Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nını resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 46 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nını resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 46 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Başvuracak Adaylardan;

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin onaylı örneklerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır.), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin onaylı örneklerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır), yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını belirten dilekçesi, özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, iki adet fotoğraf ve lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının tasdikli örneği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne; teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Aydın İktisat Fakültesi

Mali Hukuk

Doçent Dr.

3

1

Vergi Alacakları Konusunda Çalışmaları Olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Ağız-Diş ve Çene

Hastalıkları Cerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Dental İmplantlar Konusunda Çalışması Olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Periodontoloji

Doçent Dr.

3

1

Periodontal Hastalıklar İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Periodontoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Doku Estetiği Konusunda Çalışması Olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Petraksiyon Uygulaması Konusunda Çalışması Olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Adeziv Sistem Geliştirilmesi Konusunda Çalışması Olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi

Doçent Dr.

2

1

Yönetim Süreçleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör Dr.

1

1

Argümantasyon Konusu İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Maksimal Fonksiyonlar Konusunda Çalışması Olmak.

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent Dr.

1

1

İlkokula Hazırbulunuşluk Konusunda Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Dinleme ve Okuma Becerileri Alanında Çalışması Olmak.

Eğitim Fakültesi

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Otizmli Çocuklarda Beceri Üzerine Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Anorganik Kimya

Doçent Dr.

2

1

Hidrazonoksim Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Botanik

Profesör Dr.

1

1

Karayosunları İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Modüller Hakkında Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Tarihi

Profesör Dr.

1

1

Helenistik Dönem Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Tarihi

Profesör Dr.

1

1

Modern Felsefe Tarihi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Katıhal Fiziği

Doçent Dr.

2

1

Kuantum Hall Etkisi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Katıhal Fiziği

Profesör Dr.

1

1

Yarıiletkenlerin Optik Karakterizasyonu Üzerine Çalışmalar

Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Profesör Dr.

1

1

Ekstremofil Bakteri İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Protohistorya ve Önasya

Arkeolojisi

Doçent Dr.

1

1

Protohistorik Dönem Anadolu'da Tekstil Konusunda

Çalışmaları Olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent Dr.

1

1

Okul Sağlığı ve Ruh Sağlığı Hemşireliği Alanında Çalışmaları

Olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Doçent Dr.

3

1

Televizyon Programlarında Gizli Reklam Uygulamaları

Konusunda Çalışmış Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent Dr.

1

1

Radar Sistemleri ve Hedef Konumlama Konularında

Çalışmaları Olmak.

İngilizce Ders Verme Yeterliğine Sahip Olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent Dr.

1

1

Jet Akımları Alanında Çalışmaları Olmak.

İngilizce Ders Verme Yeterliğine Sahip Olmak.

Nazilli İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Hukuk Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Hükümet Sistemleri İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Nazilli İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Siyasi Tarih

Doçent Dr.

1

1

Rus Dış Politikası Konusunda Çalışmaları Olmak.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doçent Dr.

1

1

Orta Asya ve Kafkasya Devletleri Hakkında Çalışması Olmak.

Nazilli İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve

Pazarlama

Doçent Dr.

1

1

Tehlikeli Madde Lojistiği Konularında Çalışmaları Olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Beslenme Bilimleri

Profesör Dr.

1

1

Antioksidanlar Konusunda Çalışması Olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ebelik

Profesör Dr.

1

1

Kanser Hastalarında Akupresür Konusunda Çalışmaları

Olmak.

Söke İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doçent Dr.

3

1

Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Çalışması

Olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent Dr.

1

1

Epidural Fibrosis İle İlgili Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Kronik Yara Bakımı Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Ovaryum Doku Transplantasyonu Alanında Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Ülseratif Kolit Vitamin d Reseptör İlişkisi İle İlgili Çalışması

Olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent Dr.

1

1

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yan Dal Uzmanı Olmak,

Çocuk Kalp Hastalıkları Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent Dr.

1

1

Kardiyolojik Toksisite Üzerine Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz

Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Yutmanın Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi Konusunda

Çalışması Olmak.

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve

Beslenme Hastalıkları

Profesör Dr.

1

1

Piliçlerde Ayak Tabanı Ülserleri ve Beslenme İlişkisi

Konusunda Çalışması Olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik İç Hastalıkları

Doçent Dr.

3

1

Köpeklerde Giardiasis İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Viroloji

Doçent Dr.

1

1

Kedilerde Retrovirus Enfeksiyonları Üzerine Çalışma Yapmış

Olmak.

Ziraat Fakültesi

Arazi ve Su Kaynakları

Doçent Dr.

1

1

Tarımsal Su Yönetimi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım İşletmeciliği

Doçent Dr.

1

1

İşletmelerde Etkinlik ve Verimlilik Konularında Çalışmaları

Olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Makine

Sistemleri

Doçent Dr.

3

1

Meyve Hasat Mekanizasyonu Alanında Çalışması Olmak.

Ziraat Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent Dr.

1

1

Balyalanmış Silajlar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

25 Eki 2018 - 07:39 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

Profbey - Bu universiteye ne zaman prof fizik ve embribiyoloji akadrnisyen alımi olacak acaba. Senelerdir bekliyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 07:39


Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )