Akbank Çok Sayıda Personel Alıyor! İşte Açık İş İlanları...

Akbank Türkiye'nin en büyük markaları arasında yer alıyor. Özellikle bankacılık sektöründe kariyerini ilerletmek isteyenlerin ilk durağı olan Akbank yeni iş ilanları yayınladı.

Akbank tarafından iş ilanları için özel olarak hazırlanan kariyer sayfasında "Akbank'ta kariyer fırsatlarını keşfet!" sloganıyla toplam 40 yeni iş ilanı yayınlandı. Akbank açık iş ilanları ve Akbank personel alımı ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ödeme Sistemleri İş Analisti/İş Mimarı

Teknoloji Geliştirme ve Yazılım: Tam Zamanlı: Akbank Bankacılık Merkezi

İş Analizi süreçlerinde deneyimli Agile / Scrum prensiplerine hakim, öğrenmeye istekli İleri seviyede SQL bilgisi olan Banka ve ön ödemeli kart, kredi kartı, kart basım, üye işyeri , Pos ve switch/takas/müşteri itiraz uygulamalarının en az birinde tecrübeli İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen

Ödeme Sistemleri İş Analisti/ Mimarı ne yapar?

Müşteri davranışları ve ihtiyaçlarına göre iş süreçleri, analizi ve ürünün son kullanıcıya teslim edilmesine kadar olan tüm süreçlerde yer alır İş talepleri doğrultusunda gereksinimleri ve müşteri ihtiyaçlarını netleştirir, gereksinimlere ait ekran/akış tasarımlarını yapar, entegrasyon noktalarını ve ilgili ekipleri belirler Analiz ve Tasarım tekniklerini kullanarak iş ihtiyaçlarını fonksiyonel/teknik analiz çıktılarına dönüştürür İş isterlerinin en değerli parçasının (MVP) belirlenmesi, kullanıcı hikayesine (User Story) göre gerekli parçalara ayrılmasında görev alır ve bu parçaların ürünleşmesini sağlar Yazılım yaşam döngüsü içerisindeki süreçlerin geliştirme ekipleri, müşteriler ve ilgili diğer paydaşlar arasındaki koordinasyonunu sağlar, takibini yapar İş isterlerinin kapsam, risk, takvim yönetimi konularını takip eder, gerekli koordinasyonu sağlar Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerini gerçekleştirir, kullanıcı kabul testlerini koordine eder Son müşteri çıktılarının iş ihtiyaçlarını karşıladığını doğrular ve çıktıların kullanıma alınması sonrası takibini yapar

Ödeme Sistemleri MF Yazılım Uzmanı

Teknoloji Geliştirme ve Yazılım: Tam Zamanlı: Akbank Bankacılık Merkezi

COBOL, TSO/ISPF, FileAID, File Manager, JCL, VSAM, DB2, PL/I (opsiyonel) konularında bilgi ve tecrübeye sahip, online/batch programlama deneyimi olan Kurumsal yazılım geliştirme yönetimi ortamlarında (Endevor) çalışmış Tercihen Mainframe uygulamalarının açık sisteme dönüşümünde yer almış Agile / Scrum prensiplerine hakim, öğrenmeye istekli İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen Tercihen Secure Development Life Cycle(S-SDLC) alanında deneyimli ya da Secure Coding Teknikleri eğitimini almış

Ödeme Sistemleri MF Yazılım Uzmanı ne iş yapar?

