Sakarya Kocaali SYDV Personel Alımı(21 Eylül 2012)

SAKARYA/KOCAALİ SYDV’NA SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI   SAKARYA/KOCAALİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ 1 (Bir) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ UNVANLI PERSONEL.

 

 

 

 

SAKARYA/KOCAALİ SYDVNA SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

SAKARYA/KOCAALİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ 1 (Bir) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ UNVANLI PERSONEL...

 

 

 

 

SAKARYA/KOCAALİ SYDVNA SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

SAKARYA/KOCAALİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ 1 (Bir) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ UNVANLI PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEKTİR.

 

Kocaali Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca KPSS sınavına giren, 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan KPSSP3 puan türünden 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 1 (Bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER

 

İşin Süresi: Belirsiz Süreli

 

İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

 

Meslek: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 

GENEL ŞARTLAR

 

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

 

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

4-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

 

5- Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

6- Alınması Düşünülen Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için ilgili esaslarda belirtilen Ek(VIII) deki İş Tanımında Belirtildiği üzere; Üniversitelerin Dört yıllık Lisans programlarından mezun olmak (Örgün eğitimin Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İletişim, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 yıllık Lisans, Yüksek Lisans ve doktora programlarından birinden mezun olmak) şartları aranacaktır.

 

7- 2011 ve 2012 yıllarında ÖSYM tarafından Lisans Mezunları için yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

 

8- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 

9- En az B sınıfı Sürücü belgesine sahip olmak.

 

10-Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)ndan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak. Adaylardan İstenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, MEBden onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

 

11- Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak.

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

B-ÖZEL ŞARTLAR

 

1- Örgün eğitimin Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İletişim, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 yıllık Lisans, Yüksek Lisans ve doktora programlarından birinden mezunu olmak,

 

2- Personel alımı için, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümlerinden birinden mezun olmak tercih sebebi olacaktır

 

3- 2011 ve 2012 yıllarında ÖSYM tarafından Lisans Mezunları için yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

 

4- Bilgisayar kullanma sertifikası, (Windows ve Microsoft Qffice Programlarına hakim) iyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak,

 

5- İşin Süresi; Belirsiz Süreli (2 Ay Deneme Süreli)

 

6- Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

 

7- Adayın Vakfın bulunduğu İl Sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. İl dışından başvuru kabul edilmeyecektir. Sakarya merkez ve İlçelerinde başvuru tarihinden önce en az 30 gün ikamet etmiş olma şartı aranacaktır.

 

MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1- Özgeçmiş (İmzalı ve Fotoğraflı)

 

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.

 

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

 

4- KPSS sınav sonuç belgesi aslı ve fotokopisi.

 

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

 

6- Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi ile askerlikten muaf ve askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi.

 

7- Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi.

 

8- Tam teşekküllü hastaneden alınmış, çalışmasına engel teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair heyet raporu (Mülakatı geçen adaydan istenecektir.)

 

9- Bilgisayar İşletmenliği sertifikası ve bu durumu kanıtlayıcı belgenin aslı ve fotokopisi.

 

10- Yurt dışındaki Üniversitelerden mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alınacak denklik belgesinin aslı ve fotokopisi.

 

11- Varsa iş deneyim belgeleri.

 

Not: Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri Vakıf Başkanlığımızca tasdik edilerek alınacak, asılları başvuru sahiplerine teslim edilecektir.

 

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1- Başvurular, yeni personel alımı ile ilgili olarak 18/09/2012 ile 25/09/2012 (Mesai Bitimi) tarihleri arasında, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online olarak alınacak ve sistem tarafından KPSSP3 puan kontrolleri yapılacaktır. Yeni personel alımı için müracaatlar internet üzerinden yapılacağı için Vakfımıza yapılan müracaatlar ile bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2- Sözlü Sınav için mülakata çağrılan adayların, Kurumumuz tarafından aranan belgeleri incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 3- Sözlü Sınav; Vakıf Başkanı ve 4 (Dört) Vakıf Mütevelli Heyeti üyesinden oluşan Mülakat Komisyonu tarafından,28/09/2012 tarihi saat 14:00te gerçekleştirilecektir.

 

4- Başvurular arasından işe alınacak personel sayısının 3 katı kadar sayıda kişi mülakata alınacak olup mülakata alım sürecinde kişiler KPSS puan sırasına göre sıralanıp, en yüksek puandan en düşük puana doğru olmak üzere alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakatta değerlendirilecektir.

 

5- Yapılan mülakatın sonucunda, işe alınması uygun görülen adayın durumu, Vakıf Mütevelli Heyet toplantısında görüşülerek uygun görülmesi sonucu, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden değerlendirilmek ve onay verilmek üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne internet üzerinden bildirilecektir. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde;adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

 

6- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca, 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kurul kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün onay vermesi durumunda işe başlatılacaktır.

 

7- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.

 

8- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

Not: İlçemiz Kocaali Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına personel alım işlemlerine yapılacak olan müracaatlar, yukarıda belirtilen tarihler arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx veya www.sydgm.gov.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. Yeni personel alımı için müracaatlar internet üzerinden yapılacağı için Vakfımıza yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İLANEN DUYURULUR

21 Eyl 2012 - 09:13 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?