Şartlar Açıklandı! MSB'den Duyuru ! 'Subay Olma Onurunu Sen de Yaşa'

Milli Savunma Bakanlığı YÖK Geçiş sınavı ile MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakülteleri birinci Sınıflarına alınacak öğrenciler için başvuru ve giriş koşullarını açıkladı.

Şartlar Açıklandı! MSB'den Duyuru ! 'Subay Olma Onurunu Sen de Yaşa'
Haber albümü için resme tıklayın

Milli Savunma Bakanlığı YÖK Geçiş sınavı ile MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakülteleri birinci Sınıflarına alınacak öğrenciler için başvuru ve giriş koşullarını açıkladı.

MSB NAM VE HESABINA 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ TIP FAKÜLTESİNE BİRİNCİ SINIFA ALINACAK ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesine bayan ve erkek öğrenci alınacaktır. Adayların, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarından MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp veya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültelerini tercih işlemlerini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, başvuruları alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır. Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar başvuru yapabilirler.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatının olmaması,

b. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

d. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,

e. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetinin bulunmaması,

f. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması,

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile kasıtlı bir suçtan hükümlü bulunmamak,

4. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

5. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında diğer okullara nakledilmemiş, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

6. Yaş ve sağlık durumu koşulları;

a. Yaş Durumu: 30 Ağustos 1997 tarihinden sonra doğmuş olmak ve en fazla 21 yaşında olmak, 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (30 Ağustos 1997 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar. Yaş koşulu tutmadığı halde MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanını kazananların başvuruları kabul edilmeyecek ve ÖSYM Başkanlığı’nca da diğer tercihlerine yerleştirilmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.

b. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır.

c. Vücut yapısı düzgün olmalı,

d. Vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık, leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak,

e. Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamalı,

f. Renk körü olmamalı,

g. Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, histeri, marazi çarpıntı vb. hastalıklarından herhangi birine yakalanmamış olmamalıdır.

h. Boy ve kilo sınırları aşağıda tabloda belirtilen şekilde olacaktır.

i. Her iki gözdeki ayrı ayrı görme kusurları Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ölçülere uygun olmalıdır. (Askerî öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar engel değildir.

j. Klinik olarak anlamlı olmayan semptomsuz total bilirubin değeri yüzde 2 mg/dl kadar olanlar engel değildir.

k. Kardiyak fonksiyon bozukluğu yapmamış minimal kalp kapak yetmezlikleri engel değildir.

l. Karaciğer ve dalağın komplikasyonsuz hemanjiomları (1 cm’e kadar olan hemanjiomlar - 1 cm dahil) ve benign tümörleri, her türlü kistleri (1 cm’e kadar olan basit kistler – 1 cm dahil) ile kot kenarını geçmeyen splenomegaliler (kot kenarını ve 135 mm’yi geçmeyen – 135 mm dahil idiyopatiksplenomegaliler) MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına girmeye engel değildir.

m. Sağlık Bakanlığı tarafından; TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerin Sağlık Kurulu’ndan “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren bir sağlık kurulu raporu almak.

7. Lise ve dengi okullardan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 yılında mezun olmak,

8. Yükseköğretim Kurumları Sınavında MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak, yukarıda belirtilen “Giriş Koşulları”na uymayan öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne MSB nam ve hesabına kayıtları yapılamaz.

9. Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” raporunu alması, Fiziki ve Bedeni Yeterlilik Testi ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır.

10. Sağlık muayenesini, fiziki yeterlilik sınavını ve mülakat sınavını kazanamadığı, giriş koşullarına uymadığı, intibak eğitimi süresince “öğrenciliğe devam edemez” sağlık raporu alması, intibak eğitiminde başarısız olması veya başka bir sebeple programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek, uygun görülenler alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) yerleştirileceklerdir. Adaylar yerleştirilme sonuçlarını, ÖSYM Başkanlığı’ndan öğreneceklerdir.

11. MSB Nam ve Hesabına SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerden intibak eğitimi sırasında veya intibak eğitiminin bitimini müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılanların ya da askeri öğrencilik vasfını kaybedenlerin SBÜ ile de ilişikleri kesilir.

12. Askeri öğrenci olma vasfını kaybeden öğrencilerin (iki yıl üst üste sınıfta kalma, istifa, disiplin, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması vs.) SBÜ ile ilişkileri kesilir.

13. Adaylar, YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda "YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıldığı bildirilen yükseköğretim programlarına hangi durumlarda kayıt yaptırılamaz?” maddesini dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir.

14. Sınavlarda MSB nam ve hesabına eğitim alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, MSB internet sayfasından duyurulacaktır. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, Kayıt Kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, www.msb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Adaylar, hazırlanması gereken evrakları, www.msb.gov.tr adresinden indirerek hazırlayacaklardır. Adaylar, kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, MSB Kayıt-Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaktır. Bu programa Ek kontenjanla kayıt yapılmaz.

MSB NAM VE HESABINA 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SBÜ GÜLHANE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ TIP FAKÜLTELERİNE BİRİNCİ SINIFA ÖĞRENCİ ALIMI FAALİYET TAKVİMİ

S. NO. FAALİYET TARİH

1 Başvuru duyurularının MSB ve SBÜ internet sitelerinde yayınlanması 01 Mart- 31 Ağustos 2018

2 Yükseköğretim kurumları sınavına giriş 23 Haziran 2018

3 Yükseköğretim kurumları sınav sonuçlarının açıklanması 31 Temmuz 2018

4 MSB tarafından ön fiziki kontrol (Boy, kilo oranı), fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturmasının tamamlanması 10 – 12 Eylül 2018

5 Sağlık kurulu rapor işlemleri 13 -19 Eylül 2018

6 MSB tarafından başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul işlemleri 20 - 24 Eylül 2018

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

02 Mar 2018 - 12:12 - Kamugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?