Müşteri davranışları ve ihtiyaçlarına göre teknik tasarım, uygulama geliştirme ve teknoloji seçimi süreçlerinde aktif olarak rol alır Yeni nesil teknolojilerin araştırılması ve mevcut sistemlere adaptasyonu konusunda destek olur Ödeme Sistemleri ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesinde ve teknik tasarım süreçlerinde görev alır Yüksek hacimli online ve batch sistemlerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinde rol alır Görev aldığı projelerin yazılım yaşam döngüsü içerisinde kaliteli bir şekilde devreye alır Devreye alındıktan işlerin üretim ortamında kaliteli bir şekilde çalışmasından ve bakımından sorumlu olur

Ödeme Sistemleri Yazılım Uzmanı

Teknoloji Geliştirme ve Yazılım: Tam Zamanlı: Akbank Bankacılık Merkezi

Yazılım geliştirme metodolojileri ve ilişkisel veri tabanı sistemleri konusunda deneyimli ve bilgi sahibi Çok katmanlı, servis tabanlı uygulamalarda nesneye dayalı programlama dilleriyle geliştirme yapmış Agile / Scrum prensiplerine hakim, öğrenmeye istekli ASP.Net MVC 5, C#, KendoUI, LESS, HTML5/CSS3, Grunt, Log4Net, Redis Cache, jQuery,TypeScript, Bootstrap, Knockoutjs, Angularjs,Java/J2EE, Spring Framework, Spring Quartz, Maven, Oracle DB, Kafka,TFS, GIT, Openshift, Kubernetes, Docker teknolojilerinin en az birinde tecrübeli İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen Tercihen Secure Development Life Cycle(S-SDLC) alanında deneyimli ya da Secure Coding Teknikleri eğitimini almış

Ödeme Sistemleri Yazılım Uzmanı ne iş yapar?

Müşteri davranışları ve ihtiyaçlarına göre teknik tasarım, uygulama geliştirme ve teknoloji seçimi süreçlerinde aktif olarak rol alır Yeni nesil teknolojilerin araştırılması ve mevcut sistemlere adaptasyonu konusunda destek olur Ödeme Sistemleri ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesinde ve teknik tasarım süreçlerinde görev alır Yüksek hacimli online ve batch sistemlerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinde rol alır Görev aldığı projelerin yazılım yaşam döngüsü içerisinde kaliteli bir şekilde devreye alır Devreye alındıktan işlerin üretim ortamında kaliteli bir şekilde çalışmasından ve bakımından sorumlu olur

Deneyimli Yapay Zeka Uzmanı

Teknoloji Geliştirme ve Yazılım: Tam Zamanlı: Akbank Bankacılık Merkezi

NLP, Machine Learning , Deep Learning, Uygulamalı İstatistik/ Matematik alanlarında güçlü geçmişe sahip olan Anlamsal ayrıştırma, bilgi tabanlı sistemler gibi analitik NLP alanlarında deneyimli Yaygın makine öğrenme ve derin öğrenme algoritmalarını ve bunların iş süreçlerine uygulamaları konusunda tecrübeli RNN, LSTM, GRU, Seq2Seq modelleri gibi derin öğrenme yöntemleriyle çalışmış k-NN, NMF, SVD, Naive Bayes, SVM, Karar Ağaçları gibi makine öğrenme teknikleri ve algoritmaları konusunda bilgili Türkçe NLP ile çalışma konusunda tecrübeli Pandas, R, NumPy, Gensim, Keras, Scikit-Learn, TensorFlow, Spark, Hadoop gibi ortak veri bilimi araç setlerinde bilgili ve deneyimli Yaşanan örneklere göre doğru algoritmayı seçebilme ve gerektiğinde özelleştirebilme konularında bilgili Çok iyi derecede İngilizce bilen Tercihen Secure Development Life Cycle(S-SDLC) alanında deneyimli ya da Secure Coding Teknikleri eğitimini almış

Deneyimli Yapay Zeka Uzmanı ne iş yapar?

