Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı Yapacak (Büro Personeli , Muhafaza Memuru, Muayene Memuru)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 1750 personel alımı yapacağına dair bilgilendirme bakanlık tarafından yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 1750 personel alımı yapacağına dair bilgilendirme bakanlık tarafından yapıldı. Bakanlık tarafından az önce yapılan duyuruda 1250 muhafaza memuru, 100 muayene memuru, 400 büro personeli alınacağı bildirilirken, başvurularda KPSS şartı aranacağı başvuru işlemlerinin www.gtb.gov.tr adresi üzerinden online olarak 23 Mayıs ile 1 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

ALIMLARLA İLGİLİ AKLINIZA TAKILANLARI SORABİLECEĞİNİZ DİĞER MEMUR ADAYLARIYLA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNABİLECEĞİNİZ GRUBA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN.

AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik uyarınca, sözlü sınavla 1750 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru Tarihi                                   : 23/05/2018 – 01/06/ 2018
Sözlü Sınav Tarihleri                        : 21/06/2018 – 20/07/2018                                                        
Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2016 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

- Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
- Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.

Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.

Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir. Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin Bakanlığımıza ibraz edildikten ve kendileri ile hizmet sözleşmesi imzalanmasından sonra yapılacaktır. Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I-GENEL ŞARTLAR :
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
2- 2016 yılı KPSS’de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
 
II-Özel Şartlar:

Sıra No Unvan Teşkilatı Nitelikler KPSS Puan Türü Alım Yapılacak Sayı Sınıfı Alım Yapılacak iller 1 Muhafaza             Memuru Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve İdarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01/06/1988 tarihinde ve daha sonra doğanlar başvurabilir.) Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak, “Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık,  körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten, “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu” almak. (Söz konusu rapor, sözlü sınavda başarılı olanlardan atama öncesi istenecektir. Rapor ibraz edemeyenlerin ve sözlü sınav esnasında yapılacak ölçümde boy şartını taşımayanların kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.) KPSSP3 1250 GİH  
 
 
 
 
Adana, Ağrı, Ankara, Antalya,
Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Dıyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak
 
 
 
   
2 Muayene Memuru Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. 2-Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/06/1983 tarihinde ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)  
KPSSP3  
100  
GİH Ağrı, Artvin, Edirne, Hakkari,
Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis,
Kocaeli, Mersin, Şırnak, Van 3  
Büro
Personeli  
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri  
En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
  KPSSP3 184 GİH  
Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya,  Ardahan, Artvin, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van, Yalova
   
4 Büro
Personeli Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri  
En az iki yıl süreli eğitim veren İhracat-İthalat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Adalet Meslek Yüksekokulu ile, meslek yüksekokullarının Adalet, Gümrük İşletme veya Gümrük İşleri önlisans programlarından mezun olmak. KPSSP93  
60
  GİH  
Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya,  Ardahan, Artvin, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van, Yalova
  5 Büro
Personeli Ticaret İl Müdürlükleri  
En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
  KPSSP3 75 GİH Tüm İller (Adana, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Malatya, Rize ve Trabzon hariç) 6 Büro
Personeli Ticaret İl Müdürlükleri En az iki yıl süreli eğitim veren adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksekokullarının adalet, bankacılık ve sigortacılık önlisans programlarından mezun olmak. KPSSP93 31 GİH Tüm İller (Adana, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Malatya, Rize ve Trabzon hariç) 7 Büro
Personeli Döner Sermaye  
En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
  KPSSP3 30 GİH Ağrı, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şırnak, Trabzon, Van 8 Büro
Personeli Merkez  
En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
  KPSSP3 20 GİH  
Ankara (Merkez)
 

17 May 2018 - 17:41 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

08

Saadet - Neden bu bilgisayar programcıları alımlarda goz onune gelmiyor bosuna mi okuduk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 17:41
07

Mehmet - 2018 kpss puanı ile almanız lazımdı ne bu 2016 kpss puanı Allah sizin belanızı versin 2018 kpss sinden de atama yapmazsınız lanet olsun bu kuruma 2018 kpss yi bekleyemediniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 17:41
06

2016 kpss neden - Boşuna mı girdik 2017 kpss sine hep 2016 ile alıyorsunuz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 17:41
05

Ali - 84 puanım var adaletten sıralamaya girerim inşAllah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 17:41
04

Yasemin - Büro personeli alımlarında 2 yıllık büro yönetimi okuyanlar kesinlikle bu bölümü okumasınlar hiçbir boka yaramayan bölüm çünkü alımı yokk kesinlikle büro memuru alımı yazıp farklı bölüm alımıda bir okadar iğrenç bi durumm. Eğer bu bölümü okumaya devam ederseniz bir ömür boyu işsizsinizdir demektir. Yanii halaa niyee bölüm açılıp üniversite de para tuzağı resmenn Bölüm var atama yokk boooşş tenekee

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 17:41
03

Emir - Başvurur yapmak için kpss 70 istıyor benm 69.3 lütfen indirin şu şartı ya:( yaşımız ilerliyor özel sektörde onca yıl tecrube ve deneyimden sonra tecrube adına aranan tek şartı bumu? Lütfen kaldırılsın!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 17:41
02

2016 2016 dalgami geciyorsunuz - 2016 2016 dalga mi geçiyorsunuz 2017 ne olcak çöpe mo gitti yani seçim den önce diye yigdiniz madem bukadar ihtiyaç vardı nerdeydiniz yeter artık ya gerçekten yeter

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 17:41
01

Züleyha - 30 yaşına kadar atamalar yoktu olanlarda el altından alınıyordu kimsenin ruhu duymuyordu.30 yaşını aştık 30 yaş sınırı koydular 30 yaşından gün almamış, 35 yaşından gün almamış bunu bi kenara bırakın gümrük memuru alınacak boy sınırı 165 altında olanların parmakları çalışmıyor sanırım kpss 70 şartı göz boyama iyi madem yeni bi kural koyalım 30 yaşını dolduranlar lütfen ya ülkeyi terk etsin ya da yüksek bir binadan atlayıversin. Özel sektörden 4 iş başvurudan 3 tanesi 30 yaş şartı dedi eee biz nerde çalışalım nasıl geçinelim. Artık şu adaletsizliğe son verin sırtımızı yaslayacağımız bir dayımız olsaydı bu şartların hepsine uygun olurduk.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 17:41


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler