POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartları! 2019 polislik alım başvuruları EGM açıklaması!

2019 yılında polis olmak isteyen adaylar başvuru şartlarını araştırıyor. Bu bağlamda polis alımı yapan POMEM, PÖH, PAEM, PMYO gibi kurumlar şartlarını açıklamaya başlıyor. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama sonucu 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımının yapılacağı belirtilmişti. 25. dönem POMEM'in özel harekat polisi olarak gerçekleştirilmesinin ardından 10 bin polis alımının 26. dönem POMEM ile yapılacağı görülüyor. Süleyman Soylu geçtiğimiz gün katıldığı programda yaptığı açıklamada, yeni polis alımları için sürecin devam ettiğini söyledi. Bu anlamda polis olma hayali kuran binlerce genç aday POMEM başvuru tarihleri ve POMEM şartları neler sorusunun yanıtını arıyor.

2019 yılının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde polis olamak isteyen gençler POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartlarını internette araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda polis olmak için gereken şartlar 2019, Bayan polis olma şartları boy kilo, Polis olmak için sağlık şartları, Polis olma şartları yaş sınırı, PMYO" gibi aklınıza takılan tüm sorulara cevaplar bulacaksınız. 25. Dönem PÖH başvuruları için kişilerin öncelikle POMEM okulundan mezun olmaları gerekmektedir. PÖH alımları POMEM mezunlarından yapılır. Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır. İşte POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartları ve detaylar...

POMEM için yeni gelişme

Daha önce Süleyman Soylu bir açıklama yapmış ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımının yapılacağını söylemiş, alımın Eylül ayının ilk günlerinde yapılacağını ifade etmişti. 25. dönem POMEM'in özel harekat polisi olarak gerçekleştirilmesinin ardından 10 bin polis alımının 26. dönem POMEM ile yapılacağı görülüyor. Süleyman Soylu geçtiğimiz gün katıldığı programda yaptığı açıklamada , yeni polis alımları için sürecin devam ettiğini söyledi. On binlerce aday 10 bin polis alımının 2019 yılı bitmeden yapılmasını bekliyordu. Ancak PÖH alımı süreci tamamlanmadan yeni POMEM duyurusuna çıkılamayacağı için 26. dönem POMEM alımının 2020 yılı Şubat-Mart aylarına kalabileceği öngörülüyor.

25. Dönem PÖH Başvuruları

25. Dönem PÖH başvuruları için kişilerin öncelikle POMEM okulundan mezun olmaları gerekmektedir. PÖH alımları POMEM mezunlarından yapılır. Bu seçenek aynı zamanda PMYO okuyanlar için de sunulur. Eğitim göreceği süre boyunca PÖH üzerine eğitim almak istediğinizi belirttiğinizde çizginiz ona göre çizilmektedir. Normal polis memurlarına nazaran daha sıkı eğitimlerden geçecek ve hayatınızda hiç zorlanmadığınız kadar eğitimlerde zorlanacaksınız. PÖH yani Polis Özel Harekat bildiğiniz üzere daha tehlikeli görevlerde yer almaktadır. Bunun için de daha sıkı bir eğitim gerekmektedir. 25. Dönem PÖH başvuruları demek 25. Dönem POMEM başvuruları demekle aynı anlamı taşımaktadır.

EMNİYETE GERİ DÖNÜŞLERDE ARANACAK ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacaklar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.

GÖREVLİ PERSONEL İÇİN RAPOR İSTENECEK

Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında sağlık komisyonunca karar verilecek. Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenebilecek.

MALULİYETLE GÖREVDEN ALINABİLECEKLER

Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında sağlık komisyonu karar verecek. G

Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenecek. Sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirmeye alınacak. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam edecekler, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemeyecek ve bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.

PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Koşulları Nelerdir?

Öncelikle şu kavramları bir bir tanıyalım.

PMYO Nedir?

Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PMYO'da yetiştirir.

PAEM Nedir?

Lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PAEM'de yetiştirir.

Adaylarda Aranılacak Nitelikler Nelerdir?

Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak,
Lise ve dengi okullardan mezun ya da lise 4.sınıfta okuyor olmak,
ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksekokullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,
Bayanlar için 1.62 cm, erkekler için 1.67 cm'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dâhil) ile (27) arasında olması,
Sağlık yönünden, Sağlık yönetmeliğinin 6. maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,
Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak.
Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak.
Genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, videobant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla: -affa uğramış olsalar bile- zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak.
Herhangi bir siyasi partiye üye kaydının olmaması, önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
Alkol, uyuşturucu ve psikoaktif maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
Eşi hakkında; -affa uğramış olsa bile- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
şartları aranır.

ÖSYM tarafından başvuru yapacak adayların YGS puan türlerinden herhangi birinden: 270 puan alması şarttır. Dikkat: Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malulü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı: 150'dir

Polis Nasıl Olunur? Polis Olmanın Şartları Ve Polislik Süreci

Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.

Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru Şekli Ve İstenilen Maddeler:

Başvuru esnasında adaylardan:

Form dilekçe,
Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
İkametgâh belgesi,
ÖSS sonuç belgesi,
Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,
Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
İstenir.

Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.

Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi istenir.

Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Akademi döner sermaye işletmesine her yıl Akademi tarafından tespit edilen miktarda ücret alınır.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Şartları Nelerdir?

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları ve alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilir.

Polis Eğitim Merkezleri Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda İstenilen veya Aranılan Şartlar
a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban
puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmez.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır.

İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

DİKKAT: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın İletişim Adresi Nedir?

P.A.'nin iletişim adresleri:

Telefon: +90 (312) 462 86 49 - +90 (312) 499 70 02

Fax : +90 (312) 462 85 33

E-posta: [email protected]

Web Adresi: www.pa.edu.tr

Açık adres: Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA

şeklindedir.

Adaylardan Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?
a) Başvuru dilekçesi,

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

ç) Erkek adaylardan askerlik durum beyanı,

d) Evli ise evli olduğuna dair beyan,

e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,

f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş on adet vesikalık fotoğraf,
(2) Birinci fıkrada istenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile isim, rütbe ve sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Müracaat Kabul İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.

Değerlendirme Ve Seçme İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirdiği kurul tarafından gerçekleşir.

Değerlendirme ve seçme işleminde adaylarını bizzat kurul üyeleri görerek değerlendirme ve seçme işlemini gerçekleştirir.

Kurul'un Adaylarda Aradığı Kriterler Nelerdir?

İlk aşamada;
Kurul, adayların fizikî görünüşü, konuşma düzgünlüğü,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alır.
Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer.
Kurul, kararını oy birliğiyle alır.
Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler.
Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.
İkinci aşamada;
Adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir.
Değerlendirme sırasında adayın;

Konu hakkında bilgi düzeyi,
Kendisinden istenileni kavrama,
Kendine güven duyma,
Kendini ifade etme yeteneği,
Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

Üçüncü aşamada;

Adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50'sini aşması gerekir.

Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde "ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.

Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilir.

Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır. Değerlendirme sonuçlarına göre "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır. Kurul kararları kesindir.

Hakkında "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

16 Eki 2019 - 11:39 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

08

Pinar - Pomen yas sarti degissin hersey degisti bunu da degistirin yas 32 olsun lutfennnn

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 11:39
06

Selami - Yaş şartının esnetilmesini istiyoruz ilgili devlet büyüklerimiz den bu sıkıntımızın giderilmesini istiyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 11:39
05

Ezgu - Arkadaşlar bir şey soracağım başvuruları yaptıktan ne kadar zaman sonra spor mülakatı için cagriyorlar o belli mi . Hazırlanmak lazim parkura ne kadar zamanım var öğrenmek istiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 11:39
04

Murat - 2 sene öncesinde girmiştim başvurudan yaklaşık 1 buçuk 2 ay sonra ön sağlık ve spor mülakatının yapılıyor. Ondan sonrada yaklaşık 1 ay sonra mülakat sonra 1 buçuk 2 ay arşiv araştırma falan sürüyor. Hazırlanmak için 1 2 kere gitsen kafi. MEB okullarındaki beden hocaları para ile parkur hazırlıyor. Bizim burada öyleydi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 11:39
03

adem - yaş şartları yine değişmemiş. bu gidişle değişmeyecek de. ağlayınız şimdi :) kimsenin umurunda değilsiniz. teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 11:39
01

Mikail yılmaz - Özel eğitim alarak askerlik gimi bitirtim. Şimdi ise polis olmak istiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 11:39


Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?