TÜBİTAK Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığına personel alınacak.

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İlan No: TBTK.UİDB/2015-1

1)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.01

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

AB Çerçeve Programları kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanlarında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu alanlarda özel sektör, kamu sektörü STK'lar başta olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye'deki eşlenikleri arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım ve Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği,

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Endüstri Mühendisliği b) Tercih edilen nitelikler;

Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden en az yüksek lisans derecesi almış olmak ve/veya 4 yıl iş deneyimine sahip olmak.

2)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.02

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

AB Çerçeve Programları kapsamında Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) alanında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu alanda Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye'deki eşlenikleri arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Matematik,

Fizik,

Kimya,

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Endüstri Mühendisliği

b)Tercih edilen nitelikler;

Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden doktora derecesi almış olmak.

3)Referans Kodu: TBTK.UIDB.2015-1.03

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

AB Çerçeve Programları kapsamında Nanoteknoloji, İleri Malzeme, İleri Üretim ve İşleme Alanında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü STK'lar başta olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye'deki eşlenikleri arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Kimya

Kimya Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği

4)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.04

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

AB Çerçeve Programları kapsamında Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyo-Ekonomi Alanında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü STK'lar başta olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye'deki eşlenikleri arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği

5)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.05

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

AB Çerçeve Programları kapsamında İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler Alanında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü STK'lar başta olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye'deki eşlenikleri arasında işbirlikleri geliştirmek görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Çevre Mühendisliği

6)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.06

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

AB Çerçeve Programları kapsamında Akıllı, Temiz, Entegre Ulaşım Alanında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü STK'lar başta olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye'deki eşlenikleri arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Makine Mühendisliği

7)Referans Kodu: TBTK.UIDB.2015-1.07

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

AB Çerçeve Programları kapsamında Uzay Alanında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, söz konusu alanda özel sektör, kamu sektörü STK'lar başta olmak üzere geniş çapta Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; Avrupa başta olmak üzere uluslararası araştırma ve yenilik aktörleri ile Türkiye'deki eşlenikleri arasında işbirlikleri geliştirmek üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uçak Mühendisliği,

Fizik

Fizik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

8)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.08

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

AB Çerçeve Programları kapsamında Yasal Konularda görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, AB Çerçeve Programı projelerine ilişkin anlaşma ve sözleşmelere, Fikri Mülkiyet Hakları'nın yönetimi ve paylaşılması süreçlerine dair Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında bilgi sağlamak; AB Çerçeve Programlar ile ilgili ulusal, uluslararası kanun, mevzuat, kılavuz ve diğer kaynaklardan edinilen bilgileri özümseyerek bu bilgileri TARAL paydaşlarına birebir görüşmeler ve eğitimler yoluyla etkin bir şekilde aktarmak üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümünü bitirmiş olmak.

Hukuk

b)Tercih edilen nitelikler;

Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünü veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden Uluslararası Hukuk ve Fikri Mülkiyet Hukuku konularında yüksek lisans derecesi almış olmak ve/veya 4 yıl iş deneyimine sahip olmak.

9)Referans Kodu: TBTK.UIDB.2015-1.09

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

AB Çerçeve Programları veri tabanı ve web sitesi oluşturulması, yönetilmesi konularında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, AB Çerçeve Programları veri tabanı ve web sitesinin geliştirilmesi, güncellenmesine ilişkin süreçleri yürütmek; mevcut İş Zekası uygulamasını geliştirmek ve işletmek; mevcut Web Sitesi Ana Sayfası, Haber Sayfaları ve diğer bileşenlerini değişen ihtiyaçlara göre tasarlamak, revize etmek; Ulusal ve uluslararası stratejilere, eylem planlarına girdi sağlamak adına veri analizi ve istatistiki çalışmaları yürütmek üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım ve Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Endüstri Mühendisliği

İşletme Enformatiği, Yönetim Bilişim Sistemleri

10)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.10/

Bilimsel Programlar Uzmanı/ Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

İkili ve Çok taraflı bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği süreçlerinin yürütülmesinde görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, bilim ve teknoloji alanında sorumluluğundaki Ülke ve Bölgelere ilişkin strateji ve eylemlerin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak; yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak; Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ikili ve çok taraflı ilişkiler kapsamında yabancı heyetlerle görüşmeler organize etmek; ikili ve çok taraflı proje çağrılarını yürütmek; ikili ve çok taraflı işbirliği programlarının tüm paydaşlara tanıtımını yapmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

11)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.11

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

İkili ve Çok taraflı bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği süreçlerinin yürütülmesinde görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, bilim ve teknoloji alanında sorumluluğundaki Ülke ve Bölgelere ilişkin strateji ve eylemlerin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak; yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak; Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ikili ve çok taraflı ilişkiler kapsamında yabancı heyetlerle görüşmeler organize etmek; ikili ve çok taraflı proje çağrılarını yürütmek; ikili ve çok taraflı işbirliği programlarının tüm paydaşlara tanıtımını yapmak üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.Arapça Mütercim Tercümanlık

Arap Dili ve Edebiyatı

Uluslararası İlişkiler veya

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bölümlerinin birinden yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak

12)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.12

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

İkili ve Çok taraflı bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği süreçlerinin yürütülmesinde görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, bilim ve teknoloji alanında sorumluluğundaki Ülke ve Bölgelere ilişkin strateji ve eylemlerin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak; yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak; Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ikili ve çok taraflı ilişkiler kapsamında yabancı heyetlerle görüşmeler organize etmek; ikili ve çok taraflı proje çağrılarını yürütmek; ikili ve çok taraflı işbirliği programlarının tüm paydaşlara tanıtımını yapmak üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.Rusça Mütercim Tercümanlık

Rus Dili ve Edebiyatı

Uluslararası İlişkiler veya

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olarak Sosyal Bilimler Enstitüleri bölümlerinin birinden yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak

13)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.13

Bilimsel Programlar Uzmanı / Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

İkili ve Çok taraflı bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği süreçlerinin yürütülmesinde görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, bilim ve teknoloji alanında sorumluluğundaki Ülke ve Bölgelere ilişkin strateji ve eylemlerin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak; yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak; Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ikili ve çok taraflı ilişkiler kapsamında yabancı heyetlerle görüşmeler organize etmek; ikili ve çok taraflı proje çağrılarını yürütmek; ikili ve çok taraflı işbirliği programlarının tüm paydaşlara tanıtımını yapmak üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.Fransızca Mütercim Tercümanlık

Fransız Dili ve Edebiyatı

Uluslararası İlişkiler veya

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olarak Sosyal Bilimler Enstitüleri bölümlerinin birinden yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak

14)Referans Kodu: TBTK.UIDB.2015-1.14 Uzman / Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Ödül ve Destek Programlarında görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Ödül ve Destek Programlarında Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarına rehberlik etmek; sorumlu olunan destek ve ödül programına ilişkin başvuru ve destek iş akışını yürütmek; destek sürecinde ödeme işlemlerini ve mali raporlamaları gerçekleştirmek; üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

İktisat

İşletme,

Maliye,

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri,

15)Referans Kodu: TBTK.UİDB.2015-1.15 Uzman / Uzman Yardımcısı

İşin Tanımı ve Özellikleri

AB Çerçeve Programları İdari ve Mali süreçlerde görev alacak personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığının yurtiçi ve yurtdışı seyahat süreci; mal, malzeme ve ekipman alımları; organizasyon işlemleri ve giderleri; ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara katkı payı harcama ve ödeme iş akışını (harcama talimatı, ödeme emri belgeleri ve genel süreç takip işlemleri) takip etmenin yanı sıra Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları mali süreçlerini yürütmek üzere görevlendirilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

İktisat

İşletme,

Maliye,

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri,

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

f)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcılığı ve Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonları için;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + - > 3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Uzman Yardımcılığı pozisyonları için;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +> 3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır.

Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

g)Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim -öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEF

L

IBT

IELTS

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

TBTK.UİDB.2015-1.01

TBTK.UİDB.2015-1.02

TBTK.UİDB.2015-1.03

TBTK.UİDB.2015-1.04

TBTK.UİDB.2015-1.05

TBTK.UİDB.2015-1.06

TBTK.UİDB.2015-1.07 TBTK.UİDB.2015-1.08 TBTK.UİDB.2015-1.09 TBTK.UİDB.2015-1.10 ([1]) TBTK.UİDB.2015-1.11 ([2])TBTK.UİDB.2015-1.12 ([3])TBTK.UİDB.2015-1.13

80

79

7

213

550

A

B

C

TBTK.UİDB.2015-1.14

70

68

6,5

190

520

B

C

C

TBTK.UİDB.2015-1.15

60

55

5,5

157

480

C

C

C

h)İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language Testing System

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

a)Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

İş Başvurusu Formu (www.tubitak.gov.tradresinden sağlanabilir),

Bir adet vesikalık fotoğraf (İş başvuru formuna yapıştırılmış),

Özgeçmiş,

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir),

Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi

(veya İngilizce dil şartı için eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

b)Başvuru için istenen belgelerin en geç 12 Ağustos 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkanlık Evrak Teslim Bürosuna elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların yukarıda verilen sıraya uygun, tek yüze bastırılmış ve birbirlerine zımbalanmadan teslim edilmesi önem arz etmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c)Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.

d)Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilirler, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f)Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 katıaday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g)Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

Not:Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum'un internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Adres:TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

Atatürk Bulvarı No:221, 06100 Kavaklıdere ANKARA

İletişim: Tel: 0 312 468 5300 - 4467 - 1619 Fax: 0 312 427 6817

[1] TBTK.UİDB.2015-1.11 referans koduna Arapça Mütercim Tercümanlık ve Arapça Dili ve Edebiyatı bölümleri dışındaki bölümlerden başvuran adaylardan ayrıca YDS- KPDS Arapça 80 dil puan şartı aranmaktadır.

[2] TBTK.UİDB.2015-1.12 referans koduna Rusça Mütercim Tercümanlık ve Rus Dili ve Edebiyatı bölümleri dışındaki bölümlerden başvuran adaylardan ayrıca YDS- KPDS Rusça 80 dil puan şartı aranmaktadır.

[3]TBTK.UİDB.2015-1.13 referans koduna Fransızca Mütercim Tercümanlık ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümleri dışındaki bölümlerden başvuran adaylardan ayrıca YDS-KPDS-ÜDS Fransızca 80 dil puan şartı aranmaktadır.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar için İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.

22 Tem 2015 - 20:20 - KPSS'sizgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler