Merkez Bankası Personel Alım İlanı 2011

Merkez Bankası tarafından çıkılan ilana göre  Araştırmacı, Denetçi Yardımcısı/Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı, Bilgisayar Uzman Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Memuru alınacaktır.

Merkez Bankası tarafından çıkılan ilana göre  Araştırmacı, Denetçi Yardımcısı/Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı, Bilgisayar Uzman Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Memuru alınacaktır.Bu kadrolara başvurmak isteyen adaylar 22/08/2011 Pazartesi günü saat...

Merkez Bankası tarafından çıkılan ilana göre  Araştırmacı, Denetçi Yardımcısı/Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı, Bilgisayar Uzman Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Memuru alınacaktır.Bu kadrolara başvurmak isteyen adaylar 22/08/2011 Pazartesi günü saat 09:00'dan 09/09/2011 Cuma günü saat 17:30'a kadar başvuru yapabilirler.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA ARAŞTIRMACI ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere, sınavla Araştırmacı alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

a) Türkiye'de en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, finans, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği veya istatistik bölümlerinde lisans veya iktisat, ekonometri, maliye, işletme veya finans alanlarında yüksek lisans eğitimi almış olmak,

b) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda genel yetenekten en az 56 soruyu doğru olarak cevaplamış olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından 790 ve üstü sayısal puan veya ALES sınavından 90 ve üstü sayısal puan almış olmak,

c) İleri düzeyde İngilizce bilmek, [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan 90 ve yukarısında veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-IBT)'ten 100 ve yukarısında veya Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda en az 54 yabancı dil sorusunu doğru olarak cevaplamış olmak]

d) Son başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından büyük olmamak, (09/09/1985 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde yazılı diğer nitelikleri taşımak.

2- SINAVLAR

a) Araştırmacı Yazılı Meslek Sınavı

Makroekonomi, Ekonometri ve Matematiksel İktisat olmak üzere üç ana başlıktan oluşacaktır.

Yazılı meslek sınavı, 24 Eylül 2011 günü, saat: 09:00'da Makroekonomi, saat: 13:30'da Ekonometri konularından, 25 Eylül 2011 günü, saat: 09.00'da Matematiksel İktisat konusundan, İstiklal Cad. No:10 Ulus/ANKARA adresinde bulunan Bankamız İdare Merkezi'nde yapılacak olup, adayların anılan tarih ve saatlerde sınav yerinde olmaları gerekmektedir.

Adayların meslek sınavında başarılı sayılmaları için, yüz tam puan üzerinden ortalama en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

Aday sayısının Bankamız İdare Merkezi sınav salonunun kapasitesini aşması durumunda sınav yeri değişebilecek olup, değişiklik olması halinde sınav yeri 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren Bankamızın internet sitesinde (http://www.tcmb.gov.tr/) duyurulacaktır.

b) Sözlü Sınav-Mülakat

Yazılı Meslek Sınavı'nda başarılı sayılan adaylar ayrıca sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaklardır.

Adayların sözlü sınav-mülakatta başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

Sınav sonuçları Bankamız internet sitesinde (http://www.tcmb.gov.tr/) ilan edilecektir. (Adaylara ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)

c) Adayların Başarı Puanı

Meslek sınavı puanı ile sözlü sınav-mülakat puanının ortalaması olacaktır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle bir sıralama yapılacak ve belirlenen sayıda aday bu sıralama sonucuna göre sınavı kazanmış sayılacaktır.

3- BAŞVURU

Adaylar 22/08/2011 tarihinden 09/09/2011 tarihi çalışma saati sonuna kadar, Bankamız internet sitesi (http://www.tcmb.gov.tr/) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik olarak başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca adayların başvuru formunda istenilen belgeleri en geç 16/09/2011 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde belirtilen şekilde Bankamıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerini anılan tarihe kadar ulaştırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru ile ilgili daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden ulaşılabilir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA DENETÇİ YARDIMCISI/ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENETÇİ YARDIMCISI ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Denetim Genel Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere yazılı giriş sınavıyla Denetçi Yardımcısı/Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

a) En az dört yıllık eğitim veren Türkiye'deki veya yurt dışındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca tanınmış yükseköğretim kurumlarının;

- Denetçi Yardımcısı için: iktisat, işletme, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık, finans, iktisat, işletme, muhasebe, uluslararası ticaret, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği,

- Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı için: bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, kontrol ve sistem mühendisliği, yönetim ve bilişim sistemleri,

bölümlerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi almış olmak,

b) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 90 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak,

c) İyi derecede İngilizce bilmek (son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan en az 85 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL)'dan en az 550 veya 79 ya da International English Language Testing System (IELTS)'den en az 6,5 puan almış veya Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda en az 51 yabancı dil sorusunu doğru cevaplamış olmak),

d) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak, (09/09/1981 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

e) Sağlık durumu yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşulunda görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde belirtilen diğer nitelikleri taşımak.

2- SINAVLAR

a) Denetçi Yardımcısı/Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı;

Koşulları sağlayan adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan aldıkları KPSSP1 puanı en yüksek adaydan başlayarak sıralanacak ve ilk 700 aday (700. adayla aynı puanı alan adaylar dahil) yazılı giriş sınavına çağrılacaktır.

Denetçi Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı; ekonomi, maliye, hukuk, muhasebe ve denetim, para ve banka,

Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ise; bilgi sistemleri ve bilişim teknolojileri,

konularından 01-02 Ekim 2011 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi salonlarında (Cebeci/ANKARA) klasik yöntemle yapılacak olup, adayların anılan tarihlerde saat 08:30'da sınav yerinde olmaları gerekmektedir.

Yazılı giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, her bir konudan alınan notun yüz üzerinden elliden az olmaması kaydıyla, bütün yazılı sınav konularından alınan notların ortalamasının yüz üzerinden en az altmış olması gerekmektedir.

KPSSP1 puanına göre giriş sınavına katılmaya hak kazananlar ile giriş sınavı oturumları ve sınav sonucu Bankamız internet sitesinde (http://www.tcmb.gov.tr/) ilan edilecektir. (Adaylara ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)

b) Sözlü Sınav

Yazılı giriş sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

3- BAŞVURU

Adaylar 22/08/2011 tarihinden 09/09/2011 tarihi çalışma saati sonuna kadar, Bankamız internet sitesi (http://www.tcmb.gov.tr/) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik olarak başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca adayların başvuru formunda istenilen belgeleri en geç 16/09/2011 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde belirtilen şekilde Bankamıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerini anılan tarihe kadar ulaştırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru ile ilgili daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden ulaşılabilir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA BİLGİSAYAR UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Bilgisayar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

a) Türkiye'de en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dışındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca tanınmış yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği programlarından mezun olmak veya lisans öğrenimlerine bakılmaksızın Bilgisayar Mühendisliği programlarında lisansüstü eğitim almış olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak, (09/09/1981 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

c) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 85 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından 760 ve üstü sayısal puan almış olmak,

d) İyi derecede İngilizce bilmek, [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan en az 80 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL)'den en az 550 veya 79 veya International English Language Testing System (IELTS)'den en az 6,5 puan almış olmak veya Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda en az 48 yabancı dil sorusunu doğru olarak cevaplamış olmak]

e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde yazılı diğer nitelikleri taşımak.

2- SINAVLAR

Adaylar, "bilgisayar ve internet programlama, sistem programlama, işletim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, sistem geliştirme ve modelleme, veri tabanı sistemleri, bilgisayar ağları, bilgisayar ve ağ güvenliği, yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri" konularından 08 Ekim 2011 tarihinde saat 08:30'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi salonlarında (Cebeci/ANKARA) yazılı meslek sınavına tabi tutulacak olup, adayların anılan tarih ve saatte, sınav yerinde olmaları gerekmektedir.

Meslek Sınavı'nda başarılı olanlar sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır.

Sınavların sonucu Bankamız internet sitesinde (http://www.tcmb/. gov.tr) ilan edilecektir. (Adaylara, ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)

3- BAŞVURU

Adaylar, 22/08/2011 tarihinden 09/09/2011 tarihi çalışma saati sonuna kadar Bankamız internet sitesi (http://www.tcmb/. gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik olarak başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca, adayların başvuru formunda istenilen belgeleri en geç 16/09/2011 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde belirtilen şekilde Bankamıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerini anılan tarihe kadar ulaştırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru ile ilgili daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden ulaşılabilir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA KORUMA VE GÜVENLİK MEMURU ALINACAKTIR

Bankamız teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Koruma ve Güvenlik Memuru alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

- Yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olmak, (Lisans mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.)

- 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde KPSSP93 puanı almış olmak,

- Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 28 yaşından büyük olmamak, (09/09/1983 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

- Görevin özelliği dolayısıyla en az 175 cm. boyunda olmak,

- Askerlik görevini yapmış olmak,

- Beden veya akıl hastalığı veya beden sakatlığı (renk körlüğü dahil) ile engelli olmamak,

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde yazılı diğer nitelikleri taşımak.

2- SINAVLAR

Koşulları sağlayan adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan aldıkları KPSSP93 puanı en yüksek adaydan başlayarak sıralanacak ve ilk 600 aday (600. adayla aynı puanı alan adaylar dahil) 10-14 Ekim 2011 tarihleri arasında Bankamız İdare Merkezi'nde (Ulus/ANKARA) uygulamalı beden eğitimi sınavına, bu sınavda başarı gösteren ilk 100 aday sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır.

Uygulamalı beden eğitimi sınav sonucu ile sözlü sınav-mülakatın yeri, tarihi ve sonucu Bankamız internet sitesinde (http://www.tcmb/. gov.tr) ilan edilecektir. (Adaylara, ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)

3- BAŞVURU

Adaylar 22/08/2011 tarihinden 09/09/2011 tarihi çalışma saati sonuna kadar, Bankamız internet sitesi (http://www.tcmb/. gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik olarak başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca adayların başvuru formunda istenilen belgeleri en geç 16/09/2011 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde belirtilen şekilde Bankamıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerini anılan tarihe kadar ulaştırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru ile ilgili daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden ulaşılabilir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

     Sınavlar Hakkında Bilgiler 

  

     2008 Yılı Araştırmacı  Bilim Sınavı Soruları

            2008 Yılı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Soruları

    

     2006 Yılı Uzman Yardımcılığı Meslek Sınavı Soruları

  2008 Yılı Bilgisayar Uzman Yardımcılığı Meslek Sınavı Soruları

  2009 Yılı Araştırmacı Bilim Sınavı Soruları

  2009 Yılı Uzman Yardımcılığı Meslek Sınavı Soruları

  2009 Yılı Bilgisayar Uzman Yardımcılığı Meslek Sınavı Soruları

2010 Yılı Araştırmacı Meslek Sınavı Soruları


KpssCafe.com

21 Ağu 2011 - 23:29 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler