Alınacak Personel

ARANAN DİL ŞARTI 

1. ÖNCELİKLİ DİL

ARANAN 2. DİL VEYA ÖZELİİKBasın-Enformasyon Personeli

Arapça

SimültaneBasın-Enformasyon Personeli

İngilizce

SimültaneBasın-Enformasyon Personeli

Rusça

SimültaneBasın-Enformasyon Personeli

Arapça

ingilizceBasın-Enformasyon Personeli

Arapça

FransızcaBasın-Enformasyon Personeli

ingilizce

ÇinceBasın-Enformasyon Personeli

Farsça (Tahran Lehçesi)

ArapçaBasın-Enformasyon Personeli

Farsça (Tahran Lehçesi)

ingilizceBasın-Enformasyon Personeli

Ermenice

Doğu ve Batı Ermenice'nin her ikisinde tercüme yapabilmek


a)Adayların 1. öncelikli dilde ÖSYM Başkanlığınca yapılan KPDS (yeni adı ile (YDS) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılarak,

b)Belirtilen 2. Dilde adayların;

*en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemesi veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olması gerekmektedir.

* en az (B) düzeyinde KPDS (yeni adı İle YDS) veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olması,

* veya bu dilde eğitim veren bir okuldan mezun olduğunu belgelemeleri,

* veya bu dilin eğitiminin verildiği bir bölümden mezun olması,

* veya bu dilin konuşulduğu ülke vatandaşı olması,

* veya bu dilde özel sektörde en az 1 yıl mütercim, tercümanlık veya eğitmenlik yaptıklarını belgelendirmesi, gerekmektedir.

c)Daha önce Basın-Enformasyon Personeli alım sınavına girip başarısız olanlar sınava başvuru yapamayacaklardır.

(2) Basın, Yayın, Enformasyon ve Kamu Diplomasisi hizmetlerinde çalıştınlmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu (3 adet) için aranılan şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b)Tanıtma, iletişim, sosyoloji, tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarından birinde en az yüksek lisans yapmış olmak,

c)ÖSYM Başkanlığınca yapılan KPDS İyeni adı ile (YDS) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,

d)DII belgelerinin son 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

e)Tercüme, iletişim, medya, tanıtma ve halkla ilişkiler alanlarında en az 3 yıl özel/kamu sektör tecrübesi bulunmak,

(3) Mütercim-Tercüman (Farsça) pozisyonu (1 adet) için aranılan şartlar

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b)Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,

c)En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olmak (Fakültelerin Mütercim-Tercümanlık alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir),

d)İlana çıkılan pozisyon için aranan dilde ÖSYM Başkanlığınca yapılan KPDS (yeni adı ile (YDS) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek,

e)Dil belgelerinin son 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir

(4) Çözümleyici pozisyonu (1 adet) için aranılan şartlar

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,

c)En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,

d)2012 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS B) girmiş ve KPSS (P3) puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak,

e)İstihdam edileceği Bilgi işlem Merkezindeki (BİM) programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.

f)En az 1 yıl Bilgi işlem Merkezinde (BİM) Programcı olarak çalışmış olmak, Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel sektörde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır. glÖSYM Başkanlığınca yapılan KPDS (yeni adı ile (YDS) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavına son 3 yıl içinde katılmış, en az (D) düzeyinde ingilizce bilgisine sahip olmak, (Yurtiçi veya yurtdışında ingilizce dili ile öğretim yapan fakülte veya yüksekokul mezunu olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde Master veya Doktora yapanlar, ingilizce dilinde Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "international English Language Testing System" (İELTSI sınavından en az 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Adayların, 05/03/2013 tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde 07/04/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar) aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:

a)Başvuru formu (Form resmi internet sayfamızda http://www.byegm.gov.tr yer alan ilanımızın en alt kısmındadır. Adaylar gerekli bilgileri doldurduktan sonra imzalayarak fotoğraf yapıştıracaktır. Başvuru yapılan Grup bilgisini işaretlemek zorunludur),

b)Yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi,

c)Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı),

d)Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

e)Kamu veya özel sektörde çalıştığını gösterir belge (temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli için),

f)Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir beyan, (Beyan formu ilanımızın en alt kısmında yer almaktadır.)

g)2 adet vesikalık fotoğraf, h)Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi, ÜSağlık ve adli sicil durum beyanı, (Beyan formu internet sayfamızda http://www.byegm.gov.tr yer alan ilanımızın en alt kısmında yer almaktadır.)

(2) Başvuru formu ekinde teslim edilmesi gerekli belgeler Genel Müdürlüğümüze şahsen, kargo veya posta yoluyla iletilebilecektir.

(3) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden ve postadaki gecikmelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

(4) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(5) Söz konusu pozisyonlar için aranılan şartlar arasında yer alan "ilana çıkılan dillerde ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak, Basın-Enformasyon Personeli ve MütercimTercüman için en az (B), Çözümleyici için en az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek şartı ile ilgili olarak 2013 YDS İlkbahar dönemi sınavının 7 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olması nedeniyle söz konusu 2013 YDS ilkbahar dönemi sınavına başvurmuş olup, pozisyonlar için aranan asgari seviyede başarılı olabileceğini taahhüt edenlerin de müracaatları alınacak; bahse konu YDS sınavına her ne sebeple olursa olsun girmeyen veya söz konusu sınav neticesinde aranan asgari seviyede başarılı olduğunu belgeleyemeyen adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olsalar bile atamaları yapılmayacaktır.

IV- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI

(1) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştınlmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonlun (15 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav; aJYazılı Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi (Yabancı dilden Türkçe'ye, Türkçe'den yabancı dile), b)Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. Simültane tercüme için alınacaklar öncelikle simültane çeviri sınavına alınacak olup bunda başarılı olan adaylar ayrıca mülakata alınacaktır.

(2) Basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi hizmetlerinde çalıştınlmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonlan (3 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav; alYazılı Sınav: Genel Müdürlüğümüz görev alanına ilişkin yazılı sınav, blSözlü Sınav: Mesleki bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.

(3) Mütercim-Tercüman pozisyonu (1 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav; alYazılı Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi yaptırılacaktır (Yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile), blSözlü Sınav: Genel kültür, genel yetenek ve kendini ifade etme yeteneği ölçülecektir.

(4) Çözümleyici pozisyonu (1 adet) için yapılacak sözlü sınav Çözümleyici pozisyonuna başvuran ve yapılan inceleme neticesinde gerekli şartları taşıdığı tespit edilen adaylar arasından 2012 KPSS (P3) puan sıralaması esas alınarak, ilana çıkılan pozisyon adedinin on (10) katına kadar aday sözlü ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanacaktır

(5) Genel Müdürlüğümüz tarafından Basın-Enformasyon Personeli ve Mütercim-Tercüman pozisyonlarına başvuran adaylar için yapılacak yazılı sınav neticesinde yetmiş (70) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, her bir bölümde ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(6) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

(7) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V- ATAMA VE GÖREVE BAŞLATMA

(1) Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle insan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Belgelerin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (151 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.

(3) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı "Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun" gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

(4) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

(5) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(6) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

(7) Başvuru belgelerinde eksik yada gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.

VI- BİLGİ ALMA

(1) Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları, Genel Müdürlük internet sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numaralan: (0 312) 583 63 82

İnternet Sayfası: http://www.byegm.gov.tr

Adres: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü insan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA

06 Mar 2013 - 13:45 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )