İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi 46 Personel Alıyor!

İstanbul -Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanda 46 Öğretim görevlisi alımı yağılacağı açıklandı.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde bulabilirsiniz.

İstanbul -Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanda 46 Öğretim görevlisi alımı yağılacağı açıklandı.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Başvuru Şartarı ve Detayları:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan
CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1 - Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3 - 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4 - Adli Sicil Kaydı,
5 - Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6 - 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7 - Kimlik Fotokopisi
8 - Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listeleri ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
2 - 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3 - Adli Sicil Kaydı,
4 - Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5 - 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6 - Kimlik Fotokopisi

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:
1 - İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3 - Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4 - İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
6 - İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
7-Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8 - Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9 - Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.
10 - 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
11 - İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

ANABİLİM DALIUNVANIADEDİAÇIKLAMACERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal ihtisası yapmış olmak, üç boyutlu ekokardiyografi teknikleri konusunda deneyimli ve bilimsel çalışması olmak ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Çocuk Romatolojisi yan dal ihtisası yapmış olmak ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Çocuk Gastroenterolojisi yan dal ihtisası yapmış olmak. İnflamatuar Barsak hastalıkları üzerine deneyimli ve genetik çalışma yapmış olmak HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DOÇENT 1 Doku kültürü ve elektron mikroskopisi alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Otizm ve çocuklarda uyku üzerine deneyimli ve bilimsel çalışması olmak AİLE HEKİMLİĞİ DOÇENT 1 İyi klinik uygulamaları alanında deneyimli olmak ACİL TIP DOÇENT 1 Akut Travmalar üzerinde deneyimli ve Travma skorlama sistemleri üzerine çalışma yapmış olmak RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Geropsikiyatri ve elektrofizyoloji deneyimine sahip ve o alanda bilimsel çalışmaları olmak RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Bipolar bozukluklar, şizofreni ve adli pskiyatri alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 El rehabilitasyonu,Tanısal ultrasonografi ve ultrasonografik girişimsel işlemler alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 Omurilik yaralanmaları ve Rehabilitasyonu konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DOÇENT 1 Kalp nakli konusunda deneyimli olmak ve bilimsel çalışma yapmış olmak BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DOÇENT 1 Epilepsi Cerrahisi konusunda deneyim sahibi ve bilimsel çalışmaları olmak BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DOÇENT 1 Glial Tümörler ve uyanık cerrahi alanında deneyimli ve bilimsel çalışması olmak ÇOCUK CERRAHİSİ DOÇENT 1 Çocuklarda Robotik Torax cerrahisi uygulamaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak RADYOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Nöroradyoloji konusunda deneyimli ve bilimsel çalışması olmak TIBBİ PATOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Nöropatoloji konusunda deneyimli ve bilimsel çalışması olmak ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Çocuk hematolojisi alanında yan dal ihtisası yapmış olmak.Pediatrik kemik iliği ve kök hücre nakli konusunda deneyimli, yurt dışı deneyimi olan GÖZ HASTALIKLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Oküler yüzey hastalıkları ve limbal kök hücre nakilleri ve kontakt lens konusunda deneyimli ve bilimsel çalışma yapmış olmak ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA PROFESÖR 2 ORMANCILIK POLİTİKASI VE YÖNETİMİ DOÇENT 2 HAVZA YÖNETİMİ DOÇENT 1 ORMANCILIK EKONOMİSİ DOÇENT 1 ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU DOÇENT 1 ORMAN BİYOLOJİSİ VE ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DOÇENT 1 PROSES VE REAKTÖR TASARIMI DOÇENT 2 ELEKTRONİK DOÇENT 1 UYGULAMALI JEOFİZİK DOÇENT 1 YAPI DOÇENT 1 ORGANİK KİMYA DOÇENT 1 FİZİKO KİMYA DOÇENT 1 Nükleer Kimya alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak BİYOMEKANİK DR.ÖĞR. ÜYESİ 1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK PROFESÖR 1 Doçentlik Ünvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim alanında almış olmak VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında Doçent ünvanı almış Veteriner Hekim olmak ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar konusunda çalışmalar yapmış olmak VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında Doçent ünvanı almış Veteriner Hekim olmak ve et kalitesi konusunda çalışmalar yapmış olmak VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 Veterinerlik Mikrobiyoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak ve antibakteriyal direnç konularında bilimsel çalışmaları olmak VETERİNERLİK ZOOTEKNİ DOÇENT 1 Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik Bilim alanında Doçent Ünvanı almış Veteriner Hekim olmak ve Genetik Bilim alanında kalıtsal hastalıklar konusunda çalışmaları olmak VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

19 Mar 2019 - 15:20 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?