Türkiye Sağlık Konusunda Yükselen Güç Oluyor!

Türkiye sağlık konusunda ileriye yönelik güçlü adımlar atıyor. Türkiye sağlık konusunda ki çalışmaları ile yükselen güç oldu!

Türkiye sağlık konusunda ileriye yönelik güçlü adımlar atıyor. Türkiye sağlık konusunda ki çalışmaları ile yükselen güç oldu! 

Türkiye'de Sağlık Hızlı Adımlarla İlerliyor!

 İzmir’de gerçekleştirilen “Genç Hekimler Buluşuyor, Sağlığın Geleceğini Konuşuyor-sağlıkta Gelecek Vizyonu” toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nda kuracağımız kanser enstitüsü ile ‘Türkiye’nin de kanser tedavisinde şu ilaçlar üretilmiş, şu ilaçlar bulunmuş, şu teknolojide katkı sağlamış’ diyecek altyapıyı kuruyoruz. Türkiye 5’li 10’lu yıllarda yalnız tüketen değil tüketileni üreten alanlarda söz sahibi olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul ve Bursa’dan sonra İzmir’de gerçekleştirilen “Genç Hekimler Buluşuyor, Sağlığın Geleceğini Konuşuyor-Sağlıkta Gelecek Vizyonu” toplantısında, İzmir’den Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın’dan Adnan Menderes Üniversitesi, Denizli’den Pamukkale Üniversitesi ve Manisa’dan Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini dinledi, sorunlarını masaya yatırdı. Tıp fakültesi öğrencilerinin yanı sıra İzmir Valisi Mustafa Toprak, üniversite rektörleri, dekanları ve akademisyenlerin de katıldığı toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nı yasalaştırdık ve kurumsal alt yapısını oluşturmaya başladık. Türkiye’nin artık Sağlık Enstitüleri Başkanlığı var. Kanser enstitüsü, biyoteknoloji enstitüsü ve akreditasyon enstitüsü kurmuş olacağız. Kanser enstitüsü ile bütün üniversitelerimizdeki kanser alanındaki araştırmaların güçlü desteklenmesi, istikrarlı, güvenli ve uzun vadeli projelerinin desteğinin sağlanması ile Türkiye’nin kanser alanında ‘dünya şu ilacı üretmiş bize ne zaman gelecek?’ cümlelerini bir taraftan takip ederken ‘Türkiye’nin de kanser tedavisinde şu ilaçlar üretilmiş, şu ilaçlar bulunmuş, şu teknolojide katkı sağlamış’ diyecek altyapıyı kuruyoruz. Türkiye 5’li 10’lu yıllarda yalnız tüketen değil tüketileni üreten alanlarda söz sahibi olacak” diye konuştu. SAĞLIĞI SADECE TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN TÜRKİYE
Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’nin iddialı bir noktaya geldiğini belirten Müezzinoğlu, 24 saat hizmet sunan ve her gün yeni bilimsel gelişmelerin olduğu alanda sağlıktaki memnuniyeti ve hizmet sunumunu başarılı noktaya getirmiş bir ülkenin sağlık yönetimini yaptıklarını söyledi. Türkiye’de güçlü bir sağlık camiası olduğunu kaydeden Müezzinoğlu şöyle devam etti: “Takdire şayan emeğini, fedakarlığını, 24 saat sunan son derece saygın onurlu bir meslektaş grubumuz var. Sağlıkta hizmet sunumunun çok iyi olması ülke ve bizim sağlık yöneticileri olarak yeterli olmaması gerekir. Çok iyi sağlık hizmet sunuyor olmamız çok iyi sağlık tüketicisi de olduğumuzu gösterir. Bununla övünür durumda olmamamız lazım. Tıp alanında bilgi üreten, tükettiğimiz sağlık ürünlerini üretebilen, ilaçta kendi marka değeri olabilecek Türkiye’nin ve Türk bilim adamlarının AR-GE ve alt yapısıyla dünyanın ‘tıbbi tedavide Türkiye’nin de şu ürünle katkısı var’ diyebileceği, tıbbi teknolojide ‘şu teknolojileri üreten ülke oldu’ diyebileceği ayaklarını oluşturmamız lazım. Her ne kadar çok geç kalmış olsak bile sürece bakma lazım.” ÖĞRENCİLER ANLATTI BAKAN NOT ALDI
