Mustafa Kemal Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(18 Eylül 2012)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN                                                                                                              .

 

 

 

 

                               MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

                                                                                                             ...

 

 

 

 

                               MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

                                                                                                                 HATAY

 

            Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.            

           Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.                                                 

            1-)Doçentliğe başvuracak adaylar 4 (dört) takım halinde özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyaları dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

            2-)Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan 4 (Dört) takım başvuru dosyasını ve nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğrafını ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe müracaat eden tüm adaylar yabancı dil sınavına girecek olup sınav tarihi birimlerce daha sonra ilan edilecektir.         

            3-)Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

            4-)Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.  

            5-)Erkek Adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

            Sınav yeri, günü ve saati ile ilgili ayrıntılı bilgiler başvurulara göre ilgili birimden veya aşağıda yazılı telefon numarasından bizzat öğrenilebilir.

            Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

 

DUYURULUR.

 

Rektörlük                                       : 0-326- 221 33 17-18

Eğitim Fakültesi                             : 0-326- 245 60 03

Fen Edebiyat Fakültesi                   : 0-326- 245 58 66

Mimarlık Fakültesi                          : 0-326- 221 33 23

Mühendislik Fakültesi                   : 0-326- 613 70 80-56 00

Su Ürünleri Fakültesi                     : 0-326- 614 18 66-16 93

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi  : 0-326- 245 51 13

Veteriner Fakültesi                        : 0-326- 245 53 13

Ziraat Fakültesi                               : 0-326- 245 58 29

Turizm İşl. ve Otel. Y.O.                : 0-326- 618 49 30-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

AD.

NİTELİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

 

 

 

 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

1

1

BÖTE veya Fizik alanında doktora yapmış; Java, Flash, 3D Studio Max ile öğretim materyali geliştirme konularında deneyimli ve Uzaktan Eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖGRETİM

YRD.DOÇ.

3

1

Eğitim Bilimleri Bölümünde Doktora Yapmış olmak

İLKÖĞRETİM BÖL.

 

 

 

 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

3

1

Eğitim Fakültesi mezunu ve Metaloksit ince filmlerin üretilmesi ve elektriksel karakteristiklerinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ BÖL.

 

 

 

 

BİYOLOJİ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Hidrobiyoloji doçenti olmak ve su keneleri ve balıklarda beslenme alışkanlıkları konusunda çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAK.

 

 

 

 

ANTROPOLOJİ BÖL.

 

 

 

 

PALEOANTROPOLOJİ

DOÇENT

1

1

Arkeolojik topluluklarda biyolojik uzaklık alanında çalışmış olmak

PALEOANTROPOLOJİ

YRD.DOÇ.

1

1

Arkeolojik kemik kimyası üzerine doktora yapmış olmak

SOSYAL ANTROPOLOJİ

YRD.DOÇ.

2

1

Antakya’da gıda ve din antropolojisi çalışmış olmak

FİZİK BÖL.

 

 

 

 

KATIHAL FİZİĞİ

DOÇENT

1

1

Gözenekli Sialon seramiklerinin sertlikleri üzerine çalışmış olmak

KİMYA BÖL.

 

 

 

 

BİYOKİMYA

DOÇENT

1

1

Halofilik enzimler, biyosensör elektrotlar ve impedans konusunda çalışmış olmak

 

MİMARLIK FAK.

 

 

 

 

MİMARLIK BÖL.

 

 

 

 

MİMARİ RESTORASYON

YRD.DOÇ.

4

1

Kum taşlarının bozulma sorunları ve koruma müdahalelerinin geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.

MİMARİ RESTORASYON

YRD.DOÇ.

4

1

Kentsel korumada mülkiyet haklarının tanımlanması üzerine çalışmış olmak

YAPI

YRD.DOÇ.

3

1

İşitsel peyzaj ve kentsel akustik konfor ilişkisi üzerinde çalışmış olmak

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAK.

 

 

 

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖL.

 

 

 

 

YAPI

DOÇENT

1

1

Çok sıra boşluklu perdelerin statik ve dinamik analizi üzerinde çalışmış olmak

BİGİSAYAR  MÜHENDİSLİĞİ BÖL.

 

 

 

 

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

YRD.DOÇ.

3

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

BİLGİSAYAR YAZILIMI

YRD.DOÇ.

3

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

MAKİNA  MÜHENDİSLİĞİ BÖL.

 

 

 

 

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

YRD.DOÇ.

3

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAK.

 

 

 

 

CERRAHİ  TIP BİLİMLERİ BÖL.

 

 

 

 

ÇOCUK CERRAHİSİ

DOÇENT

1

1

Kısa barsak sendromunda ve intestinal iskemi-reperfüzyon hasarı konularında çalışmalar yapmış olmak

GENEL CERRAHİ

YRD.DOÇ.

3

1

Periperatif karın içi temizlik yöntemlerinin peritoneal adhezyon etkisi üzerinde çalışmış olmak

GENEL CERRAHİ

YRD.DOÇ.

3

1

Tirioidektomi sonrası Rezidü Dokunun değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak

GÖĞÜS CERRAHİ

YRD.DOÇ.

1

1

Nonkardiyak torasik cerrahide postoperatif komplikasyonlar konusunda çalışmış olmak

GÖĞÜS CERRAHİ

YRD.DOÇ.

3

1

Akciğer Kanserlerinde Histopatolojik Faktörlerin Sağkalıma Etkisi konusunda çalışmış olmak

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

YRD.DOÇ.

3

1

Histero-Salpingo-Sonografik Yöntemle Tubaların incelenmesi konusunda doktora yapmış ve Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi Sertifikası olmak

KULAK BURUN BOĞAZ

YRD.DOÇ.

1

1

Baş-Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Postoperatif Patoloji sonuçları üzerinde çalışmış olmak

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

YRD.DOÇ.

2

1

Gelişimsel kalça çıkığında total kalça protezi uygulamaları üzerinde çalışmış olmak

PLASTİK, ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

YRD.DOÇ.

3

1

Periferik sinir onarımında Skar oluşumunu önlemek konusunda deneysel çalışma yapmış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖL.

 

 

 

 

AİLE HEKİMLİĞİ

YRD.DOÇ.

3

1

Hipotiroidizm'deendotel disfonksiyonu tedavisi konusunda çalışmış olmak.

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

YRD.DOÇ.

2

1

Tip 2 Diabetes Mellitusu olan hastalarda görülen Kas iskelet sistemi bozuklukları üzerinde çalışmış olmak

HALK SAĞLIĞI

DOÇENT

1

1

Halk Sağlığı ihtisası yapmış olmak ve Hatay bölgesinde hemoglobinopatiler konusunda çalışmış olmak

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Nefroloji alanında yan dal ihtisaslı olmak ve alanında en az bir yıl yurtdışı deneyimi olmak

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Gastroenteroloji yan dal ihtisası yapmış olmak ve diyabetli hastalarda gizli hepatit B enfeksiyonu konusunda çalışmış olmak

 

 

 

 

 

 

İÇ HASTALIKLARI

YRD.DOÇ.

3

1

Kolorektal karsinomlu hastalarda Bevacızumab kullanımının hipertansiyona etkisi üzerine çalışma yapmış olmak ve onkoloji yan dal uzmanlığını almış olmak.

KARDİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Elektrofizyolojik çalışmalar, periferik girişimler ve atriyal fibrilasyon ablasyonu konusunda deneyimli olmak

KARDİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Metabolik sendromu olan koroner arter hastalarında adiponektin düzeyleri konusunda çalışmış olmak ve elektrofizyolojik çalışmalar konusunda yurtdışı deneyimi olm.

NÖROLOJİ

YRD.DOÇ.

3

1

Epileptik hastalarda görsel uyarılmış potansiyeller konusunda çalışmış olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖL.

 

 

 

 

ANATOMİ

DOÇENT

1

1

Arteria Ophthalmica’nin ve Dallarının Anatomik Özellikleri Konusunda Çalışmış Olm.

TIBBİ BİYOKİMYA

DOÇENT

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve alanında enaz 6 ay yurtdışı deneyimi olmak

TIBBİ BİYOLOJİ

YRD.DOÇ.

3

1

Tıp mezunu olmak ve tıbbi genetik ihtisası yapmış olmak

TIBBİ BİYOLOJİ

YRD.DOÇ.

3

1

Şizofreni konusunda çalışmış olmak ve prenatal ve postnatal sitogenetik tanı deneyimi olmak

TIBBİ BİYOLOJİ

YRD.DOÇ.

3

1

Prostat Kanserinde ELAC2 ve SRD5A2 Gen Polimorfizmi konusunda çalışmış olmak

SU ÜRÜNLERİ FAK.

 

 

 

 

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.

 

 

 

 

BALIKÇILIK TEMEL BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Balıkçılık Geneteiği ve Balıkçılık Biyolojisi Konusunda Çalışmış Olmak

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖL.

 

 

 

 

HASTALIKLAR

DOÇENT

3

1

Balık yemlerinde enzim kullanımı ve balık hastalıkları konusunda çalışmış olmak

YETİŞTİRİCİLİK

DOÇENT

1

1

Kerevit Biyolojisi, Ekolojisi ve Yetiştriciliği Konusunda çalışmış olmak

VETERİNER FAK.

 

 

 

 

VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖL.

 

 

 

 

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Hemal Düğümlerin Histolojisi konusunda çalışmış olmak

ZİRAAT FAK.

 

 

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ BÖL.

 

 

 

 

SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI

DOÇENT

1

1

Sebze Tohumu konusunda çalışmış olmak.

BİYOSİSTEM MÜHENDİLİĞİ BÖL.

 

 

 

 

TARIM MAKİNA SİSTEMLERİ

DOÇENT

1

1

Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojileri konusunda çalışıyor olmak

TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ

YRD.DOÇ.

1

1

Tarımda Enerji Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi konularında çalışmış olmak

TARLA BİTKİLERİ BÖL.

 

 

 

 

ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ

DOÇENT

1

1

Baklagil Yem Bitkileri Biyoteknolojisi ve Sitolojisi konularında çalışmış olmak

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

YRD.DOÇ.

3

1

Pamukta Verticillium’a dayanıklılığın kalıtımı konusunda çalışmış olmak

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO.

 

 

 

 

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖL.

YRD.DOÇ.

4

1

Turizm Sektörünün Uluslar arası Rekabet Gücü Konusunda Doktora Yapmış Olmak

18 Eyl 2012 - 10:36 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?