Müşteri davranışları / ihtiyaç analizleri yapar ve müşteri segmentasyonu, tahmine dayalı analiz, doğal dil anlama, ses tanıma vb. Yöntemlerle kilit iş kararlarını destekler İstatistiksel modeller tasarlar (satış, çapraz satım, çalkalama, satın almak için bir sonraki ürün, teklif eğilimi, sosyal ağ analitiği vb.) Değişen pazar koşullarını dikkate alarak modelleri düzenli olarak günceller ve değişkenlik sunar Model performansını takip eder, pazarlama / müşteri deneyimi eylemlerini izler, periyodik olarak finansal etkilerini ölçer ve sonuçları işletme paydaşlarına iletir Kurumsal verilere proaktif işletme sahipliği, veri ambarı entegrasyon ihtiyaçlarını tanımlar ve teknik ekipleri buna göre koordine eder Akbank'ta iş sahipliği ve analitik projelerin uçtan uca yönetimi konusunda aktif sorumluluk alır Daha yüksek müşteri ömrü değeri elde etmek için proaktif olarak iş fikirleri yaratır, büyük veriler uygular ve analitik projeler yürütür Gelişmiş analitik yöntemlerle büyük verilerin analizini yapar (log, işlem ve grafik verileri)

Uygulama Geliştirme Uzmanı / Mimarı

Yazılım geliştirme metodolojileri konusunda bilgi sahibi ve deneyimli Asp.NET, C#.NET, MVC, TFS GIT, .Net Core, WebApi, Bot Framework, React Js, Angular, Node.js teknolojilerinden bir veya bir kaçı ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli Servis katmanı ile proje geliştirme tecrübesi olan Multi-tier mimari ve Client-server teknolojisi hakkında bilgi sahibi Agile metodunda Scrum yönteminde bilgi sahibi Tercihen Docker, Kubernates gibi teknolojilerde tecrübeli Tercihen bankacılık sektöründe ve bankacılık ürünleri konusunda deneyimli Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip Tercihen Secure Development Life Cycle(S-SDLC) alanında deneyimli ya da Secure Coding Teknikleri eğitimini almış

Uygulama Geliştirme Uzmanı/Mimarı ne iş yapar?

Müşteri davranışları / ihtiyaçlarına göre teknik tasarım, uygulama geliştirme ve teknoloji seçimi süreçlerinde aktif olarak rol alır. Yeni nesil teknolojilerin araştırılması ve mevcut sistemlere adaptasyonu konusunda destek olur Dijital bankacılık ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesinde ve teknik tasarım süreçlerinde görev alır Yüksek trafikli online sistemlerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinde rol alır Görev aldığı projelerin yazılım yaşam döngüsü içerisinde kaliteli bir şekilde üretim ortamında yaşamasından sorumlu olur

Dijital Bankacılık İş Analisti/Mimarı

İş Analizi süreçlerinde deneyimli ve bilgi sahibi olan Agile /Scrum prensiplerine hakim, öğremeye istekli olan Tercihen Dijital bankacılık ürünleri/hizmetleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen

Dijital Bankacılık İş Analisti ne iş yapar?

Müşteri davranışları ve ihtiyaçlarına göre iş süreçleri, analizi ve ürünün son kullanıcıya teslim edilmesine kadar olan tüm süreçlerde yer alır İş talepleri doğrultusunda, gereksinimlerin ve müşteri ihtiyaçlarının netleştirir Analiz ve Tasarım teknikleri kullanılarak iş ihtiyaçlarının fonksiyonel / teknik analiz çıktılarına dönüştürür İş isterlerinin en değerleri parçasının (MVP) belirlenmesi, kullanıcı hikayesine (user story) göre gerekli parçalara ayrılmasında ve bu parçaların ürünleştirir Yazılım yaşam döngüsü içerisindeki süreçlerin geliştirme ekipleri, müşteriler ve ilgili paydaşlarla koordinasyonu ve takibini yapar İş isterlerinin kapsam, risk, takvim yönetimi konularında takip ve koordinasyonunu sağlar Son müşteri çıklarının, iş ihtiyaçlarını karşıladığının doğrulaması ve kullanıma alınması sonrası takibini yapar

Genel Başvuru - Engelli

1984 ve sonrası doğumlu En az lise mezunu En az %40 oranında engel raporu bulunan ve güncel raporunu birebir görüşmeler sırasında paylaşabilecek

Yarı Zamanlı Gişe Yetkilisi

Deneyimsiz adaylar için örgün eğitim veren üniversitelerin minimum 3., 4.sınıf öğrencisi Deneyimli adaylar için üniversitelerin örgün lisans bölümlerinden mezun Haftada 2.5 gün toplam 20 saat çalışabilecek

Yarı Zamanlı Gişe Yetkilisi ne iş yapar?