Müezzinoğlu, kısa konuşmasının ardından üniversitelerin tıp fakültesi öğrencilerinin tek tek sunumlarını dinledi. İlk sunumu yapan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi, performans sistemindeki eksiklikler, bakılan hasta sayısının artması nedeniyle yaşanan sorunlar, eğitim ve kontenjan sorunları, pratik ders eksikliği, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Inturn öğrencilerinin yaşadığı sorunlar, tıp öğrencilerinin maddi sıkıntıları ve TUS sınavları ile ilgili sorunları paylaşırken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi ise tıpta usta-çırak ilişkisinin azalması, öğretim üyelerinin ders anlatım biçiminin denetlenmesi, öğrencilerin kişisel gelişimi ve sosyalleşmede eksik olması, sağlıkta şiddet, hekimlerin bilimsel araştırmalara teşvik edilmesi, hastaların kamu spotları ile sağlıkta şiddete karşı bilinçlendirilmesi, milli ilaç ve milli cihaz konularında sunum yaptı. Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencisi, tıp eğitiminin verimli olması gerektiğini vurgularken, ideal toplumsal düzen ve eğitim, gündelik yaşamın sağlığa etkisi, tüketim toplumu sağlık ilişkisi, yurttaşlık hakkı olarak sağlık, bireysel iyilik hali ve tam şifa hali konu başlıkları ile taleplerini sıraladı. Ege Üniversitesi öğrencisi de, askerlik sonrasında mecburi hizmet sorununu dile getirirken, askerliğin mecburi hizmetten sayılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, tıp öğrencinin aldığı puana göre hayali olmadığı bölümlere yerleştiğini meslekten zevk almadan çalıştığını kaydetti. Son olarak sunum yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi ise hastanelerde güvenlik sorunu ve şiddet, kontenjan sorunu nedeniyle sınıfların öğrencileri alamayacak şekilde kalabalık olması, uygulama derslerinin yetersizliği, TUS’a odaklı öğrencilerin gün geçtikçe artması ve performans sistemi konularında sunum yaptı. “siyaset YAPTIĞINIZDA ‘HEKİMLİĞİM ÖLDÜ’ DİYECEKSİNİZ”
Öğrencilerin sunumlarının ardından salonda bulunan diğer öğrencilerden de soru alan Müezzinoğlu, tekrar kürsüye çıkarak şöyle konuştu: “Her an bilimsel gelişmeleri olan bir alandasınız. Eğitim; mezun olduğunuzda, uzman olduğunuzda, yan dal yaptığınızda bitmeyecek. Mesleği yaptığınız sürece eğitim kısmı hep olacak. Bizim gibi siyaset yapanlar olduğunuzda da, birkaç dönem ara verdiğinizde de ‘benim hekimliğim öldü’ diyeceksiniz veya hekimlik yapabilme özgüveninizi kaybedeceksiniz. Sitem olarak dile getirdikleriniz, ömrünüzün sonuna kadar devam edecek. Bu sürece zaten iyi hekim olma şansınızı elde edeceksiniz. Rahatlıkla söylüyorum; hiçbirinizin koşulu eski yıllardaki koşullardan daha kötü değil. Eğitimdeki sınıflar, kitaplar, öğretim üyesi hocalarla olan irtibatlarınız 30 yıl öncesinden daha kötü değil. Dünyanın birçok noktasında o sıralardan mezun olmuş dünya çapında hocalarımız var. Dünyada da sağlık hizmeti sunumundan iddialı bir ülkede olduğunuzun da dünya tarafından kabul edilen nokta gerçekten başarılı bir noktadır. Eğitimdeki gördüğünüz eksiklikler asla moralinizin bozulmasına sebep olmamalı.” “DÜNYA İLE YARIŞTAN ZAMAN ZAMAN KOPTUK”
