Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı(30 Ocak 2013)

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI   T.

 

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

 

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan...

 

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

 

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın merkezi Balıkesir olup, Ajans'ın faaliyet alanını Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans'ın uygun göreceği ilde çalışacaktır.

 

Tablo 1:Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri

 

SINAVA BAŞVURU YERİ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİRSINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

15 Şubat - 25 Şubat 2013 08.30-17.00SINAV ŞEKLİ

SÖZLÜ SINAVSÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI

26 Şubat 2013SINAV YERİ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİRSÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

28 Şubat 2013


Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1- UZMAN VE DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2- UZMAN PERSONEL İÇİN GENEL ŞARTLAR Tablo 2:Alınacak Bölümler ve Asgari Şartlar Tablosu
ALAN

SAYISI KPSS PUANI/ DENEYİM YILI

KPSS PUAN TÜRÜ

KPDS PUANIİktisat

80/

9,18,22,28 veya

70 

5 YIL

98

 Maliye

80 5 YIL

24,49,52 veya 35

70Makine Mühendisliği

80/

4,5,6,7 veya 8

70 

5 YIL

 

 Ziraat Mühendisliği

80/ 5 YIL

4,5,6,7 veya 8

70


a) Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen İktisat, Maliye, Makine Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS)[1] İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,[2]

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle yukarıda gösterilen tabloda ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

ç) İş deneyimi ile başvuracak adaylar için, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, ç) İzleme ve değerlendirme,

ç) Tanıtım, danışmanlık,

d) Şehircilik ve çevre,

e) Araştırma-geliştirme,

f) Bilgi ve iletişim teknolojileri, ğ) Finansman,

g) İnsan kaynakları yönetimi, ı) Uluslararası ticaret

3- UZMAN PERSONEL ADAYLARI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME TABLOLARI

3.1. İktisat, Maliye, Makine Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği

Ajans, İktisat, Maliye, Makine Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği bölümlerinden mezun 4 (dört) uzman personel almayı planlamaktadır. Sözlü sınava çağrılacak adaylara, aşağıdaki puanlama kriterleri uygulanacak ve her bölüm için en yüksek puanı alan adaylar belirlenecektir. Alınacak personel sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir.

Tecrübe ve KPSS ile başvuran adaylar ayrı ayrı sıralanacak ve her branş için ilk 2 (iki) sıradaki aday çağrılarak toplamda her branş için 4 (dört) aday sözlü sınava davet edilecektir.

Tablo 3: KPSS ile başvuran Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri
1. KPSS Puanı

İlgili alan puanı2. KPDS Puanı (2. ve 3. dil bildiğini KPDS ve eşdeğer belge ile ispat eden adaya eşit puan alan adaylar arasında öncelik verilecektir.)

Sınavdan alınan puan3. Yüksek Lisans

5 puan4. Doktora

10 puanTOPLAM

 


Başvuran adayların puanları, yukarıdaki tabloya göre hesaplanacak ve adayın aldığı toplam puan ile sıralamadaki yeri belirlenecektir.

GMKA

Tablo 4: Tecrübe ile Başvuran Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri
1. Deneyim Yılı

5 yılın üzerindeki her deneyim yılı için 4 puan [3] (tamamlanan 6 aylık çalışma için 2 puan verilecektir.)

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %202. KPDS Puanı (2. ve 3. dil bildiğini KPDS ve eşdeğer belge ile ispat eden adaya eşit puan alan adaylar arasında öncelik verilecektir.)

70'in üzerindeki her puan için 1 puan

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %303. Yüksek Lisans

Yüksek Lisans yapan [4] ve belgeleyen aday için 10 puan

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %104. Doktora

Doktora yapan [5] ve belgeleyen aday için 15 puan

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %155. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. kuruluşlar tarafından finanse edilen program/projeler kapsamında tecrübe sahibi olmak

Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 5 puan verilecektir.

