Başkent Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alacak

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına 79 öğretim ve araştırma görevlileri alınacağını duyurdu.

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına 79 öğretim ve araştırma görevlileri alınacağını duyurdu.
 

Öğretim Görevlisi İçin:

Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2018

Ön Değerlendirme Tarihi: 21 Aralık 2018

Giriş Sınavı Tarihi: 24 Aralık 2018

Sonuç Açıklama Tarihi: 26 Aralık 2018

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES notu istenmeyecektir).

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

(Muafiyet: 1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz. )

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile İlgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.)

1. Fotoğraflı Özgeçmiş,
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
3. 1 adet fotoğraf,(son 6 ay içinde çekilmiş)
4. Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans, Doktora),
5. Not Döküm Belgesi (Transkript),
6. Ales belgesi
7. YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge.
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği

Araştırma Görevlisi İçin:
Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 21 Aralık 2018
Giriş Sınavı Tarihi: 24 Aralık 2018
Sonuç Açıklama Tarihi: 26 Aralık 2018

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR: 

- 657 Sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER 

Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile İlgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.)

1. Fotoğraflı Özgeçmiş,
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
3. 1 adet fotoğraf,(son 6 ay içinde çekilmiş)
4. Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans, Doktora),
5. Not Döküm Belgesi (Transkript),
6. Ales belgesi
7. YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge.
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği

Başkent Üniversitesinden

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE / MESLEK YÜKSEKOKULLARINA ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ALIM İLANIFAKÜLTEBÖLÜMUNVANKADRO SAYISIAÇIKLAMA EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Üniversitelerin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği ya da Matematik Bölümlerinden lisans mezunu olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği ya da Matematik Eğitimi alanlarının birinde alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50’d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır. EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 İngilizce öğretmenliği alanında veya İngiliz Edebiyatında Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapıyor olmak. Yükseköğretimde en az 5 yıl deneyimli olmak, İngilizce öğretmenliği programındaki edebiyat ve dil öğretimi derslerini verebilecek olmak. EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde İngiliz Dili Eğitimi alanında Tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50’d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretimde en az 3 yıl deneyimli olmak. EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Sanat Eğitimi alanında en az 2 (iki) yıl ders vermiş olmak. EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2

Üniversitelerin Okul Öncesi Eğitimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı veya Eğitim Bilimleri alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50’d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Ankara’daki üniversitelerden birinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50’d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Lisans derecesini Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında tamamlamış olmak. Tezli Yüksek Lisans derecesini İlköğretim alanında Tezli Yüksek Lisans Programında tamamlamış olmak. En az 3 yıl sınıf öğretmenliği yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2

Üniversitelerin Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, İlköğretim veya Sınıf Öğretmenliği alanından birinde Tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50’d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 1

Biyoteknoloji alanında Tezli yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Yüksek lisans derecesini aldıktan sonra Biyoteknoloji alanında en az 5 (beş) yıl sektör deneyimli olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2

Moleküler Biyoloji ve Genetik/Biyoloji lisans mezunu olup Ankara’daki üniversitelerden birinde Moleküler Biyoloji ve Genetik/Biyoloji/Biyoteknoloji/Tıbbi Genetik/Biyoinformatik Tezli yüksek lisans veya Doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans yüksek lisans yapıyor olmak. Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans yüksek lisans yapıyor olmak. Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dilbilimi bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak. Ankara'daki Üniversitelerden birinde Mütercim - Tercümanlık (İngilizce) Tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı veya Moda Tasarımı Bölümlerinin Aksesuar Tasarımı Ana Sanat dallarından lisans mezunu olmak. Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı veya Moda Tasarımı Ana Sanat dalında yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az iki (2) yıl çalışmışolmak.

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ / GRAFİK TASARIMI PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinden Grafik Tasarımı Programı, Grafik Tasarım Bölümü veya Grafik Bölümü Lisans mezunu olmak; Lisans sonrası alanında en az 5 (beş) yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ / GRAFİK TASARIMI PR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinden Grafik Tasarımı Programı, Grafik Tasarım Bölümü veya Grafik Bölümü Lisans mezunu olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde alanında Tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Lisansını Grafik Bölümü'nde veya Grafik Anasanat Dalında, Tezli yüksek lisans ve/veya sanatta yeterliğini Grafik Anasanat Dalı, Grafik Programı'nda tamamlamış olmak. Bir yükseköğrenim kurumunda alanıyla ilgili olarak en az 2 (iki) yıl ders vermiş olmak.

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden Lisans derecesine sahip olmak, Ankara’daki Üniversitelerden birinde İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinden birinde Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince atamasıyapılacaktır.

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 1

Lisans eğitimini mimarlık alanında, yüksek lisans ve doktora /sanatta yeterlilik eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında tamamlamış olmak. Mimari proje ve uygulaması alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak.

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2

Lisans eğitimini mimarlık alanında tamamlamış olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde Mimarlık alanında Tezli yüksek lisans / doktora eğitimine devam ediyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince atamaları yapılacaktır.

HUKUK FAKÜLTESİ CEZA VE CEZA USUL HUKUKU A.B.D. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak. Kamu Hukuku ve/ veya Ceza Ve Ceza Usul Hukuku alanlarından birinde Tezli yüksek lisans mezunu olmak. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda alanında en az 1 yıl ders verme tecrübesine sahipolmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ROMA HUKUKU A.B.D. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak, Özel Hukuk (Roma Hukuku) alanında Doktora mezunu olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU A.B.D. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50’d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ HUKUK A.B.D. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde Özel Hukuk veya Medeni Hukuk alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50’d maddesi uyarınca atamasıyapılacaktır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler ve/veya Siyaset Bilimi bölümlerinden Lisans Mezunu olmak. Ankara’daki Üniversitelerden birinde Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora Programına kayıtlı olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin ilgili fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezunu olmak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. Ankara’da bulunan üniversitelerin birinde doktora öğrencisi olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50’d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin ilgili fakültelerinin İletişim Tasarımı, Yeni Medya, Görsel İletişim ya da Animasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Ankara'daki üniversitelerin birinde alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programı öğrencisi olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50’d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin ilgili fakültelerinin Radyo Televizyon Sinema Bölümü lisans mezunu olmak. Ankara'daki üniversitelerin birinde “Radyo Televizyon ve Sinema” ya da “Medya ve İletişim Çalışmaları” alanında Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50’d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır.

KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi anabilim dalında Doktora yapmış olmak.

KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi veya yabancı dil öğretmenlik sertifikası almış olmak şartıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ya da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.

KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi veya yabancı dil öğretmenlik sertifikası almış olmak şartıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ya da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.

KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olmak, Acil Tıp alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ve en az beş (5) yıl alanında çalışma tecrübesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 1

Lisans, Y. Lisans ve Doktorasını Matematik Mühendisliği ya da Matematik Bölümünde yapmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında alanında Mühendislik Fakültesi bölümlerinin temel matematik derslerini verme tecrübesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 1

Üniversitelerin Matematik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanında Lisans ve Tezli Yüksek lisans yapmış olmak. Endüstri Mühendisliği ve/veya Matematik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, aynı zamanda Ankara’daki üniversitelerden birinde Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli yüksek lisans programına veya doktora programına kayıtlı olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2

Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, aynı zamanda Ankara’daki üniversitelerden birinde Endüstri Mühendisliği alanında Tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 4

Üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, aynı zamanda Ankara’daki üniversitelerden birinde Biyomedikal Mühendisliği alanında Tezli yüksek lisans programına veya doktora programına kayıtlı olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, aynı zamanda Ankara’daki üniversitelerden birinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 3

Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, aynı zamanda Ankara’daki üniversitelerden birinde Makine Mühendisliği alanında Tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 1

Lisans/yüksek lisans/doktora ve/veya bütünleşik doktorasını sosyal hizmet alanında tamamlamış olmak ve tıbbi sosyal hizmet alanında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Çocuk Sağlığı veya Kadın Sağlığı Hemşireliği alanlarından birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2

Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans programını bitirmiş olmak. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası sahibi olmak (Dönem Projesi dersi için).

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2

Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve Ankara’daki üniversitelerden birinde Beslenme ve Diyetetik alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2

Üniversitelerin Odyoloji Lisans programlarından mezun olmak ve Ankara’daki üniversitelerden birinde Odyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümlerinden lisans mezunu olup; Ankara'daki üniversitelerden birinde alanında Tezli yüksek lisans programına ve/veya doktora/bütünleşik doktora programına kayıtlı olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 1

Halk sağlığı alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2

Diş hekimi olup restoratif diş tedavisi konusunda uzman olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Hemşirelik lisans mezunu olup, Cerrahi ve Enfeksiyon hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak veya en az 2 (iki) yıl iş tecrübesi olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 1

İktisat alanında lisans, İşletme Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında en az 2(iki) yıl doktora uzmanlık alanı ile ilgili ders vermiş olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 1

Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahipolmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olmak veya belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinden lisans mezunu olmak ve Çocuk Gelişimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFCILIK VE KAMERAMANLIK PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Peyzaj Mimarlığı alanında lisans derecesine sahip olmak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak veya herhangi bir yükseköğrenim kurumunda 2 (iki) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Ankara’daki Üniversitelerden birinde Biyoistatistik alanında Doktora Programına kayıtlı olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Ankara’daki Üniversitelerden birinde Fizyoloji Programında Doktora eğitimini sürdürüyor olması, tez çalışmasını nörofizyoloji alanında yapıyor olması. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ ANABİLİMDALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Tıp Fakültesi, Fen edebiyat Fakültesi'nin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden birinden mezun olmak. Ankara’daki Üniversitelerden birinde Histoloji- Embriyoloji alanında Doktora Programına kayıtlı olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya Biyoloji Bölümlerinden mezun olmak. Tıbbi Genetik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Ankara’daki Üniversitelerden birinde alanında Doktora Programına kayıtlı olmak. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince ataması yapılacaktır.

09 Ara 2018 - 19:17 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?