Muhasebat Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı(18 Eylül 2012)

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının.

 

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının...

 

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikin 8 inci maddesi uyarınca, 2011 ve 2012 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 13 (on üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı olarak belirlenen pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1- Sistem Güvenlik Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

1) Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

Tercihen;

2) ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

3) ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

4) CISSP - Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,

5) CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,

6) CCSP - Cisco Certified Security Professional sertifikasına sahip olmak,

7) CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

2- Proje Yöneticisi (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı; PMP - Project Management Professional Sertifikası Olanlar İçin Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

1) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak,

2) Mali işlemlere ilişkin en az 1 (bir) web tabanlı uygulama yazılım projesini yönetmiş olmak,

3) Oracle veya Microsoft SQL veritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

4) MS Office, MS Project, JIRA proje yönetim araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

5) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

Tercihen;

6) Kamu muhasebesi veya personel işlemlerine ilişkin projelerde çalışmış olmak,

7) Basecamp, ActiveCollab, Smartsheet gibi proje yönetim araçlarını bilmek.

Proje yöneticisi, Bakanlığımızca yürütülen/yürütülecek Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kapsamındaki projelerde görevlendirilecektir.

3- Yazılım Mühendisi (7 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

1) Veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,

2) UML - Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3) JSTL - Java Standar Tag Library, JSF - Java Server Face JSP - Java Server Page, Java Servlet, Java Script konularında deneyimli olmak,

4) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,

5) SVN - SubVersioN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

6) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

7) SOA - Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak, Tercihen;

8) Yüksek seviyeli diller (Visual Basic, VB.NET, vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

9) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,

10) Oracle veritabanı ve PL/SQL konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

11) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,

12) XML kullanmış olmak.

4- Yazılım Test Mühendisi (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

1) Yazılım test mühendisi olarak çalışmış olmak (tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir),

2) Test süreçleri, metotları hakkında bilgi sahibi olmak,

3) Test planı hazırlama, test senaryosu oluşturma konularında deneyim sahibi olmak,

4) Yazılım testi için gerekli seviyede programlama bilgisine sahip olmak,

5) Tercihen JUnit, Selenium, Twist, vb. otomatik test araçlarında deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

6) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyim sahibi olmak.

5- Karar Destek Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

1) İstatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

2) Ekonometrik modeller konusunda çalışmış olmak,

3) Veri Ambarı, OLAP - Online Analytical Processing konusunda tecrübe sahibi olmak,

4) Veritabanı uygulamaları (SQL, PL/SQL, Oracle, Access vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,

5) Bağıntı, sınıflandırma, regresyon, zaman içinde sıralı örüntüler, benzer zaman sıraları, istisnalar (fark saptanması) konularında bilgi sahibi olmak,

6) Oracle veritabanı konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

7) Veri madenciliği konusunda çalışmış olmak,

8) İş zekası ürünlerinde (Oracle BI, Microsoft BI vb.) bilgi sahibi olmak,

9) Veritabanında bilgi keşfi yapabilme ve bunu sunabilme konusunda deneyimli olmak.

6- Veritabanı Yöneticisi (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

1) En az 3 (üç) yıl süreyle 1000 ve daha fazla kullanıcılı merkezi sistemlerde ekip liderliği veya yöneticilik tecrübesine sahip olmak,

2) n-katmanlı (n-tier) sistemlerde tecrübeli olmak,

3) Oracle Database 11g Administrator Certified Professional - OCP sertifikasına sahip olmak,

4) Unix ve Linux ve script konularında bilgili olmak,

5) Cluster mimarisine sahip sistemlerde tecrübeli olmak,

6) Oracle veritabanı ve uygulama sunucularında, eniyileme (tuning) konusunda tecrübeli olmak,

7) En az 100 milyon kayıt bulunan veritabanı tablolarında eniyileme (tuning) yapabilmek,

8) En az 50.000 kullanıcının eriştiği sistemler konusunda tecrübeli olmak,

9) n-tier ve çok kullanıcılı sistemlerde tecrübeli olmak,

10) Oracle 10g ve 11g DBA, backup/recovery, Recovery Manager(Rman), forms serverın 6i ve sonraki sürümleri, reports serverın 6i sonraki sürümleri, apache server ve ileri versiyonları konularına hakim olmak,

11) SQL, PL/SQL dilini iyi bilmek,

12) OLAP veya nesne yönelimli veritabanı tasarımını bilmek,

13) Stand-by Veritabanı (Data Guard) kurabilmek ve işletmek,

Tercihen;

14) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

15) Yöneticilik özelliklerine sahip olmak,

16) Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters sertifikasına sahip olmak,

17) Managing Oracle on Linux Certified Expert sertifikasına sahip olmak,

18) Administrator Certified Master sertifikasına sahip olmak,

19) Performance Tuning Certified Expert sertifikasına sahip olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

Başvurular, 20/09/2012 - 05/10/2012 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 05/10/2012 tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 3. Kat 303 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLARda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70i ile yabancı dil puanının %30unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 130 aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.muhasebat.gov.tr sitesinde 15/10/2012 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,

2) Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL, .net),

3) Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,

4) Proje Yönetimi,

5) Bilgi Güvenliği,

6) Bilgisayar Ağları,

7) İşletim Sistemleri,

8) Karar Destek Sistemi ile ilgili konular,

9) Pozisyonla ilgili diğer konular

İş Tanımı

Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları

Sistem Güvenlik Uzmanı

d,e,f,ğ sırasında belirtilenler

Proje Yöneticisi

a,ç,d,ğ sırasında belirtilenler

Yazılım Mühendisi

a,b,c,ğ sırasında belirtilenler

Yazılım Test Mühendisi

a,b,c,ğ sırasında belirtilenler

Karar Destek Uzmanı

c,g,ğ sırasında belirtilenler

Veritabanı Yöneticisi

a,c,e,f,ğ sırasında belirtilenler

Yazılı sınav, 20/10/2012 tarihinde ANKARAda yapılacaktır.

Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Uygulamalı sınav sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (3.330,68 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 31/12/2012 tarihine kadar çağırılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

İlan olunur.

18 Eyl 2012 - 10:25 - A Grubugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?