Şubede her türlü tahsilat ve tediye işlemlerini yerine getirir Kasa işlemi gerektiren mevduat hesaplarının açılış, işleyiş ve kapanışı ile ilgili bankacılık hizmetlerini gerçekleştirir.

Kredi Kartları Portföy Yöneticisi

Tercihen Kredi Kartı Pazarlama ve/veya Ödeme Sistemleri deneyimine sahip Raporlama ve analiz araçlarına hakim Çok iyi derecede İngilizce bilen

Kredi Kartları Portföy Yöneticisi ne iş yapar?

Pazarı ve rekabeti düzenli takip ederek trendlere göre sorumlu olunan kredi kartı portföyü ile ilgili müşteri yönetim stratejilerini oluşturur Ciro ve kart kullanımını arttırıcı kampanya faaliyetlerini uçtan uca yönetir, kampanya ve iletişim sonuçlarını ölçer ve değerlendirir Müşterilerde derinleşmeyi sağlayacak ve kullanımı sürekli hale getirecek akış, süreç, kampanya ve deneyimin oluşturulmasına yönelik yapıları kurar Mevcut ve yeni müşteri sadakati çalışmaları kapsamında tasarım ve fizibilite çalışması yapar ve hayata geçirilmesi için ilgili ekiplerle koordineli çalışır

Gişe Yetkilisi

1991 ve sonrası doğumlu Üniversitelerin örgün lisans bölümlerinden mezun Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 2 yıl tecil ettirmiş

Gişe Yetkilisi ne iş yapar?

Şubede her türlü tahsilat ve tediye işlemlerini yerine getirir Kasa işlemi gerektiren mevduat hesaplarının açılış, işleyiş ve kapanışı ile ilgili bankacılık hizmetlerini gerçekleştirir

Çağrı Merkezi Yetkilisi

1991 ve sonrası doğumlu Üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerinden mezun Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 2 yıl tecil ettirmiş

Çağrı Merkezi Yetkilisi ne iş yapar?

Müşterilerin çağrılarını yanıtlar ve kalite standartlarına uygun olarak hizmet verir Müşterilerin bankacılık işlemlerini gerçekleştirir Müşterilerden gelen itiraz ve önerilere çözüm üretir Kampanya ve ürünlerle ilgili bilgilendirir ve satışını yapar

Çağrı Merkezi Destek Yöneticisi

Üniversitelerin örgün eğitim veren lisans bölümlerinden mezun Çok iyi derecede İngilizce bilen Proje yönetimi ve uygulama alanında deneyimli Çözüm ve teknoloji odaklı, motivasyonu yüksek ve zaman yönetimi becerisi gelişmiş

Çağrı Merkezi Destek Yöneticisi ne iş yapar?

Çağrı Merkezinde mevcut ve gelecek yapısal ihtiyaçların ( verimlilik artışı vb.) önceden tespit edilmesini, projelendirilmesini ve yürütülmesini sağlar Çağrı Merkezi ile ilişkilendirilen projelerdeki geliştirmelerin test edilmesini ve sistemsel operasyonlarının yürütülmesini sağlar

Akbank Kariyer Sayfası üzerinde yer alan tüm ilanlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KPSS Cafe mobil uygulamalarını indirerek yeni ilanlardan ve gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. IOS uygulaması veya Android Uygulaması yeni yayınlanan ilanlardan ve son dakika gelişmelerden haberdar olmanız için cep telefonunuzda olması gereken tek uygulamadır. Aynı zamanda Kpss Cafe'yi twitter, facebook ve instagram gibi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz.

23 Kas 2019 - 15:11 - Bankacılıkgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )