PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımı için Dikkat Edilmesi Gerekenler! (Başvuru Tarihleri, Ücreti ve Daha Fazlası)

PTT 5 bin personel alımı için başvuru tarihleri netleşti. PTT personel alımı başvuru tarihleri, şartları, sınav ücreti ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımı için Dikkat Edilmesi Gerekenler! (Başvuru Tarihleri, Ücreti ve Daha Fazlası)
PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımı için Dikkat Edilmesi Gerekenler! (Başvuru Tarihleri, Ücreti ve Daha Fazlası)
Haber albümü için resme tıklayın

PTT'nin aylardır beklenen 5 bin personel alımı için geri sayım başladı. PTT'den 4 Mayıs 2018 tarihinde yapılan duyuruda kuruma  Mimar, Mühendis, Uzman, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi, Postacı pozisyonlarında 5 bin personel alımı yapılacağı söz konusu alımlar için başvuru işlemlerinin 14 Mayıs 2018 tarihinde başlayacağı duyurulmuştu.

Başvurular 4 gün sürecek ve PTT'nin ik.ptt.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların sınav ücretini 14 ile 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında PTT işyerleri ya da PTTmatiklerden T.C. kimlik numarası ile birlikte yatırılması gerekiyor. Sınav ücreti olarak 60 TL belirlenmiş durumda. Başvuruda bulunacak adayların PTT uzman yardımcısı hariç diğer pozisyonlar için Mernis adresinin bulunduğu il için tercih yapılacağına dikkat çekilen duyuruda, şahsen ya da posta yoluyla başvuruların da geçersiz sayılacağı vurgulandı. PTT tarafından yapılan duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

BAŞVURU ŞARTLARI

a)29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b)On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c)Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d)Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e)Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerttlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f)Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g)Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ)Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.(18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h)Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı)Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j)Yapılacak"yazılı ve/veya sözlü sınavda"başarılı olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Avukat pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

Mimar pozisyonlarına başvurabilmek için; Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. Mühendis pozisyonlarına başvurabilmek için; Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için; Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için; Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için; Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016, 2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için; Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016, 2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. Tekniker pozisyonlarına başvurabilmek için; İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonlarına başvurabilmek için;

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak. i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonlarına başvurabilmek için; En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonlarına başvurabilmek için; En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonlarına başvurabilmek için; En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. l) Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) pozisyonlarına başvurabilmek için; 03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

m) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için; İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.) Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak. Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek, n) Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için; 03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak. İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.) Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak. Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

BAŞVURULAR 14 MAYIS'TA BAŞLIYOR

06 May 2018 - 13:33 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

08

Ertuğrul - Neden şu onlisans alimina bolum sarti koyuyor anlamis degilim kac alimdir bolum uymadigi icin basvuru yapamiyorum isyan etmemek elde degil...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 13:33
07

Murat Yılmaz - İyi de son sınıf olanlar be olacak mayısta mezun olunmuyor eylül olmasın o tarih net bi açıklama yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 13:33
05

Cengiz - Önlisans yani 2 yıllıklarda başvuru yapabiliyor mu bu PTT memur alımına

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 13:33
04

safir - Benim yaşadığım memleket bir kişi alıyor basvurabildigim pozisyona..bu sehirde benim gibi binler var nasıl böyle bi ikametgah mecburiyeti olabilir ya..bir kisilik pozisyon icin üç beş bin kişi sinava girecekk..Bunu haber yapin lütfen böyle bi kısıtlama olmamalı. .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 13:33
03

Ökkeş - Resmen seçim öncesi para kazanma yolu buldular.kpss kalktı ama kendileri sınav yapıyor.yok böyle adalet yok böyle dünya ama bunlar yapıyor.secim öncesi ankara duysun unutmayacaz bunu.benim gibi binler var bu ülkede ve benden 24 haziranda bişey beklemeyin.hakkimi helal etmiyorum hicbirinize

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 13:33
01

Burcu - sadece bulundugumuz sehre basvurabilmemiz çok sacma .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 13:33


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler