İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı (15 Şubat 2013)

T.

 

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. Maddesi ve bu maddeye dayanılarak...

 

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. Maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2006 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca, 2011 ve 2012 KPSSP3 (B) grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Şartlara uygun sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sözlü sınavı başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üc) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI;

 

A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'incı maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir)

 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'uncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

 

e. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, belgeleme amaçlı olarak, Programlama Derslerini anadal veya yandal eğitim sürecinde almış olmak (transkriptinde açık adı ile görünür olması) yeterlidir Güncel programlama dilleri olarak, C, OH-, JAVA, C#, PHPVİsual Basic, SQL dilleri kabul edilecektir

 

ÖZEL ŞARTLAR;

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere

 

a) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

 

i, Microsoft. Net, C#, ASI? ASENET (1.1,2.0,3.5) versiyonlarında yazılım geliştirme dilleri ve teknolojilerinde deneyimli olmak.

 

ii. Yazılım mimarisi geliştirme ve veri tabanı tasarımı konusunda deneyimli olmak

 

iii. Doküman Yönetim Sistemi, Evrak Takip Süreçlerinde entegrasyon tecrübesine sahip olmak.

 

iv. iş süreçleri yönetimi (BPM) konularında proje gerçekleştirmiş.

 

v. MS SOL veritabanında 2005 ve üzeri versiyonları üzerinde uygulama geliştirmiş ve ilişkisel veritabanı mantığına hakim olmak,

 

vi. ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

 

vii. Geniş Ölçekli Windows Desktop ve Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Services, EDM (Entity Data Model), UNO, Web Servis (SOAP WCF WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax) konulannda uygulama geliştirmiş olmak,

 

viii. SVN veya Team Foundation Server üzerinde proje geliştirmiş olmak,

 

b) Netvrork Proje Yöneticisi (4 kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir

 

i. Proje yönetimi, takım liderliği tecrübesine sahip,

 

ii. Internehvorking ve Telekomünikasyon sistemleri yönetimi ve tasarımında en az 5 yıl deneyimli,

 

iii. Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilen; analitik düşünme, planlama, organizasyon, iş takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş,

 

iv. Dokümantasyona, tanımlanmış standartlara ve iş süreçlerine özen gösteren v. iyi derecede raporlama ve sunum becerileri olan

 

vi. V0IP8, IMS, GPRS/EDGE, WİMAX, 2G, 3G, 4G-LTE teknolojileri konusunda bilgili.

 

c) Vlfeb Yazılım Uzmanı (2 kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir

 

i. PHP programlama dilini bilen,

 

ii. SQL konusunda, özellikle MySCL veritabanında deneyimli,

 

iii. HTML ve CSS standartları konusunda bilgi sahibi,

 

iv. Ajax/Json, Jûuery XML ve Java Script dilleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 

v. Yapılacak internet sitesinin tasarımına kodu adapte edebilecek kadar grafik bilgisine sahip, Tercihen

 

vi. Arama Motoru Optimizasyonu konusunda deneyimli

 

vii. Wordpress Tema tasarımı ve eklenti yazımı bilgisi

 

ll-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

 

Başvurular, 20/02/2013-06/03/2013tarihleri arasında htp://www.istanbul.edu.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli iş Talep Formunun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 06/03/2013tarihi mesai bitimine kadar istanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

 

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

 

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

 

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

 

d) Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır),

 

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) baslığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

 

f) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) baslığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

 

g) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLARDA istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

 

h) Özgeçmiş

 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının dört (4) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak i kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbul.edu.tr sitesinde 13/03/2013 tarihinde ilan edilecektir. Aynca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır

 

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

 

1. Proje Yönetimi

 

2. Yazılım Mühendisliği

 

3. Veritabanı sorgulama (SOL, PL/SOL), tasarımı ve yönetim sistemleri

 

4. Programlama Dillen (Java, .Net)

 

5. Veri Madenciliği

 

6. Bilgisayar Ağları

 

7. Bilgi Güvenliği

 

8. işletim Sistemleri

 

9. Bilgisayar Donanımı

 

10. Web Programlama ve teknolojileri

 

11. Pozisyonla ilgili diğer konular

 

iş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları

 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3,4,8,11

 

Network Proje Yöneticisi 5,6,7,8,9,11

 

Web Yazılım Uzmanı 3,4,7,10,11

 

Yazılı sınav, 18/03/2013 tarihinde saat 13:00 -15:00 saatleri arasında istanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Ümit Doganay cad. iktisat Ek Binası No:6 Kati Beyazıt/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

 

V-DEĞERLENDİRME

 

Yazılı ve uygulamalı sözlü sınav sonucunda alınan notlann aritmetik ortalaması alınmak suretiyle nihai başarı dereceleri tespit ediletektir. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından nihai puan sırasına göre ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI

 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

VII- ÜCRET

 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlarda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

15 Şub 2013 - 13:38 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?