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %56. Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satınalma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak

Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 5 puan verilecektir.

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %57. Finansal Planlama, Bütçeleme, Kalkınma İktisadı, Tarım Ekonomisi, Sanayi Ekonomisi, Turizm Ekonomisi konularında bilgi ya da deneyim sahibi olmak

Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 5 puan verilecektir.

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %58. Mali tablo analizi konusunda bilgi ya da deneyim sahibi olmak.

Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 5 puan verilecektir

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %59. Yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak

Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 5 puan verilecektir

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %5


Başvuran adayların puanları, yukarıdaki tabloya göre hesaplanacak ve adayın aldığı toplam puan ile sıralamadaki yeri belirlenecektir.

Önemli Not: Yukarıda belirtilen kriterlere puan verilirken, adayın, eski veya yeni işvereninden alacağı ispat edici belgeler dikkate alınacaktır.

4-DESTEK PERSONELİ İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Ajans, İdari Personel olarak çalışmak üzere; İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden lisans düzeyinde mezun 1 (bir) personel almayı planlamaktadır. Adaylar tecrübe ile Ajans'a başvuru yapabilirler. KPSS ile başvuran adaylar dikkate alınmayacaktır.

Tablo 5- Destek Personeli İçin Alınacak Bölümler ve Asgari Şartlar Tablosu

 

 

İŞ TANIMI

ALAN

SAYISI

DENEYİM YILI
İdari Personel

İktisat, Maliye, İşletme,

1

  

Kamu Yönetimi,

 

5 YIL 

Uluslararası İlişkiler,

 

  

Çalışma Ekonomisi ve

 

  

Endüstri İlişkileri

 

 


a) İdari Personel için; Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

b) Adaylar için, kamu kesimi veya özel kesimde alanı ile ilgili konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

Tablo 6: İdari Personel Adayının Puanlama Kriterleri
1. Deneyim Yılı

5 yılın üzerindeki her deneyim yılı için 6 puan 6 (tamamlanan 6 aylık çalışma için 3 puan verilecektir.)

Değerlendirme Puanı içindeki ağırlığı %302. KPDS Puanı (2. ve 3. dil bildiğini KPDS ve eşdeğer belge ile ispat eden adaya eşit puan alan adaylar arasında öncelik verilecektir.)

70 -80 arası 3 puan 80-90 arası 6 puan 90-100 arası 10 puan

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %10


6 10 yılın üzerindeki deneyim yılı için puan hesaplanmayacaktır. Deneyim ile başvuran adayın alabileceği maksimum puan 30'dur.
3. Yüksek Lisans

Yüksek Lisans yapan [6] ve belgeleyen aday için 15 puan

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %154. İdari İşler konusunda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek

Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 9 puan verilecektir.

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %95. MS Office programlarını iyi derecede bilmek ve bunu belgelendirebilmek

Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 9 puan verilecektir

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %96. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek

Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 9 puan verilecektir

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %97. Arşiv sorumlusu olarak tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek

Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 9 puan verilecektir

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %98. Satınalma konusunda deneyim sahibi olmak

Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 9 puan verilecektir

Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %9


Önemli Not: Yukarıda belirtilen kriterlere puan verilirken, adayın, eski veya yeni işvereninden alacağı ispat edici belgeler dikkate alınacaktır.

5.BAŞVURU

5.1. Başvuru Şekli ve Yeri: Adayların, sınava katılabilmek için Ajans'ın web sayfasından (http://www.gmka.org.tr) temin edilecek olan İş Talep Formu'nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber son başvuru tarihine kadar "Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi No:36/B BALIKESİR" adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Başvuru Tarihi: Başvurular 15 Şubat 2013 Cuma günü başlayacak ve 25 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 17: 00'de sona erecektir.

5.3. Başvuru İçin İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (www.gmka.org.tr internet adresinden temin edilecektir.)

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da tasdikli sureti,

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS Sonuç Belgesinin aslı ya da tasdikli sureti,

e) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya kurumca onaylı sureti,

f) İş tecrübesi ile başvuran adaylar için, resmi iş döküm belgesi (Başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, ancak sınavda başarılı olan adaylardan resmi onaylı iş döküm belgesi sunması talep edilecektir.),

g) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı veya T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

ğ) Özgeçmiş,(Ajans tarafından belirlenecek standart formatta olmalıdır.)

j) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az 6 (altı) ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti.

6.SINAV

6.1.Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Belirlenmesi

6.1.1. Uzman Personel Bakımından;

Tablo 3 ve 4'te belirtilen şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda her alan için belirtilen sayının 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.

Tecrübe ve KPSS ile başvuran adaylar ayrı ayrı sıralanarak değerlendirilecektir. Her iki kategoride sıralamadaki ilk 2 (iki) aday sözlü sınava çağrılacaklar listesine dahil edilecektir. Bu şekilde her branştan 4 (dört) aday sözlü sınava davet edilecektir. Ancak çağrılan son sıradaki adayın puanı ile aynı olan diğer adaylar da sınava çağrılabilecektir.

6.1.2. Destek personeli bakımından;

Tablo 6'da belirtilen şekilde yapılacak değerlendirme sonucuna göre ilanda yer alan pozisyona yapılacak görevlendirme sayısının 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.

6.2.Sınava Giriş Yeri ve Tarihi

Ajansa yapılan başvurular Genel Sekreterlikçe dosya üzerinden değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 26 Şubat 2013 tarihinden itibaren www.gmka.org.tr,www.balikesir.gov.tr, www.canakkale.gov.trinternet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavı 28 Şubat 2013 tarihinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİR) yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

6.3.Yarışma Sınavının Yapılışı

Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

6.4.Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Sınavda 70 puan ve üstünde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

6.5. Sınav Sonucunun Duyurulması

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın web sitesi olan www.gmka.org.tr adresinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

ÖNEMLİ UYARILAR:

1- Ajans'ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 666 sayılı KHK ile değişik 375 sayılı KHK'nın ek 11. maddesi uyarınca;

a) Uzman personel için; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) Başbakanlık uzmanından,

b) Destek Personel için (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) GİH sınıfına dahil olan şeften fazla olmayacak şekilde Ajans Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

2- Ajans'ın, personel ile imzalayacağı iş sözleşmesinde 3 (üç) yıl çalışma koşulu bulunmakta olup, 3 (üç) yıldan önce iş akdini feshetmek isteyen personel için kademeli olarak belirlenen cezai şart uygulanacaktır. (İş akdinin imzalanmasından itibaren ilk yıl içinde iş akdini fesheden personel için 3 (üç) maaş, ikinci yıl içinde iş akdini fesheden personel için 2 (iki) maaş, üçüncü yıl iş akdini fesheden personel için 1 (bir) maaş tutarında cezai şart personelden tahsil edilecektir.)

8 İlgili hüküm Anayasa Mahkemesinin 2011/139 Esas sayılı kararı ile iptal edilmiş ancak iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede yayımından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

[1] KPDS eşdeğer sınavları için Yükseköğretim Kurumu denklik tablosu kullanılacaktır. KPDS'ye denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge arandığından ÜDS puanı denklikte kabul edilmeyecektir. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf

[2] KPDS belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması eşit puan alan adaylar arasında tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

[3] 10 yılın üzerindeki deneyim yılı için puan hesaplanmayacaktır. Deneyim ile başvuran adayın alabileceği maksimum puan 20'dir.

[4] Yüksek lisansın bitmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaylara puan verilmeyecektir.

[5] Doktoranın bitmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaylara puan verilmeyecektir.

[6] Yüksek lisansın bitirilmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaya puan verilmeyecektir.

30 Oca 2013 - 14:28 - Kalkınma Ajansları


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?