Adalet Bakanlığı GYS Sınavda Çıkacak Konular Belli Oldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına dair merak edilenler ve daha fazlası kpss cafe adresinde...

Adalet Bakanlığı GYS Sınavda Çıkacak Konular

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav başvuruları dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden başlamıştı.

SINAV ÜCRETİ 110 TL OLARAK BELİRLENDİ

Sınav ücreti 110 TL olarak belirlenmişti. Konuya dair yapılan bilgilendirmede sınav ücretinin MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 14 Nisan 2017 tarihine kadar yatırılması gerektiği belirtilmişti.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI ANKARA'DA YAPILACAK

Adalet Bakanlığı personelinin bir süredir beklediği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 20 Mayıs 2017 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınav giriş belgeleri 11 Mayıs 2017 'de MEB üzerinden yayımlanacak, bu belgeler 11 Mayıs ile 19 Mayıs 2017 tarihleri arasında personelin görev yaptığı kurum tarafından onaylanacak. Ortak Sınav Konuları ve Alan Bilgisi Konuları şu şekilde ;

Ortak Sınav Konuları
 T.C. Anayasası (5 soru)
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5 soru),
 İnsan Hakları ve Demokrasi (5 soru),
 Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (5 soru)
 Etik Davranış İlkeleri (5 soru),
 Genel Kültür ve Genel Yetenek (25 soru),

Alan Bilgisi (50 soru)

Alan bilgisi konuları:

1) İdare memuru için;
 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine
İlişkin Kanun
 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
 Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
 Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
 Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
 Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının İdare ve İhale
Yönetmeliği

2) Şef için;
 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

3) Sayman için;
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine
İlişkin Kanun
 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili Yönetmelikler
- Unvan değişikliği sınavında sorulacak sorulara ait ders konu başlıkları ve soru
dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

1)Öğretmen
 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulunun Adalet Bakanlığı Ders ve Ek ders saatlerine ilişkin
kararı
 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27/07/2007 tarih 46/1 sayılı genelge
 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarih ve 51 sayılı genelge
 Ceza infaz Kurumlarında kullanılacak Defter ve Belgeler Hakkındaki yönerge
 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
Konularından 30 soru,
 Program Geliştirme
 Öğretim yöntem ve teknikleri
 Gelişim psikolojisi
 Öğrenme psikolojisi
 Rehberlik
Konularından 50 soru olmak üzere toplam 80 soru,

2) Sosyolog;
 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler
Konularından 30 soru,
 Çağdaş sosyoloji kuramları
 Kent sosyolojisi
 İletişim sosyolojisi
 Siyaset sosyolojisi
 Sosyal bilimler metodolojisi
 Sosyoloji tarihi
 Türkiye’de sosyoloji
Konularından 50 soru olmak üzere toplam 80 soru.

3) Sağlık Memuru
 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
ve ilgili yönetmelikler,
 30/04/2009 tarihli Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında ceza infaz kurumlarındaki
sağlık hizmetinin düzenlenmesi hakkında protokol
Konularından 10 soru,
 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
 Anatomi ve Fizyoloji
 Hastanın Kişisel Bakımı
 İlk yardım
 Aseptik Uygulamalar
 Enfeksiyon Hastalıkları
 Sistem Hastalıkları
 Temel İlaç Bilgisi
 Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması
 Mesleki Gelişim
Konularından 70 soru olmak üzere toplam 80 soru.

4) Makine Mühendisi

 Akışkanlar Mekaniği
 Isı
 Mekanizma
 Statik ve Mukavemet
 Makine Elemanları
 Teknik Resim
 İmalat
 Konstrüksiyon
 Takım Tezgâhları
 Malzeme
 Ölçme ve Kontrol
Konularından 50 soru.

5) Gıda Mühendisi
 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler
 Tahıl Bilimi ve Teknolojisi
 Meyve Suyu Üretim Teknolojisi
 Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
 Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi
 Yemeklik Yağ Üretim Teknolojisi
 Gıda Mikrobiyolojisi
 Gıda Analizleri, Güvenliği, Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrolü
 Gıdalarda Ambalajlama, Raf Ömrü ve Depolama Teknikleri
Konularında 50 soru.

6) Ziraat Mühendisi
 Meyvecilik Sebzecilik ve Süs Bitkileri
 Entomoloji
 Fitopatoloji
 Sığır Besiciliği
 Hayvancılıkta mekanizasyon
 Anatomi
 Fizyoloji
 Tarımsal Sulama
 Tarımda Makinalaşma
 Toprak Bilgisi
Konularından 50 soru.

7) Orman Endüstri Mühendisi
 Bilgisayar Destekli Tasarım
 Kereste Endüstrisi
 Odun anatomisi
 Odun fiziği ve mekaniği
 Üst yüzey işlemleri
 Odun koruma
 Ahşap konstrüksiyonlar
 Ahşap işleme teknikleri
 Orman Endüstri Mühendisliğine giriş
 Ve orman endüstri mühendisliği ile ilgili benzer konular.
Konularından 50 soru.

8) Çevre Mühendisi
 Ekoloji
 Çevre Kimyası
 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler
 Çevre Mühendisliğinde Temel Prosesler
 Su temini ve Kanalizasyon
 Su Kalitesi
 Atık Su Arıtımı
 Katı Atık Yönetimi
 Hava Kirlenmesi
 Deniz Kirlenmesi
Konularından 50 soru.

9) Tekstil Mühendisi
 Elyaf Bilgisi
 Makine Elemanları
 Mukavemet
 İplik Teknolojisi
 Örme Teknolojisi
 Dokuma Teknolojisi
 Tekstilde Fiziksel Testler
 Hazır Giyim Teknolojisi
 Boyama ve Bitim İşlemleri Teknolojisi
 Tekstilde Kimyasal Testler
 Tekstilde Maliyet
Konularından 50 soru.

10) Elektrik-Elektronik Mühendisi
 Temel Kavramlar ve Elektroniğe giriş
 Devre Analizi
 Güç Sistem Analizi
 Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı
 Yüksek Gerilim
 Elektrik Makineleri
 Güç Elektroniği
 Elektromanyetik Alanlar
 Sinyaller ve Sistemler
 Elektronik Devreler
 Kontrol ve Otomasyon
 Sayısal sistemler
 Devre elemanları
 Haberleşme
Konularından 50 soru.

11) Bilgisayar Teknisyeni
 Bilgisayar kullanımı (Windows, Word, PowerPoint, Excel)
 Algoritma ve akış diyagramları
 Mesleki Gelişim
 C ve VB programlama dilleri
 Görsel programlama dilleri (VB, C#)
 Veri tabanları (Sql, Mysql)
 Mikro bilgisayar sistemleri ve assembly
 Web tasarımı (CSS, Javascript, html)
 Grafik ve animasyon (photoshop, fireworks, flash)
 İnternet programcılığı (php, asp)
Konularından 50 soru.

12) Mobilya Teknisyeni
 Görünüş Çıkarma ve Perspektif
 Mesleki gelişim
 Makinada kesme
 Makinada Şekillendirme
 Elde Birleştirme
 Köşe-Birleştirme Elemanları
 Çekmece-Kapak-Taç-Baza
 Tabla Hazırlama
 Yüzey Hazırlama
 Mobilya Yapım Teknikleri
Konularından 50 soru.

13) İnşaat Teknisyeni
 Yapı maliyet ve statik hesabı
 Bina Yerleşim ve Rölövesi
 Betonarme yapılar ve kalıplar
 Ahşap karkas yapılar
 Beton, çimento, agrega ve asfalt deneyleri
 Yapıda sıvalar, boyalar ve yapıda yalıtım
 Betonarme Kalıplar
 Mesleki Gelişim
 PVC doğrama ve kaplamalar
 Ahşap Beton ve Çelik çatılar
Konularından 50 soru.

14) Gıda Teknisyeni
 Gıda Mikrobiyolojisi
 Gıda Kimyası
 Maddede Temel Değişimler ve Ölçümler
 Gıda İşleme Teknikleri
 Gıda Güvenliği
 Gıda Ambalajları ve Kontrolü
 Süt ve Süt Ürünleri İşleme
 Mesleki Gelişim
 Sebze ve Meyve İşleme
 Et ve Et Ürünleri Teknolojisi
 Alkollü ve Alkolsüz içecek Teknolojileri
 Bitkisel yağ ve Hububat ürünleri Teknolojisi
Konularından 50 soru.

15) Elektrik Teknisyeni
 Mikro denetleyiciler
 Trafo Sarımı
 Pano Tasarım Ve Montajı
 Elektrik Motorları
 Endüstriyel Elektrik Sistemleri
 Dijital Elektronik
 Çoklu Ortam Sistemleri
 Mesleki Gelişim
Konularından 50 soru.

16) Ziraat Teknisyeni
 Bitki yetiştirme
 Genel tarım
 Tarımsal faaliyetler
 Toprak ve bitki
 Bitki sağlığı
 Budama ve terbiye sistemleri
 Gübreleme
 Tarımsal yapılar ve sulama
 Organik tarım
 Seracılık
 Meyvecilik
 Sebzecilik
 Baklagiller
 Çayır mera yem bitkileri
 Endüstri bitkileri
 Tahıllar
Konularından 50 soru.

17) Makine Teknisyeni
 Makine Teknik Resim
 Temel İmalat İşlemleri
 Hidrolik Pnömatik
 Sac Metal, Isı ve Hacim Kalıpları
 Mermer İmalat Teknikleri
 İmalat Yöntemleri
 Mekanik Bakım Onarım
 Kalıplama Teknikleri
 Makine elemanları ve Mekanizmalar
 Mesleki Gelişim
Konularından 50 soru sorulacaktır

SINAV BAŞVURU KILAVUZU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

04 Nis 2017 - 12:59 - Adalet


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?