İŞKUR üzerinden TSE - TÜBİTAK ve DKK personel alım başvuru şartları! İşte İŞKUR güncel işçi alım ilanları

İŞKUR üzerinden personel alımları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İŞKUR aracılığı ile TSE, TÜBİTAK ve DKK için personel alımları yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün yeni kamu iş ilanları yayınladı. Yeni yayınlanan iş ilanlarına göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TSE) KPSS şartsız personel alımı yapacak. TÜBİTAK ise İŞKUR aracılığı ile önlisans mezunu teknisyen alımı yapacak! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun kamu işçi alımı kategorisinde yeni bir işçi alım ilanı yayınladı. Sizin için aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra online iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte İŞKUR güncel işçi alım ilanları

TSE İŞKUR aracılığı ile 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında satın alma görevlisi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların lisans mezunu olmaları gerekmektedir. TSE personel alımı başvuruları KPSS şartsız olup, başvuru şartları ve diğer detaylar haber içeriğinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İŞKUR sayfası üzerinden yani bir alım ilanı yayınladı. İlana göre DKK en geç 18 Ekim 2019 tarihine kadar İŞKUR aracılığı ile daimi işçi alımı yapacaktır. İşçi alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Peki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR ÜZERİNDEN TSE PERSONEL ALIMI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün yeni kamu iş ilanları yayınladı. Yeni yayınlanan iş ilanlarına göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TSE) KPSS şartsız 2 personel alımı yapılacaktır. Alınacak personeller, TSE'nin kadrolu elemanı olarak istihdam edilecek olup satın alma departmanında görevlendirilecektir. TSE satın alma görevlisi alımı için adaylardan istenilen nitelikler aşağıda verilmiştir. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, başvuru ekranına ait link verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra online iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

7. Engellilerin, engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

8. EKPSS puanına sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. İdari Personel kadrosu; Satın Alma Görevlisi meslek pozisyonu için tercihen satın alma konusunda bilgisi- becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

3. Adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 14.10.2019-18.10.2019 tarihleri arasında online olarak ya da İŞKUR Hizmet noktalarından yapılacaktır.

İŞKUR ÜZERİNDEN TUBİTAK PERSONEL ALIMI

İstenilen İş Gücü Sayısı: 1 (Bir) kişi

Eğitim Durumu: Ön Lisans (Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü)

Hizmet Grubu: Diğer Teknisyen ve Teknikerler

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

. T.C. vatandaşı olmak

. Askerlik ile ilişiği bulunmamak

. Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak

. Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak,

. Microsoft Ofis Programlarını kullanıyor olmak,

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak,

. En az 3 yıl Sivil Savunma Personeli olarak çalışmış olmak, ve istenilen deneğime sahip olduğunu çalışılan işyeri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

. İtfaiye aracını kullanabilmek için E (Eski) / C (Yeni) Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak

. İşe alınacak personelin Kocaeli'nin Gebze veya Darıca İlçesinde ikamet etmesi istenecektir.

İŞKUR ÜZERİNDEN DKK PERSONEL ALIMI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun kamu işçi alımı kategorisinde yeni bir işçi alım ilanı yayınladı. İlana göre DKK, İstanbul Bakım Onarım İs Komutanlığı Umuryeri'nde istihdam etmek üzere en az lise mezunu işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirtilen link üzerinden online olarak yapılacaktır. Online başvuru yapmanız için aşağıda belirtilen linki tıklamanız ve sonrasında e-devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve belirtilen genel başvuru şartlarına uygun olması gerekmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak

b) 18 Yaşını tamamlamış olmak

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak

d) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olmak

e) Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

f) Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması

g) Sağlık kurulunca verilen raporda %40 ve üzeri oranda engelli olmamak.

h) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 maddesinin 6.fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşıması, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, çalışabilir durumda olması, tercih edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması, şarttır.

Talebe başvuru yapan listelere giren adayların aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak eğitim durumu, öncelik durumu, meslekte ustalık belgelerini, TMSY yazısı TMSY sağlık raporlarını kurumumuza ibraz etmek zorundadırlar.

Durumlarını belgelendiremeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkarılacaktır. Belge teslim tarih ve yeri daha sonra internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. (www.dzkk.tsk.tr) Yapılacak sınav (sözlü/uygulamalı) tarih, saat ve yeri daha sonra internet sitemizden adaylara duyurulacaktır. Sınavı kazanan aday 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanun 15. maddesi 2. fıkrası gereği tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacak işçilerin yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık kurulu raporu almadan işe başlatılmayacaktır.

İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?

Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

15 Eki 2019 - 12:04 - İş-Kur


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?