Tıpta her geçen gün yeni bilgilerin eklendiğini belirten Müezzinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Standardizasyon olacağını çok zannetmiyorum. İki ay sonra yenileri gelecek. Önemli olan yenilikleri takip edebilme. Yeniliklere katılabiliyor muyuz? Eleştirdiğimiz alanları hızla nasıl daha iyi noktaya taşırız? Bilimde eleştiri bittiyse körelme başlamıştır. Hatalar, eksiklikler görülmezse ‘her şey güllük gülistanlık’ diyorsak kaybetmeye başlamışız demektir. Devamlı sorunları tartışmalıyız, sistemleri güncellemeliyiz. Ne yazık ki ülke olarak dünya ile yarıştan zaman zaman koptuk. Ayrıştık ve çatıştık. 70’li yıllarda sınıflarda bırakın ders çalışmayı hangi sıranın altından zincir sesi gelecek, arkadan silah çekilecek süreçleri yaşadık. Faşist denilen bir grup ve diğer taraftan komünist denilen düşman ayrı grup. Halbuki ikisi de aynı ülkenin evlatlarıydık. 5-6 bin gencimizi çatışmalarla yok ettik." MECBURİ HİZMET
Türk milletinin anlamsız sorunlar nedeniyle bedel ödediğini ifade eden Müezzinoğlu, “Bilimi, ilimi merkeze alan yalnız eleştiren değil daha iyi yapmak için gayret sarf eden ve bu ülke insanın dinamiklerine inanan yapıyla geleceği planlamamız lazım. Hep gençlere akılda kalacak cümle söylemeye, bazen slogan olsun diye söylediğim üç kelime; her bireyin öz değerleri olmalı. Hangi milletten olursak olalım, dünyada bir insansak öz değerlerimiz olmalı. Güvenilirlik, çalışkanlık ve insanlara faydalı olma anlayışında olmalıyız. İnanılan güvenilir çalışkan bir insansak nerede olursak olalım hangi inancında mensubu olursak olalım. Dürüst güvenilir ve çalışkan olmak farklı yapacaktır. Tabii ki biz bir ülkenin vatandaşlarıyız. Yalnız kendimize ait öz değerler yeterli değil. Bize bu imkanları sunan millete hizmet vermekte ‘aman mağdur olursa olsun, dünyadan geri kalalım, imkanı olan Avrupa’da tedavi olsun, parayı bastırsın özel muayene olsun’ diyebilir miyiz?” “10 BİN NÜFUSA 16-17 HEKİM DÜŞÜYOR”
Kontenjan artışı ile ilgili de konuşan Müezzinoğlu, “Kontenjan artışının özünü kaybetmezsek çıkış yolundaki sıkıntılara nasıl katlanacağımızı görürüz. 10 bin nüfusa 16-17 hekim düşüyor. Yan tarafta Yunanistan’da 10 bin nüfusa 72 hekim düşüyor. Daha çok fedakarlık özveriyle hızla bu açığımızı kapatmak gibi görev ve sorumluluğumuz var. Ne yazık ki eleştirirken cümlelerden birini de ben söylemek zorundayım; meslek hayatım ‘hekim fazlası var’ cümlelerini dinlemekle geçti. bugün geldiğimiz noktada 20 bin uzman hekim, 10 bin pratisyen hekim, 30 bin hekim açığı olan bir ülkeden 100 binlerle ifade edilen hemşire açığından bahsediyoruz. Son 10 yılda yatak sayısını 10 misli artırmış ülkeyiz. Hemşire açığımızı akşamdan sabaha kapatabilme şansımız var mı? Bilimsel verilerle örtüşmeyen ağır yüklerimiz olacak ama bir taraftan açık olan makası kapatmak için daha çok öz veri gerek ama bütün bunları sorunsuz aşabilmek ne yazık ki mümkün değil. Sorunları görüp de korkacak mıyız? Hayır. Sorunsuz bir hayat bekliyorsak esasında anlamsız bir hayattır. Mutlu eden bir hayat değildir. Merdivenin basamaklarını birlikte çıkacağız. Bunu birbirimize değer vererek kenetlenerek yalnız eleştiri yapan değil eksiklikleri tespit edeceğiz, imkan çerçevesinde sorunları azaltacağız. Bir basamak daha yukarı çıktığımızda sorun konuşacağız. Sorun konuşmalıyız, çözdükçe ilerleme gelir. Bunu öz değerlerimizle başarabiliriz” ifadelerini kullandı. "SAĞLIKÇIYA ŞİDDETİ TOLERE ETMEYELİM, ALINACAK TEDBİRLERİ ALMALIYIZ"
Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Müezzinoğlu şöyle konuştu: “Hepimizi yaralıyor. Canımızı yakıyor ama kendimizi bu toplumdan ayrı birey göremeyiz. Kendimizi ‘toplum burada ben de buradayım’ diye ayrıştırarak koruyamayız. Daha dün gördük, babasını katleden evlat. Trafikte şiddet varsa, ailede, kadına şiddet varsa hemen kavgaya dönen toplum varsa biz hekimler ‘bize hiç kimse dokunamaz’ beklentisine girersek kendimizi kandırırız. Sağlıkçıya şiddeti tolere etmeyelim alınacak tedbirleri almalıyız. Karabük’te komşusu, tatil günü tedaviye gidiyor destek oluyor ama ona rağmen bir bakıyorsunuz şiddete maruz kalıyor. Savcıya tutuklama yetkisi verdik caydırıcı olsun diye, yetkiyi kullansa kamuoyuna vereceği mesaj, sağlıkçıya verilecek güven farklı olacak. İç Güvenlik Yasası’nda acillerde, hastanelerde şiddet uygulayanlara polise 24 saat gözaltı yetkisi verdik. ‘Doğru buluyor musun?’ diye eleştiriler de aldık ama hekimi korumak zorundayız. Tolerans olmaması lazım. Tedbirler mutlaka en iyi şekilde alınmalı ama kendimizi hizmet ve mesleğimizden bir adım geri çekelim noktasına taşıma hakkımız yok.” Son iki aydır her gittiği her ilde haber vermeden bir ay önce sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret ettiklerini hatırlatan ve toplamda 117 bin sağlık hizmeti alan eve gittiklerini belirten Müezzinoğlu, “Yüzde 47 çok memnun. Yüzde 49 memnun. Bu teşekkür bu ülkenin hekimlerine, sağlık hizmeti sunumlarına. Şikayetlerin yüzde 3-5’i hijyenden şikayetçiler. Bunu bizim çözmemiz lazım ikincisi iletişim diyor. İletişimde tedbirler almamız lazım. Yüzde 95’lik memnuniyet var” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Politikaları Kurulu olduğunu kaydeden Müezzinoğlu, “Bürokrat olmayan, sivilden sağlık alanında değerlendirebileceğimiz 11 kişiye görev verebileceğimiz Sağlık Politikaları Kurulu oluşturma hakkı Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir. Bu çalışmaları yaklaşık bir yıldır hocalarımız veya girişimcilerimizle yaparken ‘bu çalışmalara gençlerimizi tıp fakültesi öğrencilerimizi ve hocalarımızı da vizyona katkı sağlayacak boyutuyla değerlendirelim’ dedik. Bu organizasyonu 7 Mart’ta yapmaya başladık. Bütün tıp fakültelerimizi bölge bölge tarayıp divan oluşacak. Beş tıp fakültesi öğrencilerinin sunumlarını dinleyeceğiz. 7-8 gruptan finale çıkanlarla Türkiye genelindeki ortak proje ve vizyonları değerlendirme yapıp önümüzdeki dönemde farklı konu başlıkları ile öğrencilerle bir arada bulunacağız. Artık biz ‘genç sağlığı’ başlığını gelecek dönemde sizlerle paylaşacağız inşallah” açıklamasında bulundu. Toplantıda konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ise sağlık çalışanları ile ilgili “Üç gün hastaneden çıkmayan personel var. Ameliyat öncesi serum takıp ameliyata giren hekim var. Tıp fakülteleri ticarethane değildir” diyerek sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti.

Milliyet / İHA

05 Nis 2015 - 23:00 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?