Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak!

Hacettepe Üniversitesi yayımladığı ilan ile Anabilim/Sanat Dalları'na 61 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

+2
Haber albümü için resme tıklayın

Hacettepe Üniversitesi yayımladığı ilan ile Anabilim/Sanat Dalları'na 61 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafıdan yayımlanan ilanda " Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, başvurularını ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2015oncesi) ve atama kriterlerini (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) sağlamaları gerekmektedir. Ancak Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşuludur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitede eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doktor Öğretim Üyesi için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce itan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurıımlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvurulan için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarım bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1- Üniversitede eğitimlerin %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavım başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlük tarafından organize edilecektir. Üniversitede bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2- Endodontik biyomateryallerin biyolojik ve mekanik özellikleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

3- Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doçent unvanım Farmakoloji alanında almış olmak.

4- Fransız Dili ve Edebiyatı alanında Doktora derecesine sahip olmak

5- Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Mütercim Tercümanlık alanlarında Doktora derecesine sahip olmak.

6- Sosyoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

7- Türk Halk Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

8- Yeniçağ Tarihi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

9- Doçent unvanını Dilbilim alanında almış olmak ve eğitimsel dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

10- Doçent unvanım İngilizce Dil Eğitimi alanında almış olmak ve dil eğitiminde bireysel farklılıklar alanında çalışmalar yapmış olmak.

11- Doçent unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak ve eğitimde etik alanında çalışmalar yapmış olmak.

12- Doçent unvanım Kimya Eğitimi alanında almış, kimya özel alan yeterliliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

13- Kimya Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, kimya ve çevre eğitiminde bilişsel yapılar alanında çalışmalar yapmış olmak.

14- Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora derecesine sahip olmak ve okul öncesi eğitim programları alanında çalışmalar yapmış olmak.

15- Ditopolojik uzaylar alanında çalışmalar yapmış olmak.

16- Değişmeli olmayan halkalarda yerelleştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

17- İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

18 - İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

19- Seramik ve disiplinler arası sanat alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

20- Resim Anasanat Dalında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerine sahip olmak.

21- Hemşirelikte Yönetim alanında Yüksek Lisans, Hemşirelik Esasları alanında Doktora derecelerine sahip olmak ve en az 4 ay yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

22- İç hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, en az 4 ay yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

23- Mali Hukuk alanında Doktora derecesine sahip olmak ve uluslararası vergi hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

24- İdare Hukuku alanında Doktora derecesine sahip olmak ve idarenin sorumluluğu alanında çalışmalar yapmış olmak.

25- Medya sosyolojisi ve etnografisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

26- Doçent unvanını Yönetim ve Strateji alanında alınış olmak, insan kaynakları ve yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

27- İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

28- Sosyal Hizmet alanında Doktora derecesine sahip olmak.

29- Gömülü sistemlerde güvenilirlik alanında çalışmalar yapmış olmak.

30- Çevresel hidrolik ve su yapıları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

31- Bilgisayarlı görü ve video analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

32- Karst hidrojeolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

33- Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve iklim modellemesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

34- Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak, biyomineralizasyon ve biyogranülasyon prosesleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

35- Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

36- Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

37- Doçent unvanını Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.

38- Beslenme ve Diyetetik alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanım Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

39- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

40- Antrenman bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

41- Egzersiz Fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

42- Egzersizde beslenme ve metabolizma alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

43- Çocuk Alerji-İmmunoloji Yan Dal uzmanı olmak, immünoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, kök hücre transplantasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.

44- Aort kapak tamiri alanında uluslararası belge sahibi olmak, kardiyak fizyoloji alanında çalışmalar yapmış ve yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

45- Robotik Cerrahi ve Polisomnografi Skorlama Serifıkalarma sahip olmak.

46- Acil radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

47- Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak ve Biyokimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.

48- İleri Yaşam Desteği uygulamaları alanında uluslararası sertifika sahibi olmak ve acil tıpta ultrasonografik değerlendirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

49- Bilişsel davranışlı tedaviler alanında çalışmalar yapmış olmak.

50- Havayolu Cerrahisi konusunda sertifika sahibi olmak.

51- Omuz artroskopisi ve spor travmatolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

52- Amerikan Radyolojisi Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Tanısal ve girişimsel nöroradyoloji alanında çalışmalar yapmış ve yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

53- Türk ve Avrupa Radyolojisi Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

54- Pediatrik onkolojik cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak

55- Koroner BT Anjiyografı alanında çalışmalar yapmış olmak ve periferik arter hastalıklarında girişim alanında sertifika sahibi olmak.

56- Klinik Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak ve anksiyete bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak.

57- Kompozisyon alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Kompozisyon alanında almış olmak, orkestra ve oda müziği alanlarında eser sahibi olmak.

58- İnsan göbek kordonu ve kordon kanı kök hücreleri alanında çalışmalar yapmış ve bu alanda yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

59- Biyoloji alanında Lisans, Pediatrik İmmunoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, HLA doku tiplendirmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

60-Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, viroloji ve parazitoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

61-Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olmak ve endüstri ürünleri tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

04 Kas 2018 - 09:50 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?