Seçim Sonrası Kamuda Deprem: Kritik İsimler Görevden Alındı-Atamalar Yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında önemli atama kararlarına yer verildi. Seçim sonrası yapılan kritik atamalar ve görevden almalar 4 Temmuz tarihinde yürürlüğe girdi.

Seçim sonrası kritik atamalar ve görevden almalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda atamalar ve görevden almalar yapıldı. 11 Bakanlığa ait atama kararları şu şekilde;

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Elçi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş'ın Trinidad ve Tabago nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması uygun görülmüştür.

Başbakanlıktan:

1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Başmüfettişliklerine, Başbakanlık Müfettişleri Hasan Basri CAN, Murat Selim AYDEMİR ve Ufuk ÜNLÜ'nün;

5 inci dereceli kadrolu Başbakanlık Müfettişliklerine Başbakanlık Müfettiş Yardımcıları, Yusuf Erkan ÖZÇELİK, Seyfettin METİN, Halil KABADAYI, Enes MERMERCİ ve Habibe DEMİRBAŞ'ın; atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36/A-ll, 45, 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Başkanlığına Turan KONAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 3056 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Başbakan Yardımcılığından:

Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına Deniz YILMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Başbakan Yardımcılığından:

Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hazine BaşkontrolÖrlüğüne Hazine Kontrolörü Ekrem ALBAYRAK'ın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi gereğince uygun görülmüştür,

Adalet Bakanlığından:

Açık bulunan İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (42183) Hacı Ali AÇIKGÜL'ün atanması, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mehmet SERTPOLAT'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İ1 Müdürlüğüne Abdullah NEŞELİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Suat KENÇ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Osman SAĞ'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Mustafa ÖZAŞIK' ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan İ inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsmail ERTÜZÜN'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek ^göstergeli Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine Şükran DOĞAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 7^ üncü maddeleri ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Ali AYBEY'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Emrah UZAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 mcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Dışişleri Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı'na, Hami AKSOY'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcıları Ömer SEZGİN, Abdurrahman MURAT ve Tuğrul ALPER ile Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa ÖZDİNGİŞ ve Muammer BULUT'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Fehmi OKUMUŞ'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Rasim KUTLU'riun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 245 T sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine,. Tasfiye Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet METİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kaiıunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına, Ekrem Alper BOZKURT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1. inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Rıza Mehmet KORKMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. '

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdürlüğüne, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa GÜMÜŞ'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına, Hakan ÇALIŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İmdat ERSOY'un atanması, 657 sayılı Kanunun 59. ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan BUDAK'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Güsamettin ERDOĞAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Sağlık Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Dr. Öner GÜNER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı . Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı. Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Denetim Hizmetleri Başkanlığına Aydın SARP run atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

04 Tem 2018 - 08:12 - Kamugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?