Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yüksek Maaşla Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları..

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Haber albümü için resme tıklayın

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayınlanan ilanda "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70(yüzde yetmiş)’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’u (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate alınır) hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puanı olan adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. Bakanlığımızca yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakata başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

1. BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak
uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. SİSTEM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı - 3 Katına Kadar)

• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
• Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) , File Server konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
• Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,
• Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
• System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,,
• İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
• Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda tecrübe sahibi olmak,
• Linux Sunucu kurulum ve Konfigurasyon Konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
• Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
• Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve monitor konusunda tecrübeli olmak,
• Glassfish ve Apache Tomcat Uygulama Sunucusu Yönetimi Hakkında bilgi ve tecrübe Sahibi olmak.
• Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
• Perl, Python , Shell Scripting konularından birinde tecrübe sahibi olmak,
Tercih Sebebi:
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak.
• Linux Foundation Certified System Administrator(LFCS), Linux Foundation Certified Engineer(LFCE) , Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak.
• Vmware Certified Professional(VCP) Sertifikasına Sahip olmak.
• Microsoft SQL Hakkında Bilgi Sahibi Olmak.
• SQL Cluster ve AlwaysOn gibi HADR (Yüksek Erişilebilirlik Felaket Kurtarma) konularında deneyimli olmak,
• Postgresql veritabanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - 2 Katına Kadar)
• Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hâkim olmak ve. NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak

• Çok katmanlı mimari, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF,REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 10.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,
• Kurumsal yazılım mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• İlişkisel veri tabanları yönetim sistemleri ile uygulama geliştirmiş ve ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
• Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında bilgi sahibi olmak,
• SQL Server üzerinde TSQL, stored procedure veya function yazabilmek,
• Versiyonlama araçlarından (TFS, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak, Tercihen
• I. .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak.
• II. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
• III. Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
• IV. Coğrafi Bilgisi Sistemleri ve sayısallaştırma hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

3. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ- TAM ZAMANLI - 2 katına kadar)
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilgi güvenliği alanında en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
• Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
• Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System (IPS), Web Application Firewall (WAF), URL filtering, Firewall, Sandbox vb) cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,
• Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,
• CIS (Center for Internet Security) tarafından sunulan güvenlik ilkelerine ait kılavuzları okuyabilecek ve kurum için gerekli olan sıkılaştırma ayarlarını işletim sistemleri üzerinde yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
• Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
• Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
• UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
Tercih Sebebi:
• Certified Ethical Hacker (CEH), GIAC veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 23/10/2019 - 06/11/2019 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 06/11/2019 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların,
fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini ) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.
b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İSTENİLEN BELGELER
a) Fotoğraflı Başvuru Formu,
b) Detaylı Öz Geçmiş,
c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),
d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a) Giriş sınavı, sözlü ve uygulamalı olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü ve uygulamalı mülakata konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlü ve uygulamalı mülakata katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her pozisyona Sözleşmeli Bilişim Personeli sayısının 10 katı kadar aday, Sözlü ve uygulamalı mülakata çağırılacaktır.
b) Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 14/11/2019 tarihinde ilan edilecektir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Sözlü ve uygulamalı mülakat, 21/11/2019 tarihinden itibaren ( Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151.Cadde No: 154/A 06510 Çankaya/ ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c) Sözlü ve uygulamalı mülakat sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 28/11/2019 tarihinde sonra www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
d) Başarı sırasına göre 3 (Üç) aday asil, 5 (Beş) aday yedek olarak belirlenecektir.

7. SONUÇLARIN DUYURUSU
a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 3 (Üç)'dir.
b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesi www.sanayi.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
c) Kazanan asil adaylara ilandan itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (On) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe
başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
f) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

8. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Kamuoyuna duyurulur.

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151.Cadde No: 154/A - 06510 Çankaya /ANKARA
ÇAGRI MERKEZİ : 444 6 278
Web : www.sanayi.gov.tr

23 Eki 2019 - 12:27 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?