Vakıf Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu

T.

T.C.

BAŞBAKANLIK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıf Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet 6’ncı derece Vakıf Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere, sınav yapılacaktır....
T.C.

BAŞBAKANLIK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıf Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet 6’ncı derece Vakıf Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere, sınav yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayıları, aşağıda belirtilmiştir.

GRUPLAR PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER KONTENJAN
1.Grup KPSSP:3 Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümü mezunlarından 4 kişi
2.Grup KPSSP:39 Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından 4 kişi
3.Grup KPSSP:3 Sanat Tarihi bölümü mezunlarından 2 kişi
TOPLAM 10 kişi

1- SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek,

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

- Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerin birinden en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

- Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

Sınava, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü (Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA) veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla 19.10.2009 tarihinden başlayarak 30.10.2009 tarihi mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılır.

Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 09.11.2009 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 23.11.2009 – 27.11.2009 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş belgesini imza karşılığı şahsen almaları gerekmektedir.

3-BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

- Başvuru formu,

- Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

- Mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

- KPDS sınav sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği.

- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)


4-SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek, Öğrenim Dalları itibariyle aşağıda belirtilen alanlardaki Mesleki Bilgi alt konuları ile Kompozisyondan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavda adayların hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da dikkate alınacaktır.

Meslek Gruplarının Alt Konuları:

1.Grup

- Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları için: Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Lehçeleri.

- Arap Dili ve Edebiyatı Mezunları için: Arap Dili ve Kültürü, Arapça’dan Türkçe’ye sözlü ve yazılı çeviri.

- Fars Dili ve Edebiyatı Mezunları için: İran Dilleri ve Kültürleri, Farsça’dan Türkçe’ye sözlü ve yazılı çeviri.

- Tarih Mezunları için: Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi (Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu), İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, İslam Tarihi, Avrupa ve Yeni Dünya Tarihi, Dünya Sanat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi.


2.Grup

A) Muhasebe

-Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı


B) İktisat

- Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi


C) Maliye

- Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,


D) Hukuk

a- Anayasa Hukuku: Genel Esaslar

b- İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü

c- Medeni Hukuk: Genel Esaslar, Ayni haklar, Miras ve Vakıflar

d- Borçlar Hukuku: Genel Esaslar

e- Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak

f- Ceza Hukuku: Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler

g- Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel Esaslar

h- İcra-İflas Hukuku,

3.Grup

- Sanat Tarihi Mezunları için: Sanat Tarihine Giriş, Anadolu Beylikleri Çağı Türk Mimarisi, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Osmanlı Mimarisi, Müzecilik.

5- SINAV YERİ VE TARİHİ:

1- Yazılı Sınav: 29.11.2009 tarihinde yapılacak olup sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sonuçlar; Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılacak ilan edilecektir.

2- Sözlü Sınav: Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Yazılı sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

2- Yazılı ve sözlü sınavların her biri için tam puan 100’dür. Başarılı sayılabilmek için gerekli puan hem yazılı hem de sözlü sınav için en az 65’dir. Yarışma sınavı başarı notu iki notun aritmetik ortalamasından oluşur.

3- Yazılı sınavda başarı gösteren adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

4- Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak değerlendirmede Osmanlıca bilen adaylar tercih nedeni sayılacaktır.

Adayların, Vakıf Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı notu sıralamasına göre yapılır.

Sınavda, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

7-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılarak ilan edilecektir. Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

05 Eki 2009 - 00:00 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?