Diyanet 4-B Sözleşmeli Memur Alım İlanı Yayınladı!..

Diyanet İşleri Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 2018 Yılı 4-B Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu.

Diyanet 4-B Sözleşmeli Memur Alım İlanı Yayınladı!..
Diyanet 4-B Sözleşmeli Memur Alım İlanı Yayınladı!..
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez bünyesinde görevlendirilmek üzere değişik pozisyonlarda 4-B statüsünde sözleşmeli personel alımı yapacak.

İstihdal edilecek pozisyonlar şöyle;

I.SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

KPSS şartı olan unvanlarda önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-93 puan türünden, lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

Büro Personeli için aranan şartlar;

İmam- Hatip Lisesi mezunu olmak ve yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, gazetecilik ve sinema bölümlerinin birinden mezun olmak, Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile televizyon yayını yapan kurum ve kuruluşlarda en az 2 yıl çalışmış olmak.

Dizgi Operatörü için aranan şartlar;

Yükseköğrenim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olmak,

Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile basım, yayın ve matbaa sektöründe alanıyla ilgili 2 (iki) yıllık çalışmış olmak.

Muhabir için aranan şartlar;

Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon ve gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak,

Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda muhabir olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, Erkek olmak.

Redaktör için aranan şartlar;

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50 (elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)

İşaret Dili Tercümanı için aranan şartlar;

Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde işaret dili eğimi veren bölümlerinin birinden mezun olmak veya tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak.

Kameraman için aranan şartlar;

Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema veya fotoğrafçılık, gazetecilik ve kameramanlık bölümlerinin birinden mezun olmak,

Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

Tashihçi için aranan şartlar;

Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50 (elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Yönetmen için aranan şartlar;

Yükseköğrenim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak, Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak.

Mütercim-Tercüman için aranan şartlar;

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve Rusça yabancı dil bölümlerinin birinden mezun olmak, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Korece veya Farsça’dan en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak. (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24/09/2018 (08:00) - 05/10/2018 (16:30) tarihlerinde https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden müracaat edeceği unvanla ilgili e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır. Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

II.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi, Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli dil puanlarını gösterir belge, Meslekte belirli süre iş tecrübesi şartı bulunan unvanlara başvuranlar için; Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları ve çalıştıkları süreleri gösterir belge veya iş sözleşmesi, Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge, Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı, Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Sınav yeri ve tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

IV.SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınavlar, sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılacaktır. KPSS puan şartı aranan unvanlardaki boş pozisyonlara başvuranların ilan edilen boş pozisyondan fazla olması halinde, KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen boş pozisyonun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Aynı KPSS puanına sahip son sırada birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. Sadece mesleki-uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan bütün adaylar sınava çağrılacaktır. Adaylar sınav yapılacak unvanlarda; Genel Kültür (20 puan), Genel Yetenek (20 puan), Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan). alanlarında ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V.DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro adedince aşağıdaki tabloda belirtilen başarı sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

20 Eyl 2018 - 01:50 - Diyanetgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

03

Nurullah - Torpilin en çok olduğu kurumlardan biri diyanet...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Eylül 01:50
01

torpill - büro personeli için imam hatip mezunu olmak...gerisini okumadım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Eylül 01